Navigate / search

Verwarde mensen in Nijmegen niet meer naar politiecel gebracht

Onlangs zijn in Nijmegen nieuwe ruimtes in gebruik genomen om mensen met die acute psychische zorg nodig hebben te helpen. Daar waar tot voor kort verwarde mensen meestal in een politiecel belandden, is de bedoeling dat ze nu door gespecialiseerde hulpverleners worden opgevangen bij Pro Persona. 

Volgens bestuurder Cecile Exterkate wil Pro Persona met de nieuwe ruimtes dwangzorg zoveel mogelijk voorkomen. Patiënten worden er intensief begeleid en staan voortdurend in contact met verpleegkundigen en psychiaters. Voor de groep mensen die ernstig in de war zijn – denk aan zware psychoses – zijn er ‘high intensive care’ units, waarmee ze in een veilige omgeving kunnen worden opgevangen. In de high intensive care units heeft het meubilair geen scherpe hoeken, zodat patiënten zichzelf of anderen niet kunnen beschadigen. Exterkate benadrukt dat de meeste mensen die in een dergelijke ruimte worden opgevangen, vaak kortdurend een gevaar voor zichzelf of anderen kunnen vormen. Meestal zal na enkele dagen met behulp van medicatie en andere intensieve zorg de ernst van de crisis zijn afgenomen.

Pro Persona heeft er op de locatie op de Nijmeegsebaan ook een nieuwe crisisbeoordelingskamer bij. Hier worden personen met verward gedrag naartoe gebracht om te kijken wat er met hen aan de hand is. Men wil op die manier voorkomen dat mensen in een politiecel belanden. Pro Persona heeft met de politie afgesproken dat zij verwarde personen naar de crisisbeoordelingskamer brengen. Hiermee hoopt men de politie te ontlasten.

 

Laat je talent zien tijdens de ontmoetroute Nijmegen-Oost

Het Hobbycentrum Nijmegen-Oost organiseert op zondag 5 april 2020 van 12.00 tot 16.00 uur de tweede editie van de ontmoetroute Nijmegen-Oost. Tijdens de ontmoetroute kunnen wijkbewoners hun huis openstellen aan bezoekers om hun creatieve talent of passie te laten zien. Denk aan muziek, kunst, dans, gedichten of toneel. 

De ontmoetroute vindt plaats in de wijken Altrade, Hengstdal en Limos. Ook De Kentering zal deelnemen. Woon je in één van de genoemde wijken en wil je je talent of passie delen, stuur dan voor 9 februari 2020 een mail aan het Hobbycentrum Nijmegen-Oost: info@hobbycentrumnijmegenoost.nl

Hoe meer mensen deelnemen, hoe uitgebreider het programma is. Kom ook gerust met een nieuw idee: ben je niet creatief maar kun je bijvoorbeeld wel goed koken, dan kun je culinaire hapjes klaar maken. Als je liever niet je eigen huis openstelt voor bezoekers, dan is er ook de mogelijkheid om gebruik te maken van een andere locatie, zoals een café, wijkcentrum of kerk.

Na 9 februari zal er een programma verschijnen met alle locaties en deelnemers. Het programma zal ook via de media bekend worden gemaakt. Alle deelnemers die tijdens de route iets laten zien, krijgen eigen programmaboekjes en ander promotiemateriaal om zelf te verspreiden onder vrienden, buren en kennissen.

Vacatures adviescommissie Jeugd-, Maatschappelijk opvang- en Gehandicaptenbeleid (JMG)

Wil jij onderdeel uit maken van een inspirerende groep mensen met een hart voor sociaal Nijmegen? De adviescommissie JMG Nijmegen zoekt nieuwe leden met kennis en (ervarings)deskundigheid op de thema’s GGZ en maatschappelijke opvang.

De adviescommissie JMG bestaat uit vertegenwoordigers van jeugd, maatschappelijke opvang en mensen met een beperking. De belangrijkste taak van de commissie is om het Nijmeegse college van Burgemeester en Wethouders te adviseren over zorg- en welzijnsbeleid. Concreet betekent dit dat de commissie één keer maand bij elkaar komt. Daarnaast wordt van je verwacht dat je thuis vergaderstukken voorbereidt en op de hoogte blijft van actuele ontwikkelingen op het gebied van zorg en welzijn. Dit kost je enkele dagdelen per maand.

Verder wordt van je verwacht dat je:

-woont in de gemeente Nijmegen

-affiniteit hebt met de genoemde groepen

-thuis bent in één van de volgende thema’s: GGZ, maatschappelijke opvang, zintuiglijke beperking en/of chronisch zieken

-kunt werken vanuit het perspectief van de cliënt/burger

-bijdraagt aan adviezen

-goed kunt samenwerken

-kennis hebt van gemeentelijk beleid

Je ontvangt een vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen en andere relevante overleggen.

Voor meer informatie over de adviescommissie zie deze website. Je kunt ook contact opnemen met de secretaris, Frank Eliëns: adviesciejmg@nijmegen.nl

Je kunt solliciteren tot en met 9 maart 2020. Stuur je sollicitatie naar adviesciejmg@nijmegen.nl

De gesprekken vinden plaats op 18 maart en/of 25 maart.

 

Vooraankondiging: Dag van de Ervaringsdeskundige 2020

Op 9 april 2020 is het weer zover: de jaarlijkse Dag van de Ervaringsdeskundige (DVDE) wordt georganiseerd. Dit keer vindt de dag plaats in Rotterdam. Het belooft ook een bijzondere editie te worden, want de DVDE bestaat vijf jaar.

De DVDE wordt georganiseerd door opleidingscentra Zadkine en Howie the Harp Pameijer. Eén van de redenen dat de DVDE dit keer in Rotterdam plaats vindt, is dat er in Rotterdam relatief veel mensen leven in langdurige armoede en andere moeilijke omstandigheden. Hierdoor is het aantal mensen met psychische of psychosociale problemen groot. Daarnaast liggen in Rotterdam op loopafstand van het station locaties van de Zadkine en Pameijer.

Op de website van de organisatoren valt verder te lezen:

“We beogen verder een dag te organiseren die overeenkomstig is aan de uitgangspunten van ervaringsdeskundigheid, onderzoekend samen optrekken, critical friend zijn voor elkaar. We hebben in onze gemeenschap documentairemakers en kunstenaars, we vragen hen een documentaire te maken en beelden die ons vak weerspiegelen voor de website van de VvEd (Vereniging van Ervaringsdeskundigen). Juist omdat het een lustrum is. Verder denken wij dat een lustrum vraagt om een terugblik, aandacht voor waar we nu staan en waar we naartoe willen.”

Het programma wordt later bekend gemaakt. Wil je op de hoogte blijven, hou dan de website van de Vereniging van Ervaringsdeskundigen in de gaten.

Expositie Gek van Kunst

Van 27 maart tot en met 26 april 2020 vindt de expositie “Gek van Kunst” plaats in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis in de Mariënburgkapel in Nijmegen. Gek van Kunst zet 37 kunstenaars met een psychische kwetsbaarheid in de schijnwerpers. Er zullen verschillende kunstvormen te zien zijn: schilderijen, (pen)tekeningen, gravures, foto’s en ruimtelijke objecten.

De tentoonstelling is al meer dan een jaar in voorbereiding. Een groep van bijna dertig mensen is – in nauwe samenwerking met de deelnemende kunstenaars – bezig met verschillende werkzaamheden, zoals het selecteren van geschikte kunstwerken, het fotograferen van de kunstenaars en hun werken, en het zoeken naar een geschikte locatie voor de expositie.

Er werden meer dan 100 Nijmeegse kunstenaars met een psychische kwetsbaarheid benaderd om werk aan te leveren. Een speciaal aangestelde kunstcommissie beoordeelde ruim 80 werken van 37 kunstenaars. Het opgestuurde werk bleek heel divers te zijn: van schilderkunst tot en met gravures en pentekeningen, en van computerkunst tot ruimtelijke objecten.

Voor veel deelnemende kunstenaars is kunst maken niet alleen een creatieve uitlaatklep, maar ook een essentieel onderdeel van het herstelproces. Kunst maken zorgt niet alleen voor dagelijkse structuur, maar draagt ook bij aan meer zelfvertrouwen en eigenwaarde.

Voor meer informatie over de tentoonstelling zie de website van Gek van Kunst. Het is ook mogelijk om via de website geld te doneren aan de expositie.

UNIT Academie bestaat 12,5 jaar

De UNIT Academie organiseert van 9 februari t/m 24 mei 2020 een tentoonstelling in Museum Het Valkhof ter gelegenheid van haar 12,5 jarig bestaan. De UNIT Academie is een kunstatelier dat jongeren met autisme een plek biedt om zich voor te bereiden op de kunstacademie en zich te ontwikkelen tot professioneel kunstenaar. Er worden verschillende beeldende disciplines beoefend, waaronder schilderkunst, fotografie, strip en animatie.

De tentoonstelling zal het werk laten zien van 30 (voormalige) deelnemers aan de UNIT Academie en huidige studenten. Voor het grote publiek biedt de tentoonstelling een mooie gelegenheid om kennis te maken met de creatieve vaardigheden van deze talentvolle groep.

De tentoonstelling zal geopend worden door kunstenares Marlene Dumas. Zij ondersteunt het atelier van de UNIT Academie al sinds 2012 en draagt de deelnemers een warm hart toe. Met veel plezier zal zij de jubileum tentoonstelling ‘Uitzonderlijk uniek’ openen op 9 februari 2020 voor de exposanten en andere genodigden. Zowel de (oud)deelnemers van de UNIT Academie als Museum Het Valkhof zien dat als een grote eer.