Appels en Peren-lunch kreeg digitaal vervolg

Het nieuwe Hoofdlijnenakkoord ggz met de VNG was november 2019 aanleiding voor een levendige werklunch in Tiel over ‘herstelvriendelijke gemeente worden’. Op maandag 12 oktober 2020 kreeg de lunch een digitaal vervolg. Thema ditmaal: Ervaringsdeskundigheid: wat kun je ervan verwachten, wat kun je ermee, hoe kun je het goed inzetten?

Aan de lunch namen 15 professionals deel uit de wereld van de Appels, bestaande uit gemeente, zorg, welzijn, werk: de systeemwereld. En er waren er 14 Peren – naar peers, d.w.z. gelijken, ervaringsgenoten als cliënt en familie/naaste – de leefwereld. Het initiatief voor de lunch kwam van het Regio-overleg Rivierenland, waarin cliënten, naasten en ervaringsdeskundigen met elkaar spreken over zaken die ggz-cliënten aangaan.

Route

Aanleiding voor het thema was dat ‘ervaring hebben’ als ggz-cliënt of naaste niet automatisch ook ‘ervaringsdeskundigheid’ inhoudt. En dat het daardoor makkelijk mis kan gaan als ex-cliënten ingezet worden bij projecten. De route van ervaring naar deskundigheid gaat via ervaringskennis. Dat wil zeggen: kennis uit analyse en inzicht in je eigen en andermans herstelproces en uit andere kennisbronnen. Pas als iemand ook over (communicatie)vaardigheden en werknemersvaardigheden beschikt, kun je van ervaringsdeskundigheid spreken. Daarnaast is de juiste basishouding cruciaal.

Rivierenland

Uit de verkenning van wat er in de regio Rivierenland zoal is, bleek dat de ggz en het sociaal domein elk eigen ervaringsdeskundige niveaus en rollen hebben. Ook zijn er verschillende opleidingsroutes. Enkelen van de aanwezige Peren hebben een betaalde ervaringsdeskundige baan, maar de meesten werken vrijwillig, voor een cadeaubon of gratis. Regio Rivierenland telt twee pools van ervaringswerkers: de ervaringspool van Stichting Rivierenland Herstelt en de talentenpool Ervaar MEE. Deze verzorgen hun eigen competentie- en talentontwikkeling via workshops, cursussen en coaching.

3 casussen

Uit de bespreking van de casussen: ‘Werkkans mislukt’, ‘Competenties voor in een stuurgroep’, en ‘Moeten het echt hbo’ers zijn?’, blijkt dat er nog heel wat nodig is om tot goede ervaringsinzet te komen. Zo biedt het UWV-systeem te weinig ruimte en aandacht voor herstel en kansen. Is voorlichting zinvol over wat Appels nodig hebben en verwachten en wat Peren kunnen bieden? Naast opleiding, kan iemands niveau ook uit eerder verworven competenties blijken. Ook belangrijk: financiering voor ervaringswerk.

Hoe verder?

Via een Appels en Peren-Nieuwsmail blijven de deelnemers aan de lunchbijeenkomst contact houden en uitwisselen. Voor 2021 is de wens weer bij een èchte, fysieke lunch verder te praten.Dit project is mogelijk gemaakt door ZonMw.

Reageer op dit artikel

avatar
Scroll to Top