Navigate / search

De Kentering, van alle markten thuis

De Kentering in Nijmegen biedt ondersteuning en informatie aan mensen met een psychiatrische achtergrond. Ook is het een plek waar cursussen plaatsvinden en waar lotgenoten elkaar kunnen ontmoeten. Medewerkster Mariëtte Van der Zwet vertelt enthousiast over het bureau.

 

Limoslaan T-Huis
Limoslaan 10 – Gebouw T-Huis

 

Wat doet de Kentering?

“De Kentering is onderdeel van het Zelfregiecentrum Nijmegen, een samenwerkingsverband van vier Nijmeegse belangenorganisaties: WIG, De Kentering, Onderling Sterk en BWN. De Kentering doet meerdere dingen. Het is een informatie- en steunpunt en belangenorganisatie waar mensen werken die zelf ook ooit psychiatrische hulp hebben gekregen. Iedereen die vragen heeft over psychiatrie of over het leven met een psychiatrische achtergrond kan hier terecht. De wat moeilijkere vragen worden behandeld door de cliëntondersteuners. De vragen kunnen overal mee te maken hebben: met werken, met wonen, met dagbesteding, met geld of uitkering, persoonsgebonden budget (pgb) of indicatiestelling, over de ZZP’s (dat zijn de zorgzwaartepakketten), lotgenotencontact, alles. Soms weet iemand niet eens precies wat hij wil vragen, dan nog kan hij bij ons terecht. Dan is alleen een gesprek al genoeg. En als we een vraag niet kunnen beantwoorden, kijken we waar iemand dan wel naartoe moet en helpen daar dan weer bij. Eén cliëntondersteuner, Ineke Hoeven, is gespecialiseerd in vragen over belasting terugvragen en een andere, Elly de Louw, in vragen over het PGB (het persoonsgebonden budget).”

Welke doelgroep heeft De Kentering?

“De Kentering werkt vooral voor volwassenen die een psychiatrische ziekte of psychosociale problemen hebben. Maar ook hulpverleners bellen wel eens met vragen, over de belasting bijvoorbeeld of over alternatieve zorgverleners. En familieleden of vrienden kunnen ook terecht. Ouders van jonge kinderen komen vaak met vragen over het pgb bijvoorbeeld voor begeleiding bij een autistische stoornis.”

Wat kost de dienstverlening van De Kentering?

“Het is helemaal gratis, ook de koffie of de thee! Behalve voor het terugvragen van belasting; daar moeten we een prijs voor rekenen in verband met de samenwerking met een ander bureau.”

Sinds wanneer bestaat De Kentering?

“De Kentering bestaat elf jaar. Toen begon het als informatiewinkel. In 2003 zijn de cliëntondersteuners erbij gekomen. Maar vóór die tijd was er al het Basisberaad. Dat is een groep mensen die de algemene belangen behartigt van mensen met een psychiatrische achtergrond. Het Basisberaad ontstond in 1992. De mensen daarvan hebben er voor gezorgd dat de informatiewinkel werd opgericht. Tegenwoordig valt het Basisberaad onder De Kentering en zitten ze op hetzelfde adres.”

Wat zijn de openingstijden van De Kentering?

“Sinds we op de Limoslaan zitten is de Kentering dagelijks geopend van 10.00 uur tot 16.00 uur. In de ochtenduren is er minimaal één cliëntondersteuner aanwezig, behalve vrijdagochtend. Maar het is altijd handig even van te voren te bellen; een enkele keer komt het voor dat we afspraken buiten de deur hebben. En elke woensdag is er een cliëntondersteuner aanwezig in het Bastion van Pro Persona Nijmegen op de Nijmeegsebaan, tussen 10.00 en 12.00 uur! Dat is makkelijk voor degenen die niet naar de Limoslaan 10 willen of kunnen komen. We zijn overigens telefonisch heel vaak bereikbaar, ook buiten deze uren, op nummer 024-3249975. En anders staat het antwoordapparaat aan zodat mensen kunnen inspreken; dan worden ze altijd teruggebeld!

We hopen dat veel mensen ons bellen of naar ons toe komen of mailen, dat kan via ondersteuning@dekentering.info en de website is: www.dekentering.info.”

Tot zover het interview. Een persoonlijke noot tot slot: ik heb veel gehad aan de hulp van Ineke Hoeven van De Kentering bij het invullen van belastingformulieren. Ze weet als geen ander de weg in het oerwoud van boxen en aftrekposten. Ik kan haar deskundige advies en kordate aanpak bij iedereen aanbevelen!

Terug naar index

Liberman Module: Omgaan met werk

Wat geeft je een tevreden gevoel en houdt je van de straat? Juist: werk, goed voor u!

Een van de Liberman Modules is gericht op omgaan met werk. De module is opgebouwd uit negen vaardigheidsdomeinen. Een beknopt overzicht.

In het eerste komt aan de orde hoe werk je leven verandert. Het gaat over kosten en baten (wat lever je in en wat brengt het op), je inkomen en je ziektekostenverzekering.

In het tweede lees je over specifieke kennis over je werk: bijvoorbeeld loon, omgang met anderen, werkopdrachten, kleding en hygiëne.

Hierna wordt stress op je werk behandeld.

Vervolgens leer je algemene technieken om problemen op te lossen.

Het volgende vaardigheidsdomein behandelt psychiatrische symptomen zoals depressiviteit en concentratieproblemen en hoe je die minder storend kunt laten zijn. Er is aandacht voor medicijnen zoals stemmingsstabilisatoren, antipsychotica en antidepressiva. In een maandoverzicht kun je je medicatie en symptomen bijhouden en of je last hebt van bijwerkingen van de medicijnen.

Het zesde vaardigheidsdomein behandelt het omgaan met alcohol en drugs en presenteert gezonde alternatieven voor alcohol- en drugsgebruik.

Hierna krijg je tips over hoe je je werk kunt verbeteren, dit aan de hand van diverse probleemsituaties. Wie kan jou helpen door feedback te geven? Met wie kun je over je werk praten? Je leert om te gaan met negatieve feedback.

Vaardigheidsdomein 8 gaat over het omgaan met mensen op je werk. Je leert iets over informele sociale omgangsvormen: waarover kun je wel en niet praten? Ook komen basale gesprekstechnieken aan de orde: wat zijn uitnodigende en afwijzende signalen; hoe open je een gesprekje, hoe hou je het gaande en hoe beëindig je het?

Het negende en laatste vaardigheidsdomein richt zich op je motivatie en wie je tot steun kan zijn.

Al met al een module die je zeker tot steun kan zijn als je (weer) wilt gaan werken of daarover twijfelt en een steuntje in de rug nodig hebt. Succes gewenst. Aan de slag!

De module bestaat uit 30 bijeenkomsten van 2 keer 45 minuten.

Meer informatie is te krijgen bij: Margreet Kamp van Pro Persona, tel. 024-3283911.

 

Terug naar index

Doelgericht leven

Als je geen betaalde of onbetaalde baan hebt, moet je zelf elke dag opnieuw je tijd en je dag invullen en indelen. Dat valt niet altijd mee. Een baan geeft het voordeel dat je in een bepaald ritme gedwongen wordt. Er komen taken op je af en je hoeft niets steeds te bedenken: wat zal ik nu eens gaan doen? Het is prettiger om werktijd en vrije tijd te hebben dan om de hele dag maar wat aan te rommelen. Als je werkt merk je het verschil en kun je meer genieten van je vrije tijd. Zoek daarom de juiste balans tussen werk en privé. Het kan helpen om elke dag een aantal uren te klokken op de stopwatch van je mobiele telefoon, dat geeft regelmaat, ritme en structuur.

 Vrijwilligerswerk

Het is dus goed om vrijwilligerswerk te doen, als een betaalde baan om wat voor reden dan ook niet mogelijk is. Het geeft structuur en afwisseling in je leven en je zit niet doelloos achter de geraniums. Voor ideeën zie www.vwc-nijmegen.nl of bezoek de Vrijwilligerscentrale in Nijmegen, te vinden op Bijleveldsingel 145 of bel deze op 024-3812740.

Doelen

Zowel in je baan als in je privéleven is het aan te raden om je doelen te stellen. Het is bekend dat je meer bereikt als je je doelen stelt. Ook word je afgeleid van je ziekte en aanverwante problemen. Je zit niet te tobben maar je richt je energie op wat je wilt bereiken. Je kunt jezelf allerlei doelen stellen: de muur verven, een leuk schilderij ophangen, je kasten opruimen, trainen om gewicht kwijt te raken of om volgend jaar mee te doen met de Zevenheuvelenloop, collecteren voor een goed doel, een eenzaam familielid bezoeken, een leuk stukje schrijven …

 Mogelijkheden

Je ziet, de mogelijkheden zijn eindeloos! Op alle gebieden van het leven kun je jezelf doelen stellen. Je focust daarop, je haalt meer uit je tijd en je zult tevreden zijn als je je doelen weet te bereiken. Ook met een psychische handicap kun je een goed leven leiden. Het is de moeite van het proberen waard!

Terug naar index

Te grote zucht naar materiële perfectie maakt ontevreden

Natuurlijk: je best doen is prima. Wat je doet, wil je zo goed mogelijk doen. Je wilt de omstandigheden naar je hand zetten en alles uit je leven halen wat erin zit. Maar je kunt daar ook in doorslaan. Als je te veel streeft naar perfectie op elk (materieel) gebied van je leven, ben je continu onrustig en ontevreden over het reëel bestaande hier en nu. Ik wil een perfecte partner, een perfect huis, een perfecte baan … Als ik dat allemaal heb, dan zal ik gelukkig zijn.

Hier en nu

Je wacht in feite tot alles volmaakt zal zijn en je vergeet te genieten van het heden, het enige wat je echt hebt. Stel je geluk niet uit tot een verre toekomst, want je weet niet of je dromen uitkomen. En laat je niet bepalen of begrenzen door je verleden. Aanvaard de werkelijkheid zoals die is en leef bij de dag. Je leeft permanent op dat ene cruciale punt tussen het verleden en de toekomst, het hier en nu.

Aandacht

Maak het beste van dat hier en nu. Richt al je aandacht daarop, focus je bewustzijn. Als je dat permanent doet, verhoog je de kwaliteit van alles wat je doet, al is het zoiets schijnbaar onbenulligs als de afwas doen. Je gaat helemaal op in wat je doet. Planten floreren als je ze water geeft en zo is het met alles. Geef alles zorg en aandacht en je hele omgeving bloeit op. Dat heeft weer een positief effect op jou, want je verkeert in prettige omstandigheden waarin het goed toeven is. Dat kun je dan weer aan anderen doorgeven die genieten van je positieve uitstraling. Dus eigenlijk ben je dan op een andere manier perfectionistisch, op een positieve manier. Je streeft dan als het ware naar spirituele perfectie in plaats van steeds hogere materiële doelen na te jagen. Probeer het maar eens, het is de moeite waard!

Terug naar index

Dankbaarheid als levenshouding

Hoe vaak het gebeurt het niet dat we ons met anderen vergelijken en vinden dat we ‘minder’ hebben? Ik denk dat iedereen dit wel eens meemaakt.  Vaak gaat het om materiële zaken. De buurman heeft wél een grote auto en het gras is groener aan de overkant. Maar dat is niet nodig. Andere dingen zijn veel belangrijker. Er is zoveel waar we dankbaar voor mogen zijn, of we nu psychische problemen hebben of niet. Sterker nog, juist als psychiatrische patiënt kun je je zegeningen tellen en kijken naar wat je wél hebt, kunt en doet. Je doet het goed want je speelt het spel noodgedwongen met moeilijke kaarten. Dat is ongelooflijk knap!

Bewust

Bedenk vooral wat er allemaal goed is in je leven en waar je dankbaar voor bent. Er is zoveel waarmee je je gelukkig kunt prijzen: we leven in een vrij land, je kunt genieten van muziek, kunst, de zee, het bos, de rivier, de aarde die ons voedt, de zon die ons verwarmt – en ga zo maar door. Wees je daar bewust van, want het is niet vanzelfsprekend, het is een geschenk. Dus geniet ervan!

Licht

Dankbare mensen zijn gelukkige mensen en kunnen het geluk aan anderen doorgeven. Maak van dankbaarheid je levenshouding. Probeer het en wees dankbaar dat je zo een lichtpuntje kunt zijn in het leven van je medemens. Iedereen kan een ander gelukkig maken, door aandacht aan hem of haar te besteden met een luisterend oor of door ergens mee te helpen. Denk daarbij niet te geringschattend over jezelf, want ook jij kunt dit doen, al moet je het misschien eerst nog een beetje opbouwen. Heb geduld daarmee en je zult zien dat je de wereld echt kunt verrijken. De anderen zullen je op hun beurt dankbaar zijn. Er is niets te verliezen en alles te winnen.

Terug naar index

Boekbespreking: De moed van imperfectie

‘Laat gaan wie je denkt te moeten zijn’. Zo luidt de ondertitel van dit boek. De schrijfster, professor dr. Brené Brown (1965), onderzoekt hoe je een bezield leven kunt leiden, vanuit een goed gevoel van eigenwaarde. Een bezield leven wil zeggen dat je met hart en ziel leeft en liefhebt. Daarvoor heb je moed, compassie en verbondenheid nodig.

Geschenken

Dit zijn de geschenken van imperfectie. Moed betekent dat je je kwetsbare kant durft te laten zien. Compassie betekent mededogen, meeleven. Daarbij draait het om acceptatie van onszelf en anderen en is het belangrijk om grenzen te stellen en mensen aan te spreken op hun persoonlijke verantwoordelijkheid. Verbondenheid is ‘de energie die overspringt tussen mensen wanneer ze zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen, wanneer ze kunnen geven en ontvangen zonder te oordelen of beoordeeld te worden, en wanneer ze steun en kracht aan de relatie ontlenen’.

Bezield

Liefde heeft te maken met het gevoel erbij te horen. Als we liefde willen ontvangen en erbij willen horen, moeten we overtuigd zijn dat we dit waard zijn. Hiervoor is een gezond gevoel van eigenwaarde essentieel. Voor een bezield leven ben je nu al goed genoeg, zoals je nu bent. Je bent het al waard liefde te ontvangen en erbij te horen. Bij ons streven naar een bezield leven kunnen schaamte, angst en kwetsbaarheid ons in de weg staan.

Wegwijzers

Om af te rekenen met deze obstakels presenteert de auteur een aantal wegwijzers naar een bezield leven.

1) Kies voor authenticiteit en laat je angst voor wat anderen vinden los. Wees trouw aan jezelf, oprecht en laat je ware ik zien.

2) Heb meer compassie met jezelf en laat je perfectionisme los. Je bent goed genoeg zoals je bent.

3) Ontwikkel meer veerkracht en laat zelfverdoving en machteloosheid los. Ontwikkel een hoopvolle levenshouding en wees kritisch ten opzichte van verwachtingen van buitenaf. Stop met het dempen van moeilijke emoties, zoals schaamte, verdriet en angst met verslavingen.

4) Cultiveer dankbaarheid en geluk en laat je gevoel van schaarste en je angst voor het duister los. Besef dat je genoeg bezit en wees niet bang kwijt te raken waar je het meest van houdt.

5) Vertrouw op je intuïtie en durf te geloven. Laat je behoefte aan zekerheid los. Verdraag onzekerheid en vertrouw op wat je niet kunt zien: eerst geloven, dan zien.

6) Geef je creativiteit de ruimte, laat de neiging jezelf met anderen te vergelijken los. Elke unieke bijdrage die je kunt leveren aan deze wereld, komt voort uit je creativiteit. Als je creatief bezig bent, geef je het leven zin. Durf daarom origineel te zijn en, nogmaals, wees jezelf.

7) Neem de tijd om te spelen en te rusten. Laat uitputting als statussymbool en productiviteit als maatstaf voor eigenwaarde los.

8) Breng kalmte en stilte in je leven. Laat stress als leefstijl los. Door stilte kun je in een zuivere geestelijke ruimte stilstaan bij je gevoelens, gedachten, dromen en vragen.

9) Streef naar zinvol werk. Laat je onzekerheid en je opvattingen over wat je ‘zou moeten’ los.

10) Lach, zing en dans. Laat het idee dat je altijd beheerst moet zijn en ‘normaal’ moet doen los.

Veel succes met deze tips en inzichten. Op naar een bezield leven!

 

De moed van imperfectie. Laat gaan wie je denkt te moeten zijn, door Brené Brown. Vertaling van: The Gifts of Imperfection. Let Go of Who You Think You’re Supposed to Be and Embrace Who You Are. A.W. Bruna Uitgevers, Utrecht 2013