Navigate / search

Bent u al geïnformeerd?

Heeft u of uw familielid een AWBZ-indicatie en moet u per 1 januari voor ondersteuning aankloppen bij uw gemeente? Dan willen wij – negen cliëntenorganisaties – heel graag weten hoe u daarover tot nu toe bent geïnformeerd. Doe daarom mee aan onze digitale raadpleging. U helpt zo mee om de voorlichting hierover te verbeteren.

Mensen met een beperking, ouderen, chronisch zieken en mensen met psychische problemen, krijgen nu vaak ondersteuning via de AWBZ. Het kan gaan om begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf, beschermd wonen (via een RIBW) en de doventolk. Vanaf 1 januari moet u voor al deze vormen van ondersteuning aankloppen bij uw gemeente.

Vermoedelijk heeft u al het nodige gehoord over deze verandering. Bijvoorbeeld uit de pers, van uw gemeente of van het zorgkantoor. Met deze raadpleging willen we nagaan of de voorlichting tot nu goed is verlopen.

Dit willen wij weten
Bent u geïnformeerd over de veranderingen en over de overgangsregeling? Begrijpt u wat de informatie voor u betekent? Weet u waar u voor aanvullende informatie terecht kunt?

Doe mee!
De raadpleging Zorg naar gemeenten: bent u al geïnformeerd? loopt van 4 september tot 4 oktober. Ze is gericht op iedereen die met bovenstaande veranderingen te maken krijgt. Dus ook op mantelzorgers! Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. We zouden het erg op prijs stellen als u meedoet.

Ga hier naar de vragenlijst

Wilt u uw ervaringen liever telefonisch doorgeven? Dat kan ook: bel dan 0900 0401 208 (ma/di/do van 10.00 – 16.00).

Programma ‘Aandacht voor iedereen’
De digitale raadpleging is onderdeel van het programma Aandacht voor iedereen (AVI). In het programma werken negen organisaties samen om alle betrokken partijen goed voor te bereiden op de overheveling van AWBZ-zorg naar gemeenten.

De negen organisaties zijn: ouderenkoepel CSO, Ieder(in), Koepel Wmo-raden, Landelijk Platform GGz,, Mezzo, NPCF, Oogvereniging, Per Saldo, en Zorgbelang Nederland.

Het programma Aandacht voor iedereen wordt gefinancierd door het ministerie van VWS. Meer informatie op: www.aandachtvooriedereen.nl

 

 

WRAP: Wellness Recovery Action Plan

 

WRAP staat voor Wellness Recovery Action Plan en is een zelfhulpinstrument, in de jaren negentig ontwikkeld door Mary Ellen Copeland. Zij is bipolair en constateerde na een langdurig verblijf in de GGz dat de zorg niet bood wat zij nodig had. WRAP kwam tot stand mede op basis van gesprekken met andere cliënten van de GGz. Allen ontdekten dat zij zelf kracht en middelen in huis hadden om meer grip op hun eigen leven te krijgen en een gelukkiger leven te leiden.

20140401_142502

De WRAP is een heel concreet model met zeven onderdelen: een gereedschapskoffer voor een goed gevoel, een dagelijks onderhoudsplan, triggers, vroege waarschuwingstekens, signalen van ontsporing, crisisplan en postcrisisplan. Alle onderdelen hebben als hoofddoel: wat heb ik nodig om me goed te voelen en dit gevoel vast te kunnen houden.

De WRAP werkt ook met 5 kernbegrippen die te herkennen zijn bij herstel: hoop, persoonlijke verantwoordelijkheid, eigen ontwikkeling, opkomen voor jezelf en steun. Alle aspecten van het leven kunnen er een plek krijgen en iedereen kan dit model toepassen om meer sturing aan zijn of haar eigen leven te geven.

Ikzelf ben zeer enthousiast over de WRAP. Het heeft mij diep geraakt en het heeft mijn ogen geopend. Ik heb nu een crisisplan dat beschrijft wat er moet gebeuren als ik in een crisis ben. Dat dingen zullen gaan zoals ik het wil dat het zal gaan gebeuren. En niet wat hulpverleners of mijn naasten denken dat het beste voor mij zal zijn. Ik heb een lijstje gemaakt om mij dagelijks goed te kunnen voelen, want er zijn veel dingen die je vergeet toe te passen.

Ik raad iedereen aan, die zelf het eigen heft in handen wil nemen om gelukkig te worden, om de WRAP te volgen. Hij wordt bij De Kentering gegeven en de RIBW. Ikzelf ga de opleiding tot wrapfacilitator volgen in september en hoop de WRAP zelf in de toekomst zelf te kunnen geven.

Corine Strausz