Navigate / search

Vooraankondiging Nijmeegse Bindingsavond

Datum:         dinsdag 16 april 2019

Tijd:              van 17.00 uur tot 21.00 uur

Plaats:          volgt nog

Wie:             alle cliëntenraden regio Nijmegen, wethouders en raadsleden Zorg en Welzijn

Vorig jaar op 11 oktober vond een Bindingsdag plaats waar cliëntenraden uit de regio Nijmegen elkaar ontmoet hebben. Zij hebben uitgewisseld wat voor cliënten van belang is bij alle veranderingen op het vlak van Zorg en Welzijn. Deze dag was een groot succes. Er is afgesproken om in het voorjaar weer bijeen te komen en dan ook politici uit de stad en regio uit te nodigen.

De volgende bijeenkomst wordt een Bindingsavond, georganiseerd door cliënten en politici gezamenlijk. Cliëntenraden en politici worden uitgenodigd om uit te wisselen waar cliënten tegen aan lopen als zij het heft over hun leven in eigen handen willen nemen, hoe cliëntenraden signalen over kunnen brengen en invloed kunnen hebben en wat de gemeente kan doen om de voorwaarden daartoe te scheppen.

Mensen raken makkelijker in gesprek als er ruimte is voor ontspanning en informele ontmoeting. Daarom beginnen we de avond met gezamenlijk tafelen.

Voorlopig programma:

17:00                        Inloop/welkom met koffie

17:30                        Ontmoeting tijdens buffet met soep en broodjes

18:30                        Plenaire inleiding

19:00                        Thema-tafels:

-eigen regie en eigen keuze

-ervaringsdeskundigheid

-zorg en participeren in de wijk

20:00                        Plenaire conclusies

20:30                        Afsluiten met borrel

21:00                        Naar huis

Noteer de datum vast in jullie agenda, een definitieve uitnodiging volgt na de carnavalsvakantie.

Namens Cliëntenraad RIBW Nijmegen & Rivierenland, De Kentering, Zelfregiecentrum Nijmegen,

Inge van Dijk (VVD Nijmegen) en Mea Verbunt (PvdA Nijmegen)

ZEBRA-lotgenotenmiddag: stigma’s

Afgelopen dinsdag heeft er in Nijmegen weer een gespreksronde plaatsgevonden. We hebben het gehad over stigma’s die we zoal tegenkomen en hoe we daar dan weer mee omgaan. De voornaamste vooroordelen of stigma’s die naar voren kwamen waren: dat de zelfbeschadiging een vorm van aandachttrekken is en het kleineren en bagatelliseren van de huidige situatie, dit laatste dan zowel door jezelf als door je omgeving. Door het gesprek werd duidelijk dat waar je zelf staat in het acceptatieproces van je problemen of de huidige situatie een grote invloed heeft op hoe je met stigma’s omgaat, maar ook speelt een rol het oordeel van jezelf over je problemen of situatie, al dan niet omdat je dat vanuit je omgeving te horen hebt gekregen. Dat je door de angst om tegen stigma’s aan te lopen bepaalde activiteiten misschien gaat vermijden, of dat je die activiteiten aangaat omdat je je eigen problemen of situatie geaccepteerd hebt en daardoor minder waarde hecht aan wat anderen mogelijk denken.

Tips

Ook hebben we weer een paar tips uitgewisseld die gaan over het aangaan van situaties waar je mogelijk een stigma tegenkomt. Hieruit bleek dat het voor ons belangrijk is om na te gaan wat onze behoeften zijn op dat moment, het van te voren bedenken wat je mogelijk wel en niet wilt gaan vertellen en bedenken waar jij voor staat, wat jij belangrijk vindt en dit ook uitdragen.
Tot zo ver weer een korte samenvatting van het gesprek. De volgende lotgenotenbijeenkomst vindt plaats op dinsdag 19 februari 2019 om 16.15 uur, het thema dat dan centraal staat is: ‘Omgeving’. Je bent van harte welkom!

 

Denk mee en beoordeel teksten over Wet Verplichte GGz

Op 1 januari 2020 wordt de Wet Verplichte GGz van kracht.

Rutger Colin Kips, ervaringsdeskundige en zzp-er, heeft van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de opdracht gekregen om twee brochures te schrijven met heldere teksten over respectievelijk ‘De crisismaatregel’ en ‘De zorgmachtiging’, die in het kader van de Wet Verplichte GGz een belangrijke rol spelen.

Hij wil graag vanuit het cliënten-/naasten-/publieksperspectief feedback op de concept-versies. Zijn de teksten begrijpelijk?

Weet je nog weinig van de Wet Verplichte GGz? Dat is in dit geval een pre! Jij kunt het beste beoordelen of de brochures voldoende informatief zijn.

  1. De bijeenkomst waarin de feedback wordt besproken staat gepland voor dinsdag 15 januari 2019 van 12:30 – 15:00 uur bij MIND in Amersfoort.
  2. Jouw reiskosten worden vergoed.
  3. Er is vacatiegeld beschikbaar – € 25,- per dagdeel.
  4. De concept-teksten worden voorafgaande aan de bijeenkomst bijtijds naar je toegestuurd.

Wil je meelezen & meedenken? Meld je dan aan bij Lotte Kits, medewerker bij MIND, via lotte.franskits@wijzijnmind.nl

 

Thema-avond over stigma bij Ixta Noa op 9 januari

Op 9 januari vanaf 19.00 uur organiseert Ixta Noa Nijmegen een thema-avond over stigma. Stigma is een ongewenste of beschamende eigenschap die jouw positie in de ogen van de samenleving verlaagt. Dit betekent dat je een etiket of label hebt gekregen waardoor er anders naar jou gekeken wordt dan naar anderen. Veel mensen hebben ook last van zelfstigma, dit zijn de oordelen die je hebt naar jezelf.

Ben of ken jij iemand die mogelijk te maken heeft met stigma of geïnteresseerd is in dit onderwerp? Kom dan langs tijdens deze thema avond op de Bijleveldsingel 78, Nijmegen. De thema avond duurt van 19.00 tot 21.15 uur. Aanmelden kan via nijmegen@ixtanoa.nl. Ook voor vragen kun je mailen naar dit e-mailadres. Aanmelding is niet verplicht, je mag ook zo binnen komen wandelen!

 

Verslag lotgenotenbijeenkomst Zebra: feestdagen

De organisatoren van de Zebra-voorlichting laten weten: “In december is er voor de tweede keer in Nijmegen een lotgenotenbijeenkomst geweest voor mensen die zichzelf beschadigen of dit gedaan hebben. Ook hebben we de gespreksgroep begeleid tijdens de kerstactiviteit van Zebra Enschede. Beide keren ging het gesprek over de feestdagen. De feestdagen als geheel worden wisselend ervaren. De een heeft er zin in, de ander ziet ertegen op. Het is heel begrijpelijk dat dit verschillend wordt ervaren. We kwamen tot de volgende conclusies. Het is belangrijk om te kijken als de dagen moeilijke momenten bevatten, hoe je die moeilijke momenten constructief door kan komen. Daarbij kan het helpen om duidelijk te zijn naar de mensen om je heen. Spreek van te voren af dat je bijvoorbeeld af en toe een rustmomentje inlast. Let tijdens de activiteit op je grenzen. Ga er niet overheen! Luister naar wat je voelt en neem dit serieus.

Fijne momentjes

Wat we zelf hebben ervaren door de jaren heen is dat het belangrijk is om kleine fijne momentjes voor jezelf te creëren. Een (niet te) warme douche, een gezellige kamer. Ben je bijvoorbeeld alleen, bel met iemand of doe iets met je huisdier. Spreek iets af met iemand, bij wie je je goed voelt. Mocht je niemand weten en wil je graag iemand spreken, neem contact op met de Kindertelefoon of met Sensoor. Je bent niet de enige die alleen is met de feestdagen. Je hoeft je niet te schamen.

Tot zo ver weer een korte samenvatting van de gesprekken. De volgende lotgenotenbijeenkomst in Nijmegen vindt plaats op dinsdag 15 januari vanaf 16.15 uur bij De Kentering. Het thema dat dan centraal staat is ‘Stigma’s’. Je bent van harte welkom!”

 

 

Zebra: Zelfbeschadiging, je bent niet alleen!

Vanaf november heeft stichting Zebra in samenwerking met De Kentering gespreksgroepen gestart voor lotgenoten die te maken hebben met zelfbeschadiging. Zebra staat voor Zelfbeschadiging Erkennen Begrijpen Reduceren en Accepteren. De bijeenkomsten vinden eens per maand plaats in het gebouw van De Kentering (aanvang 16.15 uur) en worden kosteloos aangeboden, mede dankzij de samenwerking met De Kentering en financiële ondersteuning van stichting Mind in Amersfoort.

Hierbij gaat het om ontmoeten, ontspannen en inspireren. Binnen deze gespreksgroepen bespreken we elke keer ander thema, met als onderliggende gespreksstof het herstel van en omgaan met zelfbeschadiging. Maar ook onderwerpen die hiermee samenhangen, of die dit lastiger maken, komen voorbij. De gesprekken worden geleid door twee ervaringsdeskundigen die vrijwilliger zijn bij stichting Zebra en of De Kentering. Initiatiefneemsters Anneke en Babette nodigen eenieder uit die er wat aan kan hebben: “Ben jij iemand die zichzelf beschadigt en wil je daarover praten, of ken jij iemand die baat zou kunnen hebben bij onze gespreksgroepen? Dan horen wij graag van je. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat erover praten helpt, dat het fijn kan zijn om met lotgenoten in contact te komen en dat het erg steunend kan zijn. Daarnaast zijn wij van mening dat je niet alleen bent en het ook niet alleen hoeft te doen. Zebra’s staan niet alleen, maar in een kudde.”

De nog komende middagen gaan over:
– feestdagen (18-12-2018)
– stigma en taboe (15-01-2019)
– jouw omgeving (19-02-2019)
Toegang is gratis, opgeven via nijmegen@zebravoorlichting.nl en alle lotgenoten die te maken hebben met zelfbeschadiging zijn welkom.

 

 

Initatiefneemsters Babette en Anneke laten weten: “Op 27 november 2018 is er voor het eerst in Nijmegen een lotgenotenbijeenkomst geweest voor mensen die zichzelf beschadigen of dit gedaan hebben. Het gesprek had als onderwerp zelfzorg. Tijdens het gesprek kwamen we tot de conclusie dat voor ieder zelfzorg er anders uitziet. Ook merkten we dat het per moment kan verschillen wat goede zelfzorg is. Soms is het bijvoorbeeld goed om een spontaan rustmomentje in te plannen door met een dekentje en een theetje op de bank te zitten en een aflevering van je favoriete serie te kijken, terwijl het op andere momenten juist goede zelfzorg is om je structuur en ritme vast te houden.

De volgende tips helpen ons om goed voor ons zelf te zorgen. Ons helpt het om stil te staan bij jezelf. Wat wil ik? Waar heb ik behoefte aan en helpt dit mij? Daarop aansluitend is jezelf ruimte geven om voor jezelf te zorgen. Als dit niet lukt, omdat je het jezelf niet waard vindt of omdat je vindt dat je het niet verdient, kan het helpen om even kort iets anders te doen. Denk hierbij aan de afwas, of wat kleren opvouwen. Kortom, proberen om eventjes uit je hoofd te gaan door kleine praktische dingetjes te doen. Ook vinden we het belangrijk om contact met anderen te zoeken. Verbinding, het samenzijn kan ook een heel goede zelfzorg zijn.”

Tot zover een korte samenvatting van het gesprek. De volgende lotgenotenbijeenkomst in Nijmegen vindt plaats op dinsdag 18 december.  Het thema dat dan centraal staat is feestdagen. Je bent van harte welkom! Mede mogelijk gemaakt door de samenwerking van Zebra voorlichting, De Kentering en financiële ondersteuning van stichting Mind te Amersfoort.

 

 

Tot slot stellen Anneke en Babette zich aan u voor:

“Ik ben Anneke. Ik houd ervan om gezellig met vrienden af te spreken om een theetje te drinken en een spelletje te doen. Ik ben ook eigenlijk altijd wel in voor een praatje of een avondje netflixen. Ik ben nieuwsgierig en af en toe een tikkeltje leergierig. Die nieuwsgierigheid en leergierigheid ben ik een tijdje kwijt geweest. Ik leefde van dag tot dag of eigenlijk van het ene moment dat ik mezelf pijn deed tot het andere moment. Ik wist niet goed hoe ik met mijn emoties om moest gaan. Ik voelde me enorm alleen en ongelukkig. Met therapie en veel steun van lieve mensen gaat het nu weer een stuk beter. Ik heb het niet meer nodig om mezelf pijn te doen. Ik heb stuk voor stuk lieve mensen leren kennen die zichzelf pijn deden of nog steeds doen. Wat ik hiermee wil zeggen is: je staat er niet alleen voor en het kan beter worden. Echt!” Aldus Anneke.

 

 

Haar collega vervolgt: “Ik ben Babette. Chaotisch als ik soms kan zijn ben ik eigenlijk altijd wel in de weer met iets, een rustig leventje is voor mij niet vaak haalbaar. Ik ben graag buiten om te wandelen, met of zonder uitlaathonden, of om bezig te zijn met mijn lieve, soms ietwat eigenzinnige paard, Ben. Thuis heb ik een kattenomaatje van 14 rondlopen die Quinnsey heet, hoewel Piraat haar ook niet misstaat met maar 1 oogje. Kortom, dieren zijn mijn ding! Maar mijn grote passie is toch wel het schrijven, momenteel ben ik nog bezig met een thuisstudie aan de schrijversacademie, waarin ik mij specialiseer in het schrijven van het fantastische genre fantasy. Daarnaast mag ik ook graag creatief bezig zijn, door te tekenen en te schilderen, eigenlijk alle vormen van beeldend werken vind ik tof om te doen. Druk, druk, druk en het liefst alles tegelijkertijd. Voorheen was zelfbeschadiging voor mij een korte adempauze, zodat daarna mijn levenstrein weer volop door kon denderen. Maar gaandeweg tijdens de therapieën heb ik wel geleerd dat echte rustmomentjes nemen beter werkt. Hoewel het bij hoge uitzondering nog wel eens voorkomt dat ik mijzelf beschadig, weet ik dat er andere zo niet betere manieren zijn om mijn ‘inner demons’ de baas te blijven. Iets wat ooit als personificatie van mijn gezonde stuk en als grapje ontstaan is: “AssassinBabs, killing inner demons for a living; for they are real and it’s okay to be afraid of them. But it’s not okay to let them win!” is nu deels mijn motto”, zo besluit Babette.