Naar de Facebook van de Kentering Naar de Twitters van de Kentering Naar het Blog Nieuws van de Kentering Naar de website van het ZelfRegieCentrum Nijmegen


Terug naar Archief


Dag van de Kwaliteit 2016 - Wijk in, Wijk uit!

 

Op 24 november 2016 organiseert De Kentering de 11e Dag van de Kwaliteit, zoals te doen gebruikelijk in De Lindenberg, Ridderstraat 23 te Nijmegen. Dit jaar is gekozen voor het thema: Wijk in, Wijk uit! Dit thema wordt verkend aan de hand van workshops, debat, uitwisseling en meer.

 

Plaatje van de gevel van De Lindenberg Gebouw

 

De maatschappelijke trend van nu: mensen in de psychiatrie minder lang in een kliniek onderbrengen en meer in de wijk plaatsen. Oftewel, de 'ambulantisering' van de zorg. Het idee hierachter: de psychisch kwetsbare mens goed te laten herstellen door een volwaardige deelname aan de samenleving.
De vraag is hoe dit een succes wordt. Wat hebben de betrokkenen nodig ter ondersteuning? Wat heeft de maatschappij nodig om hen bij te staan en wat kunnen zij de maatschappij bieden? Ook belangrijk: welke valkuilen zijn er om rekening mee te houden?

Wat zijn de behoeften van de psychisch kwetsbare mens en welke rol kan de samenleving spelen, daarover gaat het op deze Dag van de Kwaliteit. Het debat focust op de subthema's wijk, wonen, werk en welzijn.

Iedereen is van harte welkom om aanwezig te zijn en mee te doen met de discussie.

 

Deelname aan de Dag van de Kwaliteit 2016 kost niets.

We zien u graag op 22 en 24 november. De tijden zijn van 10.30 tot 16.00 uur.

Voor exacte info zie de onderstaande Flyer.

Zie welke workshops gegeven gaan worden: Workshops.

Aanmelden is zeer gewenst maar niet verplicht.

Dit kan via ondersteuning@dekentering.info of telefonisch via 024-3249975

 


Algemene informatie

Flyer

Programma van de dag

Workshops


 


Correctie:

April Ranshuijsen vervanger voor Turgay Tankir

In tegenstelling tot wat in de flyer staat, zal de heer Turgay Tankir niet aanwezig zijn op de Dag van de Kwaliteit. Dit in verband met zijn aftreden als wethouder.

Zijn vervanger is April Ranshuijsen, raadslid voor GroenLinks in Nijmegen. Zij houdt zich in de gemeenteraad bezig met werk en inkomen.

April Ranshuijsen zal iets vertellen over werken met een beperking en het beleid dat de gemeente Nijmegen op dit gebied voert.

 


Algemene informatie

Flyer

Programma van de dag

WorkshopsInformatie over het programma van de Dag van de Kwaliteit


 

Programma

10:00

   

Deur open

10:30

   

Dagopening

            

Steigerzaal

10:33

   

Welkomstwoord

            

Steigerzaal

10:40

   

Dialoog met Lotte Baaijens

            

Steigerzaal

11:10

   

Revue workshops

            

Steigerzaal

11:25

   

Luchtig intermezzo met Fabian Franciscus

            

Steigerzaal

11:40 - 12:30

   

Workshops 1e ronde

            

Lokalen

12:30 - 13:30

   

Lunch

            

Foyer

13:30 - 13:30

   

Dialoog met April Ranshuijsen

            

Steigerzaal

14:00 - 14:50

   

Workshops 2e ronde

            

Lokalen

15:00

   

Dialoog met Bert Frings

            

Steigerzaal

15:30

   

Fabian Franciscus schijnt nog een lichtje...

            

Steigerzaal

15:50 - 16:30

   

Het toetje

            

Steigerzaal

 

Workshops

1e ronde

#1

   

Zelfregieroute

            

Lokaal Yellow

#2

   

Ervaringsdeskundig vrijwilliger en respijtplek

            

Lokaal Red

#3

   

Meedoen, in woord en beeld

            

Lokaal Blue

#4

   

Iedereen anders, iedereen gelijk

            

Lokaal 20

#5

   

Liefdesrelaties, hechting en relatieproblemen

            

Lokaal 16

#6

   

Kansen op werk verhogen

            

Lokaal 22

#7

   

Shared reading

            

Lokaal 24

#8

   

Ontmoetingen

            

 

2e ronde

#9

   

Zelfregieroute

            

Lokaal Yellow

#10

   

Ervaringsdeskundig vrijwilliger en respijtplek

            

Lokaal Red

#11

   

Meedoen, in woord en beeld

            

Lokaal Blue

#12

   

De Vrijwilligerscentrale Nijmegen

            

Lokaal 16

#13

   

Mijn buurvrouw is gek

            

Lokaal 22

#14

   

Shared reading

            

Lokaal 24

#15

   

Ontmoetingen

            

Steigerzaal

 

Algemene informatie

Flyer

Programma van de dag

Workshops


 

Informatie over de workshops die gegeven gaan worden:


 

Workshop: Kansen op werk verhogen

door Annet Strijker

Waarover

Iedereen heeft zijn eigen stijl van communiceren! De één zegt direct wat hij wil, de ander draait er meer omheen. Dat kan voor irritatie en onbegrip zorgen, voor je het weet zit je op verschillende golflengtes en begrijp je elkaar niet meer.
Weg kans.

Wat bereiken

We gaan actief aan de slag met het ontdekken van jouw eigen communicatiestijl. Je ontdekt ook hoe andere stijlen zijn. Aan het einde van de workshop ben je beter in staat om in een gesprek aan te sluiten bij je gesprekspartner.
Verhoog je kans.

Waarom meedoen

Laat geen mogelijkheden liggen.
Grijp je kans!


 

Workshop: Mijn buurvrouw is gek

door Floor Goddijn van Mind Us

Waarover

Wonen.

Wat bereiken

In kaart brengen van de verschillende woonvormen zoals:

        
  • dakloos zijn;
  • beschermd wonen;
  • begeleid wonen;
  • zelfstandig wonen.

Voor- en nadelen bespreken van de verschillende woonvormen.

Uitleggen bij wie je terecht kunt voor welke woonvorm.

Vertellen wat de huidige problematiek is wat betreft wonenen de verschillende vormen.

Bekijken hoe we deze problematiek te lijf kunnen gaan.

Waarom meedoen

Als je wilt weten wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn, ervaringen van anderen wilt horen of je eigen verhaal kwijt wilt, ben je welkom.


 

Workshop: Shared reading

door Nynke Mulder van deblauwvogel.com

Waarover

Shared reading: samen lezen. Samen lezen verbindt!

We 'kraken' literatuur, we gaan op zoek naar welke betekenis de tekst voor ons heeft.

Wat bereiken

Ik hoop dat mensen tijdens shared reading merken dat literatuur niet eng, saai of moeilijk, maar juist leuk en interessant is voor iedereen. Ook hoop ik dat mensen zich thuis voelen en zich even verbonden voelen met elkaar.

Waarom meedoen

Shared reading is geschikt voor mensen die van lezen houden, maar ook voor mensen die niet zo snel een boek pakken. Misschien omdat je denkt dat je het niet snapt, of omdat je denkt dat het moeilijk is.

Shared reading is voor iedereen! Wees welkom!


 

Workshop: Iedereen anders, iedereen gelijk

door Ralph Sluijs van Ieder1Gelijk

Waarover

De workshop gaat over jezelf zijn en meedoen in de samenleving.

Maar wat doe je als je daarbij aanloopt tegen vooroordelen, discriminatie en uitsluiting?

Wat bereiken

Met gebruik van een oefening en een kort filmpje willen wij in gesprek komen met de deelnemers van de workshop over de vooroordelen en discriminatie waar zij tegenaan lopen.

Waarom meedoen

Na afloop zijn de deelnemers beter toegerust om effectief te reageren op vooroordelen en discriminatie.


 

Workshop: Liefdesrelaties, hechting en relatieproblemen

door Corine Strausz van samenverbonden.nl

Waarover

Waarom we liefdesrelaties aangaan. Het belang van een liefdesrelatie. Hechting, hechtingsstijlen en het aanpakken van hechtingsproblemen.

Als laatste vertel ik wat over mijn bedrijf: samenverbonden.nl

Wat bereiken

Mensen helpen door ze iets te leren over relaties en hechting. Iedereen heeft met hechting te maken, als baby al en als kind.

Ik wil graag dat mensen zich bewust worden van hun eigen hechtingsstijl als volwassene.

Misschien is het voor jezelf en/of voor je omgeving prettiger om hier iets aan te veranderen.

Waarom meedoen

Voor onze lichamelijke en geestelijke gezondheid hebben we emotionele hechting nodig aan enkele onvervangbare anderen. Ze helpt ons te overleven.

Liefdevolle verbondenheid is even belangrijk als voedsel en dus een primaire behoefte. Ik geef hierover een interessante en leuke workshop en je steekt er ook nog wat van op.

Ikzelf geef de relatiecursus Houd me Vast aan stellen met een relatieprobleem.

Verder specialiseer ik me in hechtingsproblemen bij volwassenen en singles, die graag een relatie willen, maar waarvan het niet lukt om een relatie aan te gaan of te behouden.


 

Workshop: Meedoen, in woord en beeld

door Roos Koopmans, Barbara Croonen en Mariëlle de Vries van Hobbycentrum Nijmegen Oost

Waarover

Bij Hobbycentrum Nijmegen Oost is iedereen welkom om deel te nemen aan onze creatieve activiteiten of om als vrijwilliger mee te helpen in de organisatie.

De oorspronkelijke doelgroep van het Hobbycentrum bestond voornamelijk uit senioren, maar sinds 2010 zijn we actief bezig om ook andere doelgroepen deel te laten nemen.

Hoe we dit hebben aangepakt, hoe dit is verlopen en wat we tot nu toe hebben bereikt, willen we in de workshop vertellen. Maar we willen ook graag uitwisselen wat de deelnemers tijdens de workshop van deze ontwikkeling vinden.

Deze uitwisseling vindt plaats in een gesprek, maar natuurlijk kunnen we het als Hobbycentrum niet laten om ook creatieve materialen te gebruiken zodat iedereen ook de mogelijkheid heeft om zich uit te drukken in beeld!

Wat bereiken

Het doel is om ideeën uit te wisselen hoe je de integratie en participatie beter kan laten verlopen in de maatschappij of bij organisaties (zoals het Hobbycentrum).

Waarom meedoen

Deelnemers van de workshop hebben de mogelijkheid om te discussiëren en kunnen inspiratie opdoen rondom het thema participatie en integratie.


 

Workshop: Ervaringsdeskundig vrijwilliger en respijtplek

door Lieke van Vugt van Ixta Noa

Waarover

De workshop gaat over het worden van ervaringsdeskundig vrijwilliger en het trainingsaanbod, en ook over onze nieuwe respijtvoorziening. Dat zijn twee ruimtes waar mensen tot zichzelf kunnen komen terwijl ze actief aan hun herstel werken. Deze onderwerpen combineer ik met een herstelverhaal.

Wat bereiken

We hopen dat we met onze workshop gedeeltelijk taboedoorbrekend zijn (herstelverhaal) en een helder beeld scheppen van ons aanbod en onze dienstverlening voor inwoners in Nijmegen en omstreken.

Waarom meedoen

Bezoekers zouden naar onze workshop moeten komen als ze willen weten wat er voor inwoners van Nijmegen gedaan kan worden, maar ook wat je terug kunt doen als je zelf ervaring hebt.


 

Workshop: Vrijwilligerscentrale Nijmegen

door Heleen Tieze van Vrijwilligerscentrale Nijmegen

Waarover

Hoe de Vrijwilligerscentrale Nijmegen werkt. En op welke manier je optimaal gebruik maakt van onze website en welke ondersteuning er mogelijk is.

Wat bereiken

Mensen kennis laten maken met de Vrijwilligerscentrale Nijmegen en de mogelijkheden.

Waarom meedoen

Wanneer je interesse hebt in vrijwilligerswerk dan is mijn workshop ‘the place to be’. Ik maak je wegwijs in de wereld van het vrijwilligerswerk in Nijmegen.


 

Workshop: Zelfregieroute

door Annemieke van der Gronden van het ZRC Nijmegen

Waarover

Over de zelfregieroute, een manier om via een vraaggesprek met mij te kijken wat je nu precies wilt en hoe je dat kunt bereiken.

Wat bereiken

Bekendheid van de zelfregieroute vergroten en mensen enthousiast maken om die te volgen als ze iets willen, maar nog niet precies weten wat. We gaan samen op zoek naar praktische handvatten die helpen om van een droom of wens een concreet doel te maken, zodat dit ook bereikt kan worden.

Waarom meedoen

Om meer te weten te komen over de zelfregieroute en een idee te krijgen of het iets voor je is.


 

Workshop: Ontmoetingen

door Evelien van der Ham van Eva's Theater Tuin

Waarover

De workshop is een speelse manier om elkaar te ontmoeten op de spelvloer. Je leert elkaar wat beter kennen en komt erachter welke thema's er spelen in de wijk. Ook worden er één of enkele lastige, herkenbare situaties nagespeeld die je tegen kan komen in de wijk. Samen kijken we hoe we die het beste kunnen oplossen!

Wat bereiken

        
  • tot spel komen (meedoen);
  • contact maken / elkaar ontmoeten op de spelvloer;
  • delen van ervaringen;
  • spelen van lastige situatie en komen tot oplossing(en).

Waarom meedoen

Spelenderwijs kennismaken met theater. Leuk om via het spel in contact te komen met anderen. Mooie manier om ervaringen in de wijk te kunnen delen en terug te zien op de spelvloer!

 

 


Algemene informatie

Flyer

Programma van de dag

Workshops

 


Terug naar Archief