Navigate / search

Laat je toeslagen nakijken: voorkom problemen

 

Voor iedereen met huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget of kinderopvangtoeslag!

  • Heeft de belastingdienst de juiste gegevens?
  • Krijgt u te weinig? U heeft recht op meer!
  • Krijft u te veel? U moet dat straks terugbetalen.
    Voorkom schulden.

 

Maak een afspraak met Ineke Hoeven van de Kentering.
U kunt haar bereiken op elke maandag van de week van 10:00 – 12:00 via het volgende telefoonnummer:

024-3249975

Contact Gewenst?! – Week van de Psychiatrie 2012

Van 26 maart tot en met 1 april vindt de Week van de Psychiatrie plaats. Dit jaar is het landelijke thema: “Contact gewenst”. Tijdens de Week is er aandacht voor mensen met psychische en psychiatrische problematiek, verslavingsproblematiek en dak- en thuisloosheid. In Nijmegen en Rivierenland worden rondom dit thema activiteiten georganiseerd.

Behoefte aan contact
Voor iedereen is contact een erg belangrijke levensbehoefte. Mensen zijn sociale wezens, die contacten met anderen nodig hebben. Contacten waarbij respect, wederzijds begrip, vertrouwen en ‘menselijkheid’ centraal staan. Dat geldt ook voor mensen met psychische of psychiatrische problematiek. Zij hebben nogal eens te maken met het verlies van contact met familie en vrienden. Omdat er in de samenleving allerlei vooroordelen bestaan over de psychiatrie en psychiatrisch cliënten, is het voor hen niet altijd eenvoudig om contact te leggen met anderen. Veel mensen met psychische problematiek zijn afhankelijk geworden van het contact met een professionele hulpverlener.

Verschillende soorten contact
In de Week van de Psychiatrie 2012 willen we aandacht vragen voor allerlei vormen van contact. Met familieleden, vrienden, kennissen, een partner, buren en anderen. Bovendien hebben mensen met psychische problematiek vaak behoefte aan contact met ‘lotgenoten’. Mensen die je begrijpen omdat ze zelf ook veel hebben meegemaakt. Daarnaast is een goed en gelijkwaardig contact met hulpverlener(s) voor cliënten erg belangrijk.

Contacten in de samenleving
Onze samenleving kent steeds meer snelle en veelal oppervlakkige contacten. Dit heeft vereenzaming tot gevolg. Vooral degenen die minder goed mee kunnen komen, waaronder veel mensen met een psychiatrische aandoening, lijden aan eenzaamheid. Door hun psychische problemen, gebrek aan zinvolle dagbesteding en tekort aan zinvolle contacten, hebben ze juist een sterke behoefte aan contact.

De Week van de Psychiatrie
De Week van de Psychiatrie is een activiteit van De Kentering, Basisberaad Rivierenland, cliëntenraad RIBW en Iriszorg. De Week van de Psychiatrie heeft tot doel de positie van cliënten in de samenleving en in de zorg te versterken.

Programma

Dinsdag 27 maart
van 12.00 tot 15.00 uur
Brunchbijeenkomst met informatie
en muzikale omlijsting
De Kentering
Limoslaan 10
Nijmegen
Woensdag 28 maart
van 14.00 tot 17.00 uur
Bijeenkomst met informatie,
Spel en drankje
DAC Dolfijn
Binnenmolenstraat 6
Tiel

 

Wet Werken naar Vermogen discrimineert gehandicapte werknemers

Begin februari 2012 is het wetsvoorstel ingediend van de Wet Werken naar Vermogen. De regering wil deze wet volgend jaar invoeren. De Wet Werken naar Vermogen houdt een grondige hervorming in van de sociale zekerheid. Iedereen die geen werk heeft, maar nog wel kan werken, krijgt vanaf volgend jaar te maken met nieuwe maatregelen. Sommige daarvan zijn nu al omstreden.

image

Een van die nieuwe maatregelen is de zogenaamde “loondispensatie”. Loondispensatie betekent letterlijk dat een werkgever wordt vrijgesteld van de plicht, om een werknemer minstens het minimumloon uit te betalen. Mensen die onder de Wet werken naar Vermogen gaan vallen, worden betaald naargelang hetgeen zij produceren. Een voorbeeld kan dit duidelijk maken.

 

Stel, een gezonde werknemer slaagt erin om in één uur 20 kerstpakketten in te pakken. Hij heeft een collega met een handicap, die slechts 10 kerstpakketten in een uur kan inpakken.

 Loondispensatie betekent in zo’n geval dat de gehandicapte werknemer minder betaald krijgt dan zijn gezonde collega, omdat hij minder kerstpakketten per uur in pakt. Een schandalige zaak, omdat de persoon met handicap er zelf niks aan kan doen dat hij of zij minder productief is. Weliswaar kunnen gemeenten het salaris aanvullen tot het minimumloon, maar zij hoeven dit niet te doen – zogenaamd om de gehandicapte werknemer te “stimuleren” om nog harder te werken.

Dit jaar zijn er al nieuwe maatregelen ingevoerd in de Wet Werk en Bijstand. Een eerste voorbeeld hiervan is de zogenaamde “gezinsuitkering”. Dit houdt in dat er nog maar één uitkering per gezin wordt verstrekt, ongeacht hoe groot dat gezin is. Een ander voorbeeld is de verplichte wachttijd voor jongeren tot 27 jaar; zij moeten voortaan vier weken wachten voordat zij een bijstandsuitkering kunnen krijgen.

Een heleboel andere zaken veranderen niet. De Wajong blijft gewoon bestaan, ook na 2013. Zij zal dan echter alleen toegankelijk zijn voor mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn verklaard. Ook de overige arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (WAO, WIA) blijven ongewijzigd. In feite wordt alleen de Wet Werk en Bijstand verandert. Deze gaat vanaf 2013 Wet Werken naar Vermogen heten.

De Kentering zal de nieuwe ontwikkelingen kritisch blijven volgen.

Voor meer informatie over de WWNV zie http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-werken-naar-vermogen-wwnv

De speurtocht naar een moderne naam voor schizofrenie: PSS

 

Logo Anoiksis

Wat is Anoiksis?

Anoiksis is op 16 februari 1993 opgericht door Maarten Vermeulen in samenwerking met Ria van der Heijden van de nationale familievereniging Ypsilon. Anoiksis betekent Open Geest en is de Nederlandse vereniging voor en door mensen met schizofrenie of een gevoeligheid voor psychose. De missie van Anoiksis is het verbeteren van de kwaliteit van leven voor mensen met deze gevoeligheid door middel van voorlichting, belangenbehartiging, onderzoek en het organiseren van lotgenotencontact. Dit laatste is de eerste prioriteit, omdat lotgenoten elkaar beter kunnen begrijpen en hun ervaringen open en zonder vooroordelen kunnen bespreken.

De oorsprong van de prijsvraag

In 2009 schreef Anoiksis een prijsvraag uit voor een betere naam voor schizofrenie. Dit label is ouderwets en niet meer in lijn met de huidige wetenschappelijke inzichten. Het idee voor de prijsvraag was het geesteskind van Michael van Oostende. Hij voorzag de tijd dat de media een accurater beeld zouden presenteren van wat het is om een gevoeligheid voor psychose te hebben. Er waren 320 inzendingen, zelfs uit het buitenland. Het was evident dat er een nieuwe naam nodig was. Mensen waren het beu te moeten uitleggen dat ze geen gespleten persoonlijkheid hebben.

DPS

De winnende naam van de prijsvraag was het Dysfunctionele Perceptie Syndroom (DPS). ‘Syndroom’ omdat het om een verzameling van symptomen gaat. ‘Perceptie’ omdat het selecteren en integreren van informatie in het brein verstoord zijn tijdens een psychose. De jury vond echter dat zelfs deze naam het geheel aan symptomen niet omvatte, omdat er geen rekening was gehouden met moeilijkheden met het denken, vermoeidheid en het verlies van initiatief en vaardigheden. Voor de naam DPS was in Nederland wel draagvlak maar de nieuwe naam haalde de psychiatrische tekstboeken niet en had geen internationale impact.

PSS

De naam die uiteindelijk door Anoiksis werd goedgekeurd als een moderne naam voor schizofrenie is Psychosis Susceptibility Syndrome (psychose gevoeligheid syndroom). ‘Gevoeligheid’ omdat door verbeterde behandelmethoden de meerderheid van mensen met dit syndroom niet voortdurend psychotisch zijn. Het doel van Anoiksis is het neerzetten van een positiever beeld van mensen met de diagnose zodat het stigma, inclusief zelfstigma verminderen. Dat gaat verder dan alleen het veranderen van de naam: A rose by any other name would smell as sweet (citaat Shakespeare’s toneelstuk Romeo en Julia). Een nieuwe naam kan hetzelfde stigma aantrekken als de oude. Anoiksis ondervangt dit probleem door de campagne voor een nieuwe naam met voorlichtingsprojecten te ondersteunen om zo een realistisch beeld van mensen met schizofrenie neer te zetten. Het geven van een beter beeld én een betere naam zouden stigma, inclusief zelfstigma, kunnen verkleinen.

Contact Bill George: bill.george@planet.nl
Site: www.anoiksis.nl

Een volledig Engels artikel over PSS van Anoiksis verschijnt in het tijdschrift Psychological Medicine in de lente.

Onderteken Petitie: Tegen maatregelingen die GGZ kapot maken

Onderteken Petitie: Tegen maatregelingen die een goed functionerende GGZ kapot maken!

Ten eerste is er op de volgende petitiepagina veel meer info te vinden over de grote ‘niet zo positieve’ gevolgen van de nieuwe maatregelingen voor de GGZ en waarom deze ook niet goed zullen werken.
http://www.petities24.com/200

Het gaat hier om maatregelen die vele malen meer geld gaan kosten (ook voor werkgevers!) dan ze opleveren en die voor een grote groep mensen uiterst discriminerend zijn. Maatregelen, die voor vele, gemotiveerde professionals, baanverlies zullen gaan betekenen.

Wij moeten wij toch 100.000 handtekeningen, petities kunnen overhandigen aan minister Schippers, zodat de maatregelen van tafel gaan. Dat moet!, dus vul de petitie hier in:
http://www.petities24.com/200

Aantal verzamelde handtekeningen tot en met 7 November 2011

 

Actieverslag van demonstratie: “Stop de Stapeling!”

19 september jongstleden trok een delegatie van De Kentering met de Centrale Cliëntenraad van RIBW Nijmegen & Rivierenland naar Den Haag om te demonstreren tegen de stapeling van bezuinigingen die het kabinet heeft aangekondigd. Een klein verslag…

[dmalbum path=”/wp-content/uploads/dm-albums/Demonstratie/”/]

Na een voorspoedig verlopen heenreis kwamen we aan op het Centraal Station in Den Haag, van waaruit we naar het Plein aan het Binnenhof liepen. Daar was al een kleine, maar strijdvaardige club mensen verzameld om te demonstreren tegen het kabinetsbeleid. Vanaf het podium klonken bevlogen speeches van tweede kamerleden, waaronder Sadet Karabulut (SP) en Linda Voortman (Groenlinks). Hier en daar werden ballonnen uitgedeeld en werden mensen getrakteerd op een kopje koffie. De zon scheen en de sfeer zat er goed in. Een DJ verzorgde de muzikale omlijsting met opzwepende beats.

Rond 13:45 begon de zogenaamde “Walk of Shame”. In een lange, eensgezinde stoet mensen marcheerden we van het Plein naar het Malieveld. Daar stonden inmiddels al 5.000 mensen klaar om te protesteren. Gehandicapten en chronisch zieken luisterden naar de verhalen van lotgenoten, die vanaf het podium op indrukwekkende wijze vertelden hoe moeilijk zij het hebben in het dagelijks leven. Ook belangenbehartigers kwamen aan het woord, zoals Marjan ter Avest van het Landelijk Platform GGZ, die uitlegde hoe rampzalig de eigen bijdrage voor GGz-cliënten zal uitpakken. De toespraken werden goed ontvangen en iedereen scandeerde “oprutte, oprutte!”. De solidariteit was enorm – gehandicapten streden schouder aan schouder met de mannen en vrouwen van de FNV.

Ook buiten het podium was er genoeg te beleven. Vincent en Job van De Kentering deden hun zegje in de “babbelbox” van de Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad (zie babbelbox) , één van de organisatoren van de demonstratie. Willeke van de Cliëntenraad van de RIBW kwam Renske Leijten tegen van de SP (zie foto).

Eén van de demonstranten had een schilderij bij zich, met daarop afgebeeld Mark Rutte in een rolstoel. Wilders stond ernaast in een witte doktersjas. Boven het schilderij stond “Geachte Mark, het kan de allerbeste overkomen!”. Een mooi statement.

Een ander mooi – maar luguber – statement was afkomstig van de actiegroep “Terug naar de Bossen”. Zij hadden een (plastic) skelet in een rolstoel gezet, als voorbode van wat er wellicht in de toekomst gaat gebeuren als we geen actie ondernemen tegen de regering. Die regering was trouwens de grote afwezige op de demonstratie, er was nergens een spoor te bekennen van de ministers en staatssecretarissen. Schaamden ze zich misschien een beetje?

Rond 15:00 eisten de inspanningen hun tol en besloten we huiswaarts te keren. Al met al kunnen we terugbikken op een geslaagde dag met veel strijdlust, gezelligheid en eensgezindheid.