Navigate / search

Workshop op 26 april: armoede, signaleren en handelen

In deze workshop worden vrijwilligers getraind om signalen die wijzen op armoede te herkennen en er adequaat op in te spelen en er respectvol mee om te gaan, gezien het gevoelige karakter van dit onderwerp. In deze workshop komt een aantal elementen uit de dagelijkse praktijk aan de orde: wat is de impact van armoede? Hoe kunt u armoede herkennen? Hoe dit bespreekbaar te maken? En wat kunt u in uw functie eigenlijk doen? De workshop is tot stand gekomen in samenwerking met (ervarings-)deskundigen uit de Nijmeegse praktijk en wordt u aangeboden door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

De workshop heeft de volgende doelen:

  • bewust worden van hoe mensen in armoede terecht kunnen komen en wat hierbij de betekenis van schaarste is;
  • inzicht krijgen in signalen die kunnen wijzen op armoede;
  • kennis verwerven van voorzieningen waarnaar u mensen kunt verwijzen;
  • kennis verwerven van de beleving van armoede;
  • meer handvatten verkrijgen om te handelen in uw functie.

Theorie wordt verbonden aan voorbeelden uit de praktijk, deelnemers worden van harte uitgenodigd om eigen (werk-)ervaringen in te brengen. Er wordt geoefend met het voeren van gesprekken over dit gevoelige onderwerp met aandacht voor gelijkwaardigheid en vertrouwen. Er zijn minimaal 5 en maximaal 15 deelnemers.

Locatie + adres: HAN Molkenboerstraat, lokaal 209, Nijmegen. U kunt zich melden bij de receptie.

Kosten: geen

Datum en tijd: 26 april 2018, 9.30-12.00 uur

 

Feestelijke opening Hobbycentrum Nijmegen Oost op 6 mei

Hobbycentrum Nijmegen Oost is verhuisd naar wijkcentrum de Daalsehof. Zondag 6 mei van 12.00 tot 16.00 uur viert het de feestelijke opening van het Hobbycentrum op de nieuwe locatie, Daalsehof 2. Dit zal een dag worden met een gevarieerd programma met allerlei activiteiten voor wijkbewoners en andere geïnteresseerden. Wethouder Bert Frings verzorgt het officiële gedeelte van de opening. Het Hobbycentrum zal creatieve workshops geven waar iedereen aan kan deelnemen. In zaal 1 zullen informatiekramen en een podium staan waar andere huurders van de Daalsehof en organisaties op het gebied van welzijn en vrije tijd welkom zijn om zich te presenteren. Ook zal er een podium staan waar onder anderen huurders van de Daalsehof kunnen optreden.

Deelname voor een infotafel of voor het open podium is geheel gratis. Als je hier interesse voor hebt, dan kun je je tot vrijdag 20 april via het e-mailadres info@hobbycentrumnijmegenoost.nl aanmelden.