Navigate / search

Opleiding tot ervaringsdeskundige in de GGZ – Howie the Harp™

 

Howie the Harp™, een 1- jarige opleiding tot ervaringsdeskundige in de GGZ, start op 6 maart 2017 een nieuwe klas in Arnhem.

We hebben nog enkele plaatsen beschikbaar.

Kandidaten kunnen zich nog aanmelden.


Howie the Harp™ is een 1-jarige opleiding tot ervaringsdeskundige, waar herstel en het herontdekken van je talenten centraal staan. De opleiding biedt maatwerk onder andere door individuele coaching en werken we met passie en integriteit. Dat verwachten we ook van onze studenten!


Kent u of bent u een geschikte kandidaat.
Check dan www.howietheharp.nl
de Facebookpagina van Howie the Harp
of neem contact op met Cécile Malingré:
c.malingre@ribwavv.nl


Uitgebreide info is ook te vinden op onze website: www.howietheharp.nl

posterharp

Uitgebreide info is ook te vinden op onze website: www.howietheharp.nl


Voor meer informatie en vragen over deze opleiding kun je ook op de volgende paginalink  HARP Artikel  het reactievak invullen.


Nieuw project van start om psychisch kwetsbare mensen te ondersteunen

Onlangs is in Nijmegen en Rivierenland een nieuw project gestart om mensen met een psychische kwetsbaarheid te ondersteunen. Het belangrijkste doel is het ontwikkelen en uitvoeren van beleid om de toename van mensen met verward gedrag terug te dringen. Bij het project zijn onder andere gemeenten betrokken, Pro Persona, zorgverzekeraars, ervaringsdeskundigen en het Openbaar Ministerie.

Twee speerpunten van het project zijn netwerkontwikkeling (“aandachtig aansluiten”) en crisisinterventies (“spoedig dichtbij”).

“Aandachtig aansluiten” is gericht op preventie en gaat om het opbouwen van een sluitend netwerk van zorg en ondersteuning rondom mensen met een psychische kwetsbaarheid. Eén van de nieuwe elementen hierin is het organiseren van signaalpunten in de wijk. Hier kunnen mensen terecht met signalen over bijvoorbeeld een buurman die verward gedrag vertoont, maar ook psychisch kwetsbare mensen zelf. Verder wordt ingezet op betere samenwerking tussen betrokken partners, zoals wijkagenten, woningcorporaties, sociale wijkteams, FACT-teams en de huisarts. Regievoering is ook een belangrijk onderdeel van netwerkontwikkeling: wie neemt het initiatief als iemand in een crisis belandt? De psychiater, huisarts, of iemand van het sociaal wijkteam? Daarnaast wordt gepleit voor standaard gebruik van de crisiskaart. Dit is een pasje dat iemand altijd bij zich heeft, waarop staat wat omstanders kunnen doen als hij of zij op straat in een crisis terecht komt – bijvoorbeeld wie ze kunnen bellen.

Bij het tweede speerpunt, “spoedig dichtbij”, draait het om welke acties moeten worden ondernomen als iemand in een crisissituatie verkeerd. Waar wordt iemand naartoe gebracht, en hoe? Het project voorziet in een zogenaamde multidisciplinaire beoordelingskamer, één in Nijmegen en één in Rivierenland. Daar worden mensen naartoe gebracht en beoordeeld door zorgverleners uit diverse disciplines (bij verward gedrag hoeft het niet perse te gaan om psychische aandoeningen). Daarnaast moet er een passende wijze van vervoer komen. In sommige regio’s in Nederland wordt al gebruik gemaakt van een “psycholance”: een aangepaste ambulance met gespecialiseerde verpleegkundigen. Het voordeel hiervan is dat het voor de cliënt minder stigmatiserend en traumatiserend is om in vervoerd te worden dan in een politiewagen. Tot slot voorziet het project in een nieuw te vormen interventieteam, waarin ervaringsdeskundigen samen met andere hulpverleners mensen in een crisissituatie opzoeken.

Het is de bedoeling dat in de komende twee jaar bovenstaande plannen in de praktijk worden gebracht. Indien ze voldoende effect hebben, worden ze ook op de lange termijn ingezet.

Wekelijkse stadswandeling

Elke zaterdag om 14.00 uur is er in Nijmegen een stadswandeling langs onder meer daklozenprojecten. De gids kan een dakloze zijn of iemand met een verslavingsachtergrond en hij of zij heeft boeiende verhalen in petto. Start vanaf godenpilaar Kelfkensbos. Waar de tour eindigt blijft een verrassing. Reserveren voor de wandeling is niet mogelijk, ook niet telefonisch. Kaarten kun je kopen op dinsdag en vrijdag op Tweede Walstraat 65, tijdens kantooruren.

Reserveer stadswandeling

Voor groepen geldt: reserveren 72 uur van tevoren, bestellen op dinsdag of vrijdag tijdens kantooruren op Tweede Walstraat 65 Nijmegen. Of bel met 06-40645264 om zo tot een geschikte datum te komen. Mailen kan ook: weedareus@hotmail.com

Kosten stadswandeling

€ 10,- per persoon; duur 60-90 minuten; 7 dagen per week te boeken (telefonisch of per e-mail). Er geldt geen minimum aantal deelnemers, maar wel een maximum van 20 personen. Drankjes niet inbegrepen.

Verdere informatie

Op dinsdag en vrijdag kunt u op de Tweede Walstraat tijdens kantooruren terecht voor meer informatie. Onze gidsen hebben allemaal een persoonlijk verhaal waardoor de tijdsduur en de route iets kunnen afwijken. Rolstoelvriendelijke route!

Bezoek ook onze site:  www.vageboon.nl/boon/stadswandeling

N.B. oproep: Ben Krechting (ook betrokken bij de stadswandeling) zoekt nog publieksbegeleiders (verkopers) voor zijn kar die koffie met karma verkoopt! Heb je interesse en wil je er meer van weten, stuur dan een mailtje naar weedareus@hotmail.com of bel Ben op 06-40645264.

 

 

Veel haken en ogen aan nieuw wetsvoorstel voor dwangzorg

Onlangs heeft de Tweede Kamer gedebatteerd over het wetsvoorstel verplichte ggz. In het kort komt dit wetsvoorstel erop neer dat de mogelijkheden, om psychisch zieke mensen dwangzorg te geven, verruimd worden.

Eén van de meest omstreden maatregelen in het wetsvoorstel was de observatiemaatregel. Die houdt in dat iemand met psychische problemen, die mogelijk een gevaar vormt voor zichzelf of zijn omgeving, drie dagen ter observatie kan worden opgenomen. Zonder dat er behandeling plaats vindt. Maar veel partijen – waaronder de Pvda – waren bang dat hierdoor te snel mensen, die geen gevaar zijn voor anderen maar wel afwijkend gedrag vertonen, opgenomen zouden worden. Uiteindelijk was een Kamermeerderheid voor schrappen van de observatiemaatregel. 

Een ander heikel punt voor belangenorganisaties is het nieuwe criterium waaronder dwangzorg verleend kan worden. In de huidige wet kan iemand pas gedwongen worden opgenomen als hij of zij een gevaar vormt voor zichzelf of anderen, en dit gevaar wordt veroorzaakt door een psychische aandoening. In het nieuwe wetsvoorstel wordt niet langer over ‘gevaar’ gesproken, maar over ‘ernstig nadeel’. Als iemand zichzelf of anderen ernstig nadeel toebrengt, ten gevolge van een psychische aandoening, kan hij dwangzorg krijgen. Belangenclubs als het Landelijk Platform GGZ zijn bang dat dit nieuwe criterium te ruim is. Het zou bijvoorbeeld in de toekomst dan mogelijk zijn dat iemand, die zijn woning laat verslonzen maar geen direct gevaar vormt, ook dwangzorg krijgt.

Tot slot staat de positie van de geneesheer-directeur ter discussie. Deze krijgt in het wetsvoorstel als taak om de rechter te adviseren over dwangzorg. De vraag is echter of de geneesheer-directeur een voldoende onafhankelijke positie heeft, aangezien hij in dienst is van een zorgaanbieder (dezelfde zorgaanbieder die dwangzorg gaat toepassen).

Op 14 februari wordt gestemd over het wetsvoorstel.