Navigate / search

Waan-zinnig. Emancipatie van psychische diversiteit


 

Deze avond die start op 15 april rond 19.30 in LUX 6 is reeds geheel uitverkocht.

Bel De Kentering of er nog plaatsen vrijkomen op deze avond op het volgende telefoonnummer: 024 324 99 75.


Stemmen horen.

Wat betekent dat? Is het een symptoom van een psychische stoornis, zoals psychose of schizofrenie?

Is het een spirituele ervaring? Of is het iets wat hoort bij de psychische diversiteit van de mens?

Ervaringsdeskundige Robin Timmers, auteur en muzikant Vincent Swierstra en prof. Jim van Os delen hun blik op deze vragen.

Aansluitend kijken we naar de documentaire Crazywise.Over de sprekers:

Robin Timmers (1976) hoort zelf sinds 2001 stemmen en houdt zich bezig met deze vragen. Vanuit het Steunpunt Stemmen Horen van RIBW Nijmegen & Rivierenland informeert en ondersteunt hij stemmenhoorders, naasten en hulpverleners.
Vorig jaar verscheen zijn boek Leren Omgaan met Stemmen Horen: Een op herstel en emancipatie gerichte benadering. Dit boek is gratis als pdf te downloaden op zijn de website www.omgaanmetstemmenhoren.nl

Muzikant en auteur Vincent Swierstra belandde op zijn 22e tijdens zijn studie Culturele Antropologie in een zware psychose. Hij pakte daarna de draad weer op en haalde in 2011 zijn bachelor aan de UvA. Zijn ervaringen verwerkte hij in zijn boek De Magiër: De Memoires van een Dwaas (2017). Tegelijk met het verschijnen ervan, ging de documentaire De Stemmen van Vincent in première.

Jim van Os is hoogleraar in de psychiatrische epidemiologie en de publieke ggz, lid van de KNAW en voorzitter van de Divisie Hersenen van UMC Utrecht.
Daarnaast is hij mede-oprichter van De Nieuwe GGZ en bestuurslid van Stichting PsychoseNet, twee brede bewegingen van hulpverleners en cliënten en tevens online communities.

Edwin ten Holte van de Raad van Bestuur van RIBW Nijmegen & Rivierenland verzorgt deze avond de moderatie.

Documentaire: Crazywise

Wijsheid of gekte? De traditionele wijsheid van inheemse culturen staat vaak in contrast met de hedendaagse westerse kijk op geestelijke gezondheid. Is ‘gekte’ een ziekte van het individu, een mogelijkheid tot groei en/of een symptoom van een gejaagde samenleving? Hoe gaan wij als maatschappij om met geestelijke kwetsbaarheid en wat kunnen we leren van mensen die hun eigen crisis getransformeerd hebben tot een positieve ervaring?

In Crazywise onderzoekt regisseur Phil Borges de moderne visie binnen de westerse geestelijke gezondheidszorg en de traditionele wijsheid van inheemse culturen, door interviews met psychiaters en psychologen, ervaringsdeskundigen en wetenschappers en het bezoeken van inheemse volkeren.


Dit programma wordt georganiseerd door RIBW Nijmegen & Rivierenland in samenwerking met LUX
en wordt mede gefinanci
erd door Stichting Weerklank, Enik Recovery College en De Kentering.

 


Met een schizofreen loop je nooit alleen!

Benieuwd hoe het is om schizofrenie te hebben? Meld je dan aan voor de wandeltour van ervaringsdeskundige Floor Goddijn. Voor patiëntenvereniging Anoiksis doet zij op 6 april een kosteloze try-out wandeling. Laat je verrassen door de verhalen die Floor aan je vertelt tijdens de wandeling. Over psychoses, dwangopnames en suïcidale gedachten. Hoe is het om door de politie in de boeien te worden geslagen en afgevoerd te worden? Hoe is het om gesepareerd te worden en in afzondering te worden opgesloten? Hoe voelt het om platgespoten te worden?

Luister, huiver en stel je vragen die je altijd al had willen stellen of die spontaan bij je opkomen tijdens de wandeling. Tijdens of na de afloop van de wandeling vergoedt Anoiksis voor alle leden één of twee consumpties in een café of restaurantje.

Datum: zaterdag 6 april 2019

Locatie: Grote kerk Venray

Tijd: 14:30 tot ongeveer 16:00

Aanmelden uiterlijk 3 april bij floorgoddijn@live.nl, telefoon 0478-569597 of 06-51310609.

Nationale Herdenking Nabestaanden Suïcide 14 april

Op 14 april 2019 is er in de Lindenberg een herdenkingsbijeenkomst voor iedereen die iemand verloren heeft door suïcide. Samenzijn met lotgenoten, stilstaan en getroost verder gaan. Mensen van alle levensovertuigingen zijn welkom! De bijeenkomst, van 15.00-17.30 uur in de Lindenberg, Valkhofzaal Ridderstraat 23 te Nijmegen, wordt ingevuld met:

namen noemen

woorden van troost

kaarsen aansteken

live muziek

stilte

ontmoeting en (h)erkenning

compassie en bemoediging

Rouwen om iemand die een eind aan zijn of haar leven gemaakt heeft, is een verhaal apart. Het is niet alleen het verlies zelf, het is ook zijn of haar beslissing waarmee jíj verder moet. We zijn met velen die getekend zijn door dit onvergelijkbare verlies en dit een leven lang mee (moeten) dragen. Op 14 april willen we samen met lotgenoten hierbij stilstaan. Met muziek, stilte, verhalen en rituelen ter bemoediging en troost. De herdenking is speciaal bedoeld voor naasten, familie, vrienden en collega’s van mensen die hun leven hebben beëindigd door suïcide. Uiteraard zijn ook hulpverleners en zorgprofessionals van harte welkom.

Wil je meer weten?

Bel of mail de organisatoren: Heleen Litmaath, Granaatappel Ritueelbegeleiding (06 57984528)/

info@studiogranaatappel.nl

of Esther Zawiolkowski, Astarte Rituelen & Ceremonies (06 26328045)/ astarterituelen@gmail.com

Of kijk op de facebookpagina van deze herdenking: facebook.com/SamenSuicideHerdenken

Wil je erbij zijn? Reserveer je plaats(en) via Esther Zawiolkowski, zie hierboven. Voor meer informatie, klik hier.

 

 

 

 

 

 

 

 

Open Dag Eva’s Theater Tuin & Theaterwerkplaats De Vuurvogel

Wees welkom op de Open Dag van Eva’s Theater Tuin & Theaterwerkplaats De Vuurvogel op zondag 14 april 2019 van 11.00-18.00 uur aan de Elzenstraat 4a Nijmegen (Oost). Onder leiding van Evelien van der Ham, theatermaakster en dramacoach, zullen er deze dag onder andere scènes gepresenteerd worden van een nieuw stuk waarin dieren tot leven komen. Want zijn we onze “pure natuur” niet een beetje kwijt geraakt? En hoe was het ook al weer … als we wat dichter bij onszelf zijn … hoe gedragen we ons dan eigenlijk het liefst? Gespeeld en mede bedacht door de psychisch kwetsbare en/of fysiek beperkte deelnemers van Theaterwerkplaats De Vuurvogel.

Ook kun je deelnemen aan een inspiratievolle theaterworkshop. Kom lekker meedoen, of kijken & genieten van een lekkere spelflow!

Ten slotte sluiten wij af met een gedicht & beeldtheater, waarin alle indrukken van de dag nog eens fijntjes opgenomen zijn.

Klik hier voor alle tijdstippen.

Deze dag wordt gehouden i.s.m. EXPOOOST: Kunst, open ateliers, theater en workshops. Klik hier voor alle deelnemers.

Zie ook www.evastheatertuin.nl

 

Wijkconferentie: ‘Oog voor elkaar in Oost’

Hoe voorkom jij eenzaamheid in onze wijk, Nijmegen-Oost? Dat is de centrale vraag tijdens de wijkconferentie ‘Oog voor elkaar in Oost’, voor én door buurtbewoners. Laat je inspireren, werk mee, en ontwikkel initiatieven tegen eenzaamheid in Nijmegen-Oost! Iedereen is van harte welkom op donderdag 14 maart 2019 van 13.00-16.00 uur in wijkcentrum De Ark van Oost, Cipresstraat 154 in Nijmegen. Meld je aan op www.oogvooroost.nl

Cursus Zorgen voor een naaste met een depressie

Deze cursus is bedoeld voor partners, familieleden, vrienden en anderen die nauw betrokken zijn bij iemand die lijdt aan een depressie. Als u dit bent, wordt u vaak geconfronteerd met allerlei zorgen en problemen. De cursus beoogt u in staat te stellen hier beter mee om te leren gaan, zodat u beter kunt zorgen voor uzelf en voor uw naaste met een depressie.

Onderwerpen

De onderwerpen van deze cursus zijn:
– wat is een depressie en wat kun je eraan doen;
– grenzen aangeven;
– tips voor uzelf en voor de omgang met uw naaste;
– communicatie met betrokken persoon en hulpverleners.

Opzet

Elke bijeenkomst bevat voorlichting, delen en leren van elkaars ervaringen. Van de begeleiders van deze cursus heeft de één zelf te maken (gehad) met depressiviteit en de andere is een direct betrokkene bij iemand met een depressie. Er zijn vier cursusbijeenkomsten (voorafgegaan door een informatieavond, graag opgeven) en maximaal 12 deelnemers. De bijeenkomsten vinden plaats bij De Kentering, Limoslaan 10 in Nijmegen. De kosten voor het materiaal zijn  € 10,-.

Data

De tijden en data zijn:

Informatieavond:
04-03-19 van 19.30 – 21.00 uur.

Cursusavonden:
– maandagavond van 19.30-21.30 uur;
– data: 11-03-19, 18-03-19, 25-03-19, 01-04-19.

Opgeven :

Opgeven kan via e-mail: ondersteuning@dekentering.info of per telefoon: 024 324 99 75. Voor de folder klik hier.