Naar de Facebook van de Kentering Naar de Twitters van de Kentering Naar het Blog Nieuws van de Kentering Naar de website van het ZelfRegieCentrum Nijmegen


Terug naar Archief


Dag van de Kwaliteit 2016 - Wijk in, Wijk uit!

 

Op 24 november 2016 organiseert De Kentering de 11e Dag van de Kwaliteit, zoals te doen gebruikelijk in De Lindenberg, Ridderstraat 23 te Nijmegen. Dit jaar is gekozen voor het thema: Wijk in, Wijk uit! Dit thema wordt verkend aan de hand van workshops, debat, uitwisseling en meer.

 

Plaatje van de gevel van De Lindenberg Gebouw

 

De maatschappelijke trend van nu: mensen in de psychiatrie minder lang in een kliniek onderbrengen en meer in de wijk plaatsen. Oftewel, de 'ambulantisering' van de zorg. Het idee hierachter: de psychisch kwetsbare mens goed te laten herstellen door een volwaardige deelname aan de samenleving.
De vraag is hoe dit een succes wordt. Wat hebben de betrokkenen nodig ter ondersteuning? Wat heeft de maatschappij nodig om hen bij te staan en wat kunnen zij de maatschappij bieden? Ook belangrijk: welke valkuilen zijn er om rekening mee te houden?

Wat zijn de behoeften van de psychisch kwetsbare mens en welke rol kan de samenleving spelen, daarover gaat het op deze Dag van de Kwaliteit. Het debat focust op de subthema's wijk, wonen, werk en welzijn.

Iedereen is van harte welkom om aanwezig te zijn en mee te doen met de discussie.

 

Deelname aan de Dag van de Kwaliteit 2016 kost niets.

We zien u graag op 22 en 24 november. De tijden zijn van 10.30 tot 16.00 uur.

Voor exacte info zie de onderstaande Flyer.

Zie welke workshops gegeven gaan worden: Workshops.

Aanmelden is zeer gewenst maar niet verplicht.

Dit kan via ondersteuning@dekentering.info of telefonisch via 024-3249975

 


Algemene informatie

Flyer

Programma van de dag

Workshops


 


Correctie:

April Ranshuijsen vervanger voor Turgay Tankir

In tegenstelling tot wat in de flyer staat, zal de heer Turgay Tankir niet aanwezig zijn op de Dag van de Kwaliteit. Dit in verband met zijn aftreden als wethouder.

Zijn vervanger is April Ranshuijsen, raadslid voor GroenLinks in Nijmegen. Zij houdt zich in de gemeenteraad bezig met werk en inkomen.

April Ranshuijsen zal iets vertellen over werken met een beperking en het beleid dat de gemeente Nijmegen op dit gebied voert.

 


Algemene informatie

Flyer

Programma van de dag

WorkshopsInformatie over het programma van de Dag van de Kwaliteit


 

Programma

10:00

   

Deur open

10:30

   

Dagopening

            

Steigerzaal

10:33

   

Welkomstwoord

            

Steigerzaal

10:40

   

Dialoog met Lotte Baaijens

            

Steigerzaal

11:10

   

Revue workshops

            

Steigerzaal

11:25

   

Luchtig intermezzo met Fabian Franciscus

            

Steigerzaal

11:40 - 12:30

   

Workshops 1e ronde

            

Lokalen

12:30 - 13:30

   

Lunch

            

Foyer

13:30 - 13:30

   

Dialoog met April Ranshuijsen

            

Steigerzaal

14:00 - 14:50

   

Workshops 2e ronde

            

Lokalen

15:00

   

Dialoog met Bert Frings

            

Steigerzaal

15:30

   

Fabian Franciscus schijnt nog een lichtje...

            

Steigerzaal

15:50 - 16:30

   

Het toetje

            

Steigerzaal

 

Workshops

1e ronde

#1

   

Zelfregieroute

            

Lokaal Yellow

#2

   

Ervaringsdeskundig vrijwilliger en respijtplek

            

Lokaal Red

#3

   

Meedoen, in woord en beeld

            

Lokaal Blue

#4

   

Iedereen anders, iedereen gelijk

            

Lokaal 20

#5

   

Liefdesrelaties, hechting en relatieproblemen

            

Lokaal 16

#6

   

Kansen op werk verhogen

            

Lokaal 22

#7

   

Shared reading

            

Lokaal 24

#8

   

Ontmoetingen

            

 

2e ronde

#9

   

Zelfregieroute

            

Lokaal Yellow

#10

   

Ervaringsdeskundig vrijwilliger en respijtplek

            

Lokaal Red

#11

   

Meedoen, in woord en beeld

            

Lokaal Blue

#12

   

De Vrijwilligerscentrale Nijmegen

            

Lokaal 16

#13

   

Mijn buurvrouw is gek

            

Lokaal 22

#14

   

Shared reading

            

Lokaal 24

#15

   

Ontmoetingen

            

Steigerzaal

 

Algemene informatie

Flyer

Programma van de dag

Workshops


 

Informatie over de workshops die gegeven gaan worden:


 

Workshop: Kansen op werk verhogen

door Annet Strijker

Waarover

Iedereen heeft zijn eigen stijl van communiceren! De één zegt direct wat hij wil, de ander draait er meer omheen. Dat kan voor irritatie en onbegrip zorgen, voor je het weet zit je op verschillende golflengtes en begrijp je elkaar niet meer.
Weg kans.

Wat bereiken

We gaan actief aan de slag met het ontdekken van jouw eigen communicatiestijl. Je ontdekt ook hoe andere stijlen zijn. Aan het einde van de workshop ben je beter in staat om in een gesprek aan te sluiten bij je gesprekspartner.
Verhoog je kans.

Waarom meedoen

Laat geen mogelijkheden liggen.
Grijp je kans!


 

Workshop: Mijn buurvrouw is gek

door Floor Goddijn van Mind Us

Waarover

Wonen.

Wat bereiken

In kaart brengen van de verschillende woonvormen zoals:

        
  • dakloos zijn;
  • beschermd wonen;
  • begeleid wonen;
  • zelfstandig wonen.

Voor- en nadelen bespreken van de verschillende woonvormen.

Uitleggen bij wie je terecht kunt voor welke woonvorm.

Vertellen wat de huidige problematiek is wat betreft wonenen de verschillende vormen.

Bekijken hoe we deze problematiek te lijf kunnen gaan.

Waarom meedoen

Als je wilt weten wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn, ervaringen van anderen wilt horen of je eigen verhaal kwijt wilt, ben je welkom.


 

Workshop: Shared reading

door Nynke Mulder van deblauwvogel.com

Waarover

Shared reading: samen lezen. Samen lezen verbindt!

We 'kraken' literatuur, we gaan op zoek naar welke betekenis de tekst voor ons heeft.

Wat bereiken

Ik hoop dat mensen tijdens shared reading merken dat literatuur niet eng, saai of moeilijk, maar juist leuk en interessant is voor iedereen. Ook hoop ik dat mensen zich thuis voelen en zich even verbonden voelen met elkaar.

Waarom meedoen

Shared reading is geschikt voor mensen die van lezen houden, maar ook voor mensen die niet zo snel een boek pakken. Misschien omdat je denkt dat je het niet snapt, of omdat je denkt dat het moeilijk is.

Shared reading is voor iedereen! Wees welkom!


 

Workshop: Iedereen anders, iedereen gelijk

door Ralph Sluijs van Ieder1Gelijk

Waarover

De workshop gaat over jezelf zijn en meedoen in de samenleving.

Maar wat doe je als je daarbij aanloopt tegen vooroordelen, discriminatie en uitsluiting?

Wat bereiken

Met gebruik van een oefening en een kort filmpje willen wij in gesprek komen met de deelnemers van de workshop over de vooroordelen en discriminatie waar zij tegenaan lopen.

Waarom meedoen

Na afloop zijn de deelnemers beter toegerust om effectief te reageren op vooroordelen en discriminatie.


 

Workshop: Liefdesrelaties, hechting en relatieproblemen

door Corine Strausz van samenverbonden.nl

Waarover

Waarom we liefdesrelaties aangaan. Het belang van een liefdesrelatie. Hechting, hechtingsstijlen en het aanpakken van hechtingsproblemen.

Als laatste vertel ik wat over mijn bedrijf: samenverbonden.nl

Wat bereiken

Mensen helpen door ze iets te leren over relaties en hechting. Iedereen heeft met hechting te maken, als baby al en als kind.

Ik wil graag dat mensen zich bewust worden van hun eigen hechtingsstijl als volwassene.

Misschien is het voor jezelf en/of voor je omgeving prettiger om hier iets aan te veranderen.

Waarom meedoen

Voor onze lichamelijke en geestelijke gezondheid hebben we emotionele hechting nodig aan enkele onvervangbare anderen. Ze helpt ons te overleven.

Liefdevolle verbondenheid is even belangrijk als voedsel en dus een primaire behoefte. Ik geef hierover een interessante en leuke workshop en je steekt er ook nog wat van op.

Ikzelf geef de relatiecursus Houd me Vast aan stellen met een relatieprobleem.

Verder specialiseer ik me in hechtingsproblemen bij volwassenen en singles, die graag een relatie willen, maar waarvan het niet lukt om een relatie aan te gaan of te behouden.


 

Workshop: Meedoen, in woord en beeld

door Roos Koopmans, Barbara Croonen en Mariëlle de Vries van Hobbycentrum Nijmegen Oost

Waarover

Bij Hobbycentrum Nijmegen Oost is iedereen welkom om deel te nemen aan onze creatieve activiteiten of om als vrijwilliger mee te helpen in de organisatie.

De oorspronkelijke doelgroep van het Hobbycentrum bestond voornamelijk uit senioren, maar sinds 2010 zijn we actief bezig om ook andere doelgroepen deel te laten nemen.

Hoe we dit hebben aangepakt, hoe dit is verlopen en wat we tot nu toe hebben bereikt, willen we in de workshop vertellen. Maar we willen ook graag uitwisselen wat de deelnemers tijdens de workshop van deze ontwikkeling vinden.

Deze uitwisseling vindt plaats in een gesprek, maar natuurlijk kunnen we het als Hobbycentrum niet laten om ook creatieve materialen te gebruiken zodat iedereen ook de mogelijkheid heeft om zich uit te drukken in beeld!

Wat bereiken

Het doel is om ideeën uit te wisselen hoe je de integratie en participatie beter kan laten verlopen in de maatschappij of bij organisaties (zoals het Hobbycentrum).

Waarom meedoen

Deelnemers van de workshop hebben de mogelijkheid om te discussiëren en kunnen inspiratie opdoen rondom het thema participatie en integratie.


 

Workshop: Ervaringsdeskundig vrijwilliger en respijtplek

door Lieke van Vugt van Ixta Noa

Waarover

De workshop gaat over het worden van ervaringsdeskundig vrijwilliger en het trainingsaanbod, en ook over onze nieuwe respijtvoorziening. Dat zijn twee ruimtes waar mensen tot zichzelf kunnen komen terwijl ze actief aan hun herstel werken. Deze onderwerpen combineer ik met een herstelverhaal.

Wat bereiken

We hopen dat we met onze workshop gedeeltelijk taboedoorbrekend zijn (herstelverhaal) en een helder beeld scheppen van ons aanbod en onze dienstverlening voor inwoners in Nijmegen en omstreken.

Waarom meedoen

Bezoekers zouden naar onze workshop moeten komen als ze willen weten wat er voor inwoners van Nijmegen gedaan kan worden, maar ook wat je terug kunt doen als je zelf ervaring hebt.


 

Workshop: Vrijwilligerscentrale Nijmegen

door Heleen Tieze van Vrijwilligerscentrale Nijmegen

Waarover

Hoe de Vrijwilligerscentrale Nijmegen werkt. En op welke manier je optimaal gebruik maakt van onze website en welke ondersteuning er mogelijk is.

Wat bereiken

Mensen kennis laten maken met de Vrijwilligerscentrale Nijmegen en de mogelijkheden.

Waarom meedoen

Wanneer je interesse hebt in vrijwilligerswerk dan is mijn workshop ‘the place to be’. Ik maak je wegwijs in de wereld van het vrijwilligerswerk in Nijmegen.


 

Workshop: Zelfregieroute

door Annemieke van der Gronden van het ZRC Nijmegen

Waarover

Over de zelfregieroute, een manier om via een vraaggesprek met mij te kijken wat je nu precies wilt en hoe je dat kunt bereiken.

Wat bereiken

Bekendheid van de zelfregieroute vergroten en mensen enthousiast maken om die te volgen als ze iets willen, maar nog niet precies weten wat. We gaan samen op zoek naar praktische handvatten die helpen om van een droom of wens een concreet doel te maken, zodat dit ook bereikt kan worden.

Waarom meedoen

Om meer te weten te komen over de zelfregieroute en een idee te krijgen of het iets voor je is.


 

Workshop: Ontmoetingen

door Evelien van der Ham van Eva's Theater Tuin

Waarover

De workshop is een speelse manier om elkaar te ontmoeten op de spelvloer. Je leert elkaar wat beter kennen en komt erachter welke thema's er spelen in de wijk. Ook worden er één of enkele lastige, herkenbare situaties nagespeeld die je tegen kan komen in de wijk. Samen kijken we hoe we die het beste kunnen oplossen!

Wat bereiken

        
  • tot spel komen (meedoen);
  • contact maken / elkaar ontmoeten op de spelvloer;
  • delen van ervaringen;
  • spelen van lastige situatie en komen tot oplossing(en).

Waarom meedoen

Spelenderwijs kennismaken met theater. Leuk om via het spel in contact te komen met anderen. Mooie manier om ervaringen in de wijk te kunnen delen en terug te zien op de spelvloer!

 

 


Verslag van de Dag van de Kwaliteit 2016
"Wijk in, Wijk uit!"


 

 

Plaatje van de gevel van De Lindenberg Gebouw

 

Met meer dan 125 bezoekers was de 11e Dag van de Kwaliteit een succes. De meeste workshops werden goed bezocht, een uitzondering daargelaten. Ook was er volop debat en discussie en cabaretier Fabian Franciscus zorgde voor een humoristische omlijsting. De lunch was ook dik in orde. Al met al dus een geslaagde dag. De opmaat van de Dag van de Kwaliteit, een publieksavond met Myrthe van der Meer in de bibliotheek, trok twee dagen eerder ook al 125 toehoorders, die geboeid naar haar luisterden. Een prima combinatie dus.

Voor een terugblik ga naar:

 


Welkomstwoord door Vincent van Dongen

Verslag workshops


 

Welkomstwoord:
11e Dag van de Kwaliteit "Wijk in Wijk uit!"

door Vincent van Dongen


Beste mensen: cliënten, betrokkenen, beleidsmakers, professionals en andere belangstellenden, het is me een eer om jullie namens De Kentering welkom te mogen heten op de Dag van de Kwaliteit.

Zo begon ik mijn welkom op de 10e Dag van de Kwaliteit twee jaar geleden en zo heet ik jullie nu weer welkom, want het is een goede traditie van De Kentering, om eens in de twee jaar ggz-cliënten en hun kwaliteit van leven centraal te stellen op een Dag van ontmoeting, dialoog, overpeinzing en inspiratie.

Hoewel velen mij en De Kentering al kennen, zal ik mijzelf toch even voorstellen en vertellen wat De Kentering is en doet:

Ik ben Vincent van Dongen en werk al ruim 10 jaar als vrijwilliger voor De Kentering. Wij vormen een organisatie voor en door cliënten uit de ggz, die zich sterk maakt voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, als burger van de gemeente Nijmegen en van de omringende gemeentes in de regio (ikzelf heb dus ook een achtergrond in de psychiatrie). De Kentering komt op voor de belangen van mensen die door hun kwetsbaarheid moeilijker mee kunnen komen in de maatschappij, door inspraak bij de gemeente en op andere plekken. Je kunt bij ons terecht voor trainingen waar je begeleid door ervaringsdeskundigen werkt aan je eigen herstel of leert om zelf als ervaringsdeskundige aan de slag te gaan. Je kunt bij onze cliëntondersteuners terecht met vragen over onder andere zorg en welzijn, inkomensregelingen, belasting-teruggave en bezwaarprocedures. Tot slot werken we samen binnen het Zelfregiecentrum, voor iedereen die niet tot goed tot zijn recht komt en de regie over zijn eigen leven terug wil krijgen.

Wat De Kentering ook iedere twee jaar doet, is de Dag van de Kwaliteit organiseren. Op deze dag zetten wij de kwaliteit van leven van mensen met een psychische kwetsbaarheid centraal. Wij doen dat te midden van de mensen met wie wij als cliënt veel te maken hebben: de familie en vrienden om ons heen, de mensen die zorg verlenen, maar ook meer en meer de vrijwilligers en andere burgers met wie we te maken krijgen: degenen die de stedelijke informatiepunten - de Stips - bemensen, de mensen in de wijk die samen de straat delen, die de wijkcentra bezoeken, elkaar ontmoeten, voor elkaar klaarstaan.

Tenminste, dat is de samenleving die de overheid voor ogen heeft, één waarin mensen er meer en meer voor elkaar zijn en kwetsbare mensen een plek vinden midden in de maatschappij. Dat is ook waar De Kentering voor staat: dat wij als mensen die psychisch kwetsbaar zijn deel kunnen zijn van de samenleving. Dat wie psychisch afwijkt net zozeer een burger is, gewoon als ieder ander. Maar daar is wel wat voor nodig: een welkom, goede steun, een goede woning waar je je echt thuis kunt voelen.

Het nare is, dat de ambulantisering (zoals beleidsmakers dit proces noemen) niet alleen is ingegeven vanuit een visie op wat herstel bevordert, maar ook door de wens van de Rijksoverheid om te bezuinigen. Het gevolg is, dat mensen bijvoorbeeld te maken krijgen met wachtlijsten voor begeleid wonen. Ook wordt dagbesteding steeds vaker samengevoegd met andere groepen, wat er toe kan leiden dat cliënten soms thuisblijven omdat ze zich niet veilig voelen in een gemengde groep. Zo kan het gebeuren, dat kwetsbare mensen door niet goed voorbereide ambulantisering in een gat vallen, niet herstellen maar juist weer in crisis belanden. Journalist Piet-Hein Peters beschreef het mooi in zijn boek “Verwarde personen zijn het probleem niet – Over de echte vragen in de ambulante ggz”.

Met echte vragen willen wij aan de slag. Een plek vinden in de maatschappij vraagt wat van cliënten, maar vraagt ook wat van de overheid, van de zorginstanties en van de samenleving om hen heen. Daarom stellen wij de vraag centraal:

“Wat is er nodig, opdat het oppakken van een leven midden in de samenleving, voor cliënten op een prettige en veilige wijze kan gebeuren, die hun herstel bevordert?”

Herstel staat niet gelijk aan genezing, maar betekent dat je leert zien waar je eigen kwetsbaarheden en talenten liggen. Dat je met gebruikmaking daarvan weer baas wordt over je eigen leven (zo citeer ik het landelijke HEE-team). Om te leren leven met wat je is overkomen, je krachten en valkuilen te leren kennen en dat niet binnen de muren van een instelling maar in de samenleving, dat vergt wat, van jezelf, van de overheid, van de samenleving die wij allen zijn. Wat dat vergt, daar gaan we vandaag over in gesprek.

Er werd mij bij het bekend maken van deze dag de vraag gesteld “vanwaar die titel, 'Wijk in, Wijk uit'?”

De wijk in, dat is wat de overheid graag ziet, dat cliënten in hun wijk aansluiting vinden, bij dagbesteding en activiteiten in de eigen buurt. Maar wordt cliënten zelf gevraagd wat hun woonwensen zijn? Wat als je in je eigen wijk niet als ggz-cliënt bekend wilt staan? Wat als het jouw herstel bevordert om aan de slag te gaan met je passie, maar de desbetreffende dagbesteding bevindt zich in een ander stadsdeel of een ander dorp in de regio? Krijg je dat dan nog vergoed? Mensen die een 'gewoon' burgerlijk leven leiden, sporten in de ene wijk, werken in een ander stadsdeel en ontmoeten hun vrienden op weer een andere plek. Moeten de behoeften van cliënten niet leidend zijn, in plaats van de geografische plek waar ze wonen? Dat zijn de kanttekeningen die de organiserende werkgroep bracht tot deze titel.

Een andere associatie bij het woord 'wijk' is de vraag: waarheen wijk je uit, als je in crisis belandt? Hoe is de zorg dan geregeld? Aarden in de samenleving is niet vanzelfsprekend. Des te beter is het, de vraag uit te spreken, de vraag wat je nodig hebt, de vraag wat de samenleving nodig heeft, de vraag wat we van elkaar nodig hebben, om het leven midden in de samenleving op zo'n wijze op te pakken, dat de stap naar de samenleving ons herstel bevordert en we niet in crisis geraken, maar juist een zinvol en bevredigend leven kunnen leiden. Met die vragen gaan we vandaag aan de slag. In dialogen, met workshops die inspirerende voorbeelden laten zien van hoe het kan. Met tijd voor ontmoeting en overpeinzing tijdens de lunch. Met een luchtige noot tussendoor. Ik wens jullie een aangename en inspirerende dag!

Voor een uitgebreid sfeerverslag van de Dag van de Kwaliteit klik op de volgende link:

Uitgebreid Sfeerverslag

 


Welkomstwoord door Vincent van Dongen

Verslag workshops


 

Terugblik op workshops 11e Dag van de Kwaliteit

 


Evelien van der Ham van Eva's Theater Tuin over haar workshop Ontmoetingen:

“Ik kijk terug op een geslaagde workshop met een hoop enthousiasme en spelplezier van de deelnemers. Naast de luchtige opdrachten, ontstond er ook verdieping rondom problemen in de wijk, die konden worden uitgespeeld / onderzocht op de vloer. Daarmee is mijn doel dan ook bereikt (spelplezier, ontmoetingen op de vloer, diepgang rondom thema's in de wijk). Het was een mooie, gevarieerde groep mensen wat de ontmoetingen op de spelvloer alleen maar interessant maakte en tot verrassende scènes leidde. Beide workshops zijn goed bezocht, ik heb het aantal niet geteld, maar tussen de 8 en 14 deelnemers per workshop. De reactie van de deelnemers was erg positief, het leverde energie op en nieuwsgierigheid om er mee door te willen. Ook ontstond er interesse voor de werkzaamheden in mijn bedrijf. Ik geloof niet dat ik iets anders zou doen een volgende keer, ik ben tevreden over de uitkomst. De samenwerking met De Kentering is positief, ik voelde me welkom en gewaardeerd voor mijn bijdrage. Ook was er zorgzaamheid om de dingen goed te regelen.”

 

Annemieke van der Gronden van het ZRC Nijmegen over haar workshop Zelfregieroute:

“Mijn doel om de zelfregieroute bekender te maken is denk ik wel bereikt. Bij beide workshops waren er 12 toehoorders. De reacties uit het publiek waren enthousiast, er waren veel vragen. Ik vond het erg leuk om te doen, ik hoop dat mijn bezoekers het ook een fijne workshop vonden. Verder was het volgens mij een hele geslaagde dag!”

 

Ralph Sluijs van Ieder1Gelijk over zijn workshop Iedereen anders, iedereen gelijk:

“Ik ben tevreden over de workshop. Of het doel bereikt is is altijd lastig te bepalen. De deelnemers deden in ieder geval goed mee. Met 23 deelnemers aan mijn workshop had ik over de belangstelling niks te klagen. Zoals gezegd deden de deelnemers goed mee en ik werd door verschillende mensen bedankt na afloop. Ik kwam tegen het eind een klein beetje in tijdnood. Bij een volgende keer, iets meer tijd of programma iets inkorten. De samenwerking met De Kentering is mij goed bevallen. Mooie, interessante en goed georganiseerde bijeenkomst.”

 

Heleen Tieze van VWC Nijmegen over haar workshop Vrijwilligerscentrale:

“Ik ben niet tevreden, er waren maar 3 mensen. Maar de reactie van de mensen die er waren was positief. De organisatie door De Kentering zag er prima uit. Jammer dat er zo weinig belangstelling was voor de Vrijwilligerscentrale Nijmegen.”

 

Corine Strausz van Samenverbonden.nl over haar workshop Liefde, relaties en hechtingsproblemen:

“Het was een erg leuke ervaring en het ging fantastisch, ik ben supertevreden en mijn doel is bereikt: mensen iets leren over relaties en hechting. De belangstelling was groot: 25 man, er zat zelfs iemand op de trap. Er waren heel veel reacties uit het publiek. Het was geweldig!”

 

Nynke Mulder van deblauwvogel.com en Samen Sterk Zonder Stigma over haar workshop Shared reading:

“Ik kijk tevreden en met veel plezier terug op de workshop. Mijn doel was om mensen kennis te laten maken met shared reading en dat is gelukt. De belangstelling was goed. De eerste ronde waren er acht mensen, de tweede ronde tien. De reacties waren positief (voorzover ik dat heb gecheckt), bijvoorbeeld: 'ik was vergeten hoe leuk lezen was, nu weet ik het weer', 'wat fijn om dit samen te doen', 'ik dacht dat ik niet hardop durfde lezen, maar ik voelde dat het mocht'. Ik zou weinig anders doen, ik had wat weinig tijd genomen voor de voorbereiding, maar daar heeft het publiek niet iets van meegekregen denk ik. Dus dat is meer een punt voor mezelf. De samenwerking was prima. Eén aandachtspunt: ik wist niet dat ik op het podium moest pitchen. Op zich geen punt voor mij, maar ik vind het altijd wel fijn om me voor te kunnen bereiken, ook al was het maar één minuut. Een prachtdag, die hopelijk blijft bestaan.”

 

Roos Koopmans van Hobbycentrum Nijmegen Oost over haar workshop Meedoen, in woord en beeld:

“Het is jammer dat er niet veel bezoekers interesse hadden in de workshop. Maar daar kan De Kentering natuurlijk niets aan doen. De eerste workshop waren er zes à zeven deelnemers en de tweede workshop twee mensen die alleen praktische informatie wilden. Dat was wel jammer voor de vrijwilligers die ik had gevraagd voor het creatieve deel. De mensen die wel interesse hadden, waren enthousiast bezig, van wie al twee mensen deze week zich bij het Hobbycentrum hebben aangemeld. Dat is natuurlijk super fijn! De volgende keer is het voor ons misschien zinvoller om op de markt te staan, zodat alle bezoekers het Hobbycentrum zien. Of misschien niet een creatieve workshop, maar meer inhoudelijk over de mogelijkheden bij het Hobbycentrum (het deelnemen als deelnemer, vrijwilliger, als werkervaringsplaats of als leerplek). De samenwerking was perfect. De informatie vooraf was duidelijk en voldoende. Vragen werden gelijk beantwoord. Op de dag zelf werden we bij binnenkomst wegwijs gemaakt. Tijdens de dag was er interesse vanuit de organisatie. Aan het eind van de dag een bedankje. Een heerlijke lunch. Ik vind het altijd een uitdaging om verbeterpunten te vinden, maar helaas … ik kan niets bedenken! Inhoudelijk zat het programma weer goed in elkaar. Het was weer interessant en inspirerend!”

 

Annet Strijker en Allard Wagensveld van UWV Werkbedrijf Rijk van Nijmegen over hun workshop Kansen op werk verhogen:

“Nieuwsgierig en met gezonde spanning kwamen wij aan bij de Lindenberg. We werden hartelijk ontvangen door Vincent en kregen meteen onze trainingsruimte te zien. Prachtige ruimte, van alle gemakken voorzien. We hebben de eerste dialoog bijgewoond en mochten toen onze workshop presenteren op het podium. We kozen voor een toneelstukje om duidelijk te maken dat onze workshop zou gaan over communicatiestijlen en de verschillen daartussen. Vol verwachting gingen wij terug naar onze trainingsruimte. We hadden al wel gezien dat er 8 workshops tegelijkertijd gehouden werden en dat voor zo’n 80 deelnemers. Hoeveel belangstelling zou er voor onze workshop zijn? Uiteindelijk kwamen er 7 enthousiaste mensen deelnemen aan onze workshop Kansen op werk verhogen. Het werd een inspirerend uurtje waarin hard werd gewerkt, plezier werd gemaakt, ontdekkingen werden gedaan en kwartjes vielen. Het was met recht een klein maar fijn groepje waarin alle sociale stijlen vertegenwoordigd waren.

De workshop ging over de volgende vragen: Welke sociale stijl heb jij (expressief, aimabel, rationeel of sturend)? Wat vind je vervelend aan de andere sociale stijlen en wat bewonder je in de andere sociale stijlen? Wat betekent dit in je communicatie met anderen? Waar moet je op letten als je met iemand (een werkgever?) in gesprek gaat? Zeker in een eerste (netwerk-) gesprek met een mogelijke werkgever is het belangrijk aan te sluiten aan de sociale stijl van je gesprekspartner.

De deelnemers waren enthousiast en ook wij kregen veel energie van het geven van deze training. Afsluitend hebben we genoten van een prima lunch en hebben we de tweede dialoog nog bijgewoond.

We kijken terug op een prima dag, goed georganiseerd met enthousiaste mensen. Ons doel is bereikt, namelijk het geven van informatie over hoe je je kansen op werk kunt verhogen.”

Voor een uitgebreid sfeerverslag van de Dag van de Kwaliteit klik op de volgende link:

Uitgebreid Sfeerverslag

 


Welkomstwoord door Vincent van Dongen

Verslag workshops


 

 


Terug naar Archief


Agenda

Links

Archief

Geschiedenis

Dag van de Kwaliteit

Spreuk van de dag