Navigate / search

Oproep voor interview en videoportret #oogvoorelkaar

De gemeenten in de regio Gelderland-Zuid zijn gestart met het project #oogvoorelkaar. Doel hiervan is te stimuleren dat mensen oog voor elkaar hebben. Iedereen wil meetellen en gezien worden, juist ook mensen met een psychische aandoening. Voor dit doel zoekt communicatiebureau Gloed mensen die in een interview of videoportret vertellen hoe ze omgaan met klachten en aandoeningen zoals een bipolaire stoornis, dementie, depressie, burn-out of autisme.

Gezocht worden mensen die hun verhaal willen vertellen en daarmee anderen willen stimuleren. De interviews worden gepubliceerd in wijkbladen, de gemeentenieuwsbrief en op de gemeentelijke website. Twee weken van tevoren stuurt Gloed de vragen naar je toe. De afspraak duurt maximaal twee uur voor de video van ongeveer drie minuten. Voor het interview duurt de afspraak maximaal een uur voor een artikel van maximaal 500 woorden.

De opnames en interviews vinden plaats tussen 15 februari en 24 maart 2020.

Deelnemers ontvangen de video en een cadeaubon van € 75,- . Voor het interview ontvang je de eventueel gemaakte foto en een cadeaubon van € 50,-.

Heb je interesse mail dan Claudine Brand: c.brand@nijmegen.nl of bel 06-5278 0882.

 

Nieuwe reeks WRAP in april van start bij De Kentering

WRAP staat voor Wellness Recovery Action Plan. Het werkt met vijf kernbegrippen: hoop, persoonlijke verantwoordelijkheid, eigen ontwikkeling, opkomen voor jezelf en steun. Je maakt een gereedschapskoffer voor een goed gevoel.

De WRAP is een heel concreet en compleet model met zes onderdelen: het dagelijks onderhoudsplan, triggers, vroege waarschuwingstekens, signalen van ontsporing, crisisplan en postcrisisplan. Alle onderdelen hebben als hoofddoel: je goed voelen en dit vasthouden. De WRAP is geschikt voor mensen met een psychische of lichamelijke kwetsbaarheid. In acht wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur maak je een begin met je eigen WRAP. De WRAP helpt om het herstel vorm te geven en om de hulpvraag steeds scherper te formuleren. De kosten voor het materiaal bedragen € 20,-.

De WRAP begint bij voldoende aanmeldingen (minimaal 6) op dinsdag 21 april 2020 om 13.30-16.00 uur bij De Kentering.

De voorlichting is daar op dinsdag 31 maart 2020 van 13.30-14.30 uur.

Meer informatie over de WRAP of aanmelden?  Klik hier (scroll omlaag), bel De Kentering: 024-3249975 of mail naar ondersteuning@dekentering.info

 

RIBW Nijmegen opent nieuwe locatie voor dagbesteding en werk

Op maandag 17 februari 2020 zal de RIBW Nijmegen & Rivierenland een nieuwe locatie openen voor dagbesteding en werk: Htien. De afgelopen maanden is de RIBW druk bezig geweest met de verbouwing. 

In het nieuwe pand op de Hulzenseweg 10 in Nijmegen zullen verschillende dagactiviteitencentra van de RIBW samengevoegd worden: DAC Phoenix, DAC Ten Kate, De Fotostudio, WebWerk, Art-tics en de activiteiten Hout en Meubel en Logistiek. Ook zijn er vergaderruimtes waar teams van de RIBW gebruik van kunnen maken. Verder zijn er onder andere een sportruimte, een fotoruimte, keuken en bar, en een gemeenschappelijke ruimte waar koffie genuttigd kan worden.

Voor meer informatie zie de website van Htien:  https://www.ribwclientenplein.nl/h10/

Nieuw plan voor arbeidsgehandicapten gepresenteerd

Staatssecretaris Van Ark heeft onlangs een nieuw plan gepresenteerd aan de Tweede Kamer om arbeidsgehandicapten aan een baan te helpen. Tegen haar vorige plan werd veel bezwaar gemaakt door arbeidsgehandicapten en belangenorganisaties. Van Ark hoopt met haar nieuwe plan deze bezwaren te ondervangen.

Een van de nieuwe voorstellen is dat arbeidsgehandicapten die parttime werken en niet genoeg verdienen, een gedeelte van hun maandelijkse inkomen mogen houden bovenop hun aanvullende uitkering. Hiermee wil de staatssecretaris ervoor zorgen dat werken ook voor deze groep altijd gaat lonen.

Verder hoeven jonggehandicapten jonger dan 27 jaar niet langer vier weken te wachten als zij een uitkering aanvragen. Daarmee kunnen ze dus meteen een uitkering krijgen als ze werk zoeken.

Ook moet het voor werkgevers aantrekkelijker en makkelijker worden om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Hierom wordt de zogenaamde loonwaardebepaling – waarmee het salaris van iemand met een arbeidsbeperking wordt berekend – in heel Nederland hetzelfde.

Ook de omstreden loondispensatie – die inhield dat arbeidsgehandicapten een bijstandsuitkering moesten aanvragen, die ze met hun salaris konden aanvullen tot het minimumloon – wordt aangepast.

Belangenorganisaties hebben vooralsnog gemengde reacties. Ieder(in) stelt dat de maatregelen in het nieuwe plan niet ver genoeg gaan om bij te dragen aan een inclusieve arbeidsmarkt, maar is ook blij dat mensen met een arbeidsbeperking zelf een jobcoach mogen zoeken.

Cursus Omgaan met een naaste met depressie

Leven met iemand met een depressie is zwaar. Als uw naaste familie, partner of vriend een depressieve stoornis heeft, is het soms moeilijk om zelf optimistisch te blijven.
In deze cursus staat ú centraal en leert u te steunen zonder dat u er zelf aan onderdoor gaat.

Misschien herkent u de signalen: zich vaak gespannen en overbelast voelen; een sombere sfeer thuis; minder tijd voor uzelf hebben; bezorgd zijn over de toekomst.
Dan is de cursus misschien iets voor u.
De volgende onderwerpen komen aan bod: informatie over depressie; leren goed te reageren op iemand met een depressie; oefenen met heldere communicatie; tips over het behouden van aandacht voor uzelf; leren hoe je op de buitenwereld reageert; ervaringen horen en steun ondervinden van andere cursisten. Deze cursus is geen therapie.

Praktische informatie
Deze cursus bestaat uit 6 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur.
De cursusdata zijn: 18 + 25 maart, 1 + 8 + 15 + 22 april 2020.
Tijdstip: van 15.30 – 17.30 uur
Kosten voor het cursusmateriaal: € 20,-
Locatie: De Kentering, Limoslaan 10, Nijmegen.

Contact en aanmelden
Voor meer informatie en/of aanmelden kunt u contact opnemen met het secretariaat van Indigo Gelderland:
telefoon: 026-312 44 83 en e-mail: info@indigogelderland.nl

 

 

Heb je even tijd? Help mee! Jouw mening is belangrijk over de Rookvrije Generatie

Waarvoor?
Ik ben student aan de Radboud Universiteit en onderzoek hoe jij denkt over de Rookvrije Generatie en wat je ervan merkt in Nijmegen. Help je mij mee afstuderen?

Hoe?
Ben jij 18 jaar of ouder en wil je meedoen met het onderzoek? Heel fijn! Vul de korte vragenlijst in. Invullen duurt ongeveer 10 minuten en is anoniem. Scan de QR-code hieronder of gebruik de volgende link.

Alvast bedankt!

Vragen?
Meer informatie vind je op www.wijzijngroengezondeninbewegingnijmegen.nl
Voor vragen kun je contact opnemen met de onderzoeker Rosa Joosten: r.joosten@student.ru.nl