Navigate / search

Voorlichtingsmiddag over start Herstelwerkgroep – 22 Januari 2014

START HERSTELWERKGROEP

Herstelwerkgroep
Als je cliënt-ervaring hebt in de psychiatrie, kun je in deze cursus leren om je eigen herstel actief ter hand te nemen en de regie over je eigen leven terug te nemen. Ook biedt de cursus ruimte om je te ontwikkelen tot ervaringsdeskundige, maar dat is niet het doel ervan.

Inhoud cursus
Een herstelwerkgroep is eigen geen cursus maar een zelfhulpgroep: deelnemers en kartrekkers (begeleiders) hebben allemaal cliëntervaring in de psychiatrie. In deze groep probeer je elkaar te helpen om helder te krijgen wat herstel voor jou betekent en hoe je actief daar naartoe kunt werken. Daarmee verweven leer je ook om meer regie over je eigen leven te nemen.

Aan de hand van wisselende (herstel)thema’s brengt ieder zijn/haar eigen ervaringen in, die vervolgens met elkaar besproken worden. Zo verwerf je tevens ervaringskennis en ontwikkel je een persoonlijk en gezamenlijk herstelperspectief.

Praktische informatie
Een herstelwerkgroep komt eens in de twee weken bij elkaar gedurende een periode van minimaal  een halfjaar. Afhankelijk van de wens van de groep kan dat ook langer zijn. Er zijn ongeveer acht deelnemers en twee zogenaamde kartrekkers, ervaringsdeskundigen die de groep begeleiden.

Waar? Deze groep vindt plaats op Locatie De Kentering, Limoslaan 10, 6523 RZ Nijmegen

Op 22 januari om 15.00 uur is er een VOORLICHTINGSMIDDAG over deze herstelwerkgroep. Er wordt dan uitgelegd wat een herstelgroep is en er is gelegenheid tot vragen stellen. Je kunt je op die middag ook aanmelden voor deelname aan deze groep. De werkelijke start van de herstelgroep is op woensdag 12 februari, om 14.00 uur.

Ben je niet in de gelegenheid naar de voorlichtingsmiddag te komen, dan kan je voor meer informatie over de inhoud en aanmelding bellen of mailen naar:

De Kentering, tel. (024) 324 99 75 of mail: ondersteuning@dekentering.info

Zie ook: www.dekentering.info of  www.zrc-nijmegen.nl

Cursus ‘Werken met eigen ervaring’ succesvol afgesloten

 

Tevreden en trots hebben tien deelnemers van de cursus ‘Werken met eigen ervaring’ op maandag 16 december 2013 hun certificaat in ontvangst genomen. Gedurende 12 lessen hebben zij zich georiënteerd op de
mogelijkheden om hun eigen ervaringen als cliënt in te zetten in de geestelijke gezondheidszorg. De cursus was een initiatief van De Kentering (onderdeel van het Zelfregiecentrum) en Pro Persona. De cursusleiding was in handen van twee ervaringsdeskundige docenten.

Permalink voor ingesloten afbeelding

De cursus is opgebouwd uit drie blokken. In blok 1 vertelden de cursisten hun eigen herstelverhaal en maakten ze kennis met de begrippen herstel en ervaringsdeskundigheid. In blok 2 kwamen drie gastsprekers
vertellen over hun werk. En in blok 3 oefenden de deelnemers met communicatieve vaardigheden.

Docenten Thea Bergstra en Trudy Burgwal tonen zich vol lof over de groep. “Actief, zeer gedreven, hard gewerkt, veel uitgewisseld.” Voor de cursisten blijkt ‘Werken met eigen ervaring’ te hebben bijgedragen aan
herstel en zelfvertrouwen. “Ik ben weer een stap verder op de ladder naar acceptatie.” Ook het kijkje in de keuken van de praktijk van de gastdocenten is als heel interessant en leerzaam ervaren. Een van de
cursisten was in opname gedurende de lessen. Zij merkte dat zij haar eigen ervaring kon toepassen op zichzelf en medecliënten.

Met deze cursus gaat een nieuwe lichting ervaringswerkers in spe verder op hun weg naar zelfontwikkeling, vervolgcursus, vrijwilligerswerk of werk. De eerste initiatieven daartoe zijn al genomen, onder ander bij of
via De Kentering. Najaar 2015 staat de cursus ‘Werken met eigen ervaring, WMEE’ opnieuw bij De Kentering op het programma.

Op dit bericht is de Pro Persona disclaimer van toepassing:
http://www.propersona.nl/Home/Disclaimer%20en%20privacystatement/

Party time!

 

Wanneer? 

Oudejaarsavond 31 december van 20:30 tot 2:00

Waar? 

Limoslaan 10 Nijmegen (De Kentering)

Kosten?

Entree 5,00 euro  (voorverkoop bij De Kentering en DAC Phoenix, Guyotstraat 11 Nijmegen)

Dresscode?

zwart/wit! Leuke prijs voor de origineelst geklede man of vrouw.

Kortom:

Plezierig samenzijn, gratis drinken (vanaf 0:00 beperkt met alcohol) en hapjes, lekker dansen op leuke muziek, 

een leuke quiz en met gezellige mensen toasten op een uitermate goed 2014! 

Een herstelgroep bij De Kentering

 

De Kentering is voorbereidingen aan het treffen voor het starten van een herstelwerkgroep. Dat is een zelfhulpgroep van en voor mensen met cliëntervaring in de psychiatrie. De groep omvat ongeveer acht deelnemers en twee begeleiders, die kartrekkers worden genoemd. Dit om aan te geven dat zij geen echte cursusleiders zijn die alles al weten en vervolgens hun kennis over de groepsleden uitstorten. Nee, zij zijn ‘slechts’ ervaringsdeskundige lotgenoten, die vooral het proces in de werkgroep ondersteunen en begeleiden. Ze trekken de kar. Ze bepalen niet (alleen) wat er in die kar zit.

Het centrale onderwerp van een herstelwerkgroep is herstel. Herstel gaat over het (her)nemen van regie over je eigen leven en het (h)erkennen en realiseren van mogelijkheden in je leven. Herstellen gaat niet over genezen of ‘beter worden’, maar over écht je eigen leven gaan leven, of dat nu met of zonder de beperkingen van een psychiatrische ziekte is. In feite vervangt de visie op herstel de aloude medische opvattingen over ‘genezen’ in de psychiatrie.

In een herstelwerkgroep komen in de vorm van thema’s allerlei facetten van herstel aan bod. Je deelt met elkaar ervaringen rond een thema en bespreekt die met elkaar. Zo ontwikkel je geleidelijk aan een kijk op wat herstel voor jou persoonlijk betekent en wat het in het algemeen voor cliënten/patiënten in de psychiatrie kan betekenen. Daarmee werk je ondertussen ook aan het ontwikkelen van ervaringsdeskundigheid, al is dat niet het doel van een herstelwerkgroep maar wel een zeer gewaardeerde ‘bijwerking’.

Deelnemers aan een herstelwerkgroep komen gedurende een langere tijd eens in de twee weken bij elkaar. Die ‘langere tijd’ kan variëren van een half jaar tot twee jaar, afhankelijk van de behoefte. Het is heel goed mogelijk dat sommige deelnemers zich in die tijd ontwikkelen tot kartrekkers. In principe kunnen zij dan op hun beurt kartrekker worden van een nieuwe herstelwerkgroep. Zo kan herstel als alternatief voor ‘genezen’ zich als een olievlek verspreiden over steeds meer cliënten/patiënten in de psychiatrie.

Nadere informatie over de start van de herstelwerkgroep volgt zo spoedig mogelijk.

Als je geïnteresseerd bent kun je alvast contact opnemen met en je eventueel vast aanmelden bij De Kentering:
T (024) 324 99 75
E ondersteuning@dekentering.info

Cursus Werken Met Eigen Ervaring

 

Je eigen ervaringen inzetten

De meeste mensen die met de psychiatrie te maken hebben gehad, staan meestal voor de taak hun leven weer vorm en inhoud te geven. Het herstel is vaak een weg van vallen en opstaan en verloopt voor iedereen anders. Gedurende het herstelproces ontwikkelen mensen een eigen manier om met hun stoornis om te gaan. Ze leren wat wel werkt en wat niet. Sommigen willen deze verkregen ervaring inzetten in (vrijwilligers)werk. De vraag is echter: hoe doe je dat? Daarom is de cursus Werken Met Eigen Ervaring ontwikkeld.

De cursus

Werken Met Eigen Ervaring (WMEE) is gemaakt door Hanneke Henkens, Astrid van Bruggen en Cees Witsenburg in samenspraak met een groep ervaringsdeskundigen.
De cursus wordt in vele instellingen en daarbuiten succesvol gebruikt om deelnemers te ondersteunen in hun eerste stappen op weg naar werken als ervaringsdeskundige.
Het is vooral een oriënterende cursus voor mensen die op zoek zijn naar wegen om hun eigen ervaringen in te zetten als cliënten van de GGZ of verslavingszorg.
Het geleerde kan op verschillende manieren worden ingezet. Hierbij kan gedacht worden aan individuele advisering, het geven van voorlichting of trainingen, het deelnemen aan een cliëntenraad of het opzetten van cliënt gestuurde initiatieven.

Het doel van de cursus is:

Deelnemers ondersteunen in hun zoektocht naar mogelijkheden om te gaan werken als ervaringsdeskundige.

 

Programma
De cursus bestaat uit 12 lessen van 3 uur, opgedeeld in drie blokken.

Blok I: Het eigen verhaal

Kennismaken, ervaringen uitwisselen, eigen verhaal vertellen aan de hand van opdrachten, en de begrippen herstel en ervaringsdeskundigheid.

Blok II: Oriëntering op werksituaties

Met behulp van gastdocenten wordt verkend waar en hoe met ervaringsdeskundigen gewerkt wordt en wat dat werk inhoudt.

Blok III: Vaardigheden

Dit blok bevat veel oefeningen om vaardigheden te oefenen die van pas komen in het werk van een ervaringsdeskundige.

Deelnemers ontvangen aan het eind een certificaat als zij voldoende aanwezig zijn geweest (80%) en voldaan hebben aan de opdrachten. De cursus wordt gegeven door twee ervaringsdeskundige begeleid(st)ers.


Voor wie?
De cursus is bedoeld voor mensen die zich in het beginstadium bevinden van het inzetten van eigen ervaringen. Er zijn geen eisen aan cursisten met betrekking tot opleiding en eerdere werkervaring.

Bijzonderheden
De cursisten werken met een werkboek, waar steeds een inleiding over het onderwerp is opgenomen en een aantal werkopdrachten ter verdieping van het onderwerp. Elke les sluit af met een huiswerkopdracht ter voorbereiding op het volgende onderwerp. Ook zijn er per les een aantal artikelen opgenomen die vooraf gelezen kunnen worden of gebruikt kunnen worden voor verdieping.

De cursus is intensief, vooral het eerste blok ‘het eigen verhaal’ wordt als zwaar maar ook zeer goed ervaren.

Na 3 maanden na de cursus is er een terugkomdag.