Navigate / search

Bijeenkomst Beschermd wonen en maatschappelijke opvang op 6 september

Op woensdag 6 september 2017 vindt de bijeenkomst Toekomst beschermd wonen en maatschappelijke opvang plaats in Wijkcentrum Dukenburg. De regio Nijmegen en Rivierenland organiseert deze bijeenkomst. Cliënten, mantelzorgers, gemeenteraadsleden, bestuurders van een zorginstelling en andere professionals uit deze sector zijn van harte welkom. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u informatie over beschermd wonen en maatschappelijke opvang in de toekomst en kunt u uw mening daarover laten horen. Uiteindelijk is het doel dat iedereen die te maken heeft met psychische kwetsbaarheid zo veel als mogelijk in de samenleving kan wonen en meedoen.

De gemeente Nijmegen regelt op dit moment beschermd wonen en maatschappelijke opvang voor alle gemeenten in de regio Nijmegen en Rivierenland. Vanaf 2020 is iedere gemeente zelf verantwoordelijk voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Het is de bedoeling dat deze zorg, als dit kan, steeds meer dichtbij huis in de wijken verzorgd wordt.

De bijeenkomst op woensdag 6 september duurt van 19.30 tot 22.00 uur en vindt plaats in Wijkcentrum Dukenburg (Meijhorst 70-39, Nijmegen, Grote zaal). De inloop is vanaf 19.00 uur. Onder voorzitterschap van dhr. Pieter Hilhorst ziet het programma er als volgt uit:
– presentatie beleidsplan
– ervaringsdeskundige aan het woord
– interactie met de aanwezigen: stellingen en vragen
– groeps-/tafeldiscussie met aanwezigen
Bij de ingang van de zaal staat er een ideeënbus voor eventuele opmerkingen en ideeën.
Aanmelden is niet verplicht, wel wenselijk en kan via:
https://goo.gl/forms/86dzsns5swi9aKRp1