Navigate / search

MIND / Landelijk Platform Psychische Gezondheid (voorheen LPGGZ)

 


 

Fonds Psychische Gezondheid en LPGGz zijn samen MIND geworden.
Een beweging van, voor en door mensen met een psychische kwetsbaarheid.
Deze organisatie behartigt hun belangen door het mobiliseren, ondersteunen en samenbrengen van organisaties en mensen.
Via digitale kanalen, social media, bijeenkomsten, het ontsluiten van informatie, apps en evenementen.


Hun website is te vinden op volgende link: http://www.platformggz.nl/lpggz/

Lees hieronder:

Herindicaties voor ggz-cliënten in de Wet langdurige zorg (Wlz)

routewijzernaarwerk.nl – werk voor mensen met psychische problemen

Oproep Meedenkgroep Psychofarmaca LPGGz


Denk mee en beoordeel teksten over Wet Verplichte GGz

Op 1 januari 2020 wordt de Wet Verplichte GGz van kracht.

Rutger Colin Kips, ervaringsdeskundige en zzp-er, heeft van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de opdracht gekregen om twee brochures te schrijven met heldere teksten over respectievelijk ‘De crisismaatregel’ en ‘De zorgmachtiging’, die in het kader van de Wet Verplichte GGz een belangrijke rol spelen.

Hij wil graag vanuit het cliënten-/naasten-/publieksperspectief feedback op de concept-versies. Zijn de teksten begrijpelijk?

Weet je nog weinig van de Wet Verplichte GGz? Dat is in dit geval een pre! Jij kunt het beste beoordelen of de brochures voldoende informatief zijn.

  1. De bijeenkomst waarin de feedback wordt besproken staat gepland voor dinsdag 15 januari 2019 van 12:30 – 15:00 uur bij MIND in Amersfoort.
  2. Jouw reiskosten worden vergoed.
  3. Er is vacatiegeld beschikbaar – € 25,- per dagdeel.
  4. De concept-teksten worden voorafgaande aan de bijeenkomst bijtijds naar je toegestuurd.

Wil je meelezen & meedenken? Meld je dan aan bij Lotte Kits, medewerker bij MIND, via lotte.franskits@wijzijnmind.nl

 

Thema-avond over stigma bij Ixta Noa op 9 januari

Op 9 januari vanaf 19.00 uur organiseert Ixta Noa Nijmegen een thema-avond over stigma. Stigma is een ongewenste of beschamende eigenschap die jouw positie in de ogen van de samenleving verlaagt. Dit betekent dat je een etiket of label hebt gekregen waardoor er anders naar jou gekeken wordt dan naar anderen. Veel mensen hebben ook last van zelfstigma, dit zijn de oordelen die je hebt naar jezelf.

Ben of ken jij iemand die mogelijk te maken heeft met stigma of geïnteresseerd is in dit onderwerp? Kom dan langs tijdens deze thema avond op de Bijleveldsingel 78, Nijmegen. De thema avond duurt van 19.00 tot 21.15 uur. Aanmelden kan via nijmegen@ixtanoa.nl. Ook voor vragen kun je mailen naar dit e-mailadres. Aanmelding is niet verplicht, je mag ook zo binnen komen wandelen!

 

Verslag lotgenotenbijeenkomst Zebra: feestdagen

De organisatoren van de Zebra-voorlichting laten weten: “In december is er voor de tweede keer in Nijmegen een lotgenotenbijeenkomst geweest voor mensen die zichzelf beschadigen of dit gedaan hebben. Ook hebben we de gespreksgroep begeleid tijdens de kerstactiviteit van Zebra Enschede. Beide keren ging het gesprek over de feestdagen. De feestdagen als geheel worden wisselend ervaren. De een heeft er zin in, de ander ziet ertegen op. Het is heel begrijpelijk dat dit verschillend wordt ervaren. We kwamen tot de volgende conclusies. Het is belangrijk om te kijken als de dagen moeilijke momenten bevatten, hoe je die moeilijke momenten constructief door kan komen. Daarbij kan het helpen om duidelijk te zijn naar de mensen om je heen. Spreek van te voren af dat je bijvoorbeeld af en toe een rustmomentje inlast. Let tijdens de activiteit op je grenzen. Ga er niet overheen! Luister naar wat je voelt en neem dit serieus.

Fijne momentjes

Wat we zelf hebben ervaren door de jaren heen is dat het belangrijk is om kleine fijne momentjes voor jezelf te creëren. Een (niet te) warme douche, een gezellige kamer. Ben je bijvoorbeeld alleen, bel met iemand of doe iets met je huisdier. Spreek iets af met iemand, bij wie je je goed voelt. Mocht je niemand weten en wil je graag iemand spreken, neem contact op met de Kindertelefoon of met Sensoor. Je bent niet de enige die alleen is met de feestdagen. Je hoeft je niet te schamen.

Tot zo ver weer een korte samenvatting van de gesprekken. De volgende lotgenotenbijeenkomst in Nijmegen vindt plaats op dinsdag 15 januari vanaf 16.15 uur bij De Kentering. Het thema dat dan centraal staat is ‘Stigma’s’. Je bent van harte welkom!”

 

 

Nijmeegse wethouders op stap met ex-dakloze

Onlangs heeft een aantal Nijmeegse wethouders meegelopen met een stadswandeling van Krachtlab Vagebond. Krachtlab Vagebond is een organisatie van (voormalig) daklozen en organiseert daklozenwandelingen door de Nijmeegse binnenstad. Hierbij krijgen deelnemers een rondleiding, waarbij een (ex-)dakloze als gids fungeert.   

Foto: Hans de Groot, Nieuws uit Nijmegen

Ben Kregting, zelf in het verleden dakloos geweest, nam de wethouders mee naar verschillende plekken waar daklozen slapen en worden opgevangen. Daarbij gaf hij ook een inkijkje in zijn eigen leven en vertelde hij hoe het is om als dakloze de dag door te brengen.

Tijdens de wandeling werden verschillende locaties bezocht: de benedenstad, de Nieuwe Marktstraat, het Kronenburgerpark en het Kelfkensbos. Aan het einde van de route probeerde een aantal wethouders een ‘drugsbril’ uit, waarbij zij konden ervaren hoe het is om onder de invloed van verdovende middelen te moeten voortbewegen. Daarna sloot wethouder Grete Visser de wandeling af, onder dankzegging aan Ben Kregting.

Voor meer info over de stadswandelingen zie hier.

 

Terugblik op de 12e Dag van de Kwaliteit: “Het was een topdag!”

Aldus een van de vele positieve reacties na de geslaagde 12e Dag van de Kwaliteit, op 22 november georganiseerd door De Kentering in de Lindenberg te Nijmegen. Niet minder dan 150 bezoekers waren aanwezig en zagen ’s ochtends in een revue verschillende organisaties acte de présence geven. ’s Middags konden bezoekers deelnemen aan diverse gespreksrondes met verschillende thema’s rond zorg en welzijn of aan een creatieve workshop. Verslagen van de verschillende workshops en een lijst van deelnemende organisaties volgen later!

Vincent van Dongen, vrijwilliger bij De Kentering, is een van de organisatoren van de dag en laat weten: “Voor ons als organisatie was de Dag van de Kwaliteit zeer geslaagd door de hoeveelheid positieve reacties en de eerlijke feedback die we kregen over hoe de Dag nog beter kan gaan. Degenen die dit een mooi initiatief vinden en een bijdrage willen leveren aan het organiseren ervan in 2020, willen we dan ook uitnodigen om dat te laten weten aan De Kentering, op ons vaste mailadres. Het mooiste van de Dag vond ik de theaterrevue. Het was mooi om te zien hoe de organisaties die we hebben gevraagd of ze zich op theatrale wijze wilden presenteren, allen hierin mee zijn gegaan en ieder op hun eigen wijze hieraan invulling hebben gegeven. Het was prachtig ineengevlochten door de regie vanuit Eva’s Theatertuin, die met haar Vuurvogels een mooie omlijsting van de presentaties gaf. Het thema ‘Alle zeilen bij…!’ kwam hierbij op vele manieren tot uiting: het raamwerk van een houten schip, dat tot decor diende; de verlegging van koers van dit schip; dat ‘Alle zeilen bij…!’ ook een oproep is, om te zien naar elkaar. Erg mooi gedaan. Het was zeker zoals gehoopt een dag van ontmoeting, bezinning en inspiratie. Ik heb het geweldig gevonden om met zoveel inspirerende mensen samen te werken en zoveel hartelijke bezoekers te mogen verwelkomen. Als je je zorgen maakt, over waar het naar toe gaat met de zorg, dan is een Dag als deze een gebeuren dat niet alleen duidelijk maakt waar nog een hoop te verbeteren valt. Maar ook een warm bad van ontmoetingen die hoop geven voor de toekomst en je doen beseffen, dat we hier aan de Waal in een sociale stad leven, met mensen met drive en gevoel.”

</p>
<p align="center"><i>Tijdens de revue zong Naran Adema ‘Lef’<br />van Karin Bloemen</i></p>
<p>

Tijdens de revue zong Naran Adema ‘Lef’
van Karin Bloemen

Joep Vesters is als adviseur met ervaringsdeskundige expertise namens het UWV gedetacheerd bij het WerkBedrijf Rijk van Nijmegen. Hij vertelt wat hij van de dag vindt: “Mooie opkomst en mooie mensen die kunnen laten zien waar ze mee bezig zijn. De dag vloog voorbij. Ik vond de opening mooi, kracht vanuit kwetsbaarheid. Maar ook zeker de diversiteit. In hoeverre een en ander aansloot bij het thema ‘Alle zeilen bij …!’? Prima, op alle vlakken gebeurt er van alles. Dat hebben we mogen zien en beleven. Het was zoals gehoopt zeker een dag van ontmoeting, bezinning en inspiratie. Veel bekende en nieuwe mensen mogen ontmoeten. Wat ik de volgende keer anders zou doen? Het brede aanbod maakt het vaak een speurtocht naar goedwillende eilandjes. Misschien nog wat meer naar de verbinding zoeken. Bijvoorbeeld een wensenboom, over wat jij nodig hebt, is leuk als afsluiting en iets interactiever. Ik zou wel willen dat ik onze interviewer van te voren had kunnen spreken. Het was iets te los zand. Meer vanuit klacht en beperking dan uit kracht. Dat had beter gekunnen. Wij zijn niet of nauwelijks betrokken. Maar de hele dag was erg goed verzorgd. Complimenten aan de organisatie.”

Marieke van Keeken, eveneens adviseur met ervaringsdeskundige expertise voor het UWV bij het WerkBedrijf Rijk van Nijmegen, geeft haar visie: “De Dag van de Kwaliteit was voor mij geslaagd omdat ik nieuwe dingen heb gezien en gehoord en geleerd en nieuwe mensen heb leren kennen en ‘oude’ mensen heb ontmoet in een ontspannen sfeer. Ik denk dat de mix van de werkvormen mij het meeste aansprak. Het centrale deel gaf me af en toe kippenvel en zelfs tranen. Maar als het alleen centraal was gebleven, had ik het te passief gevonden voor de bezoekers. Het middaggedeelte was juist zo mooi actief: dat wisselde goed af. Bij ‘Alle zeilen bij…!’ denk ik aan: alles wat we hebben zetten we in om vooruit te komen. Dit komt toch erg in de buurt van wat er langskwam. Wat ik heel sterk vond, was de boeg die steeds veranderde van richting: dat was een heel sterk beeld, als een samenwerkend team werd dat grote schip gedraaid. Gaaf! Of het een dag was van ontmoeting, bezinning en inspiratie? Ontmoeting: zeer zeker. Met name de gespreksrondes. Bezinning: soms, tijdens het ochtendgedeelte heb ik echt wel zitten denken: hoe sta ik hierin? Hoe draag ik bij aan dit belangrijke thema? Inspiratie: ook zeer zeker. Met elkaar voel je de verbinding. Ik weet niet of het precies door De Kentering en de organisatie kwam, maar ik voelde me heel prettig thuis tussen lotgenoten. Dat is elke keer alleen al een goede reden om jullie vaker op te zoeken.”

Joeke van Leeuwen van het Bosatelier
gaf een creatieve workshop

Ook Job Schellekens, vrijwilliger bij De Kentering, is goed te spreken over het symposium: “De Dag van de Kwaliteit was geslaagd, er was een gevarieerd programma met theater, muziek en inhoudelijke discussies. Er waren veel bezoekers, af te lezen aan de volle zaal tijdens het plenaire gedeelte. Ook de gespreksessies waar ik aan heb deelgenomen waren drukbezocht. Er waren cliënten, ervaringsdeskundigen, naasten, hulpverleners en beleidsmakers, dus bezoekers uit diverse geledingen. De mensen die ik achteraf heb gesproken vonden het een leuke dag. Het ochtendgedeelte met de theatervoorstellingen vond ik het leukste omdat er muziek en humor in zat. Ook de theatrale opening vond ik erg mooi, heel beeldend en indrukwekkende muziek. Vooral de gespreksessies sloten aan bij het thema. Bijvoorbeeld over crisissituaties, waarin werd besproken hoe er werk wordt verzet door instanties om mensen in crisis beter op te vangen. Niet alleen cliënten moeten zeilen bijzetten, ook instanties zoals bijvoorbeeld de politie en de ggz. Voor mij was het vooral een dag van ontmoeting, bezinning en inspiratie wat minder. Wat beter kon: de kapstokken waren vaak onbemand, onder andere. Maar op naar de 13e Dag van de Kwaliteit wat mij betreft.”

Laura Liebregt ontwikkelt het voorlichtingsprogramma ‘GEK in de KLAS’ voor scholen en gaf een presentatie daarover op de Dag van de Kwaliteit. Ze blikt terug: “Mijn presentatie ging niet supergoed. Het publiek onderbrak mij omdat ze me niet konden verstaan, wat ik erg verwarrend vond, maar ik heb er het beste van proberen te maken. Hopelijk kunnen we een volgende keer met een microfoon werken, grapje. Mensen moesten er gelukkig om lachen en naderhand zijn er veel mensen naar mij toe gekomen omdat ze de boodschap van de presentatie wel leuk vonden en graag meer wilden weten over mijn organisatie. De dag heeft vooral een geweldige sfeer. Iedereen is geïnteresseerd en ik heb voor mijn gevoel met iedereen een praatje gemaakt. Ook de workshops en gespreksrondes waren interessant en leuk. In hoeverre een en ander aansloot bij het thema ‘Alle zeilen bij …!’? Ik vond het vooral mooi om te zien dat er zowel zorgverleners, ervaringsdeskundigen als cliënten aanwezig waren. Die diversiteit zorgde naar mijn idee voor veel interesse en begrip voor elkaar. We moeten tenslotte met elkaar verder, in hetzelfde schuitje, haha. Ik heb veel mensen leren kennen en gegevens uitgewisseld om ook na de Dag van de Kwaliteit met elkaar verder te kunnen om elkaar te helpen als organisaties. Het was een topdag! Van mij zou die er elk jaar mogen zijn.”

Laura Liebregt presenteerde het
voorlichtingsproject ‘GEK in de KLAS’

Esmeralda Borgdorff, vrijwilliger bij De Kentering, kijkt tevreden terug op de Dag van de Kwaliteit, haar eerste sinds ze daar werkt. Ze had een aandeel in de openingsact. “Het was leuk en grappig om te doen. Sommige stukjes van de revue waren niet goed te verstaan en andere waren wat lang. Maar het was leuk om veel bekenden van De Kentering te zien en andere mensen die ik lang niet had gezien. Er waren veel WMEE’ers (cursisten van Werken Met Eigen Ervaring, red.), die spraken van een fijne dag en herkenning. Het symposium was goed bezocht, de zaal zat vol, dat is een goed teken. Leuk dat we na de revue een bloemetje kregen. De Kentering is een fijne plek, waar er ruimte voor je is wanneer het wat minder met je gaat. Ik had interessante gesprekken en het netwerkgehalte lag hoog. De lunch was goed verzorgd. Het voelde voor mij als een warme, positieve ontmoetingsmiddag.”

Rutger Kips, dagvoorzitter en een van de organisatoren, vertelt: “Ik had de indruk dat de dag erg geslaagd was, voornamelijk doordat het aanwezige publiek zich tot het einde aan toe zeer betrokken toonde. Er was blijkbaar een gesprek op gang gekomen dat zich maar moeilijk liet beteugelen, ook niet door de vermoeidheid van een lange, intense dag. De reacties die ik van bezoekers kreeg waren ook erg enthousiast van aard. De doelstellingen van ontmoeting, bezinning en inspiratie zijn volgens mij ook zeker gehaald, getuige het geëngageerde gesprek niet alleen tijdens de middagsessies, maar ook daarna in de plenaire zaal en tijdens de borrel. Blijkbaar had het theatrale ochtendprogramma mensen geïnspireerd om in het middagdeel met enthousiasme ideeën te delen en open te staan voor die van de ander. De soms wat komische inslag van de presentaties en de mooie intermezzo’s van Theaterwerkplaats De Vuurvogel, gaven een zeer persoonlijk maar altijd luchtig inkijkje in het werk dat mensen verrichten en de moeilijkheden die ze kunnen ervaren. Er waren wel een paar leerpunten. Maar als geheel heb ik toch de indruk van een bijzonder goed geslaagde Dag van de Kwaliteit dit jaar.

Rutger Kips was een van de
organisatoren en dagvoorzitter

Evelien van der Ham van Eva’s Theatertuin en Theaterwerkplaats De Vuurvogel regisseerde de revue in de ochtend en reageert: “De revue is naar mijn mening erg geslaagd. Het moest op de dag zelf op zijn plek vallen, dus dat was erg spannend voor iedereen. Maar het totaal is een mooie afwisseling tussen tekst, beeld, dans, theater en zang geworden. Er was veel enthousiasme waardoor het een plezier was om te regisseren. Wat ik goed vond is dat organisaties er echt iets theatraals van hebben gemaakt. Ze moesten uit hun comfortzone, maar hebben dit toch maar mooi gedaan. Aan de reacties van het publiek te horen zaten ze helemaal in de beleving van de revue. Achteraf hoorden we dat van organisaties duidelijk uit de verf was gekomen wat ze nu precies deden. Mooi ook hoe ze de samenwerking zochten en vonden met Theaterwerkplaats De Vuurvogel. Het ging voor mij zoals gehoopt, ik heb er enorm van genoten. Er werd meegedaan, geroepen, geklapt op momenten dat ik het niet verwachtte en hard gelachen, waardoor de organisaties en De Vuurvogel zich ondersteund voelden bij hun optredens. Het voelde als een warm bad. Met name de kracht van samenwerken als het belangrijke middelpunt waardoor het mogelijk is om de nieuwe ontwikkelingen in de zorg door te komen. Nogmaals bedankt voor de mooie kans die De Kentering mij hierin heeft gegeven!”

Zebra: Zelfbeschadiging, je bent niet alleen!

Vanaf november heeft stichting Zebra in samenwerking met De Kentering gespreksgroepen gestart voor lotgenoten die te maken hebben met zelfbeschadiging. Zebra staat voor Zelfbeschadiging Erkennen Begrijpen Reduceren en Accepteren. De bijeenkomsten vinden eens per maand plaats in het gebouw van De Kentering (aanvang 16.15 uur) en worden kosteloos aangeboden, mede dankzij de samenwerking met De Kentering en financiële ondersteuning van stichting Mind in Amersfoort.

Hierbij gaat het om ontmoeten, ontspannen en inspireren. Binnen deze gespreksgroepen bespreken we elke keer ander thema, met als onderliggende gespreksstof het herstel van en omgaan met zelfbeschadiging. Maar ook onderwerpen die hiermee samenhangen, of die dit lastiger maken, komen voorbij. De gesprekken worden geleid door twee ervaringsdeskundigen die vrijwilliger zijn bij stichting Zebra en of De Kentering. Initiatiefneemsters Anneke en Babette nodigen eenieder uit die er wat aan kan hebben: “Ben jij iemand die zichzelf beschadigt en wil je daarover praten, of ken jij iemand die baat zou kunnen hebben bij onze gespreksgroepen? Dan horen wij graag van je. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat erover praten helpt, dat het fijn kan zijn om met lotgenoten in contact te komen en dat het erg steunend kan zijn. Daarnaast zijn wij van mening dat je niet alleen bent en het ook niet alleen hoeft te doen. Zebra’s staan niet alleen, maar in een kudde.”

De nog komende middagen gaan over:
– feestdagen (18-12-2018)
– stigma en taboe (15-01-2019)
– jouw omgeving (19-02-2019)
Toegang is gratis, opgeven via nijmegen@zebravoorlichting.nl en alle lotgenoten die te maken hebben met zelfbeschadiging zijn welkom.

 

 

Initatiefneemsters Babette en Anneke laten weten: “Op 27 november 2018 is er voor het eerst in Nijmegen een lotgenotenbijeenkomst geweest voor mensen die zichzelf beschadigen of dit gedaan hebben. Het gesprek had als onderwerp zelfzorg. Tijdens het gesprek kwamen we tot de conclusie dat voor ieder zelfzorg er anders uitziet. Ook merkten we dat het per moment kan verschillen wat goede zelfzorg is. Soms is het bijvoorbeeld goed om een spontaan rustmomentje in te plannen door met een dekentje en een theetje op de bank te zitten en een aflevering van je favoriete serie te kijken, terwijl het op andere momenten juist goede zelfzorg is om je structuur en ritme vast te houden.

De volgende tips helpen ons om goed voor ons zelf te zorgen. Ons helpt het om stil te staan bij jezelf. Wat wil ik? Waar heb ik behoefte aan en helpt dit mij? Daarop aansluitend is jezelf ruimte geven om voor jezelf te zorgen. Als dit niet lukt, omdat je het jezelf niet waard vindt of omdat je vindt dat je het niet verdient, kan het helpen om even kort iets anders te doen. Denk hierbij aan de afwas, of wat kleren opvouwen. Kortom, proberen om eventjes uit je hoofd te gaan door kleine praktische dingetjes te doen. Ook vinden we het belangrijk om contact met anderen te zoeken. Verbinding, het samenzijn kan ook een heel goede zelfzorg zijn.”

Tot zover een korte samenvatting van het gesprek. De volgende lotgenotenbijeenkomst in Nijmegen vindt plaats op dinsdag 18 december.  Het thema dat dan centraal staat is feestdagen. Je bent van harte welkom! Mede mogelijk gemaakt door de samenwerking van Zebra voorlichting, De Kentering en financiële ondersteuning van stichting Mind te Amersfoort.

 

 

Tot slot stellen Anneke en Babette zich aan u voor:

“Ik ben Anneke. Ik houd ervan om gezellig met vrienden af te spreken om een theetje te drinken en een spelletje te doen. Ik ben ook eigenlijk altijd wel in voor een praatje of een avondje netflixen. Ik ben nieuwsgierig en af en toe een tikkeltje leergierig. Die nieuwsgierigheid en leergierigheid ben ik een tijdje kwijt geweest. Ik leefde van dag tot dag of eigenlijk van het ene moment dat ik mezelf pijn deed tot het andere moment. Ik wist niet goed hoe ik met mijn emoties om moest gaan. Ik voelde me enorm alleen en ongelukkig. Met therapie en veel steun van lieve mensen gaat het nu weer een stuk beter. Ik heb het niet meer nodig om mezelf pijn te doen. Ik heb stuk voor stuk lieve mensen leren kennen die zichzelf pijn deden of nog steeds doen. Wat ik hiermee wil zeggen is: je staat er niet alleen voor en het kan beter worden. Echt!” Aldus Anneke.

 

 

Haar collega vervolgt: “Ik ben Babette. Chaotisch als ik soms kan zijn ben ik eigenlijk altijd wel in de weer met iets, een rustig leventje is voor mij niet vaak haalbaar. Ik ben graag buiten om te wandelen, met of zonder uitlaathonden, of om bezig te zijn met mijn lieve, soms ietwat eigenzinnige paard, Ben. Thuis heb ik een kattenomaatje van 14 rondlopen die Quinnsey heet, hoewel Piraat haar ook niet misstaat met maar 1 oogje. Kortom, dieren zijn mijn ding! Maar mijn grote passie is toch wel het schrijven, momenteel ben ik nog bezig met een thuisstudie aan de schrijversacademie, waarin ik mij specialiseer in het schrijven van het fantastische genre fantasy. Daarnaast mag ik ook graag creatief bezig zijn, door te tekenen en te schilderen, eigenlijk alle vormen van beeldend werken vind ik tof om te doen. Druk, druk, druk en het liefst alles tegelijkertijd. Voorheen was zelfbeschadiging voor mij een korte adempauze, zodat daarna mijn levenstrein weer volop door kon denderen. Maar gaandeweg tijdens de therapieën heb ik wel geleerd dat echte rustmomentjes nemen beter werkt. Hoewel het bij hoge uitzondering nog wel eens voorkomt dat ik mijzelf beschadig, weet ik dat er andere zo niet betere manieren zijn om mijn ‘inner demons’ de baas te blijven. Iets wat ooit als personificatie van mijn gezonde stuk en als grapje ontstaan is: “AssassinBabs, killing inner demons for a living; for they are real and it’s okay to be afraid of them. But it’s not okay to let them win!” is nu deels mijn motto”, zo besluit Babette.