Navigate / search

Landelijke Dag VMDB op 17 maart 2018

Op 17 maart 2018 organiseert de VMDB (Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen) een Landelijke Dag. Het thema van de dag is “Een gezonde geest in een gezond lichaam?”. Dit wordt verkend aan de hand van de lezing Focus op Lijf & Leven door Wiepke Cahn, hoogleraar psychiatrie aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) en Altrecht, hoofd van het zorgprogramma ‘lichamelijke gezondheid bij psychiatrische aandoeningen’ en vice-voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mensen met een psychotische aandoening 15 tot 20 jaar korter leven dan de rest van de bevolking. Dit komt door verschillende factoren zoals de organisatie van zorg, leefstijlfactoren en bijwerkingen van medicatie. In deze lezing komt dit uitvoerig aan de orde, met veel aandacht voor de risicofactoren voor het ontwikkelen van het metabool syndroom bij psychose en de verschillende behandelmogelijkheden.

Verder zijn er vier opties in het middagprogramma:

  • Susan Zyto geeft de workshop functionele remediatie bij bipolaire stoornissen;
  • gespreksgroep met lotgenoten;
  • gespreksgroep met betrokkenen;
  • gespreksgroep VMDB Young (Jongeren <35 jaar).

Over de workshop: mensen met een bipolaire stoornis ervaren beperkingen in het geheugen, de aandacht of het planningsvermogen. Deze beperkingen in het ‘cognitief functioneren’ doen zich ook buiten de stemmingsepisodes voor. Dit kan leiden tot verminderd functioneren in het dagelijkse leven, op het werk, het huishouden of bij het uitoefenen van een hobby. In deze workshop is er aandacht voor de aard en mogelijke oorzaken van de cognitieve problemen. De nadruk ligt op behandelprogramma’s die zich richten op het aanleren van strategieën om met de beperkingen in het cognitief functioneren om te gaan (functionele remediatie). De deelnemers gaan op interactieve wijze voorbeelden van een dergelijke behandeling ervaren. Susan Zyto is klinisch neuropsycholoog bij GGZ NHN in Hoorn. Ze houdt zich bezig met neuropsychologische diagnostiek en behandeling bij neurologische en psychiatrische aandoeningen. Momenteel ontwikkelt ze een behandelprogramma voor mensen met een bipolaire stoornis of terugkerende depressies die cognitieve problemen ervaren. De bedoeling is om te onderzoeken of mensen na de behandeling beter functioneren in het dagelijkse leven. Ze onderzocht dit eerder bij mensen met een bipolaire stoornis. Voor deze studie kreeg ze in 2016 de Willem Nolen-prijs.

Ook is er een informatiestand van VMDB Young. Cornélie Egelie Sprenger signeert haar boek Pillendoos en wordt daarover geïnterviewd door Ton Stassen. Ook is er een boekenruilkast voor boeken of DVD’s over de bipolaire stoornis en is er aandacht voor verenigingsactiviteiten.

De locatie van de Landelijke Dag is De Musketon, Hondsrug 19 in Utrecht.
Vanaf 9.30 uur is er inloop; om 10.15 uur start de eerste spreker.
De entreeprijs is € 3,- (graag gepast betalen bij binnenkomst). In verband met de organisatie graag aanmelden via deze link.

Geef een reactie

name*

email* (not published)

website