Navigate / search

Kenteringvrijwilliger Ben Kregting geïnterviewd door Omroep Gelderland

Onlangs werd Kenteringvrijwilliger Ben Kregting geïnterviewd door Omroep Gelderland over de stadstour die hij organiseert in Nijmegen. Tijdens de stadstour worden mensen rondgeleid door de stad onder begeleiding van een (ex-)dakloze gids. De gids laat tijdens de tour plekken zien waar daklozen bijeenkomen en slapen, afgewisseld met persoonlijke verhalen.

Tijdens het interview vertelt Ben dat in principe iedereen dakloos kan worden. Zelf had Ben een gewoon leven met gezin en huis voordat hij dakloos werd. Toen zijn huwelijk op de klippen liep, was hij gedwongen om zijn huis te verlaten. Inmiddels heeft Ben zijn leven weer op de rit, en zet hij zich in voor daklozen.

Een van de doelen van de stadstour is om vooroordelen die mensen hebben ten aanzien van daklozen weg te nemen.

Het hele interview is hier terug te kijken.

Nieuwsjager gezocht!

Bij De Kentering zijn we op zoek naar een nieuwsjager. Iemand die bijhoudt wanneer welke activiteiten plaatsvinden en daarvoor op zoek gaat naar actuele informatie. Hiervoor moet je contact leggen met cursusbegeleiders, contactpersonen van lotgenotengroepen en de website- en social mediaredacteuren.

Kortom, je vergaart de laatste informatie over de activiteiten van De Kentering en zorgt ervoor dat we deze informatie kunnen communiceren naar de buitenwereld.

Je moet geen schroom hebben om mensen te benaderen voor info, ook al ken je deze mensen niet. Eigenlijk ben je een soort interne “journalist”, een spin in het web, die altijd op de hoogte is van het activiteitenaanbod van De Kentering. Uiteraard moet je bedreven zijn op de computer (tekstverwerken, mailen) en enkele dagdelen per maand beschikbaar zijn. Je maakt dan onderdeel uit van de PR-werkgroep en krijgt een vrijwilligersvergoeding.

Heb je interesse of wil je meer weten? Mail dan naar job@dekentering.info of bel met 024-3249975.

Manifest “Heft in Eigen Hand” uitgereikt aan gemeenteraad

Afgelopen woensdag 5 juni reikten ervaringsdeskundigen het manifest “Heft in Eigen Hand” uit aan de Nijmeegse gemeenteraad. Het manifest is opgesteld door Nijmeegse cliëntenorganisaties en bevat tien punten waarop mensen met een kwetsbaarheid of beperking serieus genomen willen worden. Vice-voorzitter van de gemeenteraad Mark Buck (tweede van rechts op foto) nam het manifest in ontvangst.

Het manifest werd samengesteld tijdens de laatste Bindingsdag, een bijeenkomst waar cliëntenraden van Nijmeegse zorginstellingen in gesprek gaan met elkaar en lokale politici. De Bindingsdag wordt jaarlijks georganiseerd door De Kentering, het Zelfregiecentrum Nijmegen en de Wmo-Denktank.

Peter Eggen (helemaal links op foto), lid van de Wmo-Denktank, legt uit dat het doel van de Bindingsdag is om cliëntenraden met elkaar te laten netwerken en ideeën uit te wisselen over zorg- en welzijnsbeleid. Daarom worden er ook altijd gemeenteraadsleden en wethouders uitgenodigd.

De tien punten uit het manifest hebben betrekking op zorg en participatie in de wijk, eigen regie en eigen keuze, en ervaringsdeskundigheid. Dat ervaringsdeskundigen een meerwaarde hebben, behoeft volgens Peter Eggen geen betoog. Desondanks worden ervaringsdeskundigen nog te weinig betrokken bij beleidsontwikkeling. Eén van de doelen van de Bindingsdag is dan ook om de kloof tussen kwetsbare burgers en beleidsmakers kleiner te maken.

Enquête MIND voorkomen depressie

Lukt het om depressie te voorkomen?

 

MIND wil nagaan hoe mensen omgaan met somberheid en depressie en wat ze doen om zo min mogelijk klachten te hebben. En wat dit betekent voor hun naasten.

 

Wat zijn uw ervaringen met zorgverleners in de eerstelijn, zoals huisarts, praktijkondersteuner GGZ (POH GGZ) en psycholoog?

Wat vond u goed en wat kan er beter?

Preventie is hierbij erg belangrijk, in en buiten de zorg.

 

Het invullen kost ca. 15 min. afhankelijk van uw situatie.

Klik op de link om mee te doen:

https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/depressievoorkomen

Deze enquête is onderdeel van een project in het landelijk Meerjarenprogramma depressiepreventie. De gegevens worden anoniem verwerkt om zorg en preventie te verbeteren.

 

Nieuw onderzoek naar lot psychiatrische patiënten tijdens Duitse bezetting

Dat tijdens de Tweede Wereldoorlog veel psychiatrische patiënten in Duitsland werden vergast, is al langer bekend. Wat er met hen in Nederland gebeurde tijdens de bezetting, is minder bekend. Daarom kondigde het NIOD aan onderzoek te gaan doen naar de gevolgen van de Duitse bezetting voor mensen in psychiatrische instellingen. Het onderzoek wordt verricht in opdracht van de Stichting Vergeten Slachtoffers. Deze stichting probeert anonieme slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog een gezicht te geven.

Nabestaanden zijn blij met dit nieuwe onderzoek. Onlangs werden in EenVandaag twee familieleden van psychiatrische patiënten die tijdens de bezetting zijn overleden geïnterviewd.

Hils Robbé vertelde dat zij nog steeds niet exact weet wat er met haar opa is gebeurd. Ook Marianne Veefkind weet niet wat het lot was van haar oudtante. Beide familieleden overleden tijdens de oorlog terwijl ze in Het Groot Graffel (een psychiatrische instelling) in Warnsveld zaten. Over de exacte doodsoorzaak is echter niets bekend. Hils Robbé vertelt dat haar opa werd verzwegen en dat ze niets over hem weet. Volgens haar werden zeker duizenden mensen, allemaal psychiatrische patiënten, door hetzelfde lot als haar opa getroffen, vaak onder erbarmelijke omstandigheden.

Ook Marianne Veefkind verkeert in duisternis omtrent het lot van haar tante. Het enige dat ze wist, was dat haar tante “iets” mankeerde, dat ze in een psychiatrische instelling zat en dat ze jong is gestorven. Verder werd er nooit over haar gesproken in de familie.

Zowel Hils als Marianne hopen dat het nieuwe onderzoek meer duidelijkheid gaat scheppen over het lot van deze vergeten groep slachtoffers.

De hele reportage van EenVandaag is hier terug te kijken.