Navigate / search

Mensen gezocht voor onderzoek naar hulp bij armoede

Momenteel loopt er een afstudeeronderzoek binnen de gemeente Nijmegen om meer te weten te komen over de ervaringen van inwoners met hulp bij schulden en armoede. Hiervoor worden mensen gezocht.  

Uit eerder onderzoek blijkt dat stress bij schulden en armoede een belangrijke rol speelt. Deze stress heeft invloed op hoe je je voelt, hoe je denkt, en wat je doet. Het is daarom belangrijk dat hulp bij schulden en armoede rekening houdt met deze stress. Dat kan bijvoorbeeld in de inrichting van een ruimte, de manier waarop wordt geschreven en in gespreksvoering. Wat alleen nog niet bekend is, is hoe mensen dit zelf ervaren. Omdat de hulp nu juist gaat om deze mensen, is het belangrijk om te weten hoe zij dit ervaren. De hulp kan daarmee effectiever worden gemaakt. De vragen gaan over de ervaringen die mensen zelf hebben met hulp bij schulden en armoede. Hoe kan hulp effectief zijn volgens mensen zelf? Wat vinden zij belangrijk hierbij? Wat gaat al goed in de hulp die zij krijgen, en wat kan beter? Hoe ervaren zij stress?

Voor het onderzoek worden mensen gezocht die ervaring hebben met het krijgen van hulp bij schulden en armoede. U kunt anoniem meedoen aan het onderzoek; er wordt niet bekend gemaakt wie wat heeft verteld.

Wilt u (of iemand uit uw netwerk) over uw ervaringen vertellen? Neem dan contact op met Pien van der Sanden via pien.vandersanden@wur.nl of telefoonnummer 06-81017336.

Geef een reactie

name*

email* (not published)

website