Naar HomePage van De Kentering Nieuws van De Kentering - Blog Naar de tweets van De Kentering Naar FaceBook van De Kentering Naar Instagram van De Kentering Naar HomePage van De Kentering

Links


 • Omgaan Met Stemmen Horen

  Informatie en handvatten voor stemmenhoorders , naasten en hulpverleners.

  Stemmen horen is een bijzondere ervaring. Als je stemmen hoort, hoor je één of meerdere stemmen zonder dat er een geluid of geluidsbron in de omgeving aanwezig is. Andere mensen horen die stem of stemmen niet.


 • ZelfRegieCentrum Nijmegen

  Zelfregiecentrum Nijmegen is een samenwerkingsverband van vier Nijmeegse belangenorganisaties:
  •   WIG: voor mensen met een lichamelijke of zintuiglijke beperking
  •   De Kentering: voor mensen met een psychische beperking
  •   Onderling Sterk Nijmegen: voor mensen met een licht verstandelijke beperking
  •   Trias Nijmegen: voor (zeer) moeilijk lerenden vanaf 18 jaar
  We blijven voorlopig als aparte organisaties bestaan, maar we presenteren ons onder de gezamenlijke noemer ‘Zelfregiecentrum Nijmegen’.


 • Adviescommissie JMG
  Jeugd Maatschappelijke opvang en Gehandicapten - Nijmegen

  De Adviescommissie JMG (Jeugd, Maatschappelijke opvang en Gehandicapten) is een adviescommissie van Burgemeester en Wethouders. Ze geeft gevraagde en ongevraagde adviezen aan B & W vanuit het streven dat alle burgers van Nijmegen optimaal kunnen meedoen aan het samen leven. Daarbij vertegenwoordigen wij vooral burgers met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking, van jeugd en dak- en thuislozen.


 • Mind Us

  Mind Us - vrij vertaald: Wij doen ook nog mee! Ook al is onze ‘mind’ kwetsbaar. Mind Us probeert een brug te slaan tussen bedrijfsleven, samenleving en mensen met een psychische kwetsbaarheid.


 • Pleisterplaats van de Ziel - Nijmegen

  Ben je op zoek naar een plek van stilte, inspiratie, troost, samenzijn, hoop en het gevoel van verbondenheid? Ben je de weg naar de kerk, de moskee, de synagoge of andere spirituele plaats kwijt geraakt? Of zijn zij jou kwijt geraakt? Dan is de Pleisterplaats voor de Ziel misschien iets voor jou.


 • Ervaringswijzer.nl

  Ervaringswijzer, trefpunt voor en door mensen die psychisch kwetsbaar zijn. Laat je inspireren, ontmoet anderen en ontdek interessante activiteiten in jouw buurt. Deel jouw ervaringen op het forum, via reacties of in de blogs. Meld je aan als lid en volg onze thema's en recensies. Dan worden wij samen wijzer.


 • GGZ Nederland

  De brancheorganisatie voor de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg in Nederland.


 • Psychosenet

  Dé website over psychose, stemming en de weg naar herstel.


 • Anoiksis

  Vereniging van patienten die een of meedere psychosen hebben gehad of schizo-affectief of schizofreen zijn volgens hun hulpverleners.


 • Iriszorg

  Heeft u ondersteuning nodig bij uw verslaving, woonsituatie, financiën of werk? IrisZorg is er voor u.


 • Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen

  De Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen zet zich in voor mensen met een bipolaire stoornis (manisch depressieve stoornis) en hun direct betrokkenen.


 • Actueel nieuws uit de GGZ

  Actueel nieuws uit de geestelijke gezondheidszorg.


 • MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid

  Dé koepel van, voor en door 20 cliënten- en familieorganisaties in de ggz. Gezamenlijk vertegenwoordigen we meer dan een miljoen Nederlanders die jaarlijks een beroep doen op de ggz.


 • Ypsilon

  Vereniging van familieleden en naasten van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose.


 • Fonds Psychische Gezondheid

  Financiert wetenschappelijk onderzoek en zorgprojecten. Ons doel is verbeterde en vernieuwende behandelmethoden mogelijk te maken. Wij willen mensen met psychische problemen en hun naasten uitzicht bieden op een beter leven.


 • Trimbos Instituut

  Het Trimbos-instituut zet zich in voor het verbeteren van de geestelijke gezondheid door het delen van kennis. Het Trimbos behandelt niet.


 • RIBW - Nijmegen en Rivierland

  De RIBW Nijmegen & Rivierenland is een regionale instelling voor begeleiding bij wonen, dagbesteding en werk. De RIBW wil haar cliënten in staat stellen een zo gewoon mogelijk bestaan als burger in de samenleving te leiden. In onze begeleiding gaan wij uit van de kracht en de zelfredzaamheid van de cliënt.


 • Nieuws Gemeente Nijmegen

  Nieuws van de gemeente Nijmegen...


 • Pro Persona Nijmegen

  Pro Persona geestelijke gezondheidszorg, is een organisatie met vestigingen in dertien gemeentes in drie provincies. Wij bieden geestelijke gezondheidszorg aan jeugdigen, volwassenen en ouderen met psychische en psychiatrische problemen. Deze zorg wordt aangeboden in een klinische situatie, in deeltijdbehandeling of ambulant en is altijd zo licht als mogelijk en zo zwaar als noodzakelijk.


     
  Links Pagina  
  Hover over namen voor uitgebreidere beschrijving  
     
Dagbesteding & Inloopvoorzieningen Nijmegen e.o.
DagActiviteitenCentrum Phoenix
Vriendendienst 'op-stap'
Art-tics
Overige dagbesteding RIBW
De Verwondering
Hobbycentrum Nijmegen Oost
Hobbycentrum Nijmegen
Inloop ZRC
Ixta Noa
 
Reïntegratie & Werk
RouteWijzerNaarWerk.nl
Mind Us
Vacatures in Nijmegen - YoungCapital
Werk.nl
Vrijwilligerscentrale Nijmegen
 
Juridische ondersteuning
Juridische Loket Nijmegen
STIP Nijmegen
Stichting BWN
 
Zorginstellingen
Nijmegen e.o.
Pro Persona - instelling voor geestelijke gezondheidszorg in zuid-west Gelderland.
RIBW Nijmegen & Rivierenland
Iriszorg
Woonzorgnet
De Nieuwe Lente
Rigtergroep
GGz Momentum
 
Voorlichting & Beeldvorming
OmgaanMetStemmenhoren
Stichting Weerklank
Ervaringswijzer
Psychosenet
Schizofrenie bestaat niet
Samen Sterk Zonder Stigma
Fonds Psychische Gezondheid
Kenniscentrum Phrenos
Patiënten- en Familieverenigingen
Nederlandse Vereniging voor Autisme
Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokken
Anoiksis (voor mensen met schizofrenie & psychosegevoeligheid)
Caleidoscoop (voor mensen met dissociatieve stoornis)
Stichting Borderline
Angst, Dwang en Fobiestichting
Ypsilon
Depressievereniging
Weet - Vereniging rond eetstoornissen
Stichting Jij - voor mensen met eetstoornissen
Stichting Gilles de la Tourette
Balans - oudervereniging voor ouders met ontwikkelings-, gedrag- en leerproblemen
Stichting Zelfbeschadiging
 
Belangenorganisaties
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
GGZ Nederland
Zorgbelang Gelderland
Stichting Labyrint in Perspectief
 
Onderzoek
Trimbos Instituut
 
Begeleide vakanties
Librasol
Travel Care
 
Mantelzorg
Mantelzorg Nijmegen
Mezzo
 
Vertrouwenswerk
Stichting Patiëntvertrouwenspersoon
Nieuws & Tijdschriften
Tijdschrift voor Psychiatrie
Deviant
GGZ-nieuws
De Jonge Psychiater
 
Herstel, Empowerment & Ervaringsdeskundigheid
HEE-team
deervaringsdeskundige
 
Hulp bij financiën
Bureau Schuldhulpverlening Nijmegen
Jutte van der Voorst
Formulierenbrigade
 
Kunst
Art-tics
Unit academie
 
WMO-voorzieningen
WMO Jeugdhulp
STIPS
 
Persoonsgebonden Budget (PGB)
Per Saldo
Sociale Verzekeringsbank
Zorgboerderijen omgeving Nijmegen
Personnebos
Buitenleven
De Waterhoeve
Oures
Madeliefzorg
De Amethyst
De Hagert
 

 

 

Kijk ook eens op ons nieuwsblog


 

Copyright © De Kentering 2012 - 2018
Disclaimer