Navigate / search

Manifest “Heft in Eigen Hand” uitgereikt aan gemeenteraad

Afgelopen woensdag 5 juni reikten ervaringsdeskundigen het manifest “Heft in Eigen Hand” uit aan de Nijmeegse gemeenteraad. Het manifest is opgesteld door Nijmeegse cliëntenorganisaties en bevat tien punten waarop mensen met een kwetsbaarheid of beperking serieus genomen willen worden. Vice-voorzitter van de gemeenteraad Mark Buck (tweede van rechts op foto) nam het manifest in ontvangst.

Het manifest werd samengesteld tijdens de laatste Bindingsdag, een bijeenkomst waar cliëntenraden van Nijmeegse zorginstellingen in gesprek gaan met elkaar en lokale politici. De Bindingsdag wordt jaarlijks georganiseerd door De Kentering, het Zelfregiecentrum Nijmegen en de Wmo-Denktank.

Peter Eggen (helemaal links op foto), lid van de Wmo-Denktank, legt uit dat het doel van de Bindingsdag is om cliëntenraden met elkaar te laten netwerken en ideeën uit te wisselen over zorg- en welzijnsbeleid. Daarom worden er ook altijd gemeenteraadsleden en wethouders uitgenodigd.

De tien punten uit het manifest hebben betrekking op zorg en participatie in de wijk, eigen regie en eigen keuze, en ervaringsdeskundigheid. Dat ervaringsdeskundigen een meerwaarde hebben, behoeft volgens Peter Eggen geen betoog. Desondanks worden ervaringsdeskundigen nog te weinig betrokken bij beleidsontwikkeling. Eén van de doelen van de Bindingsdag is dan ook om de kloof tussen kwetsbare burgers en beleidsmakers kleiner te maken.

Kom kijken bij Last Man Standing

Dit jaar vindt op 22 juni de derde editie plaats van Last Man Standing. Last Man Standing is een evenement waarbij honderden mensen in het water op een paal staan en dit zo lang mogelijk vol proberen te houden. Het doel daarvan is om zoveel mogelijk geld op te halen om psychische problemen bij jongeren te voorkomen. Dit geld wordt onder andere ingezet om voorlichting te geven en openheid rondom psychische aandoeningen te bevorderen. Dit jaar wordt Last Man Standing gehouden bij Telstar Surfclub in Ermelo.

Hoewel het niet meer mogelijk is om jezelf aan te melden om op een paal te staan, kun je wel langskomen om de deelnemers aan te moedigen. Sterker nog, mensen die deelnemers willen steunen zijn van harte welkom. Ook is het nog steeds mogelijk om geld te doneren aan deelnemers van Last Man Standing. Voor meer informatie zie deze site.

 

Presentatie Manifest Heft in Eigen Hand aan Nijmeegse Gemeenteraad

Op 5 juni aanstaande presenteren we het Manifest Heft in Eigen Hand aan de Nijmeegse gemeenteraad. Dit manifest is tot stand gekomen op de laatste Bindingsdag voor cliëntenraden, die op 16 april jongstleden plaatsvond. Het manifest bevat 10 punten die cliëntenorganisaties onder de aandacht van politici willen brengen als het gaat om de participatie van kwetsbare burgers. Voorbeelden hiervan zijn: gelijkwaardigheid in de omgang met elkaar, passende activiteiten in de wijk, aandacht voor de eigen regie van kwetsbare burgers, gelijke waardering van professionals en ervaringsdeskundigen, en niet vóór maar mét cliënten beslissen.

Informatiebijeenkomsten Wet Verplichte GGZ

Op 1 januari 2020 treedt de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg in werking. De Wet Verplichte GGZ  is een nieuwe wet die regels bevat omtrent rechten en plichten bij gedwongen zorg. Deze zal de huidige Wet Bopz vervangen. Nadere informatie over de nieuwe wet is te lezen op https://mindplatform.nl/thema/wet-verplichte-ggz

In het kader van de inwerkingtreding van de Wet Verplichte GGZ organiseert MIND samen met de Stichting PVP en de LSFVP een aantal bijeenkomsten om cliënten, ervaringsdeskundigen, betrokkenen en professionals te informeren. De volgende bijeenkomsten zijn op maandag 24 juni en maandag 23 september 2019 van 13:00 tot 16:00 bij MIND in Amersfoort. Klik hier voor Meer info en aanmelden

Nieuw onderzoek naar lot psychiatrische patiënten tijdens Duitse bezetting

Dat tijdens de Tweede Wereldoorlog veel psychiatrische patiënten in Duitsland werden vergast, is al langer bekend. Wat er met hen in Nederland gebeurde tijdens de bezetting, is minder bekend. Daarom kondigde het NIOD aan onderzoek te gaan doen naar de gevolgen van de Duitse bezetting voor mensen in psychiatrische instellingen. Het onderzoek wordt verricht in opdracht van de Stichting Vergeten Slachtoffers. Deze stichting probeert anonieme slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog een gezicht te geven.

Nabestaanden zijn blij met dit nieuwe onderzoek. Onlangs werden in EenVandaag twee familieleden van psychiatrische patiënten die tijdens de bezetting zijn overleden geïnterviewd.

Hils Robbé vertelde dat zij nog steeds niet exact weet wat er met haar opa is gebeurd. Ook Marianne Veefkind weet niet wat het lot was van haar oudtante. Beide familieleden overleden tijdens de oorlog terwijl ze in Het Groot Graffel (een psychiatrische instelling) in Warnsveld zaten. Over de exacte doodsoorzaak is echter niets bekend. Hils Robbé vertelt dat haar opa werd verzwegen en dat ze niets over hem weet. Volgens haar werden zeker duizenden mensen, allemaal psychiatrische patiënten, door hetzelfde lot als haar opa getroffen, vaak onder erbarmelijke omstandigheden.

Ook Marianne Veefkind verkeert in duisternis omtrent het lot van haar tante. Het enige dat ze wist, was dat haar tante “iets” mankeerde, dat ze in een psychiatrische instelling zat en dat ze jong is gestorven. Verder werd er nooit over haar gesproken in de familie.

Zowel Hils als Marianne hopen dat het nieuwe onderzoek meer duidelijkheid gaat scheppen over het lot van deze vergeten groep slachtoffers.

De hele reportage van EenVandaag is hier terug te kijken.

Gemeenten komen geld te kort voor jeugdhulp en ggz, kabinet belooft meer geld

Gemeenten komen steeds meer geld te kort voor de uitvoering van de jeugdzorg en ggz. Sinds 2015 hebben gemeenten er extra taken bijgekregen om burgers te ondersteunen, waaronder jeugdzorg en begeleiding aan mensen met een psychische kwetsbaarheid. Omdat deze vormen van ondersteuning prijzig zijn en steeds meer mensen er een beroep op doen, dreigen gemeenten geld te kort te komen. Dat zou kunnen betekenen dat bezuinigd moet gaan worden op de zorg, maar ook op andere domeinen.

Daarom heeft de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) onlangs een brandbrief laten publiceren in diverse kranten. Hierin schrijft de VNG:

“Al jaren zijn we met het kabinet in gesprek over de tekorten in de jeugdzorg en de zorg voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. (…) Naast de toename van 12,1 procent van jongeren die jeugdzorg nodig hebben, is ook meer zorg nodig voor mensen met psychische problemen en verward gedrag. Zij belanden na hun ontslag uit de kliniek of forensische instellingen vaak rechtstreeks in de maatschappelijke opvang.”

Aan het einde van de brief vraagt de VNG het kabinet om voldoende middelen te geven om inwoners goed te kunnen helpen.

Blijkbaar heeft de brief – en de publiciteit die deze heeft gegenereerd – geholpen, want inmiddels heeft het kabinet laten weten meer geld beschikbaar te stellen aan gemeenten, althans voor de jeugdzorg. Het zou gaan om een bedrag van 350 miljoen in 2019, en in de drie jaren daarna elk 190 miljoen. Gemeenten hebben wel laten weten dat meer geld nodig is.