Navigate / search

MIND / Landelijk Platform Psychische Gezondheid (voorheen LPGGZ)

 


 

Fonds Psychische Gezondheid en LPGGz zijn samen MIND geworden.
Een beweging van, voor en door mensen met een psychische kwetsbaarheid.
Deze organisatie behartigt hun belangen door het mobiliseren, ondersteunen en samenbrengen van organisaties en mensen.
Via digitale kanalen, social media, bijeenkomsten, het ontsluiten van informatie, apps en evenementen.


Hun website is te vinden op volgende link: http://www.platformggz.nl/lpggz/

Lees hieronder:

Herindicaties voor ggz-cliënten in de Wet langdurige zorg (Wlz)

routewijzernaarwerk.nl – werk voor mensen met psychische problemen

Oproep Meedenkgroep Psychofarmaca LPGGz


Wereld Daklozendag vrijdag 12 oktober 2018

 

Op vrijdag 12 oktober 2018 vindt weer de jaarlijkse Wereld Daklozendag plaats in het Kolpinghuis in Nijmegen. Er zijn allerlei activiteiten waarbij daklozen worden verwend en in het zonnetje gezet: muziekoptredens, een kapper en pedicure, portrettekenen, toespraken en een voordracht van straatdichter Ton.

Het volledige programma:

Lokatie 1. Kolpinghuis, Smetiusstraat 1, Nijmegen

12:30 uur                    Deur open
12.30 uur                    Muziek via YouTube

13.00 uur                    Alle doorlopende activiteiten en workshops starten

–          Je voeten laten verwennen door de pedicure

–          “Als je haar maar goed zit”: naar de kapper

–          Heerlijke hapjes maken bij de kookworkshop

–          Jezelf in het zonnetje laten zetten in de Mobiele Fotostudio

–          Je portret laten tekenen door kunstenaar Diederik Grootjans

–          Je eigen T-shirt ontwerpen bij het Atelier van de Overlevingskunst

–          Kleren maken de man/vrouw – Kledingbank Nijmegen

–          Stoppen met roken – Buitenzorg

13.00 uur                     Aftrap en openingswoord – Bart/Maurice
13.05 uur                     Muziek Diego
13.15 uur                     Presentatie nieuwe woonmogelijkheden
13.30 uur                     Voordracht straatdichter Ton
13.40 uur                     Preview toneelstuk Adelheid Roosen – Straatmensen
14.00 uur                     Presentatie Stichting Life Goals – Malou van Erp
14.15 uur                     Muziek Royal
14.30 uur                     Rad van fortuin, Peak Performance – Straatmensen
14.50 uur                     Muziek Appie
15.00 uur                     Prijsuitreiking en presentatie nieuw logo Vagebond
15.10 uur                     Presentatie transitie Dagopvang Het Kasteel
15.30 uur                     Muziek jongeren – Muziekproject
16.00 uur                     Slot- en dankwoord en aankondiging dronkenmansrace
16.05 uur                     Muziek open podium
16.30 uur                     Einde lokatie Kolpinghuis

Lokatie 2. Buitenactiviteiten

14.30 uur                     Stadswandeling vanuit daklozenperspectief – Gerard

16.10 uur                     Dronkenmansrace in Kronenburgpark

 

Lokatie 3. NuNN, In de Betouwstraat 19 

16:30 uur                   Buffet voor alle bezoekers, smakelijk eten!

 

Dag van de Kwaliteit op 22 november ’18: “Alle zeilen bij …?”

Op 22 november 2018 is er de twaalfde Dag van de Kwaliteit, opnieuw in de Lindenberg te Nijmegen. Het thema is: “Alle zeilen bij …?”. Zijn alle zeilen bijgezet als je kijkt naar hoe de ggz nu is ingericht, vergeleken met hoe het was? Mensen zijn niet langer aangewezen op grote instellingen als Pro Persona en Phoenix, de zorg en dagbesteding zijn nu kleinschaliger van opzet en meer geconcentreerd in de wijken.

Koersverandering

Hebben die veranderingen de kwaliteit van leven van psychisch kwetsbare mensen verbeterd? De overheid heeft ook fors bezuinigd. Hierdoor is het voor cliënten soms moeilijk een antwoord te vinden op hun hulpvraag. Om samen een goede koers te varen moeten cliënten, burgers, gemeente en zorgverleners elkaar weten te vinden.

Verbinding

Daarom is ‘verbinding’ ook een thema: verbinding van cliënten met de samenleving, verbinding met nieuwe initiatieven op het vlak van zorg en ondersteuning, de verbinding van die initiatieven onderling. Cliënten lopen het gevaar vereenzaamd thuis te zitten. Het kan lastig zijn in de nieuwe situatie je sociale leven vorm te geven zonder de vertrouwde steun in de rug van een grote instelling.

Inspiratie

De Dag van de Kwaliteit is een dag voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en voor allen die met hen te maken hebben. Een dag van ontmoeting, verbinding en inspiratie; 22 november 2018, een datum om vrij te houden!

Symposium Spiriscapes in Nijmeegse Boskapel op 5 oktober

Mensen geven hun spiritualiteit tegenwoordig op uiteenlopende wijzen vorm, zoals in musea, bij concerten, The Passion, de Matthäus-Passion, festivals, stille tochten, lezingen, bijeenkomsten, etc.

Kerken en andere gevestigde religieuze instituten hebben niet langer het alleenrecht op spiritualiteit. Hoogste tijd om het Nijmeegse landschap van zingeving en spiritualiteit te verkennen, tijdens het symposium Spiriscapes in Nijmegen, op 5 oktober van 13.00-17.00 uur in de Boskapel, Graafseweg 276 te Nijmegen. Deze middag krijgt elk initiatief op dit gebied de ruimte om in een ‘elevator-pitch’ van 5 minuten haar eigen werk te presenteren. Vervolgens worden deze initiatieven met elkaar in contact gebracht en kunnen ze elkaar versterken aan de hand van de nieuwe formule Het Stadsklooster Mariken. Het gesprek wordt geleid door theoloog René Grotenhuis.

Aanmelding via ontmoetingsdag@boskapel.nl en informatie bij Els Verheggen, tel 024-3880181 of Ekkehard Muth, tel. 026-4953153.

 

Ontdek je BUUR(t)!

TorremoLIMOS nodigt u ook dit jaar weer van harte uit voor een vrolijke dag in het park met muziek, lekker eten en vermaak. Voor alle buurtbewoners en hun familie en vrienden op zondag 23 september 2018 van 13.00-17.00 uur op het LIMOS-terrein in Nijmegen-Oost. Ook dit jaar is er weer een boeiend en gevarieerd programma, met onder andere: vrachtwagen trekken, voetbal, reuzencake bouwen, muziek uit de buurt, Theater Binnenste Buiten, creativiteit met Hobby Centrum Oost en de open dag van AZC Nijmegen. Lekkere hapjes scoort u bij diverse internationale koks. Als u wilt meedoen met de rommelmarkt, mail dan naar ontdekjebuurt@gmail.com en geef u op. Iedereen is welkom! Zie ook Facebook.com/Ontdekjebuurt en Instagram/Ontdekjebuurt voor meer informatie.

 

Cursus Omgaan met borderline voor familie en naastbetrokkenen

Wegens grote belangstelling organiseert Indigo in Nijmegen een extra cursus Omgaan met borderline voor familieleden en naastbetrokkenen van mensen met deze stoornis uit de regio Nijmegen. Voor hen is het niet altijd gemakkelijk om te gaan met het gedrag van deze persoon. Dit kan hen uitgeput maken. Ook kunnen de betrokkenen behoefte hebben aan meer kennis over borderline. Doel is de cursisten de balans te laten vinden tussen betrokkenheid en afstand, tussen zorgen voor de ander en zorgen voor zichzelf.

In elke bijeenkomst wordt een specifiek onderwerp behandeld, bijvoorbeeld:
– Hoe ga ik met mijn grenzen om?
– Hoe ga ik om met ‘moeilijk’ gedrag, met zelfverwonding en met suïcidaliteit?
– Hoe voorkom ik dat situaties uit de hand lopen?
– Hoe ga ik om met de hulpverlening?
– Hoe kan ik mijn eigen leven blijven leiden en hoe organiseer ik steun voor mezelf?
De concrete situaties en ervaringen die de deelnemers inbrengen, worden benut. Soms krijgt u huiswerkopdrachten die in een volgende bijeenkomst worden besproken.

Data en tijden:
Start op vrijdag 26 oktober 2018
10.00 – 12.00 u.
Overige data zijn de vrijdagen daaropvolgend:
2, 9, 16, 23 en 30 november, 7 en 14 december.

Locatie:
Indigo Nijmegen
Nijmeegsebaan 61
6525 DX Nijmegen

Kosten:
€ 30,-

Informatie en aanmelden:
info@indigogelderland.nl
telefoon 026-3124483
Er zijn nog enkele plaatsen vrij.

Vanaf 1 september 2018 van start: meldpunt voor mensen met verward gedrag

Vanaf 1 september 2018 kunnen burgers en hulpverleners in Nijmegen en Rivierenland dagelijks, ook in het weekend en de avonduren, terecht bij het meldpunt van Bijzondere Zorg (GGD) als zij zorgen hebben over mensen met verward gedrag.

Juiste hulp

De ruime bereikbaarheid is bedoeld om mensen met een psychische kwetsbaarheid, zonder acute hulpvraag, tijdig de juiste hulp te bieden. Hiervoor werkt de GGD samen met een netwerk van lokale zorg- en veiligheidspartners. Zo willen zij voorkomen dat verward gedrag leidt tot problemen en overlast. Het meldpunt is bereikbaar voor:
  • professionals: 088 – 144 70 30 | ma t/m zo | 08.30 – 22.00 uur
  • burgers: 088 -144 70 40 | ma t/m vr | 08.30 – 17.00 uur
Meer informatie over het meldpunt staat op de website van GGD Gelderland-Zuid.

Gefaseerde aanpak

De uitbreiding van het meldpunt maakt deel uit van het project Sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag. De eerste fase van de pilot ‘bereikbaarheid’ start per 1 september. De bereikbaarheidstijden worden (voor professionals) vanaf die datum uitgebreid naar de avond en het weekend. De meldpuntmedewerker die de meldingen aanneemt, adviseert en overlegt met de melder over passende zorg. In de tweede fase gaat de meldpuntmedewerker eventueel ook op de meldingen af. De pilot loopt tot 1 juni 2019. Op basis van de uitkomsten van deze pilot stelt de GGD de definitieve bereikbaarheid van het meldpunt vast.