Navigate / search

Nijmegen krijgt fors minder geld voor beschermd wonen

De gemeente Nijmegen krijgt waarschijnlijk te maken met een flinke budgetkorting voor beschermd wonen. Dit is het gevolg van een nieuw verdeelmodel voor de gelden voor beschermd wonen. Nu nog krijgt Nijmegen als centrumgemeente een flink budget, dat over de hele regio verdeeld wordt. In de toekomst gaat dit veranderen; dan krijgen alle gemeenten in de regio afzonderlijk een budget. Nijmegen – waar relatief veel beschermde woonvormen zijn – gaat flink minder krijgen, is de verwachting.

Hoe de gemeente dit gaat opvangen, is nog niet duidelijk. Wel is de gemeente van plan om 26% van de huidige beschermd wonen-cliënten over te hevelen naar de Wet Langdurige Zorg, die vanaf 2021 open wordt gesteld voor ggz-cliënten. Omdat de Wet Langdurige Zorg door het Rijk wordt gefinancierd, zou het voor de gemeente een mooie gelegenheid zijn om cliënten daar onder te brengen.

Met een schizofreen loop je nooit alleen!

Benieuwd hoe het is om schizofrenie te hebben? Meld je dan aan voor de wandeltour van ervaringsdeskundige Floor Goddijn. Voor patiëntenvereniging Anoiksis doet zij op 6 april een kosteloze try-out wandeling. Laat je verrassen door de verhalen die Floor aan je vertelt tijdens de wandeling. Over psychoses, dwangopnames en suïcidale gedachten. Hoe is het om door de politie in de boeien te worden geslagen en afgevoerd te worden? Hoe is het om gesepareerd te worden en in afzondering te worden opgesloten? Hoe voelt het om platgespoten te worden?

Luister, huiver en stel je vragen die je altijd al had willen stellen of die spontaan bij je opkomen tijdens de wandeling. Tijdens of na de afloop van de wandeling vergoedt Anoiksis voor alle leden één of twee consumpties in een café of restaurantje.

Datum: zaterdag 6 april 2019

Locatie: Grote kerk Venray

Tijd: 14:30 tot ongeveer 16:00

Aanmelden uiterlijk 3 april bij floorgoddijn@live.nl, telefoon 0478-569597 of 06-51310609.

Inzet ervaringsdeskundigen door UWV Werkbedrijf voorlopig succes

Onlangs is er een evaluatie verschenen van de inzet van ervaringsdeskundigen door UWV Werkbedrijf Rijk van Nijmegen. Sinds een jaar zijn er bij het Werkbedrijf twee betaalde ervaringsdeskundigen actief, die mensen met een psychische kwetsbaarheid ondersteunen bij het vinden van een betaalde baan.

De voorlopige resultaten zijn positief te noemen. Cliënten van het Werkbedrijf beoordelen de dienstverlening van de ervaringsdeskundigen met gemiddeld een 8,5. Zij geven aan dat de gesprekken met de ervaringsdeskundigen laagdrempeliger en gelijkwaardiger zijn dan de gesprekken met reguliere medewerkers van UWV. Met name ervaren zij meer begrip en herkenning. Daarnaast zien cliënten de ervaringsdeskundigen als rolmodel: ook voor mensen met een psychische kwetsbaarheid is het blijkbaar mogelijk om een betaalde baan te hebben.

Niet alleen cliënten, maar ook professionals van UWV zien de ervaringsdeskundigen als een goede toevoeging. Door hen hebben zij bijvoorbeeld geleerd hoe ze gelijkwaardige gesprekken kunnen voeren met cliënten. Ook durven zij zich kwetsbaarder op te stellen, waardoor de onderlinge samenwerking en de dienstverlening ten aanzien van de cliënt is verbeterd.

Naar aanleiding van de evaluatie wil UWV de inzet van ervaringsdeskundigheid verder onderzoeken. Een van de ideeën is om te onderzoeken of ervaringsdeskundigen ook bij WW-dienstverlening kunnen worden ingezet. Daarnaast wil UWV over een langere periode – van drie tot vier jaar – evalueren wat de voordelen en knelpunten zijn bij het inzetten van ervaringsdeskundigen.

 

Vooraankondiging Nijmeegse Bindingsavond

Datum:         dinsdag 16 april 2019

Tijd:              van 17.00 uur tot 21.00 uur

Plaats:          volgt nog

Wie:             alle cliëntenraden regio Nijmegen, wethouders en raadsleden Zorg en Welzijn

Vorig jaar op 11 oktober vond een Bindingsdag plaats waar cliëntenraden uit de regio Nijmegen elkaar ontmoet hebben. Zij hebben uitgewisseld wat voor cliënten van belang is bij alle veranderingen op het vlak van Zorg en Welzijn. Deze dag was een groot succes. Er is afgesproken om in het voorjaar weer bijeen te komen en dan ook politici uit de stad en regio uit te nodigen.

De volgende bijeenkomst wordt een Bindingsavond, georganiseerd door cliënten en politici gezamenlijk. Cliëntenraden en politici worden uitgenodigd om uit te wisselen waar cliënten tegen aan lopen als zij het heft over hun leven in eigen handen willen nemen, hoe cliëntenraden signalen over kunnen brengen en invloed kunnen hebben en wat de gemeente kan doen om de voorwaarden daartoe te scheppen.

Mensen raken makkelijker in gesprek als er ruimte is voor ontspanning en informele ontmoeting. Daarom beginnen we de avond met gezamenlijk tafelen.

Voorlopig programma:

17:00                        Inloop/welkom met koffie

17:30                        Ontmoeting tijdens buffet met soep en broodjes

18:30                        Plenaire inleiding

19:00                        Thema-tafels:

-eigen regie en eigen keuze

-ervaringsdeskundigheid

-zorg en participeren in de wijk

20:00                        Plenaire conclusies

20:30                        Afsluiten met borrel

21:00                        Naar huis

Noteer de datum vast in jullie agenda, een definitieve uitnodiging volgt na de carnavalsvakantie.

Namens Cliëntenraad RIBW Nijmegen & Rivierenland, De Kentering, Zelfregiecentrum Nijmegen,

Inge van Dijk (VVD Nijmegen) en Mea Verbunt (PvdA Nijmegen)

Vagebond Stadswandeling wint tweede prijs Dragons Den

Goed nieuws: Kenteringvrijwilliger Ben Kregting heeft de tweede prijs gewonnen in de Dragons Den-wedstrijd. De prijs, die bestaat uit een geldbedrag van 2.500,- euro, heeft hij gekregen voor zijn Stadswandelingproject. Tijdens de Stadswandeling worden mensen rondgeleid door de Nijmeegse binnenstad door een (ex-)dakloze, die daarbij een inkijkje geeft in het dagelijks leven van een dakloze.

Bij de Dragons Den-wedstrijd kunnen ondernemers een initiatief om werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt pitchen, en kans maken op een startkapitaal.

Nijmeegse wethouders op stap met ex-dakloze

Onlangs heeft een aantal Nijmeegse wethouders meegelopen met een stadswandeling van Krachtlab Vagebond. Krachtlab Vagebond is een organisatie van (voormalig) daklozen en organiseert daklozenwandelingen door de Nijmeegse binnenstad. Hierbij krijgen deelnemers een rondleiding, waarbij een (ex-)dakloze als gids fungeert.   

Foto: Hans de Groot, Nieuws uit Nijmegen

Ben Kregting, zelf in het verleden dakloos geweest, nam de wethouders mee naar verschillende plekken waar daklozen slapen en worden opgevangen. Daarbij gaf hij ook een inkijkje in zijn eigen leven en vertelde hij hoe het is om als dakloze de dag door te brengen.

Tijdens de wandeling werden verschillende locaties bezocht: de benedenstad, de Nieuwe Marktstraat, het Kronenburgerpark en het Kelfkensbos. Aan het einde van de route probeerde een aantal wethouders een ‘drugsbril’ uit, waarbij zij konden ervaren hoe het is om onder de invloed van verdovende middelen te moeten voortbewegen. Daarna sloot wethouder Grete Visser de wandeling af, onder dankzegging aan Ben Kregting.

Voor meer info over de stadswandelingen zie hier.