Navigate / search

Spel om te herstellen

Ontplooiing, ruimte geven aan je eigen groeiproces: van kwetsbaarheid naar verbinding … In deze herstelwerkgroep krijgen actieve participatie, rollenspel, feedback, hersteltoneel en ludieke improvisatie alle aandacht. Voor iedereen die actief met zijn herstel aan de slag wil! “Spel om te herstellen”, van een bekend Frans boek: nu de training in het Nederlands!
Waar? De Kentering, Limoslaan 10, Nijmegen.
Wanneer? Vanaf 24-04-2019 12x op woensdag van 14:00 tot 17:00 uur.
Trainers? Marc Klinkhamer & begeleidende deelnemers.
Kosten? Geen.
Aanmelden? marc.klinkhamer@hotmail.fr of tel. 024-3562270.

Informatieavond 23 april: Steungroep voor naasten van mensen met psychische kwetsbaarheid

Familie, vrienden en andere betrokkenen van mensen met een psychische kwetsbaarheid missen weleens iemand om hun goede en minder goede ervaringen mee te bespreken. Daarom start Labyrint-In Perspectief samen met De Kentering en Mantelzorg-Nijmegen in mei/juni met een steunpunt waar zij verhalen en zorgen kunnen delen. Niet als cursus maar als ontmoetingsplek. Interesse? Kom dan naar de informatieavond op dinsdag 23 april 2019 om 19.30 uur bij De Kentering, Limoslaan 10 in Nijmegen.  Daar komen betrokkenen vertellen over hun ervaringen met zo’n groep. Ook worden de behoeften en verwachtingen van de doelgroep gepeild. Deelnemers hebben de vrijheid om zelf de groep vorm en inhoud te geven, samen met ervaringsdeskundigen. Wilt u hier graag meer over weten? Neem dan contact op met De Kentering, ondersteuning@dekentering.info (024 – 3249975) of met Mantelzorg-Nijmegen door te bellen naar 06 – 27591038 of te mailen naar i.vos@sterker.nl. U hoeft zich voor deze avond niet aan te melden.

Wij hopen van harte u te mogen begroeten op 23 april 2019 om 19.30 uur.

Nijmegen krijgt fors minder geld voor beschermd wonen

De gemeente Nijmegen krijgt waarschijnlijk te maken met een flinke budgetkorting voor beschermd wonen. Dit is het gevolg van een nieuw verdeelmodel voor de gelden voor beschermd wonen. Nu nog krijgt Nijmegen als centrumgemeente een flink budget, dat over de hele regio verdeeld wordt. In de toekomst gaat dit veranderen; dan krijgen alle gemeenten in de regio afzonderlijk een budget. Nijmegen – waar relatief veel beschermde woonvormen zijn – gaat flink minder krijgen, is de verwachting.

Hoe de gemeente dit gaat opvangen, is nog niet duidelijk. Wel is de gemeente van plan om 26% van de huidige beschermd wonen-cliënten over te hevelen naar de Wet Langdurige Zorg, die vanaf 2021 open wordt gesteld voor ggz-cliënten. Omdat de Wet Langdurige Zorg door het Rijk wordt gefinancierd, zou het voor de gemeente een mooie gelegenheid zijn om cliënten daar onder te brengen.

ZEBRA-lotgenotengroep zelfbeschadiging: thema zelfbeeld

Tijdens onze laatste gespreksgroep hebben wij het thema zelfbeeld besproken. Het bepaalt voor een groot deel hoe we ons voelen en hoe we met onszelf omgaan. En ook een hele lastige vraag om te beantwoorden: ‘Hoe kijk je naar jezelf?’

Veelal kwamen de eisen die we aan onszelf stellen in het gesprek naar voren. Het blijkt dat ons zelfbeeld daar ook deels van afhangt en dat eigenlijk alleen perfectie goed genoeg is, alleen die 10 en absoluut geen 9 en liever nog een 10+. Kortom, we vragen het uiterste van onszelf, zonder duidelijk te weten waarom we de lat zo hoog leggen voor onszelf. Het is bijna gedoemd om te mislukken en ons zelfbeeld kan daardoor een duikvlucht omlaag maken, terwijl de zelfbeschadiging dan vaak de kop opsteekt.

Gelukkig hebben we het niet alleen over dit ‘zware’ onderwerp gehad en hebben we ook nog gekeken naar datgene waar we ons goed bij of door voelen. Dit was voor iedereen weer iets anders. Maar het mooie eraan was wel dat juist als we met datgene bezig zijn dat er dan ineens minder twijfels ontstaan, we daadwerkelijk ‘goed genoeg’ zijn, vol zelfvertrouwen, in onze kracht staan en zijn wie we zijn.

‘Ik ben wie ik ben, ik doe wat ik doe en dat is goed genoeg.’  

Op 16 april 2019 om 16.00 uur is er de volgende ZEBRA-lotgenotenmiddag bij De Kentering over Code rood. Hierbij staat centraal wat je doet als je in een crisis bent. Hoe reguleer je jezelf zonder dat je je beschadigt? Wat helpt wel wat helpt niet?

 

Training shared reading-facilitator

In juni en september 2019 geeft Nynke Mulder in totaal 16 mensen gratis een opleiding tot shared reading-facilitator, in Arnhem en omgeving. Op haar website legt ze uit: “Literatuur lijkt soms zo ontoegankelijk, maar niets is minder waar. Binnen shared reading, samen lezen, ‘kraken’ we literatuur. Niet door op zoek te gaan naar wat de auteur bedoelde, maar door zelf onze betekenis en invulling te geven aan de tekst. Bij shared reading lezen we stukken literatuur, hardop, samen. We gaan in alle rust op zoek naar betekenis. Door middel van shared reading raak je in gesprek over allerlei, soms lastige, onderwerpen. Maar de tekst blijft de rode draad en onze bron van inspiratie.”

Over deze specifieke training: “Deze training is bedoeld voor mensen die als vrijwilliger werken in en om Arnhem. Vrijwilligers bij organisaties die zich inzetten voor kwetsbare burgers. Mensen die de training hebben gevolgd, kunnen hierna ook shared reading-groepen begeleiden. Na de training zorg ik bovendien voor ondersteuning in de vorm van een terugkomdag en intervisie. Ik ben ervan overtuigd dat shared reading, samen lezen, verbindt. Samen lezen laat mensen elkaar ontmoeten, waardoor verbindingen in de wijk worden gelegd en verstevigd en vooroordelen verminderen”, aldus Nynke.

Wil je meer weten? Neem dan gerust contact op met Nynke en hou www.deblauwvogel.com en Facebook in de gaten.

Er is beperkt plek, dus wees er snel bij!

Data:

De training in juni is op 26, 27 en 28 juni 2019 (locatie volgt)

De training in september is op 25, 26 en 27 september (locatie volgt)

Aanmelden kan via deblauwvogel@gmail.com. Je ontvangt dan een aanmeldformulier. Aanmelden gaat op volgorde van binnenkomst. Er is plek voor 8 personen per training.

 

 

Uniek Sporten regio Nijmegen – Onderzoek


 

Help jij mee aan het onderzoek naar sportdeelname en behoeften van Uniek Sporten?

Ben jij, ken jij of werk jij met iemand met een beperking? Schroom dan niet om ervoor te zorgen dat de vragenlijst ingevuld wordt!

Dit kan tot uiterlijk 10 mei 2019 op www.unieksporten.nl/onderzoek

Uniek Sporten is een organisatie voor aangepast sporten die helpt mensen met een beperking een geschikte sport te vinden. Ook ondersteunt Uniek Sporten sportaanbieders die een aangepast sportaanbod hebben of die hiermee willen starten. Het doel is om iedereen met een beperking aan

het bewegen te krijgen. Een beperking hoeft geen belemmering te zijn om te sporten of bewegen! Uniek Sporten regio Nijmegen is benieuwd naar het aantal mensen met een beperking dat aan sport doet in de gemeentes Nijmegen, Berg en Dal, Beuningen, Heumen en Wijchen. Daarnaast wil Uniek Sporten de wensen van mensen met een beperking wat betreft sporten weten. Om die reden is er een vragenlijst ontwikkeld waarmee kansen, belemmeringen en wensen in kaart gebracht worden. Met de resultaten hiervan gaat Uniek Sporten de komende tijd aan de slag. Zo wordt er gekeken of er binnen de verschillende gemeentes nieuwe sporten nodig zijn.