Navigate / search

MIND / Landelijk Platform Psychische Gezondheid (voorheen LPGGZ)

 


 

Fonds Psychische Gezondheid en LPGGz zijn samen MIND geworden.
Een beweging van, voor en door mensen met een psychische kwetsbaarheid.
Deze organisatie behartigt hun belangen door het mobiliseren, ondersteunen en samenbrengen van organisaties en mensen.
Via digitale kanalen, social media, bijeenkomsten, het ontsluiten van informatie, apps en evenementen.


Hun website is te vinden op volgende link: http://www.platformggz.nl/lpggz/

Lees hieronder:

Herindicaties voor ggz-cliënten in de Wet langdurige zorg (Wlz)

routewijzernaarwerk.nl – werk voor mensen met psychische problemen

Oproep Meedenkgroep Psychofarmaca LPGGz


Onderteken het manifest Lijm de Zorg

Onlangs is een manifest op internet verschenen om politici op te roepen om de Jeugdzorg en GGZ beter te organiseren en wachtlijsten terug te dringen. Het manifest “Lijm de zorg” is een initiatief van een aantal jonge (ex-) cliënten, ervaringsdeskundigen en hulpverleners. Zij zien in hun dagelijks leven en werk steeds meer mensen met een zorgvraag tussen wal en schip vallen.

Eén van hen is de 26-jarige Charlotte Bouwman, die al meer dan twee jaar op een wachtlijst staat, ondanks het feit dat zij meerdere suïcidepogingen heeft gedaan en dringend zorg nodig heeft. Onlangs hield Charlotte een sit-in bij het ministerie van Volksgezondheid om te protesteren tegen de lange wachtlijsten in de GGZ. Staatssecretaris Paul Blokhuis en premier Rutte gingen met haar in gesprek.

Het manifest bevat een aantal concrete adviezen, zoals het hanteren van een maximale wachttijd voor behandelingen en het verminderen van marktwerking in de GGZ en Jeugdzorg. Andere maatregelen die de initiatiefnemers voorstellen zijn het aanpakken van personeelstekorten en het stoppen met onnodige dwangmaatregelen.

U kunt het manifest hier ondertekenen.

Geloof, hoop en liefde

De uitdrukking geloof, hoop en liefde is afkomstig uit de Bijbel, en wel uit 1 Korintiërs 13 in het Nieuwe Testament. Ik wil er een stukje aan wijden omdat ik het inspirerende woorden vind, ook voor mensen die niet religieus zijn of in een god geloven.

Geloof heeft volgens Van Dale te maken met “een innig en vast vertrouwen op God”, een overgave aan Zijn leiding. Het besef dat alles gebeurt volgens Zijn wil, ook al weet je soms het hoe en waarom niet. Geloof wordt op sieraden vaak verbeeld als een kruis, een verwijzing naar de kruisdood en opstanding van Jezus.

Hoop is een positieve mentale instelling. Erop vertrouwen dat, hoe moeilijk en zwaar het nu misschien ook is, alles uiteindelijk goed zal komen. De verwachting dat het morgen misschien al beter gaat dan vandaag. Je zit nu in een dal, maar je zult de top bereiken. Met deze wetenschap en dit besef kun je stormen doorstaan. Hoop wordt vaak verbeeld door een anker waarmee je stevig blijft liggen in woelig water.

Moed

En dan de liefde. Apostel Paulus schrijft in een brief in 55 na Christus aan de Korintiërs: “Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.” Hiermee bedoelt hij niet de romantische liefde, maar meer een universele liefde voor de ander en het andere, die zich op allerlei manieren kan uiten, bijvoorbeeld in: zorgzaamheid voor alle levende wezens en de hele planeet, betrokkenheid, onbaatzuchtigheid, opofferingsgezindheid, gulheid, ruimhartigheid, meelevendheid, hulpvaardigheid, welwillendheid, vredelievendheid, vergevingsgezindheid, attent zijn, het goede in de ander zien en ga zo maar door. Mooi om na te streven. De liefde wordt universeel gesymboliseerd door een hart.

Ik hoop dat je moed kunt putten uit de woorden geloof, hoop en liefde als het minder gaat en je in zwaar weer verkeert. Laat deze drie-eenheid je inspireren en je bijlichten op je weg.

Online onderzoek naar medicatie door Plusminus & MIND

Velen van u gebruiken medicijnen. Plusminus en MIND zijn zeer geïnteresseerd in uw ervaringen met medicatie. Daarom werken zij samen aan een online onderzoek om uw ervaringen met medicijnen in kaart te brengen.

Waar gaat het onderzoek over?
Deze vragenlijst gaat over de behandeling van psychische problemen met medicijnen. Welke medicijnen bevallen goed? Welke bevallen minder? Is er voldoende voorlichting en begeleiding? Heeft u last van bijwerkingen?

Voor wie? Van iedereen die medicijnen gebruikt of heeft gebruikt in verband met psychische problemen willen Plusminus en MIND graag ervaringen horen.

Hoe doet u mee?
Invullen kost gemiddeld 10-15 minuten (bij veel medicijnen iets langer).
Antwoorden worden anoniem verwerkt.

Door op onderstaande link te klikken start de online vragenlijst. Werkt de link niet? Kopieer dan het webadres in uw browser.

http:/bit.do/plusminusmedicijnen

Wat gebeurt er met de resultaten?
De uitkomsten zullen worden gebruikt om in gesprek te gaan met zorgprofessionals die daar waar nodig hun manier van werken zouden kunnen aanpassen zodat deze optimaal aansluit bij de behoeften van medicijngebruikers.

Vragen over deze vragenlijst? Mail helenevangorsel@gmail.com.

 

 

 

 

 

Week van de Psychiatrie: 23-28 maart 2020

Van 23-28 maart is er de Week van de Psychiatrie 2020. Dit jaar is het thema ‘betekenisvol meedoen’.

Het thema betekenisvol meedoen kun je ook inclusie noemen. Voor dit thema is gekozen omdat het zo belangrijk is dat juist mensen met een mentale uitdaging meedoen in de samenleving en daaraan zelfvertrouwen ontlenen en het gevoel gezien te worden en mee te tellen. Mensen zijn niet alleen patiënt, maar ook bijvoorbeeld ouder, kind, broer, zus, collega, vriend, medewerker, student en vrijwilliger. Als mensen zo nodig worden geholpen bij het invullen van een van deze rollen, kunnen ze op een betekenisvolle manier meedoen. Dat geeft hen zingeving, hoop en perspectief. Betekenisvol meedoen is helaas geen automatisme. Allerlei activiteiten van ervaringsdeskundigen (patiënten en naasten), hulpverleners en anderen die bevorderen dat mensen weer mee kunnen doen staan centraal in de Week van de Psychiatrie 2020.

Nadere info over het programma volgt.

 

Symposium over de kracht van diversiteit

Op 13 februari 2020 organiseert de gemeente Nijmegen een symposium over de kracht van diversiteit en inclusie. Wethouder Grete Visser wil mensen de ruimte geven om met elkaar in gesprek te gaan en inspiratie op te doen.

Het symposium is een onderdeel van het Actieprogramma Inclusie in het kader van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Hiermee wil de gemeente in samenspraak met ervaringsdeskundigen, belangenbehartigers en adviescommissies de inclusie in de stad bevorderen voor mensen met een beperking. Denk bijvoorbeeld aan het bevorderen van de toegankelijkheid van de openbare ruimte.

Iedereen is welkom

Het symposium moet een dag worden waar alle Nijmegenaren welkom zijn, met name mensen met een beperking of kwetsbaarheid of anderen voor wie inclusie geen vanzelfsprekende zaak is. Het doel van de dag is om op inspirerende wijze de kracht van diversiteit zichtbaar te maken. En dat bezoekers met elkaar in gesprek gaan, kennis delen en elkaar inspireren door middel van het presenteren van goede voorbeelden.

Manifest ‘Iedereen doet mee!’

Wethouder Grete Visser zal tijdens het symposium ook het manifest ‘Iedereen doet mee!’ ondertekenen. Hiermee wil ze als gemeente inclusiviteit uitdragen en laten zien dat de gemeente de rijkdom van diversiteit een belangrijk onderwerp vindt waar best meer aandacht voor gevraagd mag worden.

Datum en locatie

Het symposium vindt plaats op 13 februari 2020 bij de Sint Maartenskliniek in Nijmegen en duurt van 13:00 tot 17:00.