Navigate / search

Programma Dag van de Kwaliteit 2012

Dit jaar is er weer een Dag van de Kwaliteit 2012

Het thema is dit jaar: “Jezelf – wel – zijn” en gaat over zelfregie in de zorg en welzijn.De Kentering organiseert iedere twee jaar een Dag van de Kwaliteit. Dit is een dag voor ontmoeting, ontspanning, inspiratie en debat, een dag voor en door mensen met een psychiatrische achtergrond en iedereen die met hen te maken heeft. De naam van de dag verwijst naar kwaliteit van leven.

Zelfregie, zelf- en samenredzaamheid, eigen verantwoordelijkheid… gevleugelde woorden in tijden van bezuinigingen. Dat hoeft niet te betekenen “Je zoekt het zelf maar uit”, vinden wij. Hoe gaat het met jouw welzijn? Hoe blijf je jezelf? Hoe zorg je dat je zelf nog iets te bepalen hebt in je leven? Hoe hou je het leuk? De Kentering grijpt deze dag aan om te laten zien waar ze voor staat. Hoe mensen uit de psychiatrie zelf het heft in handen nemen en iets doen met hun talenten en hun ideeën over welzijn en jezelf willen blijven. We laten zien hoe we samenwerkend met anderen tot mooie resultaten komen.

Je bent van harte uitgenodigd om hiervan te komen proeven op deze 9e Dag van de Kwaliteit!

Datum: dinsdag 20 november 2012

Plaats: De Lindenberg, Ridderstraat 23, 6511 XM Nijmegen

Tijd: 10.00 – 17.00 uur

Toegang tot alle activiteiten inclusief lunch is gratis!

Informatie en aanmelding (gewenst i.v.m. lunch):

De Kentering, Limoslaan 10, 6523 RZ Nijmegen

Telefoon: 024-3249975 of ondersteuning@dekentering.info


Voorlopig Programma:

 • 10:00 Deur open, ontvangst met koffie of thee, inschrijven aan de balie in de Foyer
 • 10:30 Steigerzaal: dagvoorzitter, Stef Harweg, heet iedereen welkom en ………….. opent de dag
 • 10:45 Inleidingen: “hoe verhoudt zelfregie zich tot jezelf blijven en kwaliteit van leven”
  Lezing door Vincent van Dongen en een presentatie door Kees Onderwater
 • 11:30 vragen, discussie en debat met de zaal
 • 12:15 Preview van de Proeverij (workshops)
 • 12:30 Valkhofzaal: lunch – de hal ervoor: informatiemarkt
 • 13:30 Proeverij/workshops:
 • 13:30-14:15 1e workshopronde (zie hier onder)
 • 14:30-15:15 2e workshopronde (zie hier onder)
 • 15:15 De Aangename Nasmaak , in de Pink Lounge van de Foyer: Wethouder Frings uit Nijmegen sluit aan en de dagvoorzitter nodigt deelnemers van de workshops uit hun ervaringen te delen in gesprek over wat de dag heeft gebracht, overlopend in verder praten met borrel, muzikaal omlijst door Manito!
 • 16:30 einde

Informatie over de workshops:

 • In workshop 1 gaat Rutger Kips in op zijn juridisch lekenspreekuur voor dak- en thuislozen. Hij vertelt over het ontstaan en de werkwijze van zijn spreekuur. Die is gericht op onder andere empowerment, het bekrachtigen van mensen zodat ze leren voor hun rechten op te komen en kennis te verwerven. De spreker gaat het gesprek aan over hoe zelfregie zou kunnen worden gestimuleerd. Doel hierbij is de kansen van deze tijd zo goed mogelijk te benutten.
 • In workshop 2 aandacht voor de werkgroep “voorlichting met ervaringskennis” van De Kentering. De leden hiervan vertellen levensverhalen en geven gastlessen aan scholen, in wijken, bij organisaties of voor beleidsontwikkelingen, al naar gelang de vraag. De werkgroep zoekt naar een evenwicht tussen wat de sprekers kunnen bieden en wat het luisterend publiek interessant vindt.
 • In workshop 3 van De Kentering belicht Corine Strausz de Ervaringswijzer.nl, een internetforum waarop cliënten van de GGZ elkaar informeren. Ze geeft voorbeelden van recensies die op het forum staan en legt uit hoe de Ervaringswijzer werkt. Bij de recensies krijgen vier onderwerpen aandacht: wonen, werken, vrije tijd en hulp. Verder kun je inspiratie opdoen op deze gebieden en anderen ontmoeten en hun blogs, verhalen, gedichten of andere uitingen lezen. Of die van jezelf plaatsen natuurlijk!
 • In workshop 4 behandelt Jos Kersten namens de Werkgroep Integratie Gehandicapten de VrijBaan Empowerment Methode. Bij deze methode wordt aan de hand van een vragenlijst gekeken hoe deelnemers scoren op zes competenties, zoals zelfvertrouwen (weten wat je kunt) en zelfbeschikking (weten wat je wilt). Op basis van de scores wordt een trainingsprogramma op maat samengesteld. Doel van de training is om zelfregie te bevorderen: in staat zijn om zelf je leven te bepalen.
 • In Workshop 5 wordt door de Phoenixband verzorgd. De bandleden spelen al jaren met elkaar, en weten wat het betekent om (muzikaal) samen te werken, soms de regie te pakken, soms de ander te ondersteunen. Tijdens de workshop worden een aantal zelfgeschreven nummers gespeeld. Maar ook wordt er samen met het publiek een lied geschreven met de bedoeling gezamenlijk tot een klinkend resultaat te komen!
 • In workshop 6 van het RIBW en De Kentering draait het om de methodiek HEE: Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid. Hester van Es brengt haar eigen herstelverhaal “Dansend Naar Herstel”, waarbij zij haar emoties in dans vertaalt. Nynke Mulder verzorgt een theoretische onderbouwing van de methodiek, die al bij twintig RIBW’s en ggz-instellingen wordt toegepast.
 • In workshop 7 geven regiocoördinatoren Marinke Stassen en Bram-Sieben Rosema van patiëntenorganisatie Anoiksis informatie over de website keuzehulpen.nl. Deze website helpt mensen om zelfregie toe te passen bij het omgaan met schizofrenie of een psychotische stoornis door te helpen bij het maken van eigen keuzes. De site biedt objectieve informatie op (bijvoorbeeld) de gebieden dagbesteding, behandeling, huisvesting en sociale contacten. Je kunt per onderwerp erachter komen wat je precies belangrijk vindt. En je kunt aangeven van wie je bij het realiseren van je doelen hulp wilt: een hulpverlener, een naaste, of dat je dit alleen wilt aanpakken. Helderheid in samenwerking vergroot de kans op succes.
 • In workshop 8 is er aandacht voor de Pleisterplaats voor De Ziel. Dit is een plek in Nijmegen waar je eenmaal per maand terecht kunt als je zoekt naar stilte, inspiratie, troost en samenzijn en die niet (meer) vindt in kerk, moskee of synagoge. Je krijgt hier informatie over èn we laten je ervaren wat het is.
 • In workshop 9 met thema: van regie naar zelfregie? Aan de hand van zelfgemaakte filmfragmenten zetten Sander Alkemade en Corine Strausz samen met jou op een rij wat er allemaal komt kijken bij een filmopname. Daarna gaan ze op een leuke en ludieke manier een draaiboek samenstellen, om jou (weer) de regisseur van je eigen leven te laten zijn.