Navigate / search

Dag van de Kwaliteit 2012: Je-zelf-wel-zijn

 

Een rondje langs enkele workshopleiders levert tevreden reacties op.


Rutger Kips vertelde in zijn workshop over zijn lekenspreekuur voor dak- en thuislozen. Hij vertelde over het ontstaan en de werkzijze van zijn spreekuur. Die is gericht op onder andere empowerment, het bekrachtigen van mensen zodat ze leren voor hun rechten op te komen en kennis te verwerven. Rutger ging het gesprek aan over hoe zelfregie zou kunnen worden gestimuleerd. Doel hierbij is de kansen van deze tijd zo goed mogelijk te benutten. Na afloop zegt Rutger:

“Ik ben helemaal op, maar zeer voldaan. Het was een leuke dag. Een teken aan de wand dat mensen bleven praten na de workshop. Het was moeilijk op te houden en men vond het een interessant verhaal.”

Saskia Dubbelt behandelde in haar workshop samen met Peer van Hoof het thema voorlichting met ervaringskennis. Dit leverde soms schokkende verhalen op die aantonen dat er nog steeds sprake is van stigmatisering in de beeldvorming over psychiatrische patiënten. Zo zei een verpleegkundige bij de crisisdienst over een man die zwaar psychotisch was: “dat daar moet door de achterdeur”. Eens te meer een bewijs dat er nog veel werk te doen is op het gebied van beeldvorming rond psychiatrische ziektebeelden. Saskia blikt tevreden terug op de workshop:

“Het ging heel leuk en ontspannen. Iedereen kon zijn ei kwijt. De interactie met het publiek was zelfs zo goed dat een van de toehoorders zelf ook vrijwilliger bij De Kentering wilde worden. Ik heb ervan genoten om dit te doen. In het begin was het spannend, maar je spreekt vanuit je hart en dan valt de spanning weg.”

De leden van de Phoenixband verzorgden een interactieve workshop. Basgitarist Henk van den Berg is enthousiast: “Het ging heel erg goed. Er was een leuke interactie met het publiek. We hadden zelf al drie coupletten van een lied geschreven en het publiek maakte er nog eens vier bij. We gebruikten een bluesmelodie die paste bij het bereik van onze zangeres. Het is een mooi lied geworden en het publiek zong uit volle borst mee.” Drummer Job Schellekens vult aan:

“Onze eigen teksten dienden als inspiratiebron voor het publiek. Dat wist daardoor waarover het moest gaan. Het publiek kwam met steekwoorden of hele zinnen en die schreven we op een flap-over. Zo kwam het lied tot stand. We noemden het de zelfregieblues.”Een opname van het lied staat hieronder:


Ook Bram-Sieben Rosema en Marinke Stassen kijken met voldoening terug op hun workshop. Marinke vertelde de achtergronden van de site www.keuzehulpen.nl, een site voor mensen met schizofrenie of psychose, opgezet door de patientenvereniging Anoiksis en het Trimbos – instituut. Bram legde aan de hand van een voorbeeldpatiënt uit hoe je op de website informatie kan vinden. Ook werd de mogelijkheid om voor een deelgebied de hulpvraag helder te krijgen uitgelegd. Dat kan je gebruiken in het contact met een hulpverlener of naaste. Tijdens de rondvraag met de groep kwamen onder andere de volgende vragen naar voren: “is de keuzehulp breder toepasbaar dan alleen voor schizofrenie”, “is het een idee om je eigen risicofactoren in te vullen (onder andere drugsgebruik) en dat er dan een soort alarmbel afgaat wanneer je te veel risico loopt” en “waarom de nadruk op schizofrenie en niet psychotische kwetsbaarheid/vatbaarheid in het algemeen”.

“Toen wij onze workshop startten, waren we positief verrast door de interesse ervoor. De interactie met de groep was goed en we kregen ook positieve reacties terug. Al met al een geslaagde Dag van de Kwaliteit voor ons, ook de andere onderdelen ervoeren we namelijk grotendeels als positief.”

Sander Alkemade vertelt over zijn workshop “Van Regie naar Zelfregie”:
Ik begon mijn workshop met best wat zenuwen, want ik had nog nooit een workshop gegeven. Ik had het met Corine Strausz wel goed voorbereid, dus begon ik de mensen op een beamer het promotiefilmpje te laten zien dat ik in 2011 met Wim van der Velden heb gemaakt. Met daarbij de vraag aan mensen wat er nodig is om zo’n filmpje te maken. Ik gaf aan dat er wel een globaal idee was om te filmen en dat er een script was voor de tekst, maar verder was het een simpel filmpje om te maken.
Toen liet ik een paar fragmenten zien van de speelfilm die we van de zomer hebben opgenomen. Doordat we met twee camera’s werkten en met apart geluid was dit een complexer project. Vooral de scene in zwart-wit waarbij onze actrice aan het spoor vastgemaakt zat sprak tot de verbeelding.
Om een dergelijke scene op te kunnen nemen heb je een goed voorbereid draaiboek nodig, wat ik aan iedereen liet zien. Vanuit het overzicht houden op filmopnamen, was het maar een kleine stap naar overzicht houden over je leven. Om mensen meer grip en overzicht over hun leven te geven introduceerde ik “Het Draaiboek van je Leven” en elke aanwezige kreeg daar een exemplaar van mee. Bezoekers kregen de mogelijkheid om hun leven uit te beelden in meer dan 10 levensgebieden. Een aantal van de pagina’s hebben we van tevoren laten ontwerpen, niet door designers, maar door gewone creatieve mensen, zodat elke lezer een goed beeld kreeg van wat er werd verwacht en wat er allemaal mogelijk was.

“De bezoekers gaven na afloop aan dat ze het naar hun zin hebben gehad en ik kreeg van de dagvoorzitter als dank een mooie bos bloemen. Het was dus een geslaagde workshop”

Tekst: Waldemar


Al met al: geslaagde workshops op een dag om trots op te zijn!


Dit jaar is er weer een Dag van de Kwaliteit 2012

Het thema is dit jaar: “Jezelf – wel – zijn” en gaat over zelfregie in de zorg en welzijn.De Kentering organiseert iedere twee jaar een Dag van de Kwaliteit. Dit is een dag voor ontmoeting, ontspanning, inspiratie en debat, een dag voor en door mensen met een psychiatrische achtergrond en iedereen die met hen te maken heeft. De naam van de dag verwijst naar kwaliteit van leven.

Zelfregie, zelf- en samenredzaamheid, eigen verantwoordelijkheid… gevleugelde woorden in tijden van bezuinigingen. Dat hoeft niet te betekenen “Je zoekt het zelf maar uit”, vinden wij. Hoe gaat het met jouw welzijn? Hoe blijf je jezelf? Hoe zorg je dat je zelf nog iets te bepalen hebt in je leven? Hoe hou je het leuk? De Kentering grijpt deze dag aan om te laten zien waar ze voor staat. Hoe mensen uit de psychiatrie zelf het heft in handen nemen en iets doen met hun talenten en hun ideeën over welzijn en jezelf willen blijven. We laten zien hoe we samenwerkend met anderen tot mooie resultaten komen.

Je bent van harte uitgenodigd om hiervan te komen proeven op deze 9e Dag van de Kwaliteit!

Datum: dinsdag 20 november 2012

Plaats: De Lindenberg, Ridderstraat 23, 6511 XM Nijmegen

Tijd: 10.00 – 17.00 uur

Toegang tot alle activiteiten inclusief lunch is gratis!

Informatie en aanmelding (gewenst i.v.m. lunch):

De Kentering, Limoslaan 10, 6523 RZ Nijmegen

Telefoon: 024-3249975 of ondersteuning@dekentering.info


Voorlopig Programma:

 • 10:00 Deur open, ontvangst met koffie of thee, inschrijven aan de balie in de Foyer
 • 10:30 Steigerzaal: dagvoorzitter, Stef Harweg, heet iedereen welkom en ………….. opent de dag
 • 10:45 Inleidingen:  “hoe verhoudt zelfregie zich tot jezelf blijven en kwaliteit van leven”
  Lezing door Vincent van Dongen en een presentatie door  Kees Onderwater
 • 11:30 vragen, discussie en debat met de zaal
 • 12:15 Preview van de Proeverij (workshops)
 • 12:30 Valkhofzaal: lunch – de hal ervoor:  informatiemarkt
 • 13:30 Proeverij/workshops:
 • 13:30-14:15 1e workshopronde (zie hier onder)
 • 14:30-15:15 2e workshopronde (zie hier onder)
 • 15:15 De Aangename Nasmaak , in de Pink Lounge van de Foyer: Wethouder Frings uit Nijmegen sluit aan en de dagvoorzitter nodigt deelnemers van de workshops uit hun ervaringen te delen in gesprek over wat de dag heeft gebracht,  overlopend in verder praten met borrel,  muzikaal omlijst door Manito!
 • 16:30 einde

Informatie over de workshops:

 • In workshop 1 gaat Rutger Kips in op zijn juridisch lekenspreekuur voor dak- en thuislozen. Hij vertelt over het ontstaan en de werkwijze van zijn spreekuur. Die is gericht op onder andere empowerment, het bekrachtigen van mensen zodat ze leren voor hun rechten op te komen en kennis te verwerven. De spreker gaat het gesprek aan over hoe zelfregie zou kunnen worden gestimuleerd. Doel hierbij is de kansen van deze tijd zo goed mogelijk te benutten.
 • In workshop 2 aandacht voor de werkgroep “voorlichting met ervaringskennis” van De Kentering. De leden hiervan vertellen levensverhalen en geven gastlessen aan scholen, in wijken, bij organisaties of voor beleidsontwikkelingen, al naar gelang de vraag. De werkgroep zoekt naar een evenwicht tussen wat de sprekers kunnen bieden en wat het luisterend publiek interessant vindt.
 • In workshop 3 van De Kentering belicht Corine Strausz de Ervaringswijzer.nl, een internetforum waarop cliënten van de GGZ elkaar informeren. Ze geeft voorbeelden van recensies die op het forum staan en legt uit hoe de Ervaringswijzer werkt. Bij de recensies krijgen vier onderwerpen aandacht: wonen, werken, vrije tijd en hulp. Verder kun je inspiratie opdoen op deze gebieden en anderen ontmoeten en hun blogs, verhalen, gedichten of andere uitingen lezen. Of die van jezelf plaatsen natuurlijk!
 • In workshop 4 behandelt Jos Kersten namens de Werkgroep Integratie Gehandicapten de VrijBaan Empowerment Methode. Bij deze methode wordt aan de hand van een vragenlijst gekeken hoe deelnemers scoren op zes competenties, zoals zelfvertrouwen (weten wat je kunt) en zelfbeschikking (weten wat je wilt). Op basis van de scores wordt een trainingsprogramma op maat samengesteld. Doel van de training is om zelfregie te bevorderen: in staat zijn om zelf je leven te bepalen.
 • In Workshop 5 wordt door de Phoenixband verzorgd. De bandleden spelen al jaren met elkaar, en weten wat het betekent om (muzikaal) samen te werken, soms de regie te pakken, soms de ander te ondersteunen. Tijdens de workshop worden een aantal zelfgeschreven nummers gespeeld. Maar ook wordt er samen met het publiek een lied geschreven met de bedoeling gezamenlijk tot een klinkend resultaat te komen!
 • In workshop 6 van het RIBW en De Kentering draait het om de methodiek HEE: Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid. Hester van Es brengt haar eigen herstelverhaal “Dansend Naar Herstel”, waarbij zij haar emoties in dans vertaalt. Nynke Mulder verzorgt een theoretische onderbouwing van de methodiek, die al bij twintig RIBW’s en ggz-instellingen wordt toegepast.
 • In workshop 7 geven regiocoördinatoren Marinke Stassen en Bram-Sieben Rosema van patiëntenorganisatie Anoiksis informatie over de website keuzehulpen.nl. Deze website helpt mensen om zelfregie toe te passen bij het omgaan met schizofrenie of een psychotische stoornis door te helpen bij het maken van eigen keuzes. De site biedt objectieve informatie op (bijvoorbeeld) de gebieden dagbesteding, behandeling, huisvesting en sociale contacten. Je kunt per onderwerp erachter komen wat je precies belangrijk vindt. En je kunt aangeven van wie je bij het realiseren van je doelen hulp wilt: een hulpverlener, een naaste, of dat je dit alleen wilt aanpakken. Helderheid in samenwerking vergroot de kans op succes.
 • In workshop 8 is er aandacht voor de Pleisterplaats voor De Ziel. Dit is een plek in Nijmegen waar je eenmaal per maand terecht kunt als je zoekt naar stilte, inspiratie, troost en samenzijn en die niet (meer) vindt in kerk, moskee of synagoge. Je krijgt hier informatie over èn we laten je ervaren wat het is.
 • In workshop 9 met thema: van regie naar zelfregie? Aan de hand van zelfgemaakte filmfragmenten zetten Sander Alkemade en Corine Strausz samen met jou op een rij wat er allemaal komt kijken bij een filmopname. Daarna gaan ze op een leuke en ludieke manier een draaiboek samenstellen, om jou (weer) de regisseur van je eigen leven te laten zijn.

Reacties

edwin krechting
Beantwoorden

gaarne kom ik op de dag van kwaliteit, bevestiging

de kentering cliëntondersteuning
Beantwoorden

Aanmelding is ontvangen, van harte welkom!

Geef een reactie

name*

email* (not published)

website