Navigate / search

Vooraankondiging nieuwe cursussen

Wil je leren om je ervaringsdeskundigheid in te zetten of werken aan je herstel? Na de zomervakantie start weer een nieuwe serie cursussen bij De Kentering: Wijzer Werken met Eigen Ervaring, de WRAP en de Herstelwerkgroep. De exacte startdata volgen nog. Sommige cursussen zijn snel vol, dus wacht niet te lang met inschrijven.

Heb je interesse of wil je meer weten? Mail dan naar ondersteuning@dekentering.info

Voor meer informatie zie ook https://www.dekentering.info/PaginaActiviteiten.php

Manifest “Heft in Eigen Hand” uitgereikt aan gemeenteraad

Afgelopen woensdag 5 juni reikten ervaringsdeskundigen het manifest “Heft in Eigen Hand” uit aan de Nijmeegse gemeenteraad. Het manifest is opgesteld door Nijmeegse cliëntenorganisaties en bevat tien punten waarop mensen met een kwetsbaarheid of beperking serieus genomen willen worden. Vice-voorzitter van de gemeenteraad Mark Buck (tweede van rechts op foto) nam het manifest in ontvangst.

Het manifest werd samengesteld tijdens de laatste Bindingsdag, een bijeenkomst waar cliëntenraden van Nijmeegse zorginstellingen in gesprek gaan met elkaar en lokale politici. De Bindingsdag wordt jaarlijks georganiseerd door De Kentering, het Zelfregiecentrum Nijmegen en de Wmo-Denktank.

Peter Eggen (helemaal links op foto), lid van de Wmo-Denktank, legt uit dat het doel van de Bindingsdag is om cliëntenraden met elkaar te laten netwerken en ideeën uit te wisselen over zorg- en welzijnsbeleid. Daarom worden er ook altijd gemeenteraadsleden en wethouders uitgenodigd.

De tien punten uit het manifest hebben betrekking op zorg en participatie in de wijk, eigen regie en eigen keuze, en ervaringsdeskundigheid. Dat ervaringsdeskundigen een meerwaarde hebben, behoeft volgens Peter Eggen geen betoog. Desondanks worden ervaringsdeskundigen nog te weinig betrokken bij beleidsontwikkeling. Eén van de doelen van de Bindingsdag is dan ook om de kloof tussen kwetsbare burgers en beleidsmakers kleiner te maken.

Nieuw in Nijmegen: de Ontmoetingsplek

Wil je werken aan je herstel? Dan ben je welkom bij de Ontmoetingsplek. Een nieuw initiatief in Nijmegen van IrisZorg waarbij herstelondersteuners en ervaringsdeskundigen onderzoeken waar bezoekers mee geholpen zijn. Denk aan bijvoorbeeld postadres, huisvesting, financiën of dagbesteding. De Ontmoetingsplek helpt bij het onderzoeken waar je passie of motivatie ligt of wat je drijfveer is. Maar gewoon een gezellig praatje kan natuurlijk ook, eventueel tijdens een fijne wandeling.

Activiteiten

Elke dinsdagochtend is er het Hersteluurtje, een gesprek over herstel. Hiernaast is er ruimte om samen activiteiten te ondernemen. In het weekend kunnen bezoekers voor een zacht prijsje van een smakelijke maaltijd genieten. Op maandagen komt van Praktijk Buitenzorg een basisarts die zich vrijwillig inzet voor de bezoekers. Vanaf ongeveer 10:30 uur kunnen mensen terecht voor een gratis consult.

Adres Ontmoetingsplek

De locatie is het Kasteel in Nijmegen aan de Bijleveldsingel 10 in Nijmegen. De Ontmoetingsplek is open van maandag t/m zondag vanaf 8.30 tot 15.45 uur, 365 dagen per jaar.

 

Verhalenwedstrijd uitgeverij Tobi Vroegh

Uitgeverij Tobi Vroegh organiseert een verhalenwedstrijd voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en laat weten: “Deze wedstrijd biedt ervaringsdeskundigen een uitgelezen kans het eigen verhaal met anderen te kunnen delen. En bovenal om dit verhaal zichtbaar te maken. En dat is meteen ook het bruggetje naar het thema van deze wedstrijd.” De uitgeverij is bij de wedstrijd namelijk op zoek naar de mens achter een onzichtbare psychische aandoening als bipolaire stoornis, depressie, psychose, stemmen horen, PTSS, dwang en angst.

Deelnamevoorwaarden en sluitingsdatum

–    Het onderwerp heeft een link met een psychische kwetsbaarheid

–    Maximaal 1000 woorden en maximaal twee inzendingen per persoon

–    Bestand aan te leveren in Word, mail naar verhalenwedstrijd@tobivroegh.nl

–    Sluitingsdatum is 15 augustus 2019.

Tobi Vroegh licht ten slotte toe: “Met onze publicaties slaan wij als uitgeverij een brug tussen psychiatrie en maatschappij. Dit doen wij door een podium te bieden aan auteurs met een psychiatrische achtergrond. Verhalen kunnen zo vooroordelen wegnemen, steun bieden én begrip kweken. Onze opvatting: ervaringsverhalen zijn er om te delen.”

Klik hier voor de flyer.

 

 

 

 

Informatiebijeenkomsten Wet Verplichte GGZ

Op 1 januari 2020 treedt de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg in werking. De Wet Verplichte GGZ  is een nieuwe wet die regels bevat omtrent rechten en plichten bij gedwongen zorg. Deze zal de huidige Wet Bopz vervangen. Nadere informatie over de nieuwe wet is te lezen op https://mindplatform.nl/thema/wet-verplichte-ggz

In het kader van de inwerkingtreding van de Wet Verplichte GGZ organiseert MIND samen met de Stichting PVP en de LSFVP een aantal bijeenkomsten om cliënten, ervaringsdeskundigen, betrokkenen en professionals te informeren. De volgende bijeenkomst is op maandag 23 september 2019 van 13:00 tot 16:00 bij MIND in Amersfoort. Klik hier voor Meer info en aanmelden

Enquête MIND voorkomen depressie

Lukt het om depressie te voorkomen?

 

MIND wil nagaan hoe mensen omgaan met somberheid en depressie en wat ze doen om zo min mogelijk klachten te hebben. En wat dit betekent voor hun naasten.

 

Wat zijn uw ervaringen met zorgverleners in de eerstelijn, zoals huisarts, praktijkondersteuner GGZ (POH GGZ) en psycholoog?

Wat vond u goed en wat kan er beter?

Preventie is hierbij erg belangrijk, in en buiten de zorg.

 

Het invullen kost ca. 15 min. afhankelijk van uw situatie.

Klik op de link om mee te doen:

https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/depressievoorkomen

Deze enquête is onderdeel van een project in het landelijk Meerjarenprogramma depressiepreventie. De gegevens worden anoniem verwerkt om zorg en preventie te verbeteren.