Navigate / search

Veel haken en ogen aan nieuw wetsvoorstel voor dwangzorg

Onlangs heeft de Tweede Kamer gedebatteerd over het wetsvoorstel verplichte ggz. In het kort komt dit wetsvoorstel erop neer dat de mogelijkheden, om psychisch zieke mensen dwangzorg te geven, verruimd worden.

Eén van de meest omstreden maatregelen in het wetsvoorstel was de observatiemaatregel. Die houdt in dat iemand met psychische problemen, die mogelijk een gevaar vormt voor zichzelf of zijn omgeving, drie dagen ter observatie kan worden opgenomen. Zonder dat er behandeling plaats vindt. Maar veel partijen – waaronder de Pvda – waren bang dat hierdoor te snel mensen, die geen gevaar zijn voor anderen maar wel afwijkend gedrag vertonen, opgenomen zouden worden. Uiteindelijk was een Kamermeerderheid voor schrappen van de observatiemaatregel. 

Een ander heikel punt voor belangenorganisaties is het nieuwe criterium waaronder dwangzorg verleend kan worden. In de huidige wet kan iemand pas gedwongen worden opgenomen als hij of zij een gevaar vormt voor zichzelf of anderen, en dit gevaar wordt veroorzaakt door een psychische aandoening. In het nieuwe wetsvoorstel wordt niet langer over ‘gevaar’ gesproken, maar over ‘ernstig nadeel’. Als iemand zichzelf of anderen ernstig nadeel toebrengt, ten gevolge van een psychische aandoening, kan hij dwangzorg krijgen. Belangenclubs als het Landelijk Platform GGZ zijn bang dat dit nieuwe criterium te ruim is. Het zou bijvoorbeeld in de toekomst dan mogelijk zijn dat iemand, die zijn woning laat verslonzen maar geen direct gevaar vormt, ook dwangzorg krijgt.

Tot slot staat de positie van de geneesheer-directeur ter discussie. Deze krijgt in het wetsvoorstel als taak om de rechter te adviseren over dwangzorg. De vraag is echter of de geneesheer-directeur een voldoende onafhankelijke positie heeft, aangezien hij in dienst is van een zorgaanbieder (dezelfde zorgaanbieder die dwangzorg gaat toepassen).

Op 14 februari wordt gestemd over het wetsvoorstel.

Geef een reactie

name*

email* (not published)

website