Navigate / search

Feestelijke opening Hobbycentrum Nijmegen Oost op 6 mei

Hobbycentrum Nijmegen Oost is verhuisd naar wijkcentrum de Daalsehof. Zondag 6 mei van 12.00 tot 16.00 uur viert het de feestelijke opening van het Hobbycentrum op de nieuwe locatie, Daalsehof 2. Dit zal een dag worden met een gevarieerd programma met allerlei activiteiten voor wijkbewoners en andere geïnteresseerden. Wethouder Bert Frings verzorgt het officiële gedeelte van de opening. Het Hobbycentrum zal creatieve workshops geven waar iedereen aan kan deelnemen. In zaal 1 zullen informatiekramen en een podium staan waar andere huurders van de Daalsehof en organisaties op het gebied van welzijn en vrije tijd welkom zijn om zich te presenteren. Ook zal er een podium staan waar onder anderen huurders van de Daalsehof kunnen optreden.

Deelname voor een infotafel of voor het open podium is geheel gratis. Als je hier interesse voor hebt, dan kun je je tot vrijdag 20 april via het e-mailadres info@hobbycentrumnijmegenoost.nl aanmelden.

Voorlopig geen toegang voor ggz-cliënten tot de Wet Langdurige Zorg

Uit een brief van staatssecretaris Paul Blokhuis blijkt dat ggz-cliënten voorlopig tot 2021 moeten wachten, voordat zij toegang krijgen tot de Wet Langdurige Zorg (Wlz). De toegang tot de Wlz voor mensen met psychiatrische problematiek is al langer een heet hangijzer.

Nu nog is het zo dat alleen mensen met een zware lichamelijke of verstandelijke beperking en ouderen toegang krijgen tot de Wlz, die intensieve zorg regelt. Denk aan mensen die een dermate zware hulpvraag hebben, dat zij noodgedwongen in een zorginstelling moeten wonen en 24 uur per dag zorg nodig hebben. Cliëntenorganisaties in de ggz willen echter ook dat ggz-cliënten met een grote zorgbehoefte toegang krijgen tot de Wlz.

Afbeeldingsresultaat voor paul blokhuis

Staatssecretaris Paul Blokhuis

Nu nog is het zo dat mensen met zware psychische problemen vaak aangewezen zijn op beschermd wonen. Hier ontvangen zij ook dagelijkse ondersteuning, maar ligt de nadruk meer op praktische hulp in plaats van behandeling. Voor deze groep biedt beschermd wonen eigenlijk onvoldoende zorg. Zij zouden meer op hun plek zijn in een ggz-instelling. Daarom pleiten belangenorganisaties ervoor dat ggz-cliënten met een zware zorgvraag in aanmerking kunnen komen voor de Wlz. Het gaat daarbij om een groep van enkele duizenden mensen.

De staatssecretaris is momenteel bezig met het formuleren van een wetsvoorstel in overleg met MIND, GGZ Nederland en Per Saldo. In dit wetsvoorstel wordt ook de indicatiestelling en overgang van cliënten van de gemeenten – die op grond van de Wmo verantwoordelijk zijn voor beschermd wonen – naar de Wlz  geregeld. Dit wetsvoorstel wordt naar verwachting in 2019 door de Tweede Kamer behandeld.

Cliënten- en belangenorganisaties hebben kritisch gereageerd op de brief van Blokhuis, omdat zij vinden dat het erg lang duurt voordat ggz-cliënten de overstap naar de Wlz kunnen maken. Op de website van MIND staat: “MIND wil dat de staatssecretaris extra maatregelen neemt om passende zorg te bieden aan mensen die tussen wal en schip vallen, zolang de toegang van ggz-cliënten tot de Wlz niet geregeld is.”

Op 22 april Open Dag door Eva’s Theater Tuin, De Vuurvogel, stichting SLAK

Kom op zondag 22 april 2018 van 11.00 tot 17.00 uur naar de Open Dag door:
Eva’s Theater Tuin &
Theaterwerkplaats ‘De Vuurvogel’ &
De kunstenaars van Stichting SLAK.

Locatie: Elzenstraat 4a te Nijmegen (Oost).

Mis de theateroptredens van Theaterwerkplaats ‘De Vuurvogel’ niet, of kom gratis meedoen met de theaterworkshop in de middag. Loop rond in het gebouw voor nog meer kunst, exposities en performances.
Meer informatie is via deze link te vinden.

Samen Sterk Zonder Stigma zoekt wijkambassadeurs

Samen Sterk Zonder Stigma zoekt voor een van haar projecten zogenaamde wijkambassadeurs: mensen die ervaring hebben met verward gedrag (van zichzelf of naasten) en mee willen gaan naar bewustwordingsbijeenkomsten “in de wijk”. Doel is het geven van informatie over wat het betekent om een psychische kwetsbaarheid te hebben en hoe (zelf)stigmatisering werkt. En meedenken over wat je als buur, vrijwilliger of winkelier kunt doen voor bewoners met een kwetsbaarheid. Via deze link is meer informatie te vinden.