Navigate / search

Bijeenkomst Wet verplichte ggz op 28 november bij De Kentering

Op 1 januari 2020 wordt een nieuwe wet voor verplichte zorg in de ggz ingevoerd: de Wet verplichte ggz.

De laatste tijd is er nogal wat aandacht voor deze wet in de media. Misschien heb je er al iets over gehoord. Een van de belangrijkste doelen van de Wet verplichte ggz is om mensen met een psychische kwetsbaarheid meer regie te geven over hun behandeling.

Maar bij sommige mensen leidt de wet ook tot onrust en vragen:
Kan ik straks in mijn eigen woning te maken krijgen met dwangzorg?
Wat betekent de Wet verplichte ggz voor mijzelf en andere mensen met een psychische kwetsbaarheid?
Voor wie is de wet precies bedoeld?
En wat gaat er nu eigenlijk veranderen?

Om antwoord te geven op al je vragen, organiseert De Kentering op donderdag 28 november 2019 een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden en betrokkenen.

Twee deskundigen op het gebied van dwangzorg, Hedda van Lieshout van de Eigen Kracht Centrale en psychiater Elnathan Prinsen, zullen alle ins en outs van de nieuwe wet aan je vertellen. Er is daarbij voldoende gelegenheid om vragen te stellen. Voor hapjes en drankjes wordt gezorgd.

De bijeenkomst is gratis bij te wonen, aanmelden is niet nodig.

Iedereen is van harte welkom: mensen met een psychische kwetsbaarheid, naasten, ervaringsdeskundigen, belangenbehartigers, hulpverleners en andere geïnteresseerden.

Datum: donderdag 28 november 2019
Tijd: 15:00 tot 17:00 uur

Locatie: De Kentering, Limoslaan 10 in Nijmegen
Routebeschrijving: zie: routebeschrijving De Kentering

Debat: Stelselherziening Wmo en Jeugdzorg: zin en onzin van aanbesteden

De PvdA afdeling Nijmegen nodigt u graag uit voor het openbare debat getiteld `Stelselherziening Wmo en Jeugdzorg: zin en onzin van aanbesteden’ op donderdag 14 november 2019.

Dit debat wordt georganiseerd door de PvdA. Met een panel van deskundigen en het publiek wordt gediscussieerd over wijzen van aanbesteden of subsidiëren en de mogelijke consequenties daarvan voor de dagelijkse praktijk van de bestuurder, de zorgprofessional en de cliënt.

De gemeente Nijmegen levert zorg binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdzorg. Hiertoe heeft de gemeente Nijmegen een systeem ingericht met wijkteams, keukentafelgesprekken, indicaties en het leveren (inkopen) van de zorg. De gemeente is van plan dit stelsel te herzien. Een mogelijkheid is om de wijkteams om te zetten in brede basisteams en de financiering van de zorg anders in te richten. De Partij van de Arbeid is bezorgd over de financiering en uitvoering. Met het oog op samenhang en continuïteit van de geleverde zorg: wat zijn de mogelijke gevolgen voor de Nijmegenaren? Wat zijn mogelijke gevolgen voor de medewerkers bij de huidige zorgaanbieders?

Effecten

Het debat start met een schets van de huidige Nijmeegse situatie. Besproken worden de wettelijke (on)mogelijkheden van gemeenten over de financiering: wat moet/kan aanbesteed worden en wat kan gesubsidieerd worden? Hierna volgt een discussie met een panel van deskundigen en het publiek over mogelijke effecten van de wijze van financieren voor de Nijmeegse burger en zorgprofessionals. De avond eindigt om 22.00 uur. Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom.

Deelnemers aan het panel zijn:
Igor van der Vlist (beleidsadviseur Jeugd Sterker); Tim Robbe (advocaat bij Victor/Victrix en coach voor wethouders/bestuurders sociaal domein bij Kagie & Robbe); Ammar Selman (gemeenteraadslid, fractievoorzitter PvdA); Wim Muilenburg (voorzitter Raad van Bestuur Driestroom); Laurian Alferink (ouder van kind in jeugdzorg en kind met verstandelijke beperking).

Het debat start om 20.00 uur in Oud Burgeren Gasthuis, Professor Cornelissenstraat 2, Nijmegen.

 

Lokaal Compliment op 7 december 2019

Op 7 december 2019 worden van 19.30-23.00 uur alle Nijmeegse vrijwilligers feestelijk in het zonnetje gezet tijdens de uitreiking van het Lokaal Compliment 2019.

Niet alleen winnaar, alle andere vrijwilligers worden ook hartelijk bedankt voor hun inzet en betrokkenheid. In de Lindenberg kun je het volgende programma verwachten:

Go Shorts & popcorn
Laat je verrassen door korte films op het grote doek!

een zinderende Top-2000 bingo
Herken alle hits en win toffe prijzen!

boeiende colleges in de Steigerzaal
Een half uurtje met gespitste oren op het puntje van je stoel

lekkere muziek, hapjes en drankjes
Kom maar op met die dansmoves!

Iedereen in Nijmegen die zich wel eens vrijwillig inzet is welkom. Je kunt je hier aanmelden.
Geef het door aan alle vrijwilligers die je kent!

Eerste geslaagden Gek in de Klas

 

Onlangs zijn de eerste mensen geslaagd voor de training van Gek in de Klas. Zij mogen zich nu professioneel voorlichter noemen. Gek in de Klas is een nieuw voorlichtingsproject van ervaringsdeskundige Laura Liebregt, bedoeld om het taboe op psychische aandoeningen te doorbreken op scholen. Laura meldt dat ze heel erg trots is op de eerste groep voorlichters die de training heeft afgerond. Ze hebben allemaal een officieel certificaat ontvangen.

Heb je ook interesse om gastlessen te geven op scholen? Kijk dan op de website van Gek in de Klas.

 

 

Campagne voor mensen met geldzorgen gestart

Iedereen kan te maken krijgen met geldzorgen in zijn leven. Bijvoorbeeld bij ziekte, arbeidsongeschiktheid of een echtscheiding. Veel mensen zoeken echter niet tijdig hulp als ze schulden krijgen, vaak uit schaamte. Met als gevolg dat financiële problemen steeds groter worden en boven je hoofd groeien.

Daarom is de gemeente Nijmegen op 21 oktober 2019 met een nieuwe campagne begonnen: “Geldzorgen? Samen komen we eruit”. Deze campagne is gericht op mensen met geldzorgen. De belangrijkste boodschap is dat je bent niet de enige met geldzorgen, en dat er ook vaak iets aan te doen valt, zeker in een vroeg stadium.

Wethouder van werk & inkomen Renske Helmer: “Uit onderzoek blijkt dat geldzorgen een zodanig grote impact op het leven van mensen hebben dat het steeds moeilijker wordt om de problemen op te lossen. Daarom willen we met deze campagne bereiken dat mensen veel eerder dan nu hulp zoeken; het wordt dan makkelijker om samen te werken aan een oplossing. We zien dat de meeste mensen te lang vinden dat ze hun financiële zorgen zelf moeten oplossen. Terwijl het veel stress en onrust kan voorkomen door er op tijd met iemand samen naar te kijken.”

Vanaf 21 oktober kunnen Nijmegenaren met financiële problemen vrijblijvend en laagdrempelig langskomen bij de gemeente om financieel advies te krijgen. De campagne loopt tot en met januari 2020, daarna volgt er een evaluatie.

Wilt u hulp krijgen? Kijk dan op deze site.

 

 

NVA autismecongres op 15 november 2019

Op 15 november 2019 vindt het jaarlijkse autismecongres van de NVA (Nederlandse Vereniging voor Autisme) weer plaats. Er is voor een gevarieerd programma gezorgd met uiteenlopende sprekers. Dit jaar is het hoofdthema “Werken aan perspectief”.

Zoals voorgaande jaren is er dit keer ook weer een informatiemarkt. Nieuw dit jaar zijn het Autismecafé, workshops, signeersessies, films en theater. Een ander nieuw element is dat bezoekers een groot deel van het middagprogramma zelf kunnen samenstellen.

Het plenaire programma ziet er als volgt uit:

Plenaire zaal:

09.30 uur Welkom
09.45 UWV en Autisme – Tof Thissen (Algemeen directeur UWV WERKbedrijf) en Thijs van der Rol (Ervaringsdeskundig trainer en adviseur, autisme ambassadeur, bestuurskundige)
10.30 Van onderwijs naar werk – Dr. Jeanet Landsman (Senior onderzoeker UMCG) + Douwe Wilts (Student Nederlands) (+ paneldiscussie)
11.15 Einde plenair ochtend deel

11-15-14.15 Keuzeprogramma: exposanten, workshops, films etc.

14.15 Welkom
14.20 Goede dagbesteding voor mensen met autisme en een verstandelijke beperking: verhalen uit de praktijk – Saskia Barfuss (Adviseur Moeilijk Verstaanbaar Gedrag bij Sherpa) en Astrid de Wit (Orthopedagoog bij Sherpa)
14.50 Ondernemen(d) met autisme – Marijn Bon (Webredacteur en auteur)
15.15 Paneldiscussie over ‘passend’ versus ‘inclusief’ onderwijs – verschillende gasten uit het onderwijs
16.05 Cabaret – Cabaretier Fabian Fransiscus over relaties en werk
16.35 Afsluiting
16.45 Einde

Het autismecongres wordt gehouden in het Beatrixtheater in Utrecht. Voor meer informatie over aanmelden zie deze website.