Naar de Facebook van de Kentering Naar de Twitters van de Kentering Naar het Blog Nieuws van de Kentering Naar de website van het ZelfRegieCentrum Nijmegen

Activiteiten van De Kentering


Voor een overzicht van de komende activiteiten die De Kentering organiseert zie de agenda.


Cursussen

Lotgenotengroepen

Overige...


CursussenDe Herstelwerkgroep

Wat is het?

Een herstelwerkgroep is een zelfhulpgroep, waarin de deelnemers aan hun herstel werken op hun eigen wijze en eigen tempo.

Aan de hand van thema’s, zoals “bronnen van steun”, worden eigen ervaringen ingebracht en met elkaar besproken.

Het voornaamste doel is om deelnemers de gelegenheid te bieden om actief met hun eigen herstel bezig te zijn, de regie over hun eigen leven terug te nemen.

De herstelwerkgroep wordt geleid door twee zogenaamde “kartrekkers”. Deze kartrekkers hebben zelf ervaring in de psychiatrie en zijn bekend met herstelwerkgroepen.

Inclusief de twee kartrekkers bestaat de herstelwerkgroep uit 8 personen.

Voor wie?

Voor iedereen die met zijn of haar eigen herstel aan de slag wil. De bedoeling is wel dat problemen van psychische aard zijn en dat je al (bijna) klaar bent met een eventuele behandeling.

Hoe vaak?

Een herstelwerkgroep komt elke twee weken bij elkaar. Een bijeenkomst duurt twee uur, inclusief een pauze.

 


“Herstellen wil zeggen dat je leert omgaan met je kwetsbaarheden.”


Wanneer?

De herstelwerkgroep vindt plaats op woensdag bij de Kentering tussen 12.00-14.00 uur. De groep start alleen als er voldoende deelnemers zijn.

Kosten?

Er zijn geen kosten verbonden aan het volgen van de herstelwerkgroep.

Interesse, aanmelding

Mail met ondersteuning@dekentering.info

t.a.v. Saskia Dubbelt of bel 024-3249975

 

 

 

 

 


WRAP: Welness Recovery Action Plan

De WRAP begint weer op dinsdag 4 april 2017 van 13.30 tot 16.00 in de Kentering. De WRAP bestaat uit 8 bijeenkomsten, een creatieve bijeenkomst en terugkommiddag. Op dinsdagmiddag 21 maart is er een voorlichting van de WRAP van 14.30-15.30.
De facilitators zijn Caroline Buitenhuis en Corine Strausz.

Wat is WRAP?

WRAP (Wellness Recovery Action Plan) is in 1997 ontwikkeld door Mary Ellen Copeland, in de VS. Het is een niet-diagnose-gebonden zelfhulpinstrument dat mensen ondersteunt bij hun herstelproces. De WRAP is in de VS onderzocht met positieve resultaten op belangrijke aspecten van herstel. Het biedt de gebruiker een gereedschapskoffer om je beter te voelen, met daarbij zes actieplannen.

In acht bijeenkomsten van 2,5 uur maken de deelnemers samen met twee ervaringsdeskundigen en WRAP-facilitators Carolina Buitenhuis en Corine Strausz een begin met een eigen WRAP. Deelnemers vullen hun actieplannen aan met passend ‘gereedschap’ zoals dagelijks onderhoud, triggers, vroege waarschuwingstekens, signalen van ontsporing, crisis en post-crisis. Alle actieplannen geven antwoord op de hoofdvraag: wat heb ik wanneer nodig om me goed of weer beter te voelen? De uitwisseling van ideeën en het vinden van (h)erkenning en wederzijds begrip in groepsverband dragen bij aan het hervinden van eigen mogelijkheden.

Effect van WRAP

Na wetenschappelijk onderzoek met positieve resultaten is WRAP in de VS erkend als bewezen effectief (evidence-based practice). WRAP ondersteunt individueel herstel en eigen regie in een leven met of zonder een psychiatrische aandoening. Ziekte en problemen worden vanuit vijf sleutelbegrippen - hoop, persoonlijke verantwoordelijkheid, eigen ontwikkeling, opkomen voor jezelf en steun - in een ander licht geplaatst.

WRAP is een proces

In een WRAP-groep maakt de deelnemer een begin met een eigen WRAP. Hij of zij kan daar zelf verder aan werken, schaven en veranderen. WRAP helpt om het herstel vorm te geven en om de hulpvraag steeds scherper te formuleren. Zo ontwikkelt een WRAP-plan zich tot een flexibele leidraad in het dagelijks leven. WRAP is daarnaast een methode voor de onderscheidende inzet van ervaringsdeskundigheid. Door WRAP aan te bieden ondersteunt de instelling het individuele herstel en de ontwikkeling van de hulpvraag waarop de zorg kan aansluiten.

Kosten zijn € 20 voor de map.
Er is nog plek voor deelnemers.


Stukje over de facilitator Corine Strausz

Ik ben Corine Strausz, ben 43 jaar en woon in Afferden (bij Druten) in een opknapboerderij. Daarvoor woonde ik 24 jaar in Nijmegen. Ik ben getrouwd, heb een hond en geen kinderen. Ik ben psychologe en heb 11 jaar een eigen praktijk gehad. Ik ben ook ervaringsdeskundige; heb vele toppen en dalen gekend. Gelukkig ben ik nooit opgenomen. In het voorjaar van 2014 maakte ik kennis met de WRAP. Het was de enige cursus die mij echt raakte en waar ik echt wat aan had. In het najaar van 2014 heb ik de facilitatorsopleiding gevolgd. Ik ben zo enthousiast over de WRAP, omdat het heel compleet is, positief geformuleerd is, je bewust wordt van dingen, waar je nauwelijks over nadenkt en heel optimistisch is. Ik heb de WRAP-cursus nu 4 keer gegeven. Ik kijk er erg naar uit om je te ontmoeten en samen het WRAP-avontuur aan te gaan.

Groetjes, Corine


Zie voor meer informatie: agenda WRAP.


 

 


WMEE: Werken met Eigen Ervaring

Bij De Kentering start de training Werken met Eigen Ervaring op maandag 6 maart 2017 van 13.00 – 16.00 uur.

De cursus Werken met Eigen Ervaring is een oriëntatiecursus voor mensen die hun eigen ervaringen met de psychiatrie willen inzetten in de praktijk.

De cursus bestaat uit 12 lessen, die zijn ingedeeld in drie blokken.

Het eerste blok staat in het teken van het vertellen je eigen verhaal – wat heb je meegemaakt, wat waren voor jou momenten van steun en herstel? Dit verhaal deel je met de medecursisten en je geeft elkaar tips.

In het tweede blok staan praktijksituaties centraal – hoe kun je je eigen ervaringen inzetten in de praktijk? Hierbij kun je denken aan het geven van voorlichting, het werken met cliënten en belangenbehartiging. Gastsprekers komen vertellen over hoe zij hun ervaringen inzetten in hun werk.

Het laatste blok richt zich op het oefenen van vaardigheden die je nodig hebt om te werken met je eigen ervaringen. Daarbij gaat het vooral om communicatieve vaardigheden.

Als je de cursus succesvol afrondt, ontvang je een certificaat.


 

 


Cursussen

Lotgenotengroepen

Overige...


LotgenotengroepenMantelzorggroep

Bij mantelzorg wordt vaak gedacht aan de zorg van kinderen voor hun (dementerende) ouders of de zorg van ouders voor hun lichamelijke of verstandelijke gehandicapte kind. Maar mantelzorg gaat ook vaak over mensen die moeten zorgen voor een (volwassen) zoon/dochter of partner met een psychiatrische ziekte.

De groep, die ooit begon bij het toenmalig Steunpunt Mantelzorg, is met succes overgenomen door De Kentering. Dat wil zeggen: met enige ondersteuning van de coördinator Lotgenotencontact van De Kentering, draait deze in 2013 gestarte groep geheel zelfstandig.

Deze lotgenotengroep komt eenmaal per maand bij elkaar bij ZRC De Kentering. De bijeenkomsten zijn hun ‘heilig’, ze delen ervaringen, ondersteunen en bemoedigen elkaar. Dat vergt een veilige sfeer; de groep heeft een besloten karakter.

 

In de loop van 2014 heeft één persoon de groep verlaten om zich bij een andere groep te voegen. Een ander is er bijgekomen zodat de groep uit acht personen blijft bestaan.

 

Voor meer info mail met
ondersteuning@dekentering.info
of
bel 024-324 99 75.

 

 

 

 

 

 

 


Lotgenotengroep Depressie

De landelijke Depressievereniging organiseert lotgenotencontactgroepen. Een lotgenotengroep bestaat uit mensen die een depressie hebben, of hebben gehad. Zij komen bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en te bespreken hoe zij met hun depressie omgaan. Alles wat te maken heeft met depressie is in zo'n groep bespreekbaar.

De groep heeft een positieve insteek. De leden komen ongeveer eens per maand bij elkaar. De contactavonden vinden plaats bij De Kentering. Aan deelname gaat een kennismakingsgesprek vooraf.

 

Heeft u interesse?

Stuur dan een mailtje naar:
info@depressievereniging.nl
en vraag zo’n gesprek aan.

 

 

 

 

 

 


Lotgenotengroep Angst, Dwang en Depressie

In een restaurant een rustig plekje uitkiezen, een kalmeringsmiddel nemen en dan toch wegvluchten als het te druk wordt. Dwangmatig denken of steeds opnieuw dezelfde handelingen herhalen, zoals je handen wassen. Veel en vaak somber zijn. Herkent u dit?

Mensen die last hebben van angst, een dwangstoornis of depressie, worden uitgenodigd om deel te nemen aan een lotgenotengroep bij De Kentering. Doel is het uitwisselen van ervaringen, zodat het de deelnemers ondersteunt en meer zelfvertrouwen geeft. Hoe ga je om met angst, depressiviteit, medicijnen, bijwerkingen?

Dergelijke thema’s komen aan bod in een veilige omgeving waarin ruimte is voor ieders inbreng. Mannen en vrouwen van alle leeftijden zijn van harte welkom.

 

Heeft u belangstelling voor deze zelfhulpgroep,

bel dan vrijblijvend tussen 10:00 en 16:00 naar De Kentering, 024- 324 99 75
of mail naar ondersteuning@dekentering.info voor meer informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 


Social Club Iriscovery

Heb jij een verslavingsachtergrond? Dan is de Social Club iets voor jou. Elke week komt een groep bij De Kentering bij elkaar om ervaringen met elkaar te delen. Een ervaringsdeskundige begeleidt de bijeenkomsten. Hij heeft persoonlijk ervaring met verslaving en verslavingsbehandeling.

De Social Club biedt herkenning, erkenning en begrip bij het herstellen van een verslaving, en helpt bij het opbouwen van een (nieuw) sociaal netwerk.

De gesprekken kunnen over van alles gaan:

  • (ex)cliënt zijn, wat doet dat met je?
  • Hoe pak je de draad weer op van het dagelijks leven?
  • Hoe ga je om met onbegrip vanuit de buitenwereld?

 

In de Social Club wordt er een actieve rol van je verwacht. Op deze manier kun je bouwen aan je eigen herstel, maar bouwen we ook gezamenlijk aan die van de andere deelnemers. Er is geen tijdslimiet wat betreft je deelname en er zijn geen kosten aan de deelname verbonden.

 

Interesse? Mail dan naar iriscovery@iriszorg.nl

 

 

 

 

 

 


Contact Kwijt - Groep

Het is iets waar mensen zich vaak voor schamen, maar het komt voor: dat je kind het contact met jou als ouder verbreekt. Heel erg pijnlijk, maar steun zoeken bij elkaar helpt. ZRC, locatie De Kentering, heeft een lotgenotengroep gestart.

Als je kinderen krijgt, heb je vaak een beeld over de toekomst. Je doet je uiterste best en hoopt een goede band met je kind op te bouwen. Maar wat als de relatie ernstig wordt verstoord? Door een psychiatrische aandoening bij het kind, of door een scheiding of anderszins. Je gezin is niet meer compleet. Er zit een gat in je hart. Het is verwoestend voor jezelf en voor de rest van je gezin. Je bent door het verbreken van het contact machteloos maar de pijn delen werkt helend. Om de wond in je hart wat te verzachten. De intentie van deze steungroep "Contact-Kwijt met je kind" is om op positieve en opbeurende manier elkaar te ondersteunen.

 

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Belangstellenden kunnen via De Kentering contact opnemen met de initiatiefneemsters van de groep.

Telefoon: 024-324 99 75
of
email: ondersteuning@dekentering.info

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rouwgroep

Een groep die is ontstaan na het volgen van een cursus rouwverwerking bij het NIM komt nog regelmatig bij elkaar.

 

Informatie via De Kentering

Telefoon: 024-324 99 75
of
email: ondersteuning@dekentering.info

 

 


Partners van mensen met autisme

Voor ouders of partners voor mensen met een vorm van autisme. Ongeveer vier keer per jaar komt de groep bij elkaar bij De Kentering. Aanmelding kan via de NVA, eventueel via De Kentering.

De NVA Regio Nijmegen heeft een gespreksgroep voor partners van mensen met (een vermoeden van) autisme. Hierbij is er veel herkenning en wordt er ondersteuning geboden.

 

De groep komt 3 tot 4 keer per jaar bij elkaar in Nijmegen.

Telefoonnummer van De Kentering:
024-324 99 75

of email:
gespreksgroep@outlook.com

 

 

 


Lotgenotengroepen van autisten

Het doel van de gespreksgroep is om volwassenen met autisme met elkaar in contact te brengen en gelegenheid te bieden om met elkaar te praten over hun ervaringen met autisme. De groep is informeel en heeft geen therapeutisch doel.

De gespreksgroep heeft een eigen gespreksleiding, bestaande uit een 1e en 2e gespreksleider. Dit zijn betrokken vrijwilligers die kennis van autisme hebben. De groepen hebben een informeel karakter. De deelnemers bepalen gezamenlijk de onderwerpen van gesprek.

In een veilige omgeving kunnen deelnemers ervaringen uitwisselen, gevoelens uiten en elkaar helpen met praktische tips en handvatten.

 

Het kan ook een springplank zijn voor het opbouwen van een eigen sociaal netwerk. De bijeenkomsten zijn 1x per maand op een vaste avond bij de Kentering in Nijmegen.

Voor informatie of deelname kunt u mailen met
nva.lotgenoten.gelderland@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 


Vriendengroepen voor mensen met autisme

Mensen met een beperking hebben soms moeite om vrienden te maken en te houden. De Vriendenkring, opgericht door MEE Gelderse Poort en Tandem Welzijn in Nijmegen, is er voor mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) met een normale tot hoge intelligentie.

De verschillende vriendengroepen in de Vriendenkring zijn samengesteld op basis van de persoonlijkheid en interesses van de deelnemers. Zo bouwen zij sneller en gemakkelijker een band met elkaar op. Sociale contacten en plezier maken met elkaar staat centraal. Er is bijvoorbeeld een praatgroep, een activiteitengroep en een tienergroep.

 

Een aantal studenten van de HAN begeleiden de vriendengroepen. Ze ondersteunen de deelnemers bij het plannen en uitvoeren van hun activiteiten. Die zijn heel divers. Samen spelletjes doen, film kijken, eten of bowlen. De stagiair(e)s hebben daarnaast oog voor hoe het contact binnen de groep verloopt.

Aanmelding via MEE Gelderse Poort:
telefoon 088 633 00 00
of
info@meegeldersepoort.nl
website: www.meegeldersepoort.nl

 

 


Patiogroep Pro Persona

De Patiogroep is van oorsprong een lotgenotencontactgroep van Pro Persona. Deze groep is na bezuinigingen ‘geadopteerd’ door De Kentering en wordt nu begeleid door een ervaringsdeskundige die zowel voor De Kentering werkt als voor Mind Us.

Alle deelnemers hebben een psychiatrische achtergrond en komen één keer per week bij elkaar. De meesten beschikken over ervarings- en herstelkennis.

Zij komen bij elkaar op de dinsdagmorgen van 10.00 tot ongeveer 12.00 uur. Gezamenlijk nemen zij de afgelopen week door en bespreken kort eventuele zaken die hen dwars zitten. Hierna een korte pauze waarna ze vervolgens een thema bespreken.

 

Heeft u belangstelling en wilt u een keer kennis maken met de begeleider van de groep? Neem dan contact met ons op. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Waar? Bij ZRC De Kentering, aan de Limoslaan 10 in Nijmegen.
Informatie via de Kentering
024-324 99 75
ondersteuning@dekentering.info
of via Mind Us
http://www.mindus.nl

 

 

 

 

 


Ypsilon

Ypsilon is een landelijke vereniging van familieleden/betrokkenen van mensen met een psychosegevoeligheid.

De regionale afdeling organiseert gespreks- en themabijeenkomsten voor de leden van Ypsilon. Naast informatie-uitwisseling en ervaringen delen met lotgenoten, wordt gezocht naar mogelijkheden om te werken aan gezamenlijke belangenbehartiging. Regelmatig worden hulpverleners of andere professionals uitgenodigd om over een bepaald onderwerp mee te praten.

 

De bijeenkomsten vinden plaats bij De Kentering. Wie een gespreksbijeenkomst wil bijwonen, kan vrijblijvend een keer komen kijken. Komt u vaker, dan wordt verwacht dat u lid wordt van Ypsilon.

Neem vooraf even contact op met de betreffende contactpersoon.

Aanmelding via www.ypsilon.org
of
via De Kentering: ondersteuning@dekentering.info

 

 


Anoiksis

Anoiksis is een landelijke vereniging voor mensen met een psychosegevoeligheid. Met de komst van een nieuwe regio-verantwoordelijke is sinds 2012 is de afdeling Nijmegen en omstreken weer actief geworden.

Elke twee maanden is De Kentering op een zaterdagmiddag de uitvalsbasis voor een bijeenkomst: er wordt een thema besproken, een film gedraaid, een workshop gehouden of een buitenactiviteit georganiseerd zoals midgetgolf, wandelen en pannenkoek eten.

 

Er zijn tussen de 10 á 20 deelnemers die zelf de verantwoordelijkheid nemen voor de organisatie. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor leden van Anoiksis en actieve vrijwilligers van De Kentering.

Voor meer informatie bel of e-mail
Floor Goddijn

06-34 85 61 65
floorgoddijn@live.nl

 

 

 


Cursussen

Lotgenotengroepen

Overige...


Overige...GGZ-panel

Het ggz-panel is een klankbordgroep bedoeld voor mensen die willen meepraten over de veranderingen in de ggz, Wmo en Participatiewet. Het is niet nodig dat je cliënt bent van een zorginstelling. Het panel wordt begeleid door twee ervaringsdeskundige vrijwilligers.

Het is uitgegroeid tot een zinvol platform waar mensen een luisterend oor vinden, ervaringen kunnen delen met lotgenoten en informatie kunnen krijgen over de laatste beleidsontwikkelingen.

Verschillende thema’s passeren doorgaans de revue, zoals de herkeuringen van mensen in de Wajong: wat gebeurt er indien ik arbeidsvermogen heb? En wat heeft dat voor gevolgen voor de hoogte van mijn uitkering? Daarnaast wordt er ook gepraat over de veranderingen in dagbesteding: mogen mensen in de toekomst nog wel komen bij gespecialiseerde dagactiviteitencentra voor ggz-cliënten? Of ben je verplicht om in je eigen wijk dagbesteding te zoeken, lees: in wijkcentra?

 

Ook houden de begeleiders van het ggz-panel de deelnemers op de hoogte van de veranderingen in inkomensondersteuning van de gemeente Nijmegen – denk aan de Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekeringen en het mantelzorgcompliment.

 

Geïnteresseerd?

Mail met
ondersteuning@dekentering.info
t.a.v. Job Schellekens
of bel
024-324 99 75.

 

 

 

 

 

 


Pleisterplaats voor de Ziel

Ben je op zoek naar een plek van stilte, inspiratie, troost, samenzijn, hoop en het gevoel van verbondenheid? Ben je de weg naar de kerk, moskee, synagoge of andere spirituele plaats kwijt geraakt? Of zijn zij jou kwijt geraakt? Dan is de Pleisterplaats voor de Ziel misschien iets voor jou.

De maandelijkse Pleisterplaatsbijeenkomst biedt je de mogelijkheid om in een sfeer van veiligheid en geborgenheid met de aanwezigen opnieuw betekenis te geven aan wat je mist of wat je bezighoudt. Een begeleider introduceert vanuit een inspiratiebron een wijsheid, thema of onderwerp, met een verhaal, gedicht, muziek of film. Voor jou, om op adem te komen en om je ziel te voeden. Aansluitend is er koffie of thee en gelegenheid om van gedachten te wisselen, nog even stil te zijn of ideeën op te doen naar aanleiding van deze middag.

 

Iedereen is welkom. In het bijzonder mensen voor wie het leven van alledag minder vanzelfsprekend is. Deelname is kosteloos en aanmelden is niet nodig.

Elke eerste maandag van de maand. Speciaal als herinnering aan deze bijeenkomsten zullen maandelijks de sirenes loeien.

Waar? Centrum De Appel (in Villa Mariënboom) Groesbeekseweg 428, Nijmegen.

 

Klik op onderstaande plaatjes voor groter formaat!

 

 

 

 

 

 

 


Kring van Verbinding

“Op zondagmorgen, geen kerkgang meer, wel een verlangen….naar inspiratie, het delen van het ‘heilige’ ook dat van het alledaagse, verbinding met dat wat groter is, met elkaar, met jezelf.”

Een voormalige ervaringsdeskundige van De Kentering organiseert elke derde zondag van de maand deze Kring van Verbinding. Iedereen is van harte welkom.

 

De bijeenkomsten vinden plaats in de benedenruimte van De Kentering en soms buiten.

Er zijn gemiddeld 15 deelnemers.

Voor info mail naar:
dikkie.roelofsen@telfort.nl

 

 

 

 


Cursussen

Lotgenotengroepen

Overige...