Navigate / search

Nieuw in Nijmegen: de Ontmoetingsplek

Wil je werken aan je herstel? Dan ben je welkom bij de Ontmoetingsplek. Een nieuw initiatief in Nijmegen van IrisZorg waarbij herstelondersteuners en ervaringsdeskundigen onderzoeken waar bezoekers mee geholpen zijn. Denk aan bijvoorbeeld postadres, huisvesting, financiën of dagbesteding. De Ontmoetingsplek helpt bij het onderzoeken waar je passie of motivatie ligt of wat je drijfveer is. Maar gewoon een gezellig praatje kan natuurlijk ook, eventueel tijdens een fijne wandeling.

Activiteiten

Elke dinsdagochtend is er het Hersteluurtje, een gesprek over herstel. Hiernaast is er ruimte om samen activiteiten te ondernemen. In het weekend kunnen bezoekers voor een zacht prijsje van een smakelijke maaltijd genieten. Op maandagen komt van Praktijk Buitenzorg een basisarts die zich vrijwillig inzet voor de bezoekers. Vanaf ongeveer 10:30 uur kunnen mensen terecht voor een gratis consult.

Adres Ontmoetingsplek

De locatie is het Kasteel in Nijmegen aan de Bijleveldsingel 10 in Nijmegen. De Ontmoetingsplek is open van maandag t/m zondag vanaf 8.30 tot 15.45 uur, 365 dagen per jaar.

 

Verhalenwedstrijd uitgeverij Tobi Vroegh

Uitgeverij Tobi Vroegh organiseert een verhalenwedstrijd voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en laat weten: “Deze wedstrijd biedt ervaringsdeskundigen een uitgelezen kans het eigen verhaal met anderen te kunnen delen. En bovenal om dit verhaal zichtbaar te maken. En dat is meteen ook het bruggetje naar het thema van deze wedstrijd.” De uitgeverij is bij de wedstrijd namelijk op zoek naar de mens achter een onzichtbare psychische aandoening als bipolaire stoornis, depressie, psychose, stemmen horen, PTSS, dwang en angst.

Deelnamevoorwaarden en sluitingsdatum

–    Het onderwerp heeft een link met een psychische kwetsbaarheid

–    Maximaal 1000 woorden en maximaal twee inzendingen per persoon

–    Bestand aan te leveren in Word, mail naar verhalenwedstrijd@tobivroegh.nl

–    Sluitingsdatum is 15 augustus 2019.

Tobi Vroegh licht ten slotte toe: “Met onze publicaties slaan wij als uitgeverij een brug tussen psychiatrie en maatschappij. Dit doen wij door een podium te bieden aan auteurs met een psychiatrische achtergrond. Verhalen kunnen zo vooroordelen wegnemen, steun bieden én begrip kweken. Onze opvatting: ervaringsverhalen zijn er om te delen.”

Klik hier voor de flyer.

 

 

 

 

Informatiebijeenkomsten Wet Verplichte GGZ

Op 1 januari 2020 treedt de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg in werking. De Wet Verplichte GGZ  is een nieuwe wet die regels bevat omtrent rechten en plichten bij gedwongen zorg. Deze zal de huidige Wet Bopz vervangen. Nadere informatie over de nieuwe wet is te lezen op https://mindplatform.nl/thema/wet-verplichte-ggz

In het kader van de inwerkingtreding van de Wet Verplichte GGZ organiseert MIND samen met de Stichting PVP en de LSFVP een aantal bijeenkomsten om cliënten, ervaringsdeskundigen, betrokkenen en professionals te informeren. De volgende bijeenkomsten zijn op maandag 24 juni en maandag 23 september 2019 van 13:00 tot 16:00 bij MIND in Amersfoort. Klik hier voor Meer info en aanmelden

Enquête MIND voorkomen depressie

Lukt het om depressie te voorkomen?

 

MIND wil nagaan hoe mensen omgaan met somberheid en depressie en wat ze doen om zo min mogelijk klachten te hebben. En wat dit betekent voor hun naasten.

 

Wat zijn uw ervaringen met zorgverleners in de eerstelijn, zoals huisarts, praktijkondersteuner GGZ (POH GGZ) en psycholoog?

Wat vond u goed en wat kan er beter?

Preventie is hierbij erg belangrijk, in en buiten de zorg.

 

Het invullen kost ca. 15 min. afhankelijk van uw situatie.

Klik op de link om mee te doen:

https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/depressievoorkomen

Deze enquête is onderdeel van een project in het landelijk Meerjarenprogramma depressiepreventie. De gegevens worden anoniem verwerkt om zorg en preventie te verbeteren.

 

Nieuw onderzoek naar lot psychiatrische patiënten tijdens Duitse bezetting

Dat tijdens de Tweede Wereldoorlog veel psychiatrische patiënten in Duitsland werden vergast, is al langer bekend. Wat er met hen in Nederland gebeurde tijdens de bezetting, is minder bekend. Daarom kondigde het NIOD aan onderzoek te gaan doen naar de gevolgen van de Duitse bezetting voor mensen in psychiatrische instellingen. Het onderzoek wordt verricht in opdracht van de Stichting Vergeten Slachtoffers. Deze stichting probeert anonieme slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog een gezicht te geven.

Nabestaanden zijn blij met dit nieuwe onderzoek. Onlangs werden in EenVandaag twee familieleden van psychiatrische patiënten die tijdens de bezetting zijn overleden geïnterviewd.

Hils Robbé vertelde dat zij nog steeds niet exact weet wat er met haar opa is gebeurd. Ook Marianne Veefkind weet niet wat het lot was van haar oudtante. Beide familieleden overleden tijdens de oorlog terwijl ze in Het Groot Graffel (een psychiatrische instelling) in Warnsveld zaten. Over de exacte doodsoorzaak is echter niets bekend. Hils Robbé vertelt dat haar opa werd verzwegen en dat ze niets over hem weet. Volgens haar werden zeker duizenden mensen, allemaal psychiatrische patiënten, door hetzelfde lot als haar opa getroffen, vaak onder erbarmelijke omstandigheden.

Ook Marianne Veefkind verkeert in duisternis omtrent het lot van haar tante. Het enige dat ze wist, was dat haar tante “iets” mankeerde, dat ze in een psychiatrische instelling zat en dat ze jong is gestorven. Verder werd er nooit over haar gesproken in de familie.

Zowel Hils als Marianne hopen dat het nieuwe onderzoek meer duidelijkheid gaat scheppen over het lot van deze vergeten groep slachtoffers.

De hele reportage van EenVandaag is hier terug te kijken.