Navigate / search

Vooraankondiging Nijmeegse Bindingsavond

Datum:         dinsdag 16 april 2019

Tijd:              van 17.00 uur tot 21.00 uur

Plaats:          volgt nog

Wie:             alle cliëntenraden regio Nijmegen, wethouders en raadsleden Zorg en Welzijn

Vorig jaar op 11 oktober vond een Bindingsdag plaats waar cliëntenraden uit de regio Nijmegen elkaar ontmoet hebben. Zij hebben uitgewisseld wat voor cliënten van belang is bij alle veranderingen op het vlak van Zorg en Welzijn. Deze dag was een groot succes. Er is afgesproken om in het voorjaar weer bijeen te komen en dan ook politici uit de stad en regio uit te nodigen.

De volgende bijeenkomst wordt een Bindingsavond, georganiseerd door cliënten en politici gezamenlijk. Cliëntenraden en politici worden uitgenodigd om uit te wisselen waar cliënten tegen aan lopen als zij het heft over hun leven in eigen handen willen nemen, hoe cliëntenraden signalen over kunnen brengen en invloed kunnen hebben en wat de gemeente kan doen om de voorwaarden daartoe te scheppen.

Mensen raken makkelijker in gesprek als er ruimte is voor ontspanning en informele ontmoeting. Daarom beginnen we de avond met gezamenlijk tafelen.

Voorlopig programma:

17:00                        Inloop/welkom met koffie

17:30                        Ontmoeting tijdens buffet met soep en broodjes

18:30                        Plenaire inleiding

19:00                        Thema-tafels:

-eigen regie en eigen keuze

-ervaringsdeskundigheid

-zorg en participeren in de wijk

20:00                        Plenaire conclusies

20:30                        Afsluiten met borrel

21:00                        Naar huis

Noteer de datum vast in jullie agenda, een definitieve uitnodiging volgt na de carnavalsvakantie.

Namens Cliëntenraad RIBW Nijmegen & Rivierenland, De Kentering, Zelfregiecentrum Nijmegen,

Inge van Dijk (VVD Nijmegen) en Mea Verbunt (PvdA Nijmegen)

Vagebond Stadswandeling wint tweede prijs Dragons Den

Goed nieuws: Kenteringvrijwilliger Ben Kregting heeft de tweede prijs gewonnen in de Dragons Den-wedstrijd. De prijs, die bestaat uit een geldbedrag van 2.500,- euro, heeft hij gekregen voor zijn Stadswandelingproject. Tijdens de Stadswandeling worden mensen rondgeleid door de Nijmeegse binnenstad door een (ex-)dakloze, die daarbij een inkijkje geeft in het dagelijks leven van een dakloze.

Bij de Dragons Den-wedstrijd kunnen ondernemers een initiatief om werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt pitchen, en kans maken op een startkapitaal.

Nijmeegse wethouders op stap met ex-dakloze

Onlangs heeft een aantal Nijmeegse wethouders meegelopen met een stadswandeling van Krachtlab Vagebond. Krachtlab Vagebond is een organisatie van (voormalig) daklozen en organiseert daklozenwandelingen door de Nijmeegse binnenstad. Hierbij krijgen deelnemers een rondleiding, waarbij een (ex-)dakloze als gids fungeert.   

Foto: Hans de Groot, Nieuws uit Nijmegen

Ben Kregting, zelf in het verleden dakloos geweest, nam de wethouders mee naar verschillende plekken waar daklozen slapen en worden opgevangen. Daarbij gaf hij ook een inkijkje in zijn eigen leven en vertelde hij hoe het is om als dakloze de dag door te brengen.

Tijdens de wandeling werden verschillende locaties bezocht: de benedenstad, de Nieuwe Marktstraat, het Kronenburgerpark en het Kelfkensbos. Aan het einde van de route probeerde een aantal wethouders een ‘drugsbril’ uit, waarbij zij konden ervaren hoe het is om onder de invloed van verdovende middelen te moeten voortbewegen. Daarna sloot wethouder Grete Visser de wandeling af, onder dankzegging aan Ben Kregting.

Voor meer info over de stadswandelingen zie hier.

 

Gemakkelijk een psycholoog of psychiater vinden met kiezenindeggz.nl

Onlangs is een nieuwe website online gegaan waarmee mensen makkelijker psychische hulp in de buurt kunnen vinden: kiezenindeggz.nl. Kiezenindeggz.nl geeft informatie over de wachttijden per zorginstelling, per type aandoening/klachten (bijvoorbeeld autisme, depressie) en de vergoeding voor een behandeling.

De website is een initiatief van belangenorganisatie MIND,  Zorgverzekeraars Nederland, het ministerie van Volksgezondheid en GGZ Nederland. Het doel van kiezenindeggz.nl is om mensen, die op zoek zijn naar therapie, meer inzicht en houvast te bieden en de transparantie van de ggz te vergroten.

Kiezenindeggz.nl bevat ook tips voor zelfhulp bij psychische problemen, voor mensen die willen weten wat ze zelf kunnen doen of te maken hebben met lange wachttijden.

 

Bezoek het Lokaal Compliment: het grootste vrijwilligersfeest van Nijmegen!

Op 8 december 2018 organiseert de Vrijwilligerscentrale Nijmegen het Lokaal Compliment: het grootste vrijwilligersfeest van Nijmegen. Iedereen die vrijwilligerswerk doet, is welkom. Er is een gevarieerd programma samengesteld, met een vleugje magie, een top-2000 bingo, een snufje wetenschap, muziek, hapjes en drankjes en theatervoorstellingen.

Het Lokaal Compliment vindt plaats in De Lindenberg in Nijmegen en duurt van 19:00 tot 23:00. De toegang in gratis. Aanmelden kan hier.

 

Meer mensen met psychische klachten naar huisarts

De afgelopen jaren is het aantal volwassenen, dat met psychische of sociale problemen naar de huisarts is gegaan, toegenomen. Dit blijkt uit onderzoek van Nivel, het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg.  

In de periode 2011-2017 is het percentage volwassenen dat een beroep deed op de huisarts vanwege psychische problemen gestegen van 12% naar 18%. Ook de POH-GGZ (praktijkondersteuner huisartsenzorg GGZ) zag meer patiënten: 0,7% in 2011 en 4% in 2017.

De vraag is waar deze stijging door veroorzaakt wordt. Een mogelijke verklaring is dat de huisarts patiënten heeft overgenomen van de GGZ, die soms mensen terugverwijst naar de lichtere – en goedkopere – eerstelijnszorg van de huisarts. Een andere verklaring is dat mensen eerder geneigd zijn om hulp te zoeken voor psychische problemen. In ieder geval is in het onderzoek van Nivel geen onderscheid gemaakt tussen nieuwe en bestaande patiënten.

Omdat de kosten van de GGZ al jaren flink toenemen, is in 2014 de basis-GGZ ingevoerd. Sindsdien hebben de meeste huisartspraktijken een POH-GGZ, die mensen met lichte psychische klachten behandeld. Een meerderheid van de patiënten die een beroep doet op de huisarts vanwege psychische klachten is vrouw (60%).