Navigate / search

Nijmeegse Bindingsdag 11 oktober 2018

Tijd voor een nieuwe Bindingsdag voor de regio Nijmegen!

Wat:
Alle cliëntenraden uit de regio Nijmegen zijn van harte uitgenodigd voor een nieuwe Bindingsdag. De vorige Bindingsdag, voor cliëntenraden uit de regio, dateert van november 2015. De organisatie wil de onderlinge banden weer aanhalen: “Uitwisselen waar we mee bezig zijn en aan de hand van de thema’s wonen, ondersteuning en zelfregie vaststellen wat wij en onze achterbannen belangrijk vinden. Contacten worden makkelijker aangehaald als er bij een training ook ruimte is voor ontspanning en informele ontmoeting. Daarom beginnen we met een kennismaking gevolgd door de lunch.”

Programma:

11:00 uur inloop/welkom met koffie
11:30 plenaire opening
11:40 ontmoeting en kennismaking
12:30 lunch
13:30 thematafels (wonen, zelfregie en ondersteuning)
15:30 drankje, netwerken en napraten
16:00 einde

Waar:
Brebl,
Waalbandijk 14, 6541 AJ
Honigterrein Nijmegen

Wanneer:
donderdag 11 oktober 2018 van 11.00 uur tot 16.00 uur

Kosten en opgeven:
De voorbereidingswerkgroep nodigt de leden van cliëntenraden van harte uit deel te nemen. Er wordt een bijdrage van € 10,- gevraagd per deelnemer voor de gemaakte onkosten. Opgeven kan tot 1 oktober per mail naar redactie@dekentering.info of bellen naar De Kentering: 024 3249975.

Organisatie:

Cliëntenraad RIBW NR, De Kentering, WMO-Denktank en ZRCN-werkgroep Onderling Sterk

 

 

Nog niet alle gemeenten hebben sluitende aanpak voor verwarde personen

Uit het eindrapport van het Schakelteam Personen met Verward Gedrag, blijkt dat nog niet alle gemeenten in Nederland beschikken over een sluitende aanpak om verwarde personen adequaat te helpen. Twee derde van de gemeenten heeft de zaken op orde, een derde (nog) niet.

Op 1 oktober 2018 stopt het Schakelteam Personen met Verward Gedrag met haar werkzaamheden. Uit het eindrapport, dat het Schakelteam onlangs heeft gepresenteerd, staat beschreven welke initiatieven er al zijn om verwarde personen te helpen, maar worden ook aanbevelingen voor de toekomst gedaan. Eén van de conclusies in het eindrapport is dat er veel is ondernomen in de afgelopen twee jaar, maar dat er ook nog veel ruimte voor verbetering is.

Eén van de initiatieven is een landelijk telefoonnummer waar mensen naartoe kunnen bellen, indien ze zich zorgen maken om iemand met verward gedrag. Het nummer moet 24 uur per dag bereikbaar zijn. Sommige gemeenten beschikken al over een meldpunt voor personen met verward gedrag. Daar kunnen niet alleen gewone burgers naartoe bellen, maar ook zorgprofessionals. Het meldpunt kan dan mensen doorverwijzen naar de juiste specialistische zorg en ondersteuning .

Nu nog is het vaak zo dat mensen de politie bellen als ze worden geconfronteerd met iemand die verward gedrag  vertoont. Maar de politie weet zich meestal ook geen raad met deze groep mensen, omdat ze niet zijn opgeleid om zorg te verlenen. Daarnaast kan het voor mensen met verward gedrag zelf ook vervelend zijn om bijvoorbeeld te worden vervoerd door de politie.

Staatssecretaris Paul Blokhuis zegt in het reactie op het eindrapport dat er ontzettend veel werk is verzet de afgelopen twee jaar, maar dat “we nog niet klaar zijn”. De focus komt volgens hem in de komende periode te liggen in de regio, en die “blijven we dan ook ondersteunen”.

Voorlichting over de WRAP op 2 oktober 2018

Op dinsdag 2 oktober 2018 wordt er voorlichting  gegeven over de WRAP.
Deze vindt plaats bij De Kentering van 13.30 – 14.30 uur. Dan kan je kijken of de WRAP wat voor je is en kun je kennismaken met de facilitators.

Wat is de WRAP?

De WRAP (Wellness Recovery Action Plan) helpt je om de regie over je leven op te pakken. De basis van WRAP is de gereedschapskoffer voor een goed gevoel. Je beschrijft wat je nodig hebt om je goed te voelen. Dat kan over alle facetten van je dagelijks leven gaan. Vervolgens werk je in zes stappen uit wat je zelf kunt inzetten om dat te bereiken en om te voorkomen dat je uit balans raakt.

In acht bijeenkomsten van 2,5 uur maken de deelnemers samen met twee ervaringsdeskundigen – die zijn opgeleid tot WRAP-facilitator – een begin met een eigen WRAP. Je vult je actieplannen aan met passend ‘gereedschap’ zoals dagelijks onderhoud, triggers, vroege waarschuwingstekens, signalen van ontsporing, crisisplan en post-crisisplan. Alle actieplannen geven antwoord op de hoofdvraag: wat heb ik wanneer nodig om me goed of weer beter te voelen?

Dinsdag 9 oktober 2018 start de WRAP. Die duurt 8 weken van 13.30-16.00 uur.

 

Wereld Daklozendag vrijdag 12 oktober 2018

 

Op vrijdag 12 oktober 2018 vindt weer de jaarlijkse Wereld Daklozendag plaats in het Kolpinghuis in Nijmegen. Er zijn allerlei activiteiten waarbij daklozen worden verwend en in het zonnetje gezet: muziekoptredens, een kapper en pedicure, portrettekenen, toespraken en een voordracht van straatdichter Ton.

Het volledige programma:

Lokatie 1. Kolpinghuis, Smetiusstraat 1, Nijmegen

12:30 uur                    Deur open
12.30 uur                    Muziek via YouTube

13.00 uur                    Alle doorlopende activiteiten en workshops starten

–          Je voeten laten verwennen door de pedicure

–          “Als je haar maar goed zit”: naar de kapper

–          Heerlijke hapjes maken bij de kookworkshop

–          Jezelf in het zonnetje laten zetten in de Mobiele Fotostudio

–          Je portret laten tekenen door kunstenaar Diederik Grootjans

–          Je eigen T-shirt ontwerpen bij het Atelier van de Overlevingskunst

–          Kleren maken de man/vrouw – Kledingbank Nijmegen

–          Stoppen met roken – Buitenzorg

13.00 uur                     Aftrap en openingswoord – Bart/Maurice
13.05 uur                     Muziek Diego
13.15 uur                     Presentatie nieuwe woonmogelijkheden
13.30 uur                     Voordracht straatdichter Ton
13.40 uur                     Preview toneelstuk Adelheid Roosen – Straatmensen
14.00 uur                     Presentatie Stichting Life Goals – Malou van Erp
14.15 uur                     Muziek Royal
14.30 uur                     Rad van fortuin, Peak Performance – Straatmensen
14.50 uur                     Muziek Appie
15.00 uur                     Prijsuitreiking en presentatie nieuw logo Vagebond
15.10 uur                     Presentatie transitie Dagopvang Het Kasteel
15.30 uur                     Muziek jongeren – Muziekproject
16.00 uur                     Slot- en dankwoord en aankondiging dronkenmansrace
16.05 uur                     Muziek open podium
16.30 uur                     Einde lokatie Kolpinghuis

Lokatie 2. Buitenactiviteiten

14.30 uur                     Stadswandeling vanuit daklozenperspectief – Gerard

16.10 uur                     Dronkenmansrace in Kronenburgpark

 

Lokatie 3. NuNN, In de Betouwstraat 19 

16:30 uur                   Buffet voor alle bezoekers, smakelijk eten!

 

Symposium Spiriscapes in Nijmeegse Boskapel op 5 oktober

Mensen geven hun spiritualiteit tegenwoordig op uiteenlopende wijzen vorm, zoals in musea, bij concerten, The Passion, de Matthäus-Passion, festivals, stille tochten, lezingen, bijeenkomsten, etc.

Kerken en andere gevestigde religieuze instituten hebben niet langer het alleenrecht op spiritualiteit. Hoogste tijd om het Nijmeegse landschap van zingeving en spiritualiteit te verkennen, tijdens het symposium Spiriscapes in Nijmegen, op 5 oktober van 13.00-17.00 uur in de Boskapel, Graafseweg 276 te Nijmegen. Deze middag krijgt elk initiatief op dit gebied de ruimte om in een ‘elevator-pitch’ van 5 minuten haar eigen werk te presenteren. Vervolgens worden deze initiatieven met elkaar in contact gebracht en kunnen ze elkaar versterken aan de hand van de nieuwe formule Het Stadsklooster Mariken. Het gesprek wordt geleid door theoloog René Grotenhuis.

Aanmelding via ontmoetingsdag@boskapel.nl en informatie bij Els Verheggen, tel 024-3880181 of Ekkehard Muth, tel. 026-4953153.

 

Ontdek je BUUR(t)!

TorremoLIMOS nodigt u ook dit jaar weer van harte uit voor een vrolijke dag in het park met muziek, lekker eten en vermaak. Voor alle buurtbewoners en hun familie en vrienden op zondag 23 september 2018 van 13.00-17.00 uur op het LIMOS-terrein in Nijmegen-Oost. Ook dit jaar is er weer een boeiend en gevarieerd programma, met onder andere: vrachtwagen trekken, voetbal, reuzencake bouwen, muziek uit de buurt, Theater Binnenste Buiten, creativiteit met Hobby Centrum Oost en de open dag van AZC Nijmegen. Lekkere hapjes scoort u bij diverse internationale koks. Als u wilt meedoen met de rommelmarkt, mail dan naar ontdekjebuurt@gmail.com en geef u op. Iedereen is welkom! Zie ook Facebook.com/Ontdekjebuurt en Instagram/Ontdekjebuurt voor meer informatie.