Navigate / search

Oproep Meedenkgroep Psychofarmaca LPGGz

 

Logo LPGGZ volledig

 

Het Landelijk Platform GGz wil graag meer inzicht krijgen in de rol van psychofarmaca in de ggz:

  • Hoe verloopt het voorschrijfgedrag door artsen?
  • Wat is de ervaring met gebruik van dergelijke geneesmiddelen?
  • Gaan de monitoring en afbouw naar behoren?

Een Meedenkgroep gaat dit onderzoeken en hanteert daarbij twee invalshoeken:

  • Geneesmiddelen in relatie tot aanbod van therapie;
  • De rol van medicatieverstrekking binnen de huisartsenzorg.

Klik op  “Lees verder” voor meer informatie en om je aan te melden voor de Meedenkgroep.
[expander_maker more=”Lees verder” less=”Terug”]

Oproep Meedenkgroep Psychofarmaca LPGGz

Het Landelijk Platform ggz wil graag meer aandacht besteden aan het thema psychofarmaca in de ggz, zowel het voorschrijfgedrag door artsen, de ervaring met het (langdurig) gebruik van psychofarmaca, de monitoring en de eventuele afbouw van dergelijke medicatie. Wij zijn daarom op zoek naar mensen die vanuit hun ervaring en/of kennis deel uit willen maken van een Meedenkgroep. Er zijn twee invalshoeken:

• Vanuit het beleidsteam willen we beter zicht krijgen op de rol van psychofarmaca binnen de ggz bv in relatie tot aanbod van therapie. Jaarlijks worden er veel medicatiefouten gemaakt. De vraag is of apothekers een grotere rol zouden moeten krijgen bij het voorschrijven en monitoren van psychofarmaca. De Generieke Module psychofarmaca is in ontwikkeling. Hoe kan deze straks worden geïmplementeerd en bijdragen aan een beter medicatiebeleid?

• Vanuit het project ‘Monitoring psychofarmaca’ willen we onderzoeken hoe de medicatieverstrekking verloopt binnen de huisartsenzorg. De huisarts is groot voorschrijver van diverse psychofarmaca mbt bv depressie, angsten en ADHD, en moet steeds vaker mensen begeleiden die terugverwezen worden vanuit de psychiater met bv antipsychotica. Waar loopt dit goed en waar liggen knelpunten? Het doel van het project is om te kijken of en zo ja hoe het gebruik van psychofarmaca op een veilige en verantwoorde manier kan plaatsvinden binnen de huisartsenzorg.

De Meedenkgroep zal enkele keren bijeen komen en daarnaast af en toe meedenken, meelezen en becommentariëren van stukken via de mail. Voor deelname zijn vacatiegelden en reiskosten beschikbaar.

Heb je interesse?
Stuur een mail naar Christien van der Hoeven, projectleider ‘Monitoring psychofarmaca in de huisartsenzorg’ : c.vanderhoeven@platformggz.nl

Drs. Christien van der Hoeven
beleidsmedewerker LPGGz

Huis voor de Gezondheid
Stationsplein 125, Amersfoort
Tel nr 033 303 24 00.
Werkdagen: maandag, dinsdag en woensdagochtend
Mobiel tel nr: 06 47042978
[/expander_maker]

Terug naar Index

Geef een reactie

name*

email* (not published)

website