Navigate / search

Advies over de Wmo

 

Onlangs heeft de Adviescommissie voor Jeugd, Maatschappelijke opvang en Gehandicapten (JMG) een advies uitgebracht aan de gemeente Nijmegen over de Wmo. Hierin heeft zij aandacht gevraagd voor mensen met een psychische aandoening.

JMG

Allereerst pleit de JMG ervoor dat centrale, wijkoverstijgende dagbesteding mogelijk moet blijven voor mensen met een psychische aandoening. De gemeente wil de dagbesteding per wijk organiseren, maar er zijn ook cliënten die liever geen gebruik maken van dagbesteding in hun eigen wijk. Ze zijn bang om herkend te worden door buren en last te krijgen van vooroordelen.

Ten tweede wil de JMG dat er beschutte gedeelten komen in inloopvoorzieningen. Er zijn mensen die vanwege hun aandoening moeite hebben met prikkels en daarom liever in beschutte gedeeltes verblijven. Zo kunnen zij de drukte van een gemengde inloop vermijden.

Ook wil de JMG dat het keukentafelgesprek, waarmee de gemeente de zorgvraag van een cliënt in kaart wil brengen, zorgvuldig plaatsvindt. Zo is het belangrijk dat de cliënt het keukentafelgesprek niet alleen voert, maar bijstand krijgt van iemand die zijn situatie goed kent. Dit kan een familielid zijn, een vriend of een hulpverlener (bv. een spv-er). Daarnaast is het belangrijk dat er meerdere keukentafelgesprekken zijn. Sommige cliënten hebben ook goede periodes, en als het gesprek dan net in zo’n goede periode plaatsvindt, kan ten onrechte de indruk ontstaan dat de cliënt geen hulp nodig heeft.

Tot slot pleit de JMG voor de inzet van ervaringsdeskundigen. Zij kunnen prima functioneren in een sociaal wijkteam of een Stip (steun en informatiepunt). Het mooiste zou zijn als de ervaringsdeskundigen in betaalde dienst komen, zodat zij ook echt een volwaardig lid zijn van het team.

Het volledige advies is hier te vinden: http://www2.nijmegen.nl/mmbase/attachments/1595747/Wmo_en_Jeugd_Beleidskader_2015-2018_gevraagd_advies_JMG_september_2014.pdf

Geef een reactie

name*

email* (not published)

website