Navigate / search

Fusie met Zelfregiecentrum Nijmegen van de baan

Het Zelfregiecentrum Nijmegen is bijna 5 jaar geleden gestart als samenwerkingsverband tussen vier organisaties die zich bezig houden met het opkomen voor de belangen van kwetsbare mensen: de WIG voor mensen met een lichamelijke beperking en chronisch zieken, Onderling Sterk voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB), BWN dat helpt bij bezwaarprocedures rond sociale zekerheid en De Kentering, die zich sterk maakt voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Wat het Zelfregiecentrum wil, is mensen helpen in het herpakken van de regie over hun eigen leven. Dat sluit goed aan bij de inzet van oudsher van De Kentering om mensen die psychisch kwetsbaarder zijn autonomer en sterker te helpen worden.

Een fusie van de organisaties was beoogd per 1 januari 2018. De BWN heeft in het voorjaar 2017 afgehaakt en inmiddels is ook De Kentering gestopt. In het toewerken naar een fusie bleek de visie van directie en bestuur van het komende ZRC Nijmegen te veel te verschillen van de visie van De Kentering. In de wens vorm te geven aan de organisatie zelf, ervoeren de mensen van De Kentering veel weerstand. De waarden waar De Kentering voor staat, zoals inspraak en initiatieven van onderop, komen in de plannen van het ZRC onvoldoende tot hun recht. Daarom komt er nu geen fusie, al blijft er wel samenwerking bestaan.

Landelijke Dag VMDB op 17 maart 2018

Op 17 maart 2018 organiseert de VMDB (Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen) een Landelijke Dag. Het thema van de dag is “Een gezonde geest in een gezond lichaam?”. Dit wordt verkend aan de hand van de lezing Focus op Lijf & Leven door Wiepke Cahn, hoogleraar psychiatrie aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) en Altrecht, hoofd van het zorgprogramma ‘lichamelijke gezondheid bij psychiatrische aandoeningen’ en vice-voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mensen met een psychotische aandoening 15 tot 20 jaar korter leven dan de rest van de bevolking. Dit komt door verschillende factoren zoals de organisatie van zorg, leefstijlfactoren en bijwerkingen van medicatie. In deze lezing komt dit uitvoerig aan de orde, met veel aandacht voor de risicofactoren voor het ontwikkelen van het metabool syndroom bij psychose en de verschillende behandelmogelijkheden.

Verder zijn er vier opties in het middagprogramma:

  • Susan Zyto geeft de workshop functionele remediatie bij bipolaire stoornissen;
  • gespreksgroep met lotgenoten;
  • gespreksgroep met betrokkenen;
  • gespreksgroep VMDB Young (Jongeren <35 jaar).

Over de workshop: mensen met een bipolaire stoornis ervaren beperkingen in het geheugen, de aandacht of het planningsvermogen. Deze beperkingen in het ‘cognitief functioneren’ doen zich ook buiten de stemmingsepisodes voor. Dit kan leiden tot verminderd functioneren in het dagelijkse leven, op het werk, het huishouden of bij het uitoefenen van een hobby. In deze workshop is er aandacht voor de aard en mogelijke oorzaken van de cognitieve problemen. De nadruk ligt op behandelprogramma’s die zich richten op het aanleren van strategieën om met de beperkingen in het cognitief functioneren om te gaan (functionele remediatie). De deelnemers gaan op interactieve wijze voorbeelden van een dergelijke behandeling ervaren. Susan Zyto is klinisch neuropsycholoog bij GGZ NHN in Hoorn. Ze houdt zich bezig met neuropsychologische diagnostiek en behandeling bij neurologische en psychiatrische aandoeningen. Momenteel ontwikkelt ze een behandelprogramma voor mensen met een bipolaire stoornis of terugkerende depressies die cognitieve problemen ervaren. De bedoeling is om te onderzoeken of mensen na de behandeling beter functioneren in het dagelijkse leven. Ze onderzocht dit eerder bij mensen met een bipolaire stoornis. Voor deze studie kreeg ze in 2016 de Willem Nolen-prijs.

Ook is er een informatiestand van VMDB Young. Cornélie Egelie Sprenger signeert haar boek Pillendoos en wordt daarover geïnterviewd door Ton Stassen. Ook is er een boekenruilkast voor boeken of DVD’s over de bipolaire stoornis en is er aandacht voor verenigingsactiviteiten.

De locatie van de Landelijke Dag is De Musketon, Hondsrug 19 in Utrecht.
Vanaf 9.30 uur is er inloop; om 10.15 uur start de eerste spreker.
De entreeprijs is € 3,- (graag gepast betalen bij binnenkomst). In verband met de organisatie graag aanmelden via deze link.

Wet Verplichte ggz aangenomen – informatieavond op 20 maart

In januari heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Verplichte ggz, die de huidige Wet Bopz gaat vervangen.

Het belangrijkste verschil is dat de Wet Verplichte ggz de zorg centraal zet, waar de Bopz de gedwongen opname centraal stelde. Ook zal – anders dan tot nu toe – de behandelaar alleen die zorg onder dwang mogen verlenen die de rechter in de zorgmachtiging heeft toegestaan. Nu kan de behandelaar daarover nog zelf beslissen.

Nog een vernieuwing is dat behandelaars voortaan rekening moeten houden met de wensen en behoeften van de betrokkene zoals vastgelegd in een zogenaamde zorgkaart.

De inbewaringstelling (IBS) uit de Bopz wordt vervangen door een crisismaatregel. Hierbij is het nieuwe dat de burgemeester verplicht is ‘zo mogelijk’ de betrokkene te horen. En dat de crisismaatregel ook ambulante gedwongen zorg kan betreffen, dus de crisismaatregel is niet gebonden aan een opname.

Tot slot zal de positie van naasten en familie verbeterd zijn.

Maar dit is nog lang niet alles wat er over de nieuwe wet te zeggen valt.

Daarom organiseert De Kentering op 20 maart 2018 vanaf 19.30 uur een informatieavond over de nieuwe wet, op onze vestiging aan de Limoslaan 10.

Alle belangstellenden zijn van harte welkom. De toegang is gratis. De avond is in het kader van de Week van de Psychiatrie (van 19 t/m 24 maart 2018).

Wees een vriend voor jezelf

Waarschijnlijk ken je het wel: dat ontevreden, veroordelende stemmetje in je hoofd. Nooit is het goed genoeg en altijd vindt het wel iets om kritiek op te hebben. Vandaag is een goede dag om dat stemmetje definitief het zwijgen op te leggen. Om echt een vriend van jezelf te worden. Want of je nu alleen bent of in gezelschap, je bent de enige met wie je altijd samen bent. De belangrijkste relatie in je leven, of je nu single bent of een partner hebt, is die met jezelf. Dus dan kun je het maar beter fijn hebben met jezelf, in plaats van jezelf steeds naar beneden te halen met zelfondermijnende negativiteit. Een gezond zelfvertrouwen is immers de beste basis van waaruit je anderen en de wereld tegemoet kunt treden. Gaat er dan eens iets mis – dat gebeurt bij iedereen – veroordeel jezelf dan niet meteen maar denk: geeft niet, ik heb ervan geleerd en ga gewoon weer verder. Zie het leven als een leerproces en respecteer altijd je eigen ontwikkelingsweg. We moeten allemaal dingen leren, alleen sommigen het een en anderen het ander. Dat is de realiteit.

Inspireren

Ga dus met jezelf om zoals je ook met een goede vriend zou omgaan. Een vriend zou je ook niet veroordelen, dus waarom jezelf wel? Je bent niet minder waard dan wie ook. Ga dus liever vergevingsgezind en opbouwend met jezelf om. Als je niet valt, hoeven anderen je ook niet op te rapen. Wees je juist bewust van je kwaliteiten en goede eigenschappen en van wat er allemaal goed gaat in je leven. Wees daar blij om en dankbaar voor – het is namelijk echt niet vanzelfsprekend. Met zo’n positieve houding kun je ook je omgeving inspireren.

Wie meer wil lezen over dit boeiende onderwerp kan ik het boek Ik hou van mij door Annemarie Postma aanraden.

Geluk

Twee andere leestips tot slot. Ik kan iedereen Geheugen voor geluk door Rick Hanson aanbevelen. Dit boek laat zien hoe je gelukkiger kunt worden door positieve ervaringen te benadrukken. Door bewust stil te staan bij iets wat goed is, maak je een blijvende positieve ervaring van een losstaand feit waar je anders zo weer aan voorbijgaat. Negatieve gevoelens kun je naar de achtergrond laten verdwijnen.

Ook kun je actief werken aan je geluksgevoel door in meditatie stil te staan bij verrijkende en opbouwende gemoedstoestanden zoals dankbaarheid en blijheid, liefde, vrede en je op dit moment prima voelen. Zo verwerf je meer controle over je stemming, iets wat kan helpen als die niet altijd zo fijn is. Ik wens je veel geluk!

Steeds leuker door Jelle Hermus (van de interessante website sochicken.nl) geeft met concrete tips en handvatten aan hoe je kunt bewegen in de richting van meer vrijheid, blijheid en betekenis. Gooi de overbodige rommel in je leven overboord en ga voor wat jou en anderen gelukkig maakt. Goed geschreven en inspirerend. Kortom, een aanrader!

Terug naar index