Administratieve lasten nemen toe door Wet verplichte ggz

Aanstaande maandag wordt in de Tweede Kamer vergaderd over de Wet verplichte ggz (Wvggz). Deze wet is op 1 januari dit jaar ingegaan en regelt wanneer er dwangzorg mag worden verleend aan psychisch kwetsbare mensen. Eén van de vergaderpunten is de hoge administratieve druk die de Wvggz met zich meebrengt. 

Al enkele maanden klagen psychiaters over de toegenomen administratie als gevolg van de Wvggz. Psychiaters mogen cliënten nu niet alleen gedwongen behandelen, maar ook verplichte medicatie geven. Dit leidt tot meer administratie, omdat voor elke stap in de behandeling een brief moet worden opgesteld. Daarnaast moeten ggz-instellingen ook brieven sturen naar betrokken partijen, zoals burgemeesters, het Openbaar Ministerie en advocaten. Dit leidt ertoe dat cliënten vaak stapels aan brieven ontvangen. Behandelaren pleiten daarom voor vereenvoudiging van de procedures.  

Belangenorganisaties vinden dat een eventuele versimpeling van procedures niet ten koste mag gaan van de rechtsbescherming van cliënten. MIND stelt dat “bij het terugdringen van administratieve lasten de zorgvuldigheid van de besluitvorming, de onafhankelijkheid van de rechtspraak én de rechtsbescherming van betrokkene gewaarborgd moeten blijven.” De belangrijkste manier om de administratieve druk te verminderen, is om zoveel mogelijk verplichte zorg terug te dringen en in te zetten op herstel van de samenwerking met de cliënt. 

Eén van de manieren waarop de Wvggz kan worden aangepast, is via een spoedwet. Op dit moment ligt er een spoedwetsvoorstel, waar de Tweede Kamer op kan reageren. Hier zal tijdens het overleg op maandag ook over gesproken worden. 

Reageer op dit artikel

avatar
Scroll to Top