Navigate / search

Vooraankondiging Nijmeegse Bindingsavond

Datum:         dinsdag 16 april 2019

Tijd:              van 17.00 uur tot 21.00 uur

Plaats:          volgt nog

Wie:             alle cliëntenraden regio Nijmegen, wethouders en raadsleden Zorg en Welzijn

Vorig jaar op 11 oktober vond een Bindingsdag plaats waar cliëntenraden uit de regio Nijmegen elkaar ontmoet hebben. Zij hebben uitgewisseld wat voor cliënten van belang is bij alle veranderingen op het vlak van Zorg en Welzijn. Deze dag was een groot succes. Er is afgesproken om in het voorjaar weer bijeen te komen en dan ook politici uit de stad en regio uit te nodigen.

De volgende bijeenkomst wordt een Bindingsavond, georganiseerd door cliënten en politici gezamenlijk. Cliëntenraden en politici worden uitgenodigd om uit te wisselen waar cliënten tegen aan lopen als zij het heft over hun leven in eigen handen willen nemen, hoe cliëntenraden signalen over kunnen brengen en invloed kunnen hebben en wat de gemeente kan doen om de voorwaarden daartoe te scheppen.

Mensen raken makkelijker in gesprek als er ruimte is voor ontspanning en informele ontmoeting. Daarom beginnen we de avond met gezamenlijk tafelen.

Voorlopig programma:

17:00                        Inloop/welkom met koffie

17:30                        Ontmoeting tijdens buffet met soep en broodjes

18:30                        Plenaire inleiding

19:00                        Thema-tafels:

-eigen regie en eigen keuze

-ervaringsdeskundigheid

-zorg en participeren in de wijk

20:00                        Plenaire conclusies

20:30                        Afsluiten met borrel

21:00                        Naar huis

Noteer de datum vast in jullie agenda, een definitieve uitnodiging volgt na de carnavalsvakantie.

Namens Cliëntenraad RIBW Nijmegen & Rivierenland, De Kentering, Zelfregiecentrum Nijmegen,

Inge van Dijk (VVD Nijmegen) en Mea Verbunt (PvdA Nijmegen)

Nieuwe cursus Werken Met Eigen Ervaring van start

Op 24 september 2018 start bij De Kentering weer een nieuwe cursus Werken Met Eigen Ervaring (WMEE). Na deze cursus kun je jouw cliëntervaring gebruiken om anderen met een psychische kwetsbaarheid te ondersteunen. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door het geven van voorlichting of trainingen, individuele ondersteuning of het deelnemen aan een cliëntenraad.

 

De cursus bestaat uit 12 lessen, die zijn ingedeeld in drie blokken.

Het eerste blok staat in het teken van het vertellen je eigen verhaal – wat heb je meegemaakt, wat waren voor jou momenten van steun en herstel? Dit verhaal deel je met de medecursisten en je geeft elkaar tips.

In het tweede blok staan praktijksituaties centraal – hoe kun je je eigen ervaringen inzetten in de praktijk? Hierbij kun je denken aan het geven van voorlichting, het werken met cliënten en belangenbehartiging.

 

Het laatste blok richt zich op het oefenen van vaardigheden die je nodig hebt om te werken met je eigen ervaringen. Daarbij gaat het vooral om communicatieve vaardigheden.

Aanmelden: ondersteuning@dekentering.info

Kosten: € 30,-