Navigate / search

Informatieavond 23 april: Steungroep voor naasten van mensen met psychische kwetsbaarheid

Familie, vrienden en andere betrokkenen van mensen met een psychische kwetsbaarheid missen weleens iemand om hun goede en minder goede ervaringen mee te bespreken. Daarom start Labyrint-In Perspectief samen met De Kentering en Mantelzorg-Nijmegen in mei/juni met een steunpunt waar zij verhalen en zorgen kunnen delen. Niet als cursus maar als ontmoetingsplek. Interesse? Kom dan naar de informatieavond op dinsdag 23 april 2019 om 19.30 uur bij De Kentering, Limoslaan 10 in Nijmegen.  Daar komen betrokkenen vertellen over hun ervaringen met zo’n groep. Ook worden de behoeften en verwachtingen van de doelgroep gepeild. Deelnemers hebben de vrijheid om zelf de groep vorm en inhoud te geven, samen met ervaringsdeskundigen. Wilt u hier graag meer over weten? Neem dan contact op met De Kentering, ondersteuning@dekentering.info (024 – 3249975) of met Mantelzorg-Nijmegen door te bellen naar 06 – 27591038 of te mailen naar i.vos@sterker.nl. U hoeft zich voor deze avond niet aan te melden.

Wij hopen van harte u te mogen begroeten op 23 april 2019 om 19.30 uur.

ZEBRA-lotgenotengroep zelfbeschadiging: thema zelfbeeld

Tijdens onze laatste gespreksgroep hebben wij het thema zelfbeeld besproken. Het bepaalt voor een groot deel hoe we ons voelen en hoe we met onszelf omgaan. En ook een hele lastige vraag om te beantwoorden: ‘Hoe kijk je naar jezelf?’

Veelal kwamen de eisen die we aan onszelf stellen in het gesprek naar voren. Het blijkt dat ons zelfbeeld daar ook deels van afhangt en dat eigenlijk alleen perfectie goed genoeg is, alleen die 10 en absoluut geen 9 en liever nog een 10+. Kortom, we vragen het uiterste van onszelf, zonder duidelijk te weten waarom we de lat zo hoog leggen voor onszelf. Het is bijna gedoemd om te mislukken en ons zelfbeeld kan daardoor een duikvlucht omlaag maken, terwijl de zelfbeschadiging dan vaak de kop opsteekt.

Gelukkig hebben we het niet alleen over dit ‘zware’ onderwerp gehad en hebben we ook nog gekeken naar datgene waar we ons goed bij of door voelen. Dit was voor iedereen weer iets anders. Maar het mooie eraan was wel dat juist als we met datgene bezig zijn dat er dan ineens minder twijfels ontstaan, we daadwerkelijk ‘goed genoeg’ zijn, vol zelfvertrouwen, in onze kracht staan en zijn wie we zijn.

‘Ik ben wie ik ben, ik doe wat ik doe en dat is goed genoeg.’  

Op 16 april 2019 om 16.00 uur is er de volgende ZEBRA-lotgenotenmiddag bij De Kentering over Code rood. Hierbij staat centraal wat je doet als je in een crisis bent. Hoe reguleer je jezelf zonder dat je je beschadigt? Wat helpt wel wat helpt niet?

 

Met een schizofreen loop je nooit alleen!

Benieuwd hoe het is om schizofrenie te hebben? Meld je dan aan voor de wandeltour van ervaringsdeskundige Floor Goddijn. Voor patiëntenvereniging Anoiksis doet zij op 6 april een kosteloze try-out wandeling. Laat je verrassen door de verhalen die Floor aan je vertelt tijdens de wandeling. Over psychoses, dwangopnames en suïcidale gedachten. Hoe is het om door de politie in de boeien te worden geslagen en afgevoerd te worden? Hoe is het om gesepareerd te worden en in afzondering te worden opgesloten? Hoe voelt het om platgespoten te worden?

Luister, huiver en stel je vragen die je altijd al had willen stellen of die spontaan bij je opkomen tijdens de wandeling. Tijdens of na de afloop van de wandeling vergoedt Anoiksis voor alle leden één of twee consumpties in een café of restaurantje.

Datum: zaterdag 6 april 2019

Locatie: Grote kerk Venray

Tijd: 14:30 tot ongeveer 16:00

Aanmelden uiterlijk 3 april bij floorgoddijn@live.nl, telefoon 0478-569597 of 06-51310609.

Nationale Herdenking Nabestaanden Suïcide 14 april

Op 14 april 2019 is er in de Lindenberg een herdenkingsbijeenkomst voor iedereen die iemand verloren heeft door suïcide. Samenzijn met lotgenoten, stilstaan en getroost verder gaan. Mensen van alle levensovertuigingen zijn welkom! De bijeenkomst, van 15.00-17.30 uur in de Lindenberg, Valkhofzaal Ridderstraat 23 te Nijmegen, wordt ingevuld met:

namen noemen

woorden van troost

kaarsen aansteken

live muziek

stilte

ontmoeting en (h)erkenning

compassie en bemoediging

Rouwen om iemand die een eind aan zijn of haar leven gemaakt heeft, is een verhaal apart. Het is niet alleen het verlies zelf, het is ook zijn of haar beslissing waarmee jíj verder moet. We zijn met velen die getekend zijn door dit onvergelijkbare verlies en dit een leven lang mee (moeten) dragen. Op 14 april willen we samen met lotgenoten hierbij stilstaan. Met muziek, stilte, verhalen en rituelen ter bemoediging en troost. De herdenking is speciaal bedoeld voor naasten, familie, vrienden en collega’s van mensen die hun leven hebben beëindigd door suïcide. Uiteraard zijn ook hulpverleners en zorgprofessionals van harte welkom.

Wil je meer weten?

Bel of mail de organisatoren: Heleen Litmaath, Granaatappel Ritueelbegeleiding (06 57984528)/

info@studiogranaatappel.nl

of Esther Zawiolkowski, Astarte Rituelen & Ceremonies (06 26328045)/ astarterituelen@gmail.com

Of kijk op de facebookpagina van deze herdenking: facebook.com/SamenSuicideHerdenken

Wil je erbij zijn? Reserveer je plaats(en) via Esther Zawiolkowski, zie hierboven. Voor meer informatie, klik hier.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uniek Sporten regio Nijmegen – Onderzoek


 

Help jij mee aan het onderzoek naar sportdeelname en behoeften van Uniek Sporten?

Ben jij, ken jij of werk jij met iemand met een beperking? Schroom dan niet om ervoor te zorgen dat de vragenlijst ingevuld wordt!

Dit kan tot uiterlijk 10 mei 2019 op www.unieksporten.nl/onderzoek

Uniek Sporten is een organisatie voor aangepast sporten die helpt mensen met een beperking een geschikte sport te vinden. Ook ondersteunt Uniek Sporten sportaanbieders die een aangepast sportaanbod hebben of die hiermee willen starten. Het doel is om iedereen met een beperking aan

het bewegen te krijgen. Een beperking hoeft geen belemmering te zijn om te sporten of bewegen! Uniek Sporten regio Nijmegen is benieuwd naar het aantal mensen met een beperking dat aan sport doet in de gemeentes Nijmegen, Berg en Dal, Beuningen, Heumen en Wijchen. Daarnaast wil Uniek Sporten de wensen van mensen met een beperking wat betreft sporten weten. Om die reden is er een vragenlijst ontwikkeld waarmee kansen, belemmeringen en wensen in kaart gebracht worden. Met de resultaten hiervan gaat Uniek Sporten de komende tijd aan de slag. Zo wordt er gekeken of er binnen de verschillende gemeentes nieuwe sporten nodig zijn.

Open Dag Eva’s Theater Tuin & Theaterwerkplaats De Vuurvogel

Wees welkom op de Open Dag van Eva’s Theater Tuin & Theaterwerkplaats De Vuurvogel op zondag 14 april 2019 van 11.00-18.00 uur aan de Elzenstraat 4a Nijmegen (Oost). Onder leiding van Evelien van der Ham, theatermaakster en dramacoach, zullen er deze dag onder andere scènes gepresenteerd worden van een nieuw stuk waarin dieren tot leven komen. Want zijn we onze “pure natuur” niet een beetje kwijt geraakt? En hoe was het ook al weer … als we wat dichter bij onszelf zijn … hoe gedragen we ons dan eigenlijk het liefst? Gespeeld en mede bedacht door de psychisch kwetsbare en/of fysiek beperkte deelnemers van Theaterwerkplaats De Vuurvogel.

Ook kun je deelnemen aan een inspiratievolle theaterworkshop. Kom lekker meedoen, of kijken & genieten van een lekkere spelflow!

Ten slotte sluiten wij af met een gedicht & beeldtheater, waarin alle indrukken van de dag nog eens fijntjes opgenomen zijn.

Klik hier voor alle tijdstippen.

Deze dag wordt gehouden i.s.m. EXPOOOST: Kunst, open ateliers, theater en workshops. Klik hier voor alle deelnemers.

Zie ook www.evastheatertuin.nl