Navigate / search

Debat: Stelselherziening Wmo en Jeugdzorg: zin en onzin van aanbesteden

De PvdA afdeling Nijmegen nodigt u graag uit voor het openbare debat getiteld `Stelselherziening Wmo en Jeugdzorg: zin en onzin van aanbesteden’ op donderdag 14 november 2019.

Dit debat wordt georganiseerd door de PvdA. Met een panel van deskundigen en het publiek wordt gediscussieerd over wijzen van aanbesteden of subsidiëren en de mogelijke consequenties daarvan voor de dagelijkse praktijk van de bestuurder, de zorgprofessional en de cliënt.

De gemeente Nijmegen levert zorg binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdzorg. Hiertoe heeft de gemeente Nijmegen een systeem ingericht met wijkteams, keukentafelgesprekken, indicaties en het leveren (inkopen) van de zorg. De gemeente is van plan dit stelsel te herzien. Een mogelijkheid is om de wijkteams om te zetten in brede basisteams en de financiering van de zorg anders in te richten. De Partij van de Arbeid is bezorgd over de financiering en uitvoering. Met het oog op samenhang en continuïteit van de geleverde zorg: wat zijn de mogelijke gevolgen voor de Nijmegenaren? Wat zijn mogelijke gevolgen voor de medewerkers bij de huidige zorgaanbieders?

Effecten

Het debat start met een schets van de huidige Nijmeegse situatie. Besproken worden de wettelijke (on)mogelijkheden van gemeenten over de financiering: wat moet/kan aanbesteed worden en wat kan gesubsidieerd worden? Hierna volgt een discussie met een panel van deskundigen en het publiek over mogelijke effecten van de wijze van financieren voor de Nijmeegse burger en zorgprofessionals. De avond eindigt om 22.00 uur. Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom.

Deelnemers aan het panel zijn:
Igor van der Vlist (beleidsadviseur Jeugd Sterker); Tim Robbe (advocaat bij Victor/Victrix en coach voor wethouders/bestuurders sociaal domein bij Kagie & Robbe); Ammar Selman (gemeenteraadslid, fractievoorzitter PvdA); Wim Muilenburg (voorzitter Raad van Bestuur Driestroom); Laurian Alferink (ouder van kind in jeugdzorg en kind met verstandelijke beperking).

Het debat start om 20.00 uur in Oud Burgeren Gasthuis, Professor Cornelissenstraat 2, Nijmegen.

 

Geef een reactie

name*

email* (not published)

website