Navigate / search

Gemeente Nijmegen presenteert nieuw plan Beschermd Wonen

 

Onlangs heeft de gemeente Nijmegen een nieuw plan van aanpak voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang gepresenteerd. Dit plan bevat een aantal maatregelen om de kosten van Beschermd Wonen beheersbaar te houden in de toekomst.

Het belangrijkste doel van het plan is om de instroom van nieuwe cliënten naar beschermde woonvormen terug te dringen. Dit wil de gemeente realiseren door in te zetten op preventie en wijkgerichte ggz. Per wijk (of stadsdeel) moet een uitgebreide zorg- en ondersteuningsstructuur komen om zelfstandig wonende mensen met een psychische kwetsbaarheid te helpen.

Nu nog is het zo dat zorgverleners en instanties die betrokken zijn bij psychisch kwetsbare burgers, zoals sociale wijkteams, huisartsen, FACT-teams en woningcorporaties, soms langs elkaar heen werken. De gemeente wil daarom per wijk of stadsdeel één organisatie in het leven roepen waarin hulpverleners en instanties meer gaan samenwerken. Dit wordt ook wel “wijkgerichte ggz” genoemd. Het doel is uiteindelijk om een zorgnetwerk op te zetten waarbij mensen 24 uur per dag terecht kunnen voor ondersteuning.

Maar hier blijft het niet bij. Met het oog op de toenemende ambulantisering wil de gemeente ook wijken voorbereiden op de komst van psychisch kwetsbare burgers door te investeren in stigmabestrijding. Anders bestaat het risico op sociale uitsluiting en eenzaamheid.

Tot slot onderschrijft de gemeente ook het belang van dagbesteding en werk. Veel mensen met een psychische kwetsbaarheid staan onnodig langs de kant, terwijl ze graag willen werken. Om deze mensen toch een kans te geven, wordt geïnvesteerd in IPS: Individuele Plaatsing en Steun. IPS is een traject waarbij een cliënt bij het werken intensieve coaching krijgt van een trajectbegeleider. De ervaring leert dat mensen hierdoor langer aan het werk blijven en minder snel uitvallen.

Reacties van cliënten en belangenbehartigers op het plan zijn deels positief, deels kritisch. Vooral huidige cliënten Beschermd Wonen zijn bang dat de ambulantisering te snel gaat en dat ook zij moeten gaan verhuizen naar een zelfstandige woning. Een bijkomend risico van te snelle ambulantisering is dat wanneer cliënten zelfstandig zijn gaan wonen en een nieuwe crisis of terugval krijgen, zij niet meer terug kunnen naar hun oude beschermde woonplek. Die is dan al vergeven. Verder speelt in Nijmegen nog het probleem van de beddenafbouw bij Pro Persona, waardoor veel cliënten van Pro Persona terecht komen op de wachtlijst van de RIBW.

Opstarten lotgenotencontactgroep hypochondrie

 

Oproep: deelnemers lotgenotencontactgroep hypochondrie gezocht.

Hypochondrie is de aandoening waarbij mensen vrezen een bepaalde ziekte te hebben terwijl dat niet zo is.

Adri uit Arnhem heeft er last van en zoekt deelnemers aan een lotgenotencontactgroep die hij wil opzetten.

Doel hiervan is elkaar te ondersteunen en van elkaar te leren hoe beter om te gaan met deze angststoornis, waarvan de omgeving soms weinig begrijpt, ondanks goede bedoelingen.

Voor aanmelden of vragen stuur een mailtje naar: lotgenotenhypochondrie@gmail.com

 

 

 

Landelijke Dag VMDB op 16 december 2017

Voor wie het nog niet wist: de VMDB is de Vereniging voor Manisch-Depressieven en Betrokkenen. Op 16 december 2017 viert deze organisatie haar 30e verjaardag. Dit wordt gevierd met een feestelijk programma. Na een lekker kopje koffie of thee kun je kennismaken met andere mensen uit jouw regio en te weten komen welke activiteiten de VMDB op lokaal en regionaal niveau aanbiedt. Voorzitter Henk Mathijsen geeft het startsein voor het officiële programmagedeelte. Het huidige thema van de VMDB is maatschappelijke participatie. In dit kader geeft Dick Houtzager, lid van het College voor de Rechten van de Mens, een lezing over de betekenis van het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking. Dit verdrag is in 2016 door Nederland geratificeerd. Dit moet leiden tot grotere maatschappelijke inclusie (insluiting achtergestelde groepen op basis van gelijkwaardige rechten en plichten). Na aandacht voor de diverse activiteiten van de VMDB is er dan een bijzondere Vlaamse theatervoorstelling: Kortsluiting in mijn hoofd door Brenda Froyen en Stefaan Baeten. Deze werpt licht op de psychiatrie van vroeger en nu – of is het een dialoog tussen patiënt en hulpverlener?

Praktische informatie:

Datum: 16 december 2017

Locatie: Theater De Musketon, Hondsrug 19, 3524 BP Utrecht

Aanmelden: Via dit aanmeldingsformulier. Waarom: dit helpt ons bij de organisatie van deze dag (catering, ruimte in zaal). Wij verzoeken ook alle vrijwilligers om zich via dit formulier aan te melden. Let op: vol is vol!

Kosten: Deze dag is gratis. Wij stellen een vrijwillige bijdrage ter gelegenheid van dit jubileum op prijs. Hiervoor staat op 16 december een collectebus klaar.

Ervaring van familie/betrokkenen/netwerk in de zorg

Hans de Jong komt graag in contact met mensen die betrokken zijn bij de zorg of behandeling van een familielid of naaste.

Hij laat weten: “Als je een verstandelijke beperking hebt of een psychiatrische aandoening, dan zijn vaak mensen uit je naaste familie of vriendenkring betrokken bij de zorg voor jou.

De professionele hulpverlening gaat er tegenwoordig vaak van uit dat naaste familie of vrienden een rol spelen. Wij zijn benieuwd naar ervaringen hiermee.

Ik heb daarom de volgende vragen: Heb je zelf een verstandelijke beperking of psychiatrische aandoening?

Hoe vind je het dat mensen uit jouw familie/vrienden betrokken worden bij de zorg voor jou? Welke ervaringen heb je hiermee? Wat vind je goed gaan, wat minder goed?

Ben je familie/vriend(in) van iemand met een verstandelijke beperking of psychiatrische aandoening en betrokken bij de zorg voor hem/haar?

Hoe vind je het dat je betrokken wordt bij de zorg voor jouw naaste? Welke ervaringen heb je hiermee? Wat vind je goed gaan, wat minder goed?

Ik zou graag van je horen welke ervaringen je hiermee hebt, het liefst in een kort gesprek hierover.

Initiatief

Dit is een initiatief van het Regionaal Platform Ervaringskennis (RPE) in de regio Nijmegen. Het RPE komt voort uit cliëntenraden en WMO-raden uit Nijmegen en de regiogemeenten. We zoeken ervaringen en tips van mensen die gebruik maken van zorg, hulp en/of ondersteuning, op allerlei gebieden van de zorg. Dit gebruiken we voor de adviezen die we geven aan de zorginstellingen en de gemeenten.

Alle ervaringen die we horen behandelen we vertrouwelijk. We brengen verslag uit op basis van anoniem gemaakte ervaringen en tips.”

Aanmelden kan via hans.de.jong@xmsnet.nl of 06 – 33 67 66 57

Meer informatie over het RPE: www.rpe-rvn.nl