Navigate / search

Spel om te herstellen

Ontplooiing, ruimte geven aan je eigen groeiproces: van kwetsbaarheid naar verbinding … In deze herstelwerkgroep krijgen actieve participatie, rollenspel, feedback, hersteltoneel en ludieke improvisatie alle aandacht. Voor iedereen die actief met zijn herstel aan de slag wil! “Spel om te herstellen”, van een bekend Frans boek: nu de training in het Nederlands!
Waar? De Kentering, Limoslaan 10, Nijmegen.
Wanneer? Vanaf 24-04-2019 12x op woensdag van 14:00 tot 17:00 uur.
Trainers? Marc Klinkhamer & begeleidende deelnemers.
Kosten? Geen.
Aanmelden? marc.klinkhamer@hotmail.fr of tel. 024-3562270.

Waan-zinnig. Emancipatie van psychische diversiteit


 

Deze avond die start op 15 april rond 19.30 in LUX 6 is reeds geheel uitverkocht.

Bel De Kentering of er nog plaatsen vrijkomen op deze avond op het volgende telefoonnummer: 024 324 99 75.


Stemmen horen.

Wat betekent dat? Is het een symptoom van een psychische stoornis, zoals psychose of schizofrenie?

Is het een spirituele ervaring? Of is het iets wat hoort bij de psychische diversiteit van de mens?

Ervaringsdeskundige Robin Timmers, auteur en muzikant Vincent Swierstra en prof. Jim van Os delen hun blik op deze vragen.

Aansluitend kijken we naar de documentaire Crazywise.Over de sprekers:

Robin Timmers (1976) hoort zelf sinds 2001 stemmen en houdt zich bezig met deze vragen. Vanuit het Steunpunt Stemmen Horen van RIBW Nijmegen & Rivierenland informeert en ondersteunt hij stemmenhoorders, naasten en hulpverleners.
Vorig jaar verscheen zijn boek Leren Omgaan met Stemmen Horen: Een op herstel en emancipatie gerichte benadering. Dit boek is gratis als pdf te downloaden op zijn de website www.omgaanmetstemmenhoren.nl

Muzikant en auteur Vincent Swierstra belandde op zijn 22e tijdens zijn studie Culturele Antropologie in een zware psychose. Hij pakte daarna de draad weer op en haalde in 2011 zijn bachelor aan de UvA. Zijn ervaringen verwerkte hij in zijn boek De Magiër: De Memoires van een Dwaas (2017). Tegelijk met het verschijnen ervan, ging de documentaire De Stemmen van Vincent in première.

Jim van Os is hoogleraar in de psychiatrische epidemiologie en de publieke ggz, lid van de KNAW en voorzitter van de Divisie Hersenen van UMC Utrecht.
Daarnaast is hij mede-oprichter van De Nieuwe GGZ en bestuurslid van Stichting PsychoseNet, twee brede bewegingen van hulpverleners en cliënten en tevens online communities.

Edwin ten Holte van de Raad van Bestuur van RIBW Nijmegen & Rivierenland verzorgt deze avond de moderatie.

Documentaire: Crazywise

Wijsheid of gekte? De traditionele wijsheid van inheemse culturen staat vaak in contrast met de hedendaagse westerse kijk op geestelijke gezondheid. Is ‘gekte’ een ziekte van het individu, een mogelijkheid tot groei en/of een symptoom van een gejaagde samenleving? Hoe gaan wij als maatschappij om met geestelijke kwetsbaarheid en wat kunnen we leren van mensen die hun eigen crisis getransformeerd hebben tot een positieve ervaring?

In Crazywise onderzoekt regisseur Phil Borges de moderne visie binnen de westerse geestelijke gezondheidszorg en de traditionele wijsheid van inheemse culturen, door interviews met psychiaters en psychologen, ervaringsdeskundigen en wetenschappers en het bezoeken van inheemse volkeren.


Dit programma wordt georganiseerd door RIBW Nijmegen & Rivierenland in samenwerking met LUX
en wordt mede gefinanci
erd door Stichting Weerklank, Enik Recovery College en De Kentering.

 


Informatieavond 23 april: Steungroep voor naasten van mensen met psychische kwetsbaarheid

Familie, vrienden en andere betrokkenen van mensen met een psychische kwetsbaarheid missen weleens iemand om hun goede en minder goede ervaringen mee te bespreken. Daarom start Labyrint-In Perspectief samen met De Kentering en Mantelzorg-Nijmegen in mei/juni met een steunpunt waar zij verhalen en zorgen kunnen delen. Niet als cursus maar als ontmoetingsplek. Interesse? Kom dan naar de informatieavond op dinsdag 23 april 2019 om 19.30 uur bij De Kentering, Limoslaan 10 in Nijmegen.  Daar komen betrokkenen vertellen over hun ervaringen met zo’n groep. Ook worden de behoeften en verwachtingen van de doelgroep gepeild. Deelnemers hebben de vrijheid om zelf de groep vorm en inhoud te geven, samen met ervaringsdeskundigen. Wilt u hier graag meer over weten? Neem dan contact op met De Kentering, ondersteuning@dekentering.info (024 – 3249975) of met Mantelzorg-Nijmegen door te bellen naar 06 – 27591038 of te mailen naar i.vos@sterker.nl. U hoeft zich voor deze avond niet aan te melden.

Wij hopen van harte u te mogen begroeten op 23 april 2019 om 19.30 uur.

ZEBRA-lotgenotengroep zelfbeschadiging: thema zelfbeeld

Tijdens onze laatste gespreksgroep hebben wij het thema zelfbeeld besproken. Het bepaalt voor een groot deel hoe we ons voelen en hoe we met onszelf omgaan. En ook een hele lastige vraag om te beantwoorden: ‘Hoe kijk je naar jezelf?’

Veelal kwamen de eisen die we aan onszelf stellen in het gesprek naar voren. Het blijkt dat ons zelfbeeld daar ook deels van afhangt en dat eigenlijk alleen perfectie goed genoeg is, alleen die 10 en absoluut geen 9 en liever nog een 10+. Kortom, we vragen het uiterste van onszelf, zonder duidelijk te weten waarom we de lat zo hoog leggen voor onszelf. Het is bijna gedoemd om te mislukken en ons zelfbeeld kan daardoor een duikvlucht omlaag maken, terwijl de zelfbeschadiging dan vaak de kop opsteekt.

Gelukkig hebben we het niet alleen over dit ‘zware’ onderwerp gehad en hebben we ook nog gekeken naar datgene waar we ons goed bij of door voelen. Dit was voor iedereen weer iets anders. Maar het mooie eraan was wel dat juist als we met datgene bezig zijn dat er dan ineens minder twijfels ontstaan, we daadwerkelijk ‘goed genoeg’ zijn, vol zelfvertrouwen, in onze kracht staan en zijn wie we zijn.

‘Ik ben wie ik ben, ik doe wat ik doe en dat is goed genoeg.’  

Op 16 april 2019 om 16.00 uur is er de volgende ZEBRA-lotgenotenmiddag bij De Kentering over Code rood. Hierbij staat centraal wat je doet als je in een crisis bent. Hoe reguleer je jezelf zonder dat je je beschadigt? Wat helpt wel wat helpt niet?

 

Nationale Herdenking Nabestaanden Suïcide 14 april

Op 14 april 2019 is er in de Lindenberg een herdenkingsbijeenkomst voor iedereen die iemand verloren heeft door suïcide. Samenzijn met lotgenoten, stilstaan en getroost verder gaan. Mensen van alle levensovertuigingen zijn welkom! De bijeenkomst, van 15.00-17.30 uur in de Lindenberg, Valkhofzaal Ridderstraat 23 te Nijmegen, wordt ingevuld met:

namen noemen

woorden van troost

kaarsen aansteken

live muziek

stilte

ontmoeting en (h)erkenning

compassie en bemoediging

Rouwen om iemand die een eind aan zijn of haar leven gemaakt heeft, is een verhaal apart. Het is niet alleen het verlies zelf, het is ook zijn of haar beslissing waarmee jíj verder moet. We zijn met velen die getekend zijn door dit onvergelijkbare verlies en dit een leven lang mee (moeten) dragen. Op 14 april willen we samen met lotgenoten hierbij stilstaan. Met muziek, stilte, verhalen en rituelen ter bemoediging en troost. De herdenking is speciaal bedoeld voor naasten, familie, vrienden en collega’s van mensen die hun leven hebben beëindigd door suïcide. Uiteraard zijn ook hulpverleners en zorgprofessionals van harte welkom.

Wil je meer weten?

Bel of mail de organisatoren: Heleen Litmaath, Granaatappel Ritueelbegeleiding (06 57984528)/

info@studiogranaatappel.nl

of Esther Zawiolkowski, Astarte Rituelen & Ceremonies (06 26328045)/ astarterituelen@gmail.com

Of kijk op de facebookpagina van deze herdenking: facebook.com/SamenSuicideHerdenken

Wil je erbij zijn? Reserveer je plaats(en) via Esther Zawiolkowski, zie hierboven. Voor meer informatie, klik hier.

 

 

 

 

 

 

 

 

Training shared reading-facilitator

In juni en september 2019 geeft Nynke Mulder in totaal 16 mensen gratis een opleiding tot shared reading-facilitator, in Arnhem en omgeving. Op haar website legt ze uit: “Literatuur lijkt soms zo ontoegankelijk, maar niets is minder waar. Binnen shared reading, samen lezen, ‘kraken’ we literatuur. Niet door op zoek te gaan naar wat de auteur bedoelde, maar door zelf onze betekenis en invulling te geven aan de tekst. Bij shared reading lezen we stukken literatuur, hardop, samen. We gaan in alle rust op zoek naar betekenis. Door middel van shared reading raak je in gesprek over allerlei, soms lastige, onderwerpen. Maar de tekst blijft de rode draad en onze bron van inspiratie.”

Over deze specifieke training: “Deze training is bedoeld voor mensen die als vrijwilliger werken in en om Arnhem. Vrijwilligers bij organisaties die zich inzetten voor kwetsbare burgers. Mensen die de training hebben gevolgd, kunnen hierna ook shared reading-groepen begeleiden. Na de training zorg ik bovendien voor ondersteuning in de vorm van een terugkomdag en intervisie. Ik ben ervan overtuigd dat shared reading, samen lezen, verbindt. Samen lezen laat mensen elkaar ontmoeten, waardoor verbindingen in de wijk worden gelegd en verstevigd en vooroordelen verminderen”, aldus Nynke.

Wil je meer weten? Neem dan gerust contact op met Nynke en hou www.deblauwvogel.com en Facebook in de gaten.

Er is beperkt plek, dus wees er snel bij!

Data:

De training in juni is op 26, 27 en 28 juni 2019 (locatie volgt)

De training in september is op 25, 26 en 27 september (locatie volgt)

Aanmelden kan via deblauwvogel@gmail.com. Je ontvangt dan een aanmeldformulier. Aanmelden gaat op volgorde van binnenkomst. Er is plek voor 8 personen per training.