Navigate / search

15 mei: Steungroep voor naasten van mensen met psychiatrische kwetsbaarheid

Zoeken naar verbinding

Familie, vrienden en andere betrokkenen bij iemand in hun naaste omgeving met een psychiatrische gevoeligheid staan er vaak alleen voor. Ze houden hun situatie meestal liever voor zich terwijl het misschien juist een wens is om hierover eens te praten met anderen in een soortgelijke situatie. Dat kan de “zorg” verlichten. Daarom wil Labyrint-In Perspectief , in samenwerking met De Kentering en Mantelzorg-Nijmegen, in mei starten met een steungroep waar mensen hun verhalen en zorgen kunnen delen. Het is geen cursus maar een mogelijkheid om goede en minder goede ervaringen uit te wisselen. Het kan wel een zinvol vervolg zijn op een cursus.

Op dinsdag 23 april was er een informatieavond waar een aantal geïnteresseerden op af gekomen is. Tijdens deze avond vertelden enkele betrokkenen wat zij als positief (hebben) ervaren aan zo’n (tijdelijke of langduriger) groep. Bovendien wilden de kerngroep graag van de bezoekers horen welke behoeften en verwachtingen er zoal leven. Ook hebben we besproken hoe zo’n steungroep eruit zou kunnen zien, hoe vaak bij elkaar te komen, privacy, etc. Er is besloten gewoon een begin te maken met deze steungroep en een volgende keer dieper in te gaan op deze aspecten. Deelnemers bepalen gezamenlijk de vorm en inhoud van de groep. De groep wordt gecoördineerd door twee ervaringsdeskundigen.

De eerstvolgende avond vindt plaats op 15 mei om 19.30 uur
bij De Kentering, Limoslaan 10, Nijmegen.
Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom!

Namens de Kerngroep,
Hein van der Hulst, initiatiefnemer
Dit initiatief kwam mede tot stand door gesprekken met veel organisaties zoals: Labyrint-In Perspectief, MIND Fonds PGO, De Kentering Nijmegen, Sterker Nijmegen, gemeente Nijmegen, familie- en cliëntenorganisaties, RIBW Nijmegen, Indigo Nijmegen, CIHN Nijmegen, Ypsilon Nijmegen, Mantelzorggroep Nijmegen, Zorgbelang inclusief Nijmegen, ZEBRA.

 

15 mei: Steungroep voor naasten van mensen met psychiatrische kwetsbaarheid

Familie, vrienden en andere betrokkenen bij iemand in hun naaste omgeving met een psychiatrische gevoeligheid staan er vaak alleen voor. Ze houden hun situatie meestal liever voor zich terwijl het misschien juist een wens is om hierover eens te praten met anderen in een soortgelijke situatie.
Dat kan de “zorg” verlichten. Daarom wil Labyrint-In Perspectief, in samenwerking met De Kentering
en Mantelzorg-Nijmegen, in mei starten met een steungroep waar mensen hun verhalen en zorgen kunnen delen. Het is geen cursus maar een mogelijkheid om goede en minder goede ervaringen uit te wisselen. Het kan wel een zinvol vervolg zijn op een cursus. Op dinsdag 23 april was er een informatieavond waar een aantal geïnteresseerden op af gekomen is. Tijdens deze avond vertelden enkele betrokkenen wat zij als positief (hebben) ervaren aan zo’n (tijdelijke of langduriger) groep. Bovendien wilden de kerngroep graag van de bezoekers horen welke behoeften en verwachtingen er zoal leven. Ook hebben we besproken hoe zo’n steungroep eruit zou kunnen zien, hoe vaak bij elkaar te
komen, privacy, etc. Er is besloten gewoon een begin te maken met deze steungroep en een volgende keer dieper in te gaan op deze aspecten. Deelnemers bepalen gezamenlijk de vorm en inhoud van de groep. De groep wordt gecoördineerd door twee ervaringsdeskundigen.
De eerstvolgende avond vindt plaats op 15 mei om 19.30 uur bij De Kentering, Limoslaan 10, Nijmegen. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom!
Meer informatie
Wilt u hier graag meer over weten? Neem dan contact op met De Kentering,
ondersteuning@dekentering.info (024-3249975) of met Mantelzorg-Nijmegen, i.vos@sterker.nl
(06-27591038). Namens de Kerngroep, Hein van der Hulst, initiatiefnemer. Dit initiatief kwam mede tot stand door gesprekken met veel organisaties, zoals: Labyrint-In Perspectief, MIND Fonds PGO, De Kentering Nijmegen, Sterker Nijmegen, Gemeente Nijmegen, familie- en cliëntenorganisaties,
RIBW Nijmegen,Indigo Nijmegen, CIHN Nijmegen, Ypsilon Nijmegen, Mantelzorggroep Nijmegen, Zorgbelang inclusief Nijmegen, ZEBRA.

Stemmenhoorders te gast bij Pauw

Onlangs had talkshow Pauw een item over stemmen horen. Er waren drie mensen te gast die zelf ervaring hebben (gehad) met het horen van stemmen: Robin Timmers van het Steunpunt Stemmen Horen, muzikant Vincent Swierstra en Hans van der Flier.

Het werd een open gesprek over wat het betekent als je stemmen hoort. Robin Timmers vertelde dat mensen die stemmen horen en in de ggz belanden snel worden afgeschreven. Ze krijgen vaak de diagnose schizofrenie en worden vervolgens gedegradeerd tot “tweederangs burger”. Onterecht, zegt Robin, die zelf inmiddels een betaalde baan heeft en een gelukkige relatie heeft met twee kinderen.

Ook Hans van der Flier vertelde dat hij als ggz-patiënt voor de keuze werd gesteld: of een levenslange opname, of een korte opname en daarna weer zelf vormgeven aan je leven. Hans koos voor de laatste optie, die hem geen windeieren heeft gelegd. Ook hij heeft inmiddels een vaste baan en is al jarenlang getrouwd.

Stemmen horen hoeft niet meteen te betekenen dat iemand aan psychoses lijdt of schizofrenie heeft, stelt Robin. Het komt voor bij ongeveer één op de acht mensen, en de meerderheid daarvan wordt niet gehinderd door het horen van stemmen. Met name in het Westen wordt stemmen horen gezien als iets abnormaals en een medisch probleem, terwijl in andere culturen stemmen horen wordt gezien als een spirituele ervaring die niet direct wordt bestempeld als “gek” of “gestoord”. Wellicht is daarom de prognose bij mensen die vaak stemmen horen in andere culturen ook gunstiger dan in het Westen.

Het item bij Pauw is hier te bekijken: https://pauw.bnnvara.nl/media/688351

16 mei: Inspiratiedag over budgettering

Op deze inspiratiedag is het thema budgettering, beter omgaan met geld en financiën in brede zin. Dit thema wordt verkend aan de hand van twee workshops van elk 60 minuten: een schuldhulpverlener wijst de weg naar ondersteuning en een ervaringsdeskundige vertelt zijn inspirerende verhaal over dit onderwerp. De dag duurt van 13.00 tot 17.00 uur. Op 16 mei 2019 ben je van harte welkom op UWV WERKbedrijf, Nieuwe Dukenburgseweg 21a, Nijmegen. Heb je interesse? Stuur dan een bericht via de Werkmap en vermeld je telefoonnummer en eventuele bijzonderheden.

Nijmeegse Bindingsavond een succes

De Nijmeegse Bindingsavond op 16 april 2019 is geslaagd en succesvol verlopen.

Aanwezig waren leden van lokale politieke gemeenteraden, mensen uit de cliëntenraad van het RIBW en van De Kentering, het Zelfregiecentrum Nijmegen en de WMO Cliëntendenktank. Na de kennismaking opende het inhoudelijke deel met een interessante voordracht van twee onderzoekers die de Cabriotraining geven: een training over het betrekken van mensen met een beperking bij onderzoek en beleid in een volwaardige, actieve rol.

Zelfregie

Hierna was er een gesprek tussen ervaringsdeskundigen en politici (over de vraag waar mensen met een beperking tegenaan lopen en wat zij nodig hebben) over drie verschillende gebieden: zelfregie en eigen keuze, zorg en meedoen in de wijk en de inzet van ervaringsdeskundigheid. Ook werd erbij stilgestaan hoe belangrijk en waardevol het is als beleidsmakers luisteren naar de ervaringen die mensen met een beperking zelf inbrengen. Al met al een boeiende, inspirerende dag met veel aanknopingspunten voor nieuw beleid. Een uitgebreid verslag volgt op deze website. Het mediateam van Pluryn heeft een videoverslag gemaakt van de avond, dat nu te zien is op https://www.youtube.com/watch?v=

 

 

Spel om te herstellen

Ontplooiing, ruimte geven aan je eigen groeiproces: van kwetsbaarheid naar verbinding … In deze herstelwerkgroep krijgen actieve participatie, rollenspel, feedback, hersteltoneel en ludieke improvisatie alle aandacht. Voor iedereen die actief met zijn herstel aan de slag wil! “Spel om te herstellen”, van een bekend Frans boek: nu de training in het Nederlands!
Waar? De Kentering, Limoslaan 10, Nijmegen.
Wanneer? Vanaf 24-04-2019 12x op woensdag van 14:00 tot 17:00 uur.
Trainers? Marc Klinkhamer & begeleidende deelnemers.
Kosten? Geen.
Aanmelden? marc.klinkhamer@hotmail.fr of tel. 024-3562270.