Navigate / search

Denk mee en beoordeel teksten over Wet Verplichte GGz

Op 1 januari 2020 wordt de Wet Verplichte GGz van kracht.

Rutger Colin Kips, ervaringsdeskundige en zzp-er, heeft van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de opdracht gekregen om twee brochures te schrijven met heldere teksten over respectievelijk ‘De crisismaatregel’ en ‘De zorgmachtiging’, die in het kader van de Wet Verplichte GGz een belangrijke rol spelen.

Hij wil graag vanuit het cliënten-/naasten-/publieksperspectief feedback op de concept-versies. Zijn de teksten begrijpelijk?

Weet je nog weinig van de Wet Verplichte GGz? Dat is in dit geval een pre! Jij kunt het beste beoordelen of de brochures voldoende informatief zijn.

  1. De bijeenkomst waarin de feedback wordt besproken staat gepland voor dinsdag 15 januari 2019 van 12:30 – 15:00 uur bij MIND in Amersfoort.
  2. Jouw reiskosten worden vergoed.
  3. Er is vacatiegeld beschikbaar – € 25,- per dagdeel.
  4. De concept-teksten worden voorafgaande aan de bijeenkomst bijtijds naar je toegestuurd.

Wil je meelezen & meedenken? Meld je dan aan bij Lotte Kits, medewerker bij MIND, via lotte.franskits@wijzijnmind.nl

 

Thema-avond over stigma bij Ixta Noa op 9 januari

Op 9 januari vanaf 19.00 uur organiseert Ixta Noa Nijmegen een thema-avond over stigma. Stigma is een ongewenste of beschamende eigenschap die jouw positie in de ogen van de samenleving verlaagt. Dit betekent dat je een etiket of label hebt gekregen waardoor er anders naar jou gekeken wordt dan naar anderen. Veel mensen hebben ook last van zelfstigma, dit zijn de oordelen die je hebt naar jezelf.

Ben of ken jij iemand die mogelijk te maken heeft met stigma of geïnteresseerd is in dit onderwerp? Kom dan langs tijdens deze thema avond op de Bijleveldsingel 78, Nijmegen. De thema avond duurt van 19.00 tot 21.15 uur. Aanmelden kan via nijmegen@ixtanoa.nl. Ook voor vragen kun je mailen naar dit e-mailadres. Aanmelding is niet verplicht, je mag ook zo binnen komen wandelen!

 

Verslag lotgenotenbijeenkomst Zebra: feestdagen

De organisatoren van de Zebra-voorlichting laten weten: “In december is er voor de tweede keer in Nijmegen een lotgenotenbijeenkomst geweest voor mensen die zichzelf beschadigen of dit gedaan hebben. Ook hebben we de gespreksgroep begeleid tijdens de kerstactiviteit van Zebra Enschede. Beide keren ging het gesprek over de feestdagen. De feestdagen als geheel worden wisselend ervaren. De een heeft er zin in, de ander ziet ertegen op. Het is heel begrijpelijk dat dit verschillend wordt ervaren. We kwamen tot de volgende conclusies. Het is belangrijk om te kijken als de dagen moeilijke momenten bevatten, hoe je die moeilijke momenten constructief door kan komen. Daarbij kan het helpen om duidelijk te zijn naar de mensen om je heen. Spreek van te voren af dat je bijvoorbeeld af en toe een rustmomentje inlast. Let tijdens de activiteit op je grenzen. Ga er niet overheen! Luister naar wat je voelt en neem dit serieus.

Fijne momentjes

Wat we zelf hebben ervaren door de jaren heen is dat het belangrijk is om kleine fijne momentjes voor jezelf te creëren. Een (niet te) warme douche, een gezellige kamer. Ben je bijvoorbeeld alleen, bel met iemand of doe iets met je huisdier. Spreek iets af met iemand, bij wie je je goed voelt. Mocht je niemand weten en wil je graag iemand spreken, neem contact op met de Kindertelefoon of met Sensoor. Je bent niet de enige die alleen is met de feestdagen. Je hoeft je niet te schamen.

Tot zo ver weer een korte samenvatting van de gesprekken. De volgende lotgenotenbijeenkomst in Nijmegen vindt plaats op dinsdag 15 januari vanaf 16.15 uur bij De Kentering. Het thema dat dan centraal staat is ‘Stigma’s’. Je bent van harte welkom!”