Navigate / search

RIBW Nijmegen opent nieuwe locatie voor dagbesteding en werk

Op maandag 17 februari 2020 zal de RIBW Nijmegen & Rivierenland een nieuwe locatie openen voor dagbesteding en werk: Htien. De afgelopen maanden is de RIBW druk bezig geweest met de verbouwing. 

In het nieuwe pand op de Hulzenseweg 10 in Nijmegen zullen verschillende dagactiviteitencentra van de RIBW samengevoegd worden: DAC Phoenix, DAC Ten Kate, De Fotostudio, WebWerk, Art-tics en de activiteiten Hout en Meubel en Logistiek. Ook zijn er vergaderruimtes waar teams van de RIBW gebruik van kunnen maken. Verder zijn er onder andere een sportruimte, een fotoruimte, keuken en bar, en een gemeenschappelijke ruimte waar koffie genuttigd kan worden.

Voor meer informatie zie de website van Htien:  https://www.ribwclientenplein.nl/h10/

Nieuw plan voor arbeidsgehandicapten gepresenteerd

Staatssecretaris Van Ark heeft onlangs een nieuw plan gepresenteerd aan de Tweede Kamer om arbeidsgehandicapten aan een baan te helpen. Tegen haar vorige plan werd veel bezwaar gemaakt door arbeidsgehandicapten en belangenorganisaties. Van Ark hoopt met haar nieuwe plan deze bezwaren te ondervangen.

Een van de nieuwe voorstellen is dat arbeidsgehandicapten die parttime werken en niet genoeg verdienen, een gedeelte van hun maandelijkse inkomen mogen houden bovenop hun aanvullende uitkering. Hiermee wil de staatssecretaris ervoor zorgen dat werken ook voor deze groep altijd gaat lonen.

Verder hoeven jonggehandicapten jonger dan 27 jaar niet langer vier weken te wachten als zij een uitkering aanvragen. Daarmee kunnen ze dus meteen een uitkering krijgen als ze werk zoeken.

Ook moet het voor werkgevers aantrekkelijker en makkelijker worden om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Hierom wordt de zogenaamde loonwaardebepaling – waarmee het salaris van iemand met een arbeidsbeperking wordt berekend – in heel Nederland hetzelfde.

Ook de omstreden loondispensatie – die inhield dat arbeidsgehandicapten een bijstandsuitkering moesten aanvragen, die ze met hun salaris konden aanvullen tot het minimumloon – wordt aangepast.

Belangenorganisaties hebben vooralsnog gemengde reacties. Ieder(in) stelt dat de maatregelen in het nieuwe plan niet ver genoeg gaan om bij te dragen aan een inclusieve arbeidsmarkt, maar is ook blij dat mensen met een arbeidsbeperking zelf een jobcoach mogen zoeken.

Verwarde mensen in Nijmegen niet meer naar politiecel gebracht

Onlangs zijn in Nijmegen nieuwe ruimtes in gebruik genomen om mensen met die acute psychische zorg nodig hebben te helpen. Daar waar tot voor kort verwarde mensen meestal in een politiecel belandden, is de bedoeling dat ze nu door gespecialiseerde hulpverleners worden opgevangen bij Pro Persona. 

Volgens bestuurder Cecile Exterkate wil Pro Persona met de nieuwe ruimtes dwangzorg zoveel mogelijk voorkomen. Patiënten worden er intensief begeleid en staan voortdurend in contact met verpleegkundigen en psychiaters. Voor de groep mensen die ernstig in de war zijn – denk aan zware psychoses – zijn er ‘high intensive care’ units, waarmee ze in een veilige omgeving kunnen worden opgevangen. In de high intensive care units heeft het meubilair geen scherpe hoeken, zodat patiënten zichzelf of anderen niet kunnen beschadigen. Exterkate benadrukt dat de meeste mensen die in een dergelijke ruimte worden opgevangen, vaak kortdurend een gevaar voor zichzelf of anderen kunnen vormen. Meestal zal na enkele dagen met behulp van medicatie en andere intensieve zorg de ernst van de crisis zijn afgenomen.

Pro Persona heeft er op de locatie op de Nijmeegsebaan ook een nieuwe crisisbeoordelingskamer bij. Hier worden personen met verward gedrag naartoe gebracht om te kijken wat er met hen aan de hand is. Men wil op die manier voorkomen dat mensen in een politiecel belanden. Pro Persona heeft met de politie afgesproken dat zij verwarde personen naar de crisisbeoordelingskamer brengen. Hiermee hoopt men de politie te ontlasten.

 

Laat je talent zien tijdens de ontmoetroute Nijmegen-Oost

Het Hobbycentrum Nijmegen-Oost organiseert op zondag 5 april 2020 van 12.00 tot 16.00 uur de tweede editie van de ontmoetroute Nijmegen-Oost. Tijdens de ontmoetroute kunnen wijkbewoners hun huis openstellen aan bezoekers om hun creatieve talent of passie te laten zien. Denk aan muziek, kunst, dans, gedichten of toneel. 

De ontmoetroute vindt plaats in de wijken Altrade, Hengstdal en Limos. Ook De Kentering zal deelnemen. Woon je in één van de genoemde wijken en wil je je talent of passie delen, stuur dan voor 9 februari 2020 een mail aan het Hobbycentrum Nijmegen-Oost: info@hobbycentrumnijmegenoost.nl

Hoe meer mensen deelnemen, hoe uitgebreider het programma is. Kom ook gerust met een nieuw idee: ben je niet creatief maar kun je bijvoorbeeld wel goed koken, dan kun je culinaire hapjes klaar maken. Als je liever niet je eigen huis openstelt voor bezoekers, dan is er ook de mogelijkheid om gebruik te maken van een andere locatie, zoals een café, wijkcentrum of kerk.

Na 9 februari zal er een programma verschijnen met alle locaties en deelnemers. Het programma zal ook via de media bekend worden gemaakt. Alle deelnemers die tijdens de route iets laten zien, krijgen eigen programmaboekjes en ander promotiemateriaal om zelf te verspreiden onder vrienden, buren en kennissen.

Vacatures adviescommissie Jeugd-, Maatschappelijk opvang- en Gehandicaptenbeleid (JMG)

Wil jij onderdeel uit maken van een inspirerende groep mensen met een hart voor sociaal Nijmegen? De adviescommissie JMG Nijmegen zoekt nieuwe leden met kennis en (ervarings)deskundigheid op de thema’s GGZ en maatschappelijke opvang.

De adviescommissie JMG bestaat uit vertegenwoordigers van jeugd, maatschappelijke opvang en mensen met een beperking. De belangrijkste taak van de commissie is om het Nijmeegse college van Burgemeester en Wethouders te adviseren over zorg- en welzijnsbeleid. Concreet betekent dit dat de commissie één keer maand bij elkaar komt. Daarnaast wordt van je verwacht dat je thuis vergaderstukken voorbereidt en op de hoogte blijft van actuele ontwikkelingen op het gebied van zorg en welzijn. Dit kost je enkele dagdelen per maand.

Verder wordt van je verwacht dat je:

-woont in de gemeente Nijmegen

-affiniteit hebt met de genoemde groepen

-thuis bent in één van de volgende thema’s: GGZ, maatschappelijke opvang, zintuiglijke beperking en/of chronisch zieken

-kunt werken vanuit het perspectief van de cliënt/burger

-bijdraagt aan adviezen

-goed kunt samenwerken

-kennis hebt van gemeentelijk beleid

Je ontvangt een vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen en andere relevante overleggen.

Voor meer informatie over de adviescommissie zie deze website. Je kunt ook contact opnemen met de secretaris, Frank Eliëns: adviesciejmg@nijmegen.nl

Je kunt solliciteren tot en met 9 maart 2020. Stuur je sollicitatie naar adviesciejmg@nijmegen.nl

De gesprekken vinden plaats op 18 maart en/of 25 maart.

 

Vooraankondiging: Dag van de Ervaringsdeskundige 2020

Op 9 april 2020 is het weer zover: de jaarlijkse Dag van de Ervaringsdeskundige (DVDE) wordt georganiseerd. Dit keer vindt de dag plaats in Rotterdam. Het belooft ook een bijzondere editie te worden, want de DVDE bestaat vijf jaar.

De DVDE wordt georganiseerd door opleidingscentra Zadkine en Howie the Harp Pameijer. Eén van de redenen dat de DVDE dit keer in Rotterdam plaats vindt, is dat er in Rotterdam relatief veel mensen leven in langdurige armoede en andere moeilijke omstandigheden. Hierdoor is het aantal mensen met psychische of psychosociale problemen groot. Daarnaast liggen in Rotterdam op loopafstand van het station locaties van de Zadkine en Pameijer.

Op de website van de organisatoren valt verder te lezen:

“We beogen verder een dag te organiseren die overeenkomstig is aan de uitgangspunten van ervaringsdeskundigheid, onderzoekend samen optrekken, critical friend zijn voor elkaar. We hebben in onze gemeenschap documentairemakers en kunstenaars, we vragen hen een documentaire te maken en beelden die ons vak weerspiegelen voor de website van de VvEd (Vereniging van Ervaringsdeskundigen). Juist omdat het een lustrum is. Verder denken wij dat een lustrum vraagt om een terugblik, aandacht voor waar we nu staan en waar we naartoe willen.”

Het programma wordt later bekend gemaakt. Wil je op de hoogte blijven, hou dan de website van de Vereniging van Ervaringsdeskundigen in de gaten.