Navigate / search

Voorlopig geen toegang voor ggz-cliënten tot de Wet Langdurige Zorg

Uit een brief van staatssecretaris Paul Blokhuis blijkt dat ggz-cliënten voorlopig tot 2021 moeten wachten, voordat zij toegang krijgen tot de Wet Langdurige Zorg (Wlz). De toegang tot de Wlz voor mensen met psychiatrische problematiek is al langer een heet hangijzer.

Nu nog is het zo dat alleen mensen met een zware lichamelijke of verstandelijke beperking en ouderen toegang krijgen tot de Wlz, die intensieve zorg regelt. Denk aan mensen die een dermate zware hulpvraag hebben, dat zij noodgedwongen in een zorginstelling moeten wonen en 24 uur per dag zorg nodig hebben. Cliëntenorganisaties in de ggz willen echter ook dat ggz-cliënten met een grote zorgbehoefte toegang krijgen tot de Wlz.

Afbeeldingsresultaat voor paul blokhuis

Staatssecretaris Paul Blokhuis

Nu nog is het zo dat mensen met zware psychische problemen vaak aangewezen zijn op beschermd wonen. Hier ontvangen zij ook dagelijkse ondersteuning, maar ligt de nadruk meer op praktische hulp in plaats van behandeling. Voor deze groep biedt beschermd wonen eigenlijk onvoldoende zorg. Zij zouden meer op hun plek zijn in een ggz-instelling. Daarom pleiten belangenorganisaties ervoor dat ggz-cliënten met een zware zorgvraag in aanmerking kunnen komen voor de Wlz. Het gaat daarbij om een groep van enkele duizenden mensen.

De staatssecretaris is momenteel bezig met het formuleren van een wetsvoorstel in overleg met MIND, GGZ Nederland en Per Saldo. In dit wetsvoorstel wordt ook de indicatiestelling en overgang van cliënten van de gemeenten – die op grond van de Wmo verantwoordelijk zijn voor beschermd wonen – naar de Wlz  geregeld. Dit wetsvoorstel wordt naar verwachting in 2019 door de Tweede Kamer behandeld.

Cliënten- en belangenorganisaties hebben kritisch gereageerd op de brief van Blokhuis, omdat zij vinden dat het erg lang duurt voordat ggz-cliënten de overstap naar de Wlz kunnen maken. Op de website van MIND staat: “MIND wil dat de staatssecretaris extra maatregelen neemt om passende zorg te bieden aan mensen die tussen wal en schip vallen, zolang de toegang van ggz-cliënten tot de Wlz niet geregeld is.”

Op 22 april Open Dag door Eva’s Theater Tuin, De Vuurvogel, stichting SLAK

Kom op zondag 22 april 2018 van 11.00 tot 17.00 uur naar de Open Dag door:
Eva’s Theater Tuin &
Theaterwerkplaats ‘De Vuurvogel’ &
De kunstenaars van Stichting SLAK.

Locatie: Elzenstraat 4a te Nijmegen (Oost).

Mis de theateroptredens van Theaterwerkplaats ‘De Vuurvogel’ niet, of kom gratis meedoen met de theaterworkshop in de middag. Loop rond in het gebouw voor nog meer kunst, exposities en performances.
Meer informatie is via deze link te vinden.

Bondgenotengroep Mantelzorg Parkinson

Vanuit het Parkinson Café Nijmegen is een bondgenotengroep ontstaan waarin partner-
mantelzorgers van mensen met Parkinson met elkaar in gesprek gaan. Wij komen elke derde dinsdag van de maand bij elkaar van 16.00 tot 17.30 uur hier bij De Kentering, Limoslaan 10 te Nijmegen. Het gaat in de bijeenkomsten om steun vinden bij elkaar in het omgaan met mentale en cognitieve problemen bij de partner, het uitwisselen van ervaringen daarover en het geven van tips aan elkaar.
Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met de initiatiefnemers via De Kentering, e-mail ondersteuning@dekentering.info of tel. 024-3249975.

 

Samen Sterk Zonder Stigma zoekt wijkambassadeurs

Samen Sterk Zonder Stigma zoekt voor een van haar projecten zogenaamde wijkambassadeurs:

mensen die ervaring hebben met verward gedrag (van zichzelf of naasten) en mee willen gaan naar bewustwordingsbijeenkomsten “in de wijk”.
Doel is het geven van informatie over wat het betekent om een psychische kwetsbaarheid te hebben en hoe (zelf)stigmatisering werkt.
En meedenken over wat je als buur, vrijwilliger of winkelier kunt doen voor bewoners met een kwetsbaarheid.

Via deze link is meer informatie te vinden.

 

World Bipolair Day in Nijmegen op 28 maart

Ook dit jaar is er weer een World Bipolar Day, georganiseerd door het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS) in samenwerking met de VMDB. Doel van deze dag is wereldwijd informatie te geven over de bipolaire stoornis om zo meer begrip voor en kennis over de stoornis te scheppen. Dit jaar is het thema ‘de bipolaire stoornis op het witte doek’. Hoe wordt de bipolaire stoornis verbeeld in de film en draagt dit bij aan het verminderen van stigma of juist niet?
Voor de regio Nijmegen is er een bijeenkomst op 28 maart om 19 uur, locatie Reinier Postlaan 6 (2de verdieping, zaal 2.12) in Nijmegen, bij Pro Persona. Meer info is op deze link te vinden, ook over activiteiten in andere plaatsen in Nederland.