Naar HomePage van De Kentering Nieuws van De Kentering - Blog Naar de tweets van De Kentering Naar FaceBook van De Kentering Naar Instagram van De Kentering Naar HomePage van De Kentering

Activiteiten van De Kentering


Voor een overzicht van de komende activiteiten die De Kentering organiseert zie de agenda.


Voorlichting

Cursussen

Lotgenotengroepen

Overige...


VoorlichtingVoorlichting vanuit eigen ervaring

Sommige ervaringsdeskundigen van De Kentering geven regelmatig voorlichting. Daarbij geven zij een inkijkje in het leven van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Onze voorlichtingen bieden juist een grote meerwaarde, omdat onze mensen zelf ervaring hebben met leven met een psychische kwetsbaarheid. Toehoorders geven altijd aan het erg interessant te vinden om van een ervaringsdeskundige zelf te horen hoe het is om een psychische aandoening te hebben.

In het verleden hebben wij onder andere voorlichting en gastlessen gegeven bij wijkcentra, het ROC, de Hogeschool Arnhem-Nijmegen en de Radboud Universiteit.

 

Onze voorlichters vertellen over hun persoonlijke ervaringen met de psychiatrie en hoe hun herstelproces is verlopen. Daarbij is voldoende ruimte voor interactie en vragen vanuit het publiek. Wij stemmen onze voorlichtingen altijd af op het publiek, zowel wat betreft wijze van presentatie als onderwerp.

Wilt u dat onze ervaringsdeskundigen een voorlichting of gastles geven bij uw organisatie, neem dan contact op met ondersteuning@dekentering.info of bel met 024-324 99 75

 

 

 


CursussenDe Herstelwerkgroep

Wat is het?

Een herstelwerkgroep is een zelfhulpgroep, waarin de deelnemers aan hun herstel werken op hun eigen wijze en eigen tempo.

Aan de hand van thema’s, zoals “bronnen van steun”, worden eigen ervaringen ingebracht en met elkaar besproken.

Het voornaamste doel is om deelnemers de gelegenheid te bieden om actief met hun eigen herstel bezig te zijn, de regie over hun eigen leven terug te nemen.

De herstelwerkgroep wordt geleid door twee zogenaamde “kartrekkers”. Deze kartrekkers hebben zelf ervaring in de psychiatrie en zijn bekend met herstelwerkgroepen.

Inclusief de twee kartrekkers bestaat de herstelwerkgroep uit 8 personen.

Voor wie?

Voor iedereen die met zijn of haar eigen herstel aan de slag wil. De bedoeling is wel dat problemen van psychische aard zijn en dat je al (bijna) klaar bent met een eventuele behandeling.

Hoe vaak?

Een herstelwerkgroep komt elke twee weken bij elkaar. Een bijeenkomst duurt twee uur, inclusief een pauze.

 


“Herstellen wilt zeggen dat je leert omgaan met je kwetsbaarheden”


Wanneer?

De nieuwe herstelgroep start 25 april om 12.30 uur

Op 28 maart om 14.00 uur wordt er een informatiebijeenkomst gehouden over de herstelwerkgroep. Dus daar wordt je van te voren geinformeerd over deze groep en kan je kijken of de herstelgroep iets voor jou kan betekenen.

Kosten?

Er zijn geen kosten verbonden aan het volgen van de herstelwerkgroep.

Interesse, aanmelding

Mail met ondersteuning@dekentering.info

t.a.v. Saskia Dubbelt of bel 024-3249975

 

 

 

 

 


WRAP: Welness Recovery Action Plan

Dinsdag 9 oktober 2018 starten we met de WRAP als er voldoende mensen zijn.
Die duurt 8 weken van 13.30-16.00.

Op dinsdag 2 oktober 2018 is een presentatie van de WRAP van 13.30- 14.30.
Dan kan je kijken of de WRAP wat voor je is en kun je kennismaken met de facilitators.

Op 27 september geef ik Corine 2 presentaties aan het UWV over de WRAP tijdens de inspiratiedag van het UWV.

De facilitators zijn Carolina Buitenhuis en Corine Strausz.


WRAP ondersteunt individueel herstel en eigen regie in een leven met of zonder een psychiatrische aandoening


 

Wat is WRAP?

WRAP staat voor Wellness Recovery Action Plan. De WRAP werkt met 5 kernbegrippen: hoop, persoonlijke verantwoordelijkheid, eigen ontwikkeling, opkomen voor jezelf en steun. Je maakt een gereedschapskoffer voor een goed gevoel, wat je basis is voor de verdere WRAP.

De WRAP is een heel concreet en compleet model met zeven onderdelen; het dagelijks onderhoudsplan, triggers, vroege waarschuwingstekens, signalen van ontsporing, crisisplan en postcrisisplan. Alle onderdelen hebben als hoofddoel: wat heb ik nodig om me goed te voelen en om dit vast te kunnen houden.

Het is een zelfhulpinstrument, in de jaren negentig ontwikkeld door Mary Ellen Copeland. Zij constateerde na een langdurig verblijf in de GGz dat de zorg niet bood wat zij nodig had. Op basis van haar eigen ervaring en gesprekken met andere cliënten van de GGz ontwikkelde zij de WRAP. Allen ontdekten dat zij zelf kracht en middelen in huis hadden om meer grip op hun eigen leven te krijgen en een beter leven te leiden.

De WRAP is serieus, maar niet zwaar om te volgen. Het is positief geformuleerd, toekomstgericht en leuk om te volgen.

 

En de WRAP is helemaal van jou: jij beslist wat je deelt, wanneer en met wie! Voor iedereen een handig hulpmiddel om je goed te blijven voelen. De uitwisseling van ideeën en het vinden van (h)erkenning en wederzijds begrip in groepsverband dragen bij aan het hervinden van eigen mogelijkheden.

De WRAP is voor iedereen in welk stadium van het leven je je ook bevindt. Je ontmoet ook mensen met verschillende achtergronden met hetzelfde doel; je beter gaan voelen en dit vast te houden. De WRAP is zowel voor mensen met een psychische als lichamelijke kwetsbaarheid. Eigenlijk zou iedereen de WRAP moeten volgen! Je denkt dat je jezelf kent, maar de WRAP maakt je een stuk bewuster en wijzer over jezelf en je kwetsbaarheden.

In acht wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur maak je een begin met je eigen WRAP. Jij kan daar zelf verder aan werken, schaven en veranderen. WRAP helpt om het herstel vorm te geven en om de hulpvraag steeds scherper te formuleren. De WRAP is een proces; de WRAP verandert tijdens je leven voortdurend; het groeit met je mee. Maar de basis blijft gelijk. Zo ontwikkelt een WRAP-plan zich tot een flexibele leidraad in het dagelijks leven.

 

 


Voor wie en de kosten

De training wordt gegeven door de gecertificeerde, ervaringsdeskundige facilitators Corine Strausz en Caroline Buitenhuis. Hij bestaat uit 8 bijeenkomsten van twee en een half uur en kost €20,-. De WRAP is ontwikkeld voor mensen die psychisch kwetsbaar zijn maar is eigenlijk geschikt voor iedereen die een steun in de rug kan gebruiken.

Stukje over de facilitator Corine Strausz

“Ik ben Corine Strausz, ben 45 jaar en woon in Afferden (bij Druten) in een opknapboerderij. Daarvoor woonde ik 24 jaar in Nijmegen. Ik ben getrouwd en heb geen kinderen. Ik ben psychologe en heb 11 jaar een eigen praktijk gehad. Ik ben ook ervaringsdeskundige; heb vele toppen en dalen gekend. Gelukkig ben ik nooit opgenomen. In het voorjaar van 2014 maakte ik kennis met de WRAP. Het was de enige cursus die mij echt raakte en waar ik echt wat aan had. In het najaar van 2014 heb ik de facilitatorsopleiding gevolgd. Ik ben zo enthousiast over de WRAP, omdat het heel compleet is, positief geformuleerd is, je bewust wordt van dingen, waar je nauwelijks over nadenkt en heel optimistisch is. Ik heb de WRAP-cursus nu 7 keer gegeven. Ik kijk er erg naar uit om je te ontmoeten en samen het WRAP-avontuur aan te gaan.”

Op dinsdag 2 oktober 2018 is er een voorlichting, presentatie van de WRAP van 13.30- 14.30

We beginnen wekelijks met de WRAP vanaf dinsdag 9 oktober

Kosten zijn € 20 voor de map.
Er is nog plek voor deelnemers.

 


Zie voor meer informatie: agenda WRAP.


 

 


WMEE: Werken met Eigen Ervaring

De cursus die start op 24 september is vol.

Belangstellenden kunnen zich wel alvast aanmelden voor de cursus die in 2019 start.


Een oriëntatiecursus voor mensen die hun eigen ervaringen met de psychiatrie willen inzetten in de praktijk


"Na deze cursus kun je jouw cliëntervaring gebruiken om anderen met een psychische kwetsbaarheid te ondersteunen. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door het geven van voorlichting of trainingen, individuele ondersteuning of het deelnemen aan een cliëntenraad.

De cursus bestaat uit 12 lessen, die zijn ingedeeld in drie blokken.

Het eerste blok staat in het teken van het vertellen je eigen verhaal – wat heb je meegemaakt, wat waren voor jou momenten van steun en herstel? Dit verhaal deel je met de medecursisten en je geeft elkaar tips.

In het tweede blok staan praktijksituaties centraal – hoe kun je je eigen ervaringen inzetten in de praktijk? Hierbij kun je denken aan het geven van voorlichting, het werken met cliënten en belangenbehartiging. Gastsprekers komen vertellen over hoe zij hun ervaringen inzetten in hun werk.

Het laatste blok richt zich op het oefenen van vaardigheden die je nodig hebt om te werken met je eigen ervaringen. Daarbij gaat het vooral om communicatieve vaardigheden.

Als je de cursus succesvol afrondt, ontvang je een certificaat.

Aanmelden: ondersteuning@dekentering.info

Kosten: € 30,-

Locatie: De Kentering, Limoslaan 10 in Nijmegen


 

 


Voorlichting

Cursussen

Lotgenotengroepen

Overige...


LotgenotengroepenBondgenoten groep Mantelzorg Parkinson

Vanuit het Parkinson Café Nijmegen is een bondgenotengroep ontstaan waarin partner-mantelzorgers van mensen met Parkinson met elkaar in gesprek gaan. Wij komen elke derde dinsdag van de maand bij elkaar van 16.00 tot 17.30 uur hier bij De Kentering, Limoslaan 10 te Nijmegen. Het gaat in de bijeenkomsten om steun vinden bij elkaar in het omgaan met mentale en cognitieve problemen bij de partner, het uitwisselen van ervaringen daarover en het geven van tips aan elkaar.

 

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met de initiatiefnemers via De Kentering,

tel. 024-3249975 of
ondersteuning@dekentering.info

 

 

 

 


Verslaving Anoniem Nijmegen - V.A.N.

Bij deze bijeenkomsten – zgn. ‘meetings’ - verzamelen zich lotgenoten. Dit betekent dat in deze groep elke soort en vorm van verslaving en gebruik aanwezig kan zijn. Als groep kijken we naar onze overeenkomsten, niet naar onze verschillen.

In een meeting hebben wij de ruimte om met elkaar te delen over ons herstel, over onze gevoelens, over positieve en negatieve gebeurtenissen, uit het verleden, vandaag en morgen. Wij zijn in deze meeting vrij om elkaar advies te vragen en op elkaar te reageren, waarbij we ieders bijdrage respecteren, elkaar in ons waarde laten en iedereen laten uitpraten. In deze meeting werken we niet specifiek volgens het 12 stappenprogramma. Wanneer je wel behoefte hebt om over dit onderwerp te praten, is het uiteraard mogelijk om dit in te brengen.

 


In een meeting hebben wij de ruimte om ervaringen te delen over ons herstel en over onze gevoelens


Aan het eind van iedere meeting vragen wij de deelnemers om een kleine bijdrage. Deze wordt gebruikt om de onkosten te dekken waaronder koffie, thee enz.

Voor meer informatie over wanneer en waar de eerstvolgende meeting plaatsvindt, kan je contact opnemen via de mail:
verslaving.anoniem.nijmegen@gmail.com

Ook kan je via de Kentering in contact komen met de initiatiefnemer van deze groep.

 

 


Mantelzorggroep

Bij mantelzorg wordt vaak gedacht aan de zorg van kinderen voor hun (dementerende) ouders of de zorg van ouders voor hun lichamelijke of verstandelijke gehandicapte kind. Maar mantelzorg gaat ook vaak over mensen die moeten zorgen voor een (volwassen) zoon/dochter of partner met een psychiatrische ziekte.

De groep, die ooit begon bij het toenmalig Steunpunt Mantelzorg, is met succes overgenomen door De Kentering. Dat wil zeggen: met enige ondersteuning van de coördinator Lotgenotencontact van De Kentering, draait deze in 2013 gestarte groep geheel zelfstandig.

Deze lotgenotengroep komt eenmaal per maand bij elkaar bij ZRC De Kentering. De bijeenkomsten zijn hun ‘heilig’, ze delen ervaringen, ondersteunen en bemoedigen elkaar. Dat vergt een veilige sfeer; de groep heeft een besloten karakter.

 


De bijeenkomsten zijn ‘heilig’ voor de mantelzorgers, ze delen ervaringen, ondersteunen en bemoedigen elkaar


In de loop van 2014 heeft één persoon de groep verlaten om zich bij een andere groep te voegen. Een ander is er bijgekomen zodat de groep uit acht personen blijft bestaan.

 

Voor meer info mail met
ondersteuning@dekentering.info
of
bel 024-324 99 75.

 

 


Lotgenotengroep Depressie

De landelijke Depressievereniging organiseert lotgenotencontactgroepen. Een lotgenotengroep bestaat uit mensen die een depressie hebben, of hebben gehad. Zij komen bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en te bespreken hoe zij met hun depressie omgaan. Alles wat te maken heeft met depressie is in zo'n groep bespreekbaar.

De groep heeft een positieve insteek. De leden komen ongeveer eens per maand bij elkaar. De contactavonden vinden plaats bij De Kentering. Aan deelname gaat een kennismakingsgesprek vooraf.

 


Alles wat te maken heeft met depressie is in deze groep bespreekbaar


Heeft u interesse?

Stuur dan een mailtje naar:
info@depressievereniging.nl
en vraag zo’n gesprek aan.

 

 


Partners van mensen met autisme

Voor ouders of partners voor mensen met een vorm van autisme. Ongeveer vier keer per jaar komt de groep bij elkaar bij De Kentering. Aanmelding kan via de NVA, eventueel via De Kentering.

De NVA Regio Nijmegen heeft een gespreksgroep voor partners van mensen met (een vermoeden van) autisme. Hierbij is er veel herkenning en wordt er ondersteuning geboden.

 

De groep komt 3 tot 4 keer per jaar bij elkaar in Nijmegen.

Telefoonnummer van De Kentering:
024-324 99 75

of email:
gespreksgroep@outlook.com

 

 


Lotgenotengroepen van autisten

Het doel van de gespreksgroep is om volwassenen met autisme met elkaar in contact te brengen en gelegenheid te bieden om met elkaar te praten over hun ervaringen met autisme. De groep is informeel en heeft geen therapeutisch doel.

De gespreksgroep heeft een eigen gespreksleiding, bestaande uit een 1e en 2e gespreksleider. Dit zijn betrokken vrijwilligers die kennis van autisme hebben. De groepen hebben een informeel karakter. De deelnemers bepalen gezamenlijk de onderwerpen van gesprek.

 

In een veilige omgeving kunnen deelnemers ervaringen uitwisselen, gevoelens uiten en elkaar helpen met praktische tips en handvatten.

Het kan ook een springplank zijn voor het opbouwen van een eigen sociaal netwerk. De bijeenkomsten zijn 1x per maand op een vaste avond bij de Kentering in Nijmegen.

Voor informatie of deelname kunt u mailen met
nva.lotgenoten.gelderland@gmail.com

 

 


Vriendengroepen voor mensen met autisme

Mensen met een beperking hebben soms moeite om vrienden te maken en te houden. De Vriendenkring, opgericht door MEE Gelderse Poort en Tandem Welzijn in Nijmegen, is er voor mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) met een normale tot hoge intelligentie.

De verschillende vriendengroepen in de Vriendenkring zijn samengesteld op basis van de persoonlijkheid en interesses van de deelnemers. Zo bouwen zij sneller en gemakkelijker een band met elkaar op. Sociale contacten en plezier maken met elkaar staat centraal. Er is bijvoorbeeld een praatgroep, een activiteitengroep en een tienergroep.

Een aantal studenten van de HAN begeleiden de vriendengroepen. Ze ondersteunen de deelnemers bij het plannen en uitvoeren van hun activiteiten. Die zijn heel divers.

 


Sociale contacten en plezier maken met elkaar staat centraal


Samen spelletjes doen, film kijken, eten of bowlen. De stagiair(e)s hebben daarnaast oog voor hoe het contact binnen de groep verloopt.

Aanmelding via MEE Gelderse Poort:
telefoon 088 633 00 00
of
info@meegeldersepoort.nl
website: www.meegeldersepoort.nl

 

 

 


Patiogroep - Lotgenotengroep voor mensen met een psychische kwetsbaarheid

De Patiogroep is van oorsprong een lotgenotencontactgroep van Pro Persona. Onze groep is na bezuinigingen daar ‘geadopteerd’ door De Kentering en is in de loop van de jaren uitgebreid met andere deelnemers. Wat ons verbindt is dat we allemaal een eigen leven leiden en een psychische kwetsbaarheid hebben maar vooral dat we behoefte hebben aan contact en gezelligheid.

Wij komen elke dinsdagmorgen van 10.00 tot ongeveer 12.00 uur bij elkaar. Gezamenlijk nemen wij de afgelopen week door en bespreken kort eventuele zaken die ons dwars zitten waarna we vervolgens – naar behoefte - een thema bespreken. Alles in een losse, gezellige open sfeer..

Heb je belangstelling en wil je een keer kennis maken met onze groep? Bel of mail naar de Kentering zodat zij je in contact kunnen brengen met ons. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

 


Gezamenlijk nemen zij de week door en bespreken zaken die hen dwars zitten, waarna ze een thema behandelen


Waar? Bij ZRC De Kentering, aan de Limoslaan 10 in Nijmegen.
Informatie via de Kentering

Tel. 024-324 99 75

ondersteuning@dekentering.info

 

 

 

 


Ypsilon

Ypsilon is een landelijke vereniging van familieleden/betrokkenen van mensen met een psychosegevoeligheid.

De regionale afdeling organiseert gespreks- en themabijeenkomsten voor de leden van Ypsilon. Naast informatie-uitwisseling en ervaringen delen met lotgenoten, wordt gezocht naar mogelijkheden om te werken aan gezamenlijke belangenbehartiging. Regelmatig worden hulpverleners of andere professionals uitgenodigd om over een bepaald onderwerp mee te praten.

De bijeenkomsten vinden plaats bij De Kentering. Wie een gespreksbijeenkomst wil bijwonen, kan vrijblijvend een keer komen kijken. Komt u vaker, dan wordt verwacht dat u lid wordt van Ypsilon.

Neem vooraf even contact op met de betreffende contactpersoon.

 


Naast informatie-uitwisseling en ervaringen delen, wordt gezocht naar mogelijkheden om te werken aan belangenbehartiging


Aanmelding via www.ypsilon.org
of
via De Kentering: ondersteuning@dekentering.info

 

 

 

 


Anoiksis

Anoiksis is een landelijke vereniging voor mensen met een psychosegevoeligheid. Met de komst van een nieuwe regio-verantwoordelijke is sinds 2012 is de afdeling Nijmegen en omstreken weer actief geworden.

Elke twee maanden is De Kentering op een zaterdagmiddag de uitvalsbasis voor een bijeenkomst: er wordt een thema besproken, een film gedraaid, een workshop gehouden of een buitenactiviteit georganiseerd zoals midgetgolf, wandelen en pannenkoek eten.

 

Er zijn tussen de 10 á 20 deelnemers die zelf de verantwoordelijkheid nemen voor de organisatie. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor leden van Anoiksis en actieve vrijwilligers van De Kentering.

Voor meer informatie bel of e-mail
Floor Goddijn

0478 569597
floorgoddijn@live.nl

 

 

 


Voorlichting

Cursussen

Lotgenotengroepen

Overige...


Overige...GGZ-panel

Het ggz-panel is een klankbordgroep bedoeld voor mensen die willen meepraten over de veranderingen in de ggz, Wmo en Participatiewet. Het is niet nodig dat je cliënt bent van een zorginstelling. Het panel wordt begeleid door twee ervaringsdeskundige vrijwilligers.

Het is uitgegroeid tot een zinvol platform waar mensen een luisterend oor vinden, ervaringen kunnen delen met lotgenoten en informatie kunnen krijgen over de laatste beleidsontwikkelingen.

Verschillende thema’s passeren doorgaans de revue, zoals de herkeuringen van mensen in de Wajong: wat gebeurt er indien ik arbeidsvermogen heb? En wat heeft dat voor gevolgen voor de hoogte van mijn uitkering? Daarnaast wordt er ook gepraat over de veranderingen in dagbesteding: mogen mensen in de toekomst nog wel komen bij gespecialiseerde dagactiviteitencentra voor ggz-cliënten? Of ben je verplicht om in je eigen wijk dagbesteding te zoeken, lees: in wijkcentra?

 


Een zinvol platform waar mensen een luisterend oor vinden, ervaringen delen met lotgenoten en informatie krijgen over beleidsontwikkelingen


Ook houden de begeleiders van het ggz-panel de deelnemers op de hoogte van de veranderingen in inkomensondersteuning van de gemeente Nijmegen – denk aan de Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekeringen en het mantelzorgcompliment.

 

Geïnteresseerd?

Mail met
ondersteuning@dekentering.info
t.a.v. Job Schellekens
of bel
024-324 99 75.

 


Pleisterplaats voor de Ziel

Ben je op zoek naar een plek van stilte, inspiratie, troost, samenzijn, hoop en het gevoel van verbondenheid? Ben je de weg naar de kerk, moskee, synagoge of andere spirituele plaats kwijt geraakt? Of zijn zij jou kwijt geraakt? Dan is de Pleisterplaats voor de Ziel misschien iets voor jou.

De maandelijkse Pleisterplaatsbijeenkomst biedt je de mogelijkheid om in een sfeer van veiligheid en geborgenheid met de aanwezigen opnieuw betekenis te geven aan wat je mist of wat je bezighoudt. Een begeleider introduceert vanuit een inspiratiebron een wijsheid, thema of onderwerp, met een verhaal, gedicht, muziek of film. Voor jou, om op adem te komen en om je ziel te voeden. Aansluitend is er koffie of thee en gelegenheid om van gedachten te wisselen, nog even stil te zijn of ideeën op te doen naar aanleiding van deze middag.

Iedereen is welkom. In het bijzonder mensen voor wie het leven van alledag minder vanzelfsprekend is. Deelname is kosteloos en aanmelden is niet nodig.

 


In een sfeer van veiligheid en geborgenheid met de aanwezigen opnieuw betekenis geven aan wat je mist of wat je bezighoudt


Elke eerste maandag van de maand. Speciaal als herinnering aan deze bijeenkomsten zullen maandelijks de sirenes loeien.

Waar? Centrum De Appel (in Villa Mariënboom) Groesbeekseweg 428, Nijmegen.

 

Klik op onderstaande plaatjes voor groter formaat!

 

 

 

 


Kring van Verbinding

“Op zondagmorgen, geen kerkgang meer, wel een verlangen….naar inspiratie, het delen van het ‘heilige’ ook dat van het alledaagse, verbinding met dat wat groter is, met elkaar, met jezelf.”

Een voormalige ervaringsdeskundige van De Kentering organiseert elke derde zondag van de maand deze Kring van Verbinding. Iedereen is van harte welkom.

 

De bijeenkomsten vinden plaats in de benedenruimte van De Kentering en soms buiten.

Er zijn gemiddeld 15 deelnemers.

Voor info mail naar:
dikkie.roelofsen@telfort.nl

 

 

 

 


Voorlichting

Cursussen

Lotgenotengroepen

Overige...


 

 

Kijk ook eens op ons nieuwsblog