Navigate / search

VERKIEZINGSDEBAT – 14 maart 2018


Woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur

Pluryn, Industrieweg 50 in Nijmegen

Zorgen in Nijmegen! Hoe dan?


Beleidsmakers en gemeenteraden zijn voortdurend bezig met wonen en zorg.

Sinds de WMO proberen gemeentes de basiszorg in de wijk goed te regelen.

Bijvoorbeeld via het sociaal wijkteam.

Veel mensen kennen om die reden het keukentafelgesprek.

Politieke partijen in Nijmegen praatten over de inclusieve stad.

Een stad waarbij iedereen mee kan doen.

Dat betekent dat de stad, waaronder de gebouwen toegankelijk moeten zijn.

En wat voor beleid moeten gemeentes dan maken?

Een gemeente kan geen beleid maken zonder contact met cliëntorganisaties.

In dit verkiezingsdebat kijken we met de blik van burgers met en zonder beperking. Doe jij mee?


Er zijn 5 tafels. Iedereen kan meepraten.

  1. Zorgen over de WMO. Deze tafel gaat over begeleiding, huishoudelijke hulp, PGB.
  2. Burger- en cliëntparticipatie. Deze tafel gaat over inspraak in het sociale domein, invloed in de wijk en zelfregie van cliënten en burgers.
  3. Deze tafel gaat over fysieke toegankelijkheid, denk aan mensen met lichamelijke, visuele en auditieve beperking. Aan deze tafel gaat het ook over sociale toegankelijkheid en begrijpelijke informatie in de stad.
  4. Deze tafel gaat over de mobiliteit van mensen met beperking, afhankelijk-heid van vervoer en de betaalbaarheid ervan.
  5. Wonen met zorg in de wijk. Deze tafel gaat over zorg en begeleiding voor mensen uit de ggz en met een licht verstandelijke beperking. Wonend in de wijk. Ook over dag- besteding en crisissituaties. Is er genoeg zorg als het minder gaat?

Geef een reactie

name*

email* (not published)

website