Navigate / search

Mental Health First Aid helpt stigma op psychische aandoeningen te voorkomen

Mental Health First Aid (afgekort: MHFA) wordt vaak vertaald als ”Eerste hulp bij psychische problemen”. Het is een cursus die mensen leert hoe ze hulp kunnen bieden aan mensen met psychische klachten. In de cursus leer je over psychische aandoeningen en hoe je het gesprek kunt aangaan met mensen die beginnende psychische problemen ervaren. Ook wordt geleerd hoe je mensen naar de juiste hulp kunt verwijzen.

MHFA is niet nieuw. In andere landen wordt er al veel langer gebruik van gemaakt. MHFA komt oorspronkelijk uit Australië en is speciaal ontwikkeld voor mensen die niet in de zorg werken, maar wel in hun werk of dagelijks leven te maken krijgen met mensen met psychische klachten. Bijvoorbeeld wijkagenten, vrijwilligers van wijkcentra en baliemedewerkers.

In de regio Nijmegen is ook al een begin gemaakt met het uitzetten van MHFA. Momenteel wordt daarbij nog gebruik gemaakt van subsidiegelden, maar de bedoeling is om een duurzame financiële borging te vinden.

Kom ook naar de Herstelmarkt!

 

Op 29 augustus organiseert RIBW Nijmegen & Rivierenland een herstelmarkt voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Hierbij maakt het niet uit of je cliënt bent van de RIBW of niet.

Op de herstelmarkt kun je kennismaken met allerlei gereedschappen die je kunt inzetten om je herstel te bevorderen. Verschillende organisaties zullen zich presenteren, zoals Bureau Herstel, het Steunpunt Stemmen Horen en Vita.

Bezoekers kunnen kiezen uit een scala aan activiteiten en cursussen, die op speelse wijze worden gepresenteerd, zoals een hersteljungle en een waarzegster. Ook is er volop ruimte voor vragen aan medewerkers. Er wordt voor hapjes en drankjes gezorgd.

Locatie: Wijkatelier Lindenholt, Zellersacker 10-03 in Nijmegen

Buslijnen:

Bus 2 richting Lindenholt-West, bushalte Zellersacker
Bus 11 richting Beuningen Aalsterveld, bushalte IJpenbroekweg
Bus 4 richting Voorstenkamp/Gildekamp, bushalte Voorstenkamp/Gildekamp

Datum: donderdag 29 augustus van 13:00 tot 16:00

Vragen: mail naar bureauherstel@ribw-nr.nl 

Themabijeenkomst MIND: “Weg van dwang!”

Op vrijdag 23 augustus 2019 organiseert MIND in Amersfoort een themabijeenkomst over het terugdringen van dwangzorg in de ggz. In 2016 werd het zogenaamde Dolhuys Manifest ondertekend door MIND en zorgaanbieders, waarin werd afgesproken dat het separeren van cliënten vanaf 1 januari 2020 moet zijn afgeschaft. 

Op de themabijeenkomst wordt de balans opgemaakt: wat is de stand van zaken met betrekking tot het verminderen van dwangzorg? En hoe kunnen we verder gaan zonder vrijheidsbeperkende maatregelen in de ggz? Gaat dit niet ten koste van de veiligheid van cliënten en hun omgeving?

Een ander aspect is dat als gevolg van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking, mensen niet van hun vrijheid beroofd mogen worden vanwege hun psychische aandoening. Dat roept de vraag op hoe het VN-verdrag vertaald moet worden naar de Nederlandse praktijk.

De themabijeenkomst vindt plaats op 23 augustus 2019 van 13:00 tot 16:00 uur en is toegankelijk voor alle betrokkenen bij MIND.

Aanmelden kan bij clientenraden@wijzijnmind.nl

Voor meer vragen kun je terecht bij steven.makkink@wijzijnmind.nl

Dilemma: moet je open zijn over je psychische klachten op de werkvloer?

Voor veel mensen is het een groot dilemma: moet je je (toekomstige) werkgever of collega’s vertellen over je psychische aandoening? Openheid geven kan voordelen opleveren – denk aan het krijgen van meer begrip – maar ook nadelen, zoals discriminatie. Onlangs is onderzoek gedaan naar de vraag hoe je het beste open kunt zijn over je psychische aandoening op de werkvloer.

 

In dit onderzoek werden interviews gehouden met verschillende groepen die te maken hebben met dit dilemma, waaronder ervaringsdeskundigen, personeelsmanagers, bedrijfsartsen en mensen die zelf psychische problemen ervaren. Uit de interviews bleek dat vooral de manier van communiceren over psychische problemen van belang is voor het vinden en behouden van een baan.

Er werden vijf elementen ontdekt die een positieve uitkomst kunnen vergroten: kies het juiste moment waarop je openheid van zaken geeft (vertel het bijvoorbeeld niet al tijdens je sollicitatiegesprek), kies de juiste persoon/personen uit om het aan te vertellen, denk goed na over de inhoud van je boodschap, respecteer de werkgever in je stijl van communiceren, en bereid je boodschap goed voor.

Verder waren de geïnterviewden in het onderzoek het erover eens dat als je psychische aandoening niet van invloed is op je werk, het beter is om er dan niets over te vertellen.

Het onderzoek is van groot belang, omdat meer aandacht voor de manier van communiceren over psychische problemen het inzetten van werknemers met een psychische aandoening kan vergroten. Nu nog staan veel mensen met een psychische aandoening onnodig aan de zijlijn, terwijl zij in theorie wel zouden kunnen werken.

Een uitgebreide samenvatting van het onderzoek is hier te lezen.

 

 

 

 

Landelijke Dag plusminus op 14 september

De Landelijke Dag van plusminus, een organisatie van en voor mensen met een bipolaire stoornis en hun naastbetrokkenen, vindt plaats op 14 september 2019 met als thema ‘de vloer voor schrijvers en dichters’. Dit thema is gekozen vanwege het onderwerp literatuur, dat dit jaar centraal stond bij World Bipolar Day.

Het programma begint om 10.15 uur; vanaf 9.30 uur is er ontvangst en inloop met diverse informatiestands, zoals van plusminus, plusminus young en Stichting Labyrint-In Perspectief en er zijn diverse sprekers. De Landelijke Dag vindt dit jaar niet plaats in de Musketon, maar in de Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2 in Amersfoort tegenover het centraal station.

De creativiteit van de achterban van plusminus staat in de schijnwerpers: verschillende leden dragen gedichten en korte verhalen voor. Ook is er de prijsuitreiking voor de schrijfwedstrijd. In de pauze kunt u weer de diverse stands bezoeken. In het middagprogramma kunnen de bezoekers kiezen uit een aantal opties: in gesprek gaan met het bestuur en deelname aan gespreksgroepen voor lotgenoten, betrokkenen en jongeren, waarna om 15.00 uur de afsluiting is. Meer informatie is te vinden op website.

We verzoeken u zich aan te melden door te klikken op dit aanmeldingsformulier of via de website. Aanmelden is niet verplicht maar het helpt ons in de organisatie. U ontvangt geen bevestiging van de aanmelding.

 

WRAP-cursus gaat weer van start!

Op 8 oktober 2019 gaat de WRAP-cursus van start, van 13.30 tot 16.00 uur. Er is nog plaats voor deelnemers.

Wat is de WRAP?

WRAP staat voor Wellness Recovery Action Plan. De WRAP werkt met 5 kernbegrippen: hoop, persoonlijke verantwoordelijkheid, eigen ontwikkeling, opkomen voor jezelf en steun. Je maakt een gereedschapskoffer voor een goed gevoel, wat je basis is voor de verdere WRAP.

De WRAP is een heel concreet en compleet model met zeven onderdelen; het dagelijks onderhoudsplan, triggers, vroege waarschuwingstekens, signalen van ontsporing, crisisplan en postcrisisplan. Alle onderdelen hebben als hoofddoel: wat heb ik nodig om me goed te voelen en om dit vast te kunnen houden.

Het is een zelfhulpinstrument, in de jaren negentig ontwikkeld door Mary Ellen Copeland. Zij constateerde na een langdurig verblijf in de ggz dat de zorg niet bood die zij nodig had. Op basis van haar eigen ervaring en gesprekken met andere cliënten van de ggz ontwikkelde zij de WRAP. Allen ontdekten dat zij zelf kracht en middelen in huis hadden om meer grip op hun eigen leven te krijgen en een beter leven te leiden.

De WRAP is serieus, maar niet zwaar om aan mee te doen. Hij is positief geformuleerd, toekomstgericht en leuk om te volgen.

 

En de WRAP is helemaal van jou: jij beslist wat je deelt, wanneer en met wie! Voor iedereen een handig hulpmiddel om je goed te blijven voelen. De uitwisseling van ideeën en het vinden van (h)erkenning en wederzijds begrip in groepsverband dragen bij aan het hervinden van eigen mogelijkheden.

De WRAP is voor iedereen, in welk stadium van het leven je je ook bevindt. Je ontmoet ook mensen met verschillende achtergronden met hetzelfde doel; je beter gaan voelen en dit vast te houden. De WRAP is zowel voor mensen met een psychische als lichamelijke kwetsbaarheid. Eigenlijk zou iedereen de WRAP moeten volgen! Je denkt dat je jezelf kent, maar de WRAP maakt je een stuk bewuster en wijzer over jezelf en je kwetsbaarheden.

In acht wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur maak je een begin met je eigen WRAP. Jij kan daar zelf verder aan werken, schaven en veranderen. WRAP helpt om het herstel vorm te geven en om de hulpvraag steeds scherper te formuleren. De WRAP is een proces; de WRAP verandert tijdens je leven voortdurend; hij groeit met je mee. Maar de basis blijft gelijk. Zo ontwikkelt een WRAP-plan zich tot een flexibele leidraad in het dagelijks leven.

 

 


Voor wie en de kosten

De training wordt gegeven door de gecertificeerde, ervaringsdeskundige facilitators Corine Strausz en Caroline Buitenhuis. Hij bestaat uit 8 bijeenkomsten van twee en een half uur en kost €20,-. De WRAP is ontwikkeld voor mensen die psychisch kwetsbaar zijn maar is eigenlijk geschikt voor iedereen die een steun in de rug kan gebruiken.

Stukje over de facilitator Corine Strausz

“Ik ben Corine Strausz, ben 47 jaar en woon in Afferden (bij Druten) in een opknapboerderij. Daarvoor woonde ik 24 jaar in Nijmegen. Ik ben getrouwd en heb geen kinderen. Ik ben psychologe en heb 11 jaar een eigen praktijk gehad. Ik ben ook ervaringsdeskundige; heb vele toppen en dalen gekend. Gelukkig ben ik nooit opgenomen. In het voorjaar van 2014 maakte ik kennis met de WRAP. Het was de enige cursus die mij echt raakte en waar ik echt wat aan had. In het najaar van 2014 heb ik de facilitatorsopleiding gevolgd. Ik ben zo enthousiast over de WRAP, omdat hij heel compleet is, positief geformuleerd is, je bewust wordt van dingen, waar je nauwelijks over nadenkt en hij heel optimistisch is. Ik heb de WRAP-cursus nu 12 keer gegeven. Ik kijk er erg naar uit om je te ontmoeten en samen het WRAP-avontuur aan te gaan.”

Kosten zijn € 20 voor de map.