Navigate / search

ZEBRA-lotgenotenmiddag: stigma’s

Afgelopen dinsdag heeft er in Nijmegen weer een gespreksronde plaatsgevonden. We hebben het gehad over stigma’s die we zoal tegenkomen en hoe we daar dan weer mee omgaan. De voornaamste vooroordelen of stigma’s die naar voren kwamen waren: dat de zelfbeschadiging een vorm van aandachttrekken is en het kleineren en bagatelliseren van de huidige situatie, dit laatste dan zowel door jezelf als door je omgeving. Door het gesprek werd duidelijk dat waar je zelf staat in het acceptatieproces van je problemen of de huidige situatie een grote invloed heeft op hoe je met stigma’s omgaat, maar ook speelt een rol het oordeel van jezelf over je problemen of situatie, al dan niet omdat je dat vanuit je omgeving te horen hebt gekregen. Dat je door de angst om tegen stigma’s aan te lopen bepaalde activiteiten misschien gaat vermijden, of dat je die activiteiten aangaat omdat je je eigen problemen of situatie geaccepteerd hebt en daardoor minder waarde hecht aan wat anderen mogelijk denken.

Tips

Ook hebben we weer een paar tips uitgewisseld die gaan over het aangaan van situaties waar je mogelijk een stigma tegenkomt. Hieruit bleek dat het voor ons belangrijk is om na te gaan wat onze behoeften zijn op dat moment, het van te voren bedenken wat je mogelijk wel en niet wilt gaan vertellen en bedenken waar jij voor staat, wat jij belangrijk vindt en dit ook uitdragen.
Tot zo ver weer een korte samenvatting van het gesprek. De volgende lotgenotenbijeenkomst vindt plaats op dinsdag 19 februari 2019 om 16.15 uur, het thema dat dan centraal staat is: ‘Omgeving’. Je bent van harte welkom!

 

Geef een reactie

name*

email* (not published)

website