Navigate / search

Open Doe Dag op het Hobbycentrum Nijmegen-Oost

Zondag 26 augustus van 12.00 tot 16.00 organiseert Hobbycentrum Nijmegen-Oost een OPEN DOE DAG in Wijkcentrum Daalsehof. Iedereen is uitgenodigd om deel te nemen aan creatieve workshops, zoals beeldhouwen, tekenen, houtbewerken, boetseren, handwerken, glasfusen e.d. De Open Doe Dag is bedoeld voor iedereen; van jong tot oud en van beginnende hobbyist tot kunstenaar, iedereen is welkom en kan 26 augustus aan de slag. Natuurlijk kun je ook langskomen voor meer informatie over het aanbod van het Hobbycentrum of voor een lekker kopje koffie!

De Open Doe Dag vindt plaats bij het Hobbycentrum Nijmegen-Oost, Daalsehof 2 in Nijmegen.

Bezoek de Inspiratiedag “Wens in Uitvoering”

Wat vertel je wel en niet als je een psychische kwetsbaarheid hebt? Bijvoorbeeld als je een opleiding gaat doen, of op zoek gaat naar werk? Bezoek de Inspiratiedag van UWV Werkbedrijf om hierover te praten met lotgenoten en ervaringsdeskundigen. 

De inspiratiedag zal onder andere bestaan uit een aantal workshops. Tijdens één van deze workshops zullen ervaringsdeskundigen je tips meegeven over openheid geven over psychische problemen op het werk. Wat vertel je wel en wat vertel je niet aan je toekomstige collega’s en werkgever? In een andere workshop leer je meer over de WRAP (Wellness Recovery Action Plan), een zelfhulpinstrument dat gereedschappen bevat waarmee je je goed kunt voelen elke dag.

In de pauze zal de Firma Zorgbehang een toneelvoorstelling geven.

De Inspiratiedag vindt plaats op donderdag 27 september 2018 bij UWV Werkbedrijf, Nieuwe Dukenburgseweg 21a in Nijmegen. Het programma begint om 13:00.

Heb je vragen of wil je je aanmelden? Je kunt UWV uiterlijk 1 september een bericht sturen via de Werkmap. Vermeld in het onderwerp “Inspiratiedag Wens in Uitvoering” en in je bericht je telefoonnummer en eventuele bijzonderheden.

Lezing 22-8: Psychische en psychiatrische problematiek als teken van de tijdgeest

Bovengenoemd thema wordt op 22 augustus in de dubbele lezing via de literatuur, de praktijk en de vragen en opmerkingen van de aanwezigen besproken. Freud zei het al: “Psychische en psychiatrische ziekten tekenen de maatschappij waarin zij zich voordoen.” Nicolette Hijweege bespreekt het gedachtengoed van de Vlaamse psychiaters Derk de Wachter en Paul Verhaeghe. Karen Wolsing-van Dartel gaat in op de waarde van hun ideeën voor een psychiatrische patiënt.

De dubbele lezing wordt verzorgd door het Centrum voor Ondersteuning in Levensvragen (Coil),  partner van het Sterker Sociaal Werk in Nijmegen, als onderdeel van een interessante reeks lezingen over welzijn, zorg en hulpverlening. Bij tijdig opgeven is de dubbellezing voor iedereen toegankelijk.

Praktische informatie

Datum/tijd: 22 augustus 2018, 10.00 – 12.00 uur

Locatie: Sterker Sociaal Werk, Nijmegen, Panovenlaan 1, 3e verdieping

Wie: Karen Wolsing – van Dartel en Nicolette Hijweege

Aanmelding: t/m 18 augustus, bij voorkeur via de mail:

info@coil-net.nl

Kosten: 5 euro, contant te voldoen na de bijeenkomst

 

(Foto: Sigmund Freud)

Nieuwe reeks WRAP vanaf oktober 2018

Op dinsdag 9 oktober 2018 start bij De Kentering een nieuwe reeks van de WRAP. De WRAP (Wellness Recovery Action Plan) helpt je om de regie over je leven op te pakken. De basis van WRAP is de gereedschapskoffer voor een goed gevoel. Je beschrijft wat je nodig hebt om je goed te voelen. Dat kan over alle facetten van je dagelijks leven gaan. Vervolgens werk je in zes stappen uit wat je zelf kunt inzetten om dat te bereiken en om te voorkomen dat je uit balans raakt.

In acht bijeenkomsten van 2,5 uur maken de deelnemers samen met twee ervaringsdeskundigen – die zijn opgeleid tot WRAP-facilitator – een begin met een eigen WRAP. Je vult je actieplannen aan met passend ‘gereedschap’ zoals dagelijks onderhoud, triggers, vroege waarschuwingstekens, signalen van ontsporing, crisisplan en post-crisisplan. Alle actieplannen geven antwoord op de hoofdvraag: wat heb ik wanneer nodig om me goed of weer beter te voelen?

De WRAP is er voor iedereen, ongeacht in welk stadium van het leven je je ook bevindt en wat voor psychische kwetsbaarheid je ook hebt. De cursus is geschikt voor iedereen die een steun in de rug kan gebruiken. De WRAP maakt je bewuster en wijzer over jezelf en je kwetsbaarheid. De cursus kost €20,-. De cursus start dinsdag 9 oktober 2018 en duurt 8 weken, elke dinsdag van 13.30-16.00 uur. Op dinsdag 2 oktober 2018 is er van 13.30-14.30 uur bij De Kentering een presentatie van de WRAP. Op deze middag kun je kijken of de WRAP iets voor je is en vragen stellen aan de facilitators Carolina Buitenhuis en Corine Strausz. Iedereen is van harte welkom!

 

 

Psychisch kwetsbare burgers ervaren vaker stigma en eenzaamheid

Onlangs heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) een evaluatie uitgebracht over de hervorming van de langdurige zorg. Deze hervorming begon in 2015, toen gemeenten er extra taken bijkregen om de zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare burgers te vergroten. Tot nu toe zijn de beoogde doelen nog niet bereikt, stelt het SCP. De maatschappelijke participatie van kwetsbare burgers is niet toegenomen.

Uit het rapport blijkt verder dat met name mensen met een psychische kwetsbaarheid regelmatig stigma ervaren, waardoor hun maatschappelijke participatie bemoeilijkt wordt. Ze zijn als buurman of buurvrouw minder gewenst, en ook de huidige berichten in de media over verwarde mensen vergroten de vooroordelen – ondanks dat onderzoek laat zien dat er geen verband bestaat tussen incidenten met verwarde personen en de ambulantisering in de ggz.

Ook ervaren mensen met een psychische kwetsbaarheid vaak gevoelens van eenzaamheid. Vier op de vijf psychisch kwetsbare burgers voelt zich regelmatig eenzaam. Dit is meer dan bij andere doelgroepen, zoals ouderen of mensen met een lichamelijke beperking. Vermoedelijk hangt dit samen met het feit dat mensen met een psychische kwetsbaarheid vaker een klein sociaal netwerk hebben. Of ze hebben een netwerk dat vooral bestaat uit andere mensen met een psychische aandoening.

Tot slot zou een deel van de mensen die beschermd wonen, graag zelfstandig willen wonen. Echter gaat dit niet altijd door een gebrek aan betaalbare huurwoningen en onvoldoende financiële middelen.

Naar aanleiding van het rapport van het SCP wil de minister van volksgezondheid in gesprek gaan met cliënten, gemeenten, aanbieders, professionals, zorgkantoren en verzekeraars. Deze gesprekken zullen plaatsvinden in het najaar van 2018 en het vroege voorjaar van 2019.

Dag van de Kwaliteit op 22 november 2018

Op 22 november 2018 is er de elfde Dag van de Kwaliteit, opnieuw in de Lindenberg te Nijmegen.

Dit keer is gekozen voor het thema “Verschuiving voor verbinding?”.
Is daar wel sprake van als je kijkt naar hoe de geestelijke gezondheidszorg anno 2018 is ingericht, vergeleken met hoe het vroeger was?
Mensen zijn niet langer aangewezen op grote instellingen als Pro Persona en Phoenix,
maar de zorg en dagbesteding zijn nu kleinschaliger van opzet en meer geconcentreerd in de wijken.

Hebben die veranderingen de kwaliteit van leven van ggz-cliënten ook verbeterd?

Daarover gaat het op een Dag van Kwaliteit die ook een dag wil zijn van ontmoeting, verbinding en inspiratie.

 

Later volgt op deze website meer informatie over het programma van deze dag.

In elk geval is 22 november 2018 een datum om vrij te houden!