2022 was een succesvol jaar voor De Kentering

Onlangs is het jaarverslag 2022 van De Kentering verschenen. Hierin staat een uitgebreid overzicht van alle activiteiten die De Kentering ontplooid heeft vorig jaar.

In 2022 zijn diverse nieuwe initiatieven gestart, zowel door De Kentering zelf als door externe organisaties. Een voorbeeld van een nieuw intern initiatief is de lotgenotengroep voor mensen met DIS: dissociatieve identiteitsstoornis, voorheen bekend als meervoudige persoonlijkheidsstoornis. Er was nog niet veel aanbod voor mensen met DIS, dus de groep was snel gevuld. Inmiddels zijn er ook al plannen voor een tweede DIS-groep. Kijk op de pagina “activiteiten” bovenaan deze site voor meer informatie over de groep.

Een andere nieuwe groep is Pizza & Praatjes. In deze groep kunnen mensen die werkzaam zijn als ervaringsdeskundige tips en ervaringen uitwisselen, onder het genot van een pizza. Dit kunnen ervaringsdeskundigen zijn van zowel binnen als buiten De Kentering – denk aan Ixta Noa, RIBW, Woonzorgnet en het Zelfregiecentrum Nijmegen.

Naast deze terugkerende activiteiten heeft De Kentering ook incidentele activiteiten georganiseerd in 2022. Zo werd wegens toenemende vraag van bezoekers aan duidelijkheid een informatieavond gehouden over de Buurtteams, die mensen met een psychische kwetsbaarheid ambulant begeleiden. Bezoekers kregen nadere informatie over het hulpaanbod van de Buurtteams en hoe je hiervoor in aanmerking komt.

Naast bovenstaande activiteiten biedt De Kentering ook onderdak aan activiteiten van externe organisaties. Een voorbeeld hiervan is het repaircafé Hengstdal, dat elke tweede zaterdag van de maand bij De Kentering bijeen komt. Mensen kunnen dan gratis hun kapotte spullen – kleding, apparaten, speelgoed – meenemen om ze te laten repareren door medewerkers van het repaircafé.

Een andere, al langer bestaande externe activiteit is de Buurttafel. Op vrijdagmiddag wordt er gekookt door buurtbewoners van Nijmegen-Oost. Voor een laag bedrag kun je mee-eten.

Klik op de volgende link om het jaarverslag van 2022 in te zien.

Wil je oudere jaarverslagen en misschien ook oudere nieuwsbrieven inzien kijk dan op de Archief pagina –> “Archief“.

Reageer op dit artikel

Scroll to Top