Navigate / search

Wet Verplichte ggz aangenomen – informatieavond op 20 maart

In januari heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Verplichte ggz, die de huidige Wet Bopz gaat vervangen.

Het belangrijkste verschil is dat de Wet Verplichte ggz de zorg centraal zet, waar de Bopz de gedwongen opname centraal stelde. Ook zal – anders dan tot nu toe – de behandelaar alleen die zorg onder dwang mogen verlenen die de rechter in de zorgmachtiging heeft toegestaan. Nu kan de behandelaar daarover nog zelf beslissen.

Nog een vernieuwing is dat behandelaars voortaan rekening moeten houden met de wensen en behoeften van de betrokkene zoals vastgelegd in een zogenaamde zorgkaart.

De inbewaringstelling (IBS) uit de Bopz wordt vervangen door een crisismaatregel. Hierbij is het nieuwe dat de burgemeester verplicht is ‘zo mogelijk’ de betrokkene te horen. En dat de crisismaatregel ook ambulante gedwongen zorg kan betreffen, dus de crisismaatregel is niet gebonden aan een opname.

Tot slot zal de positie van naasten en familie verbeterd zijn.

Maar dit is nog lang niet alles wat er over de nieuwe wet te zeggen valt.

Daarom organiseert De Kentering op 20 maart 2018 vanaf 19.30 uur een informatieavond over de nieuwe wet, op onze vestiging aan de Limoslaan 10.

Alle belangstellenden zijn van harte welkom. De toegang is gratis. De avond is in het kader van de Week van de Psychiatrie (van 19 t/m 24 maart 2018).

Geef een reactie

name*

email* (not published)

website