Bijzondere Nijmegenaren staan centraal in campagne #oogvoorelkaar

De gemeente Nijmegen is onlangs de campagne #oogvoorelkaar gestart. Hierin worden portretten gedeeld van Nijmegenaren die een bijzonder verhaal te vertellen hebben. Vaak gaat het om mensen met een bepaalde kwetsbaarheid of ziekte. Eén van de geïnterviewden is Saskia Dubbelt (foto), die in het dagelijks leven ervaringsdeskundige bij De Kentering is. 

Er zijn inmiddels drie interviews gehouden. Behalve Saskia zijn ook Marieke van Keeken en Linda Willems geïnterviewd. Marieke werkt als ervaringsdeskundige bij UWV Nijmegen; haar interview is te zien op de facebookpagina van de gemeente. Toen zij na haar psychose en depressie weer aan het werk ging, vond ze het moeilijk om collega’s te vertellen wat haar was overkomen. Maar na een tijdje durfde ze zichzelf meer bloot te geven, waardoor ze merkte dat collega’s ook opener werden. 

Saskia vertelt hoe ze op jonge leeftijd moeilijk aansluiting vond bij leeftijdsgenoten. Later bleek ze ADHD en autisme te hebben. Ze had veel baat bij een herstelwerkgroep van het RIBW, waar ze lotgenoten ontmoette en ervaringen kon uitwisselen. Ook leerde ze hier haar latere man kennen. Later besloot ze zelf bij De Kentering een herstelwerkgroep te starten. 

Het doel van de campagne is om te laten zien dat mensen met een kwetsbaarheid of beperking niet heel anders zijn dan “normale” Nijmegenaren. En dat iedereen te maken kan krijgen met ziekte en tegenslag. Soms leidt onbegrip en onbekendheid tot stigma en vooroordelen, en dat is nu net wat de gemeente met deze campagne wil voorkomen. De verhalen zijn ook bedoeld om te laten zien hoe veerkrachtig de meeste mensen met een kwetsbaarheid zijn. En hoe zij – ondanks hun “beperking” – weer zin hebben weten te geven aan hun leven.

Een andere reden voor het starten van de campagne is de ambulantisering, dat wil zeggen dat mensen met een psychische kwetsbaarheid worden gestimuleerd om zelfstandig in gewone wijken te wonen, in plaats van in instellingen of beschermde woonvormen. 

De komende weken zullen nog meer verhalen en interviews verschijnen op de website en sociale media van de gemeente Nijmegen. Zie voor alle interviews deze site.

Reageer op dit artikel

avatar
Scroll to Top