Navigate / search

Groeien door tegenslag

Of je het nu leuk vindt of niet, vroeg of laat krijgt iedereen te maken met tegenslag: ziekte, verlies, ontslag of iets anders waar je niet op zit te wachten. Het leven is nu eenmaal niet een kwestie van continu gelukzalig in een hangmat liggen op een tropisch eiland, met een koele cocktail binnen handbereik. We leven op de aarde en niet in het paradijs. Waar de gemiddelde mens tegenslag vooral probeert te vermijden, kunnen we er ook op een andere manier naar kijken. In haar mooie en nuttige boek Ik hou van mij noemt Annemarie Postma voorbeelden van tegenslag ‘geschenken in zwart papier’. Wat zij bedoelt is dat je door tegenslag kunt groeien, dat je sterker kunt worden door het overwinnen van weerstand. Het gaat in het leven meer om groei en ontwikkeling dan om simpel geluk.

Aanvaarden

Dit geldt zeker ook voor mensen die psychische problemen op hun bordje krijgen, zoals een psychose of een depressie. Dat gebeurt niet om je te pesten of om je klein te krijgen. Je moet er iets mee. Je kunt leren het een plaats te geven, het te aanvaarden en te integreren in je leven. Je komt verder als je uit het dal klimt en je geniet van het uitzicht op de top van de berg. Je leert goed prioriteiten te stellen als je minder energie hebt, je leert dan je tijd en energie gefocust in te zetten. Je leert het goede meer te waarderen als je ook de andere kant van de medaille hebt gezien. Het overwinnen van tegenslag geeft je leven meer reliëf en diepgang. Het kan ervoor zorgen dat je goede eigenschappen ontwikkelt, zoals vastberadenheid en doorzettingsvermogen. Op die manier is die ervaring er niet voor niets. Die komt op je pad en brengt je verder. Als je dan je gestelde doelen bereikt, kun je trots zijn op jezelf. Je hebt met tegenwind de finish gehaald. Chapeau!

Terug naar index

Boekbespreking: Compassie voor beginners – door Thupten Jinpa

Dit boek is een heldere, toegankelijke en goedgeschreven inleiding in het begrip compassie door de vroegere monnik Thupten Jinpa, die bijna dertig jaar de vaste vertaler van de Dalai Lama was. Compassie is een concept dat veel meer inhoudt dan medelijden, de betekenis die de ‘dikke Van Dale’ ervan geeft. Het is veeleer mededogen, meeleven met de ander. Compassie betekent dat je hoopt dat de ander geluk ervaart en gevrijwaard is van lijden. Dat is namelijk wat wij met alle mensen gemeen hebben: we streven geluk na en proberen lijden te vermijden.

Kring

Om te beginnen is het belangrijk compassie te hebben voor jezelf. De drie belangrijkste elementen daarvan zijn: vriendelijk zijn voor jezelf, gewone medemenselijkheid en belangstellende aandacht (onderzoek Kristin Neff). Waarschijnlijk heb je al compassie met mensen die je dierbaar zijn, maar je kunt door compassie te oefenen je betrokkenheid uitbreiden tot mensen tegenover wie je neutraal staat (bijvoorbeeld de buschauffeur) totdat deze kring iedereen insluit, zelfs mensen die je eigenlijk niet graag mag (bijvoorbeeld een irritante collega) of mensen die je niet kent.

De zes perfecties

Wat mij het meest aanspreekt in dit boek, is het ideaal uit het boeddhisme van de bodhisattva: “iemand die ervoor gekozen heeft zijn leven te leiden volgens het principe van universele compassie – een houding van zorgzaamheid voor het welzijn van alle wezens, zonder enig onderscheid.” De bodhisattva legt daartoe een gelofte af om te leven met behulp van beoefening van de zogenaamde zes perfecties: generositeit, ethisch handelen, geduld, vreugdevolle ijver, concentratie en wijsheid.

Een korte omschrijving. Generositeit kan zijn het schenken van materiële zaken, het schenken van vrijheid van angst (mensen het gevoel geven dat ze veilig zijn) en het schenken van geestelijke bijstand. Ethisch handelen kan worden samengevat als: “Help anderen als je kunt; kun je dat niet, berokken hen dan in elk geval geen schade.” De derde perfectie, geduld, betekent een bepaalde manier van omgaan met gebeurtenissen, vooral als ze negatief voor je zijn. Geef niet toe aan boosheid, vijandigheid en ongeduld, maar reageer vanuit begrip, vriendelijkheid en geduld. Streef naar kalmte, begrip en vergeving, in contact met anderen en met jezelf. Bij vreugdevolle ijver gaat het om vastberadenheid en focus bij het nastreven van je doel. Je bent overtuigd van de waarde van je taak, standvastig in je streven, je doet je werk met vreugde en enthousiasme, maar je weet ook wanneer je moet terugschakelen om niet uitgeput te raken. Bij concentratie gaat het erom je geest te beheersen en een hoogwaardige aandacht op te brengen voor datgene waar je mee bezig bent. Tot slot: met wijsheid kun je je compassie verdiepen en tot uiting brengen met wijze daden die zijn afgestemd op de werkelijkheid.

“De volmaakte vereniging van wijsheid en compassie wordt dan ook gezien als het waarachtige ontwaken van de Boeddha.”

Thupten Jinpa: Compassie voor beginners. Voor een leven met meer moed en geluk

Kosmos Uitgevers, Utrecht/Antwerpen 2016

 
 
Terug naar index

Een nieuwe dag

 

Vandaag is een nieuwe dag, een nieuwe kans om goede dingen te doen en dingen goed te doen.

Ik wil leven met als motto: aandacht voor de mensen, aandacht voor de dingen.

Ik heb geen spijt over het verleden en geen vrees voor de toekomst. Ik leef vandaag.

Ik heb deze dag maar een keer en wil deze dag ten volle leven. Deze dag is een geschenk, me gegeven zodat ik mezelf kan verwerkelijken en ik ben er dankbaar voor.

Ik hoef alleen deze dag aan te kunnen en dat kan ik ook. Deze dag gaat me lukken. Ik vertrouw erop dat alles goed zal gaan.

Vanuit dat vertrouwen wil ik leven. Ik tel mijn zegeningen. Mijn leven is mooi.

Nieuwe Dag

Terug naar index

Diagnose autisme – en dan?

 
Als je hoort dat voor jou de diagnose autisme gesteld wordt, lijkt dit geen reden voor een groot feest. Je bent er misschien niet blij mee. Niemand wil graag afwijken of vreemd worden gevonden. Maar hoe erg is die diagnose eigenlijk? Je bent misschien anders, maar zeker niet minder. Zie jezelf als bijzonder, boeiend, uniek en kleurrijk. Het zou een saaie boel worden als iedereen hetzelfde was. Mag de ander anders zijn?
 
 
Groei en bloei
De diagnose autisme hoeft geen doodvonnis te zijn; zie deze als een vertrekpunt voor verdere ontwikkeling. Hulpverleners kunnen je vertellen over wat autisme is, zodat je in de communicatie en op andere gebieden rekening kunt houden met de andere ‘bedrading’ die je hersenen hebben en waardoor je autisme hebt. Zie de diagnose niet als een negatief stempel of etiket, ga uit van je eigen kracht en uniciteit en wees trots op wie je bent en wat je bereikt. Aanvaard het dat je autisme hebt en houd er rekening mee bij het opbouwen van je leven. Doe je niet anders voor dan je bent. Je bent meer dan je stoornis, meer dan de som van je problemen. Iedereen, autistisch of niet, heeft in wezen dezelfde opdracht: word wie je ten diepste bent. Dus: groei en bloei! Je hoort erbij en het is goed dat jij – precies zoals je bent – het leven kleur geeft. Geniet ervan!
 
 
Terug naar index

De Kentering, van alle markten thuis

De Kentering in Nijmegen biedt ondersteuning en informatie aan mensen met een psychiatrische achtergrond. Ook is het een plek waar cursussen plaatsvinden en waar lotgenoten elkaar kunnen ontmoeten. Medewerkster Mariëtte Van der Zwet vertelt enthousiast over het bureau.

 

Limoslaan T-Huis
Limoslaan 10 – Gebouw T-Huis

 

Wat doet de Kentering?

“De Kentering is onderdeel van het Zelfregiecentrum Nijmegen, een samenwerkingsverband van vier Nijmeegse belangenorganisaties: WIG, De Kentering, Onderling Sterk en BWN. De Kentering doet meerdere dingen. Het is een informatie- en steunpunt en belangenorganisatie waar mensen werken die zelf ook ooit psychiatrische hulp hebben gekregen. Iedereen die vragen heeft over psychiatrie of over het leven met een psychiatrische achtergrond kan hier terecht. De wat moeilijkere vragen worden behandeld door de cliëntondersteuners. De vragen kunnen overal mee te maken hebben: met werken, met wonen, met dagbesteding, met geld of uitkering, persoonsgebonden budget (pgb) of indicatiestelling, over de ZZP’s (dat zijn de zorgzwaartepakketten), lotgenotencontact, alles. Soms weet iemand niet eens precies wat hij wil vragen, dan nog kan hij bij ons terecht. Dan is alleen een gesprek al genoeg. En als we een vraag niet kunnen beantwoorden, kijken we waar iemand dan wel naartoe moet en helpen daar dan weer bij. Eén cliëntondersteuner, Ineke Hoeven, is gespecialiseerd in vragen over belasting terugvragen en een andere, Elly de Louw, in vragen over het PGB (het persoonsgebonden budget).”

Welke doelgroep heeft De Kentering?

“De Kentering werkt vooral voor volwassenen die een psychiatrische ziekte of psychosociale problemen hebben. Maar ook hulpverleners bellen wel eens met vragen, over de belasting bijvoorbeeld of over alternatieve zorgverleners. En familieleden of vrienden kunnen ook terecht. Ouders van jonge kinderen komen vaak met vragen over het pgb bijvoorbeeld voor begeleiding bij een autistische stoornis.”

Wat kost de dienstverlening van De Kentering?

“Het is helemaal gratis, ook de koffie of de thee! Behalve voor het terugvragen van belasting; daar moeten we een prijs voor rekenen in verband met de samenwerking met een ander bureau.”

Sinds wanneer bestaat De Kentering?

“De Kentering bestaat elf jaar. Toen begon het als informatiewinkel. In 2003 zijn de cliëntondersteuners erbij gekomen. Maar vóór die tijd was er al het Basisberaad. Dat is een groep mensen die de algemene belangen behartigt van mensen met een psychiatrische achtergrond. Het Basisberaad ontstond in 1992. De mensen daarvan hebben er voor gezorgd dat de informatiewinkel werd opgericht. Tegenwoordig valt het Basisberaad onder De Kentering en zitten ze op hetzelfde adres.”

Wat zijn de openingstijden van De Kentering?

“Sinds we op de Limoslaan zitten is de Kentering dagelijks geopend van 10.00 uur tot 16.00 uur. In de ochtenduren is er minimaal één cliëntondersteuner aanwezig, behalve vrijdagochtend. Maar het is altijd handig even van te voren te bellen; een enkele keer komt het voor dat we afspraken buiten de deur hebben. En elke woensdag is er een cliëntondersteuner aanwezig in het Bastion van Pro Persona Nijmegen op de Nijmeegsebaan, tussen 10.00 en 12.00 uur! Dat is makkelijk voor degenen die niet naar de Limoslaan 10 willen of kunnen komen. We zijn overigens telefonisch heel vaak bereikbaar, ook buiten deze uren, op nummer 024-3249975. En anders staat het antwoordapparaat aan zodat mensen kunnen inspreken; dan worden ze altijd teruggebeld!

We hopen dat veel mensen ons bellen of naar ons toe komen of mailen, dat kan via ondersteuning@dekentering.info en de website is: www.dekentering.info.”

Tot zover het interview. Een persoonlijke noot tot slot: ik heb veel gehad aan de hulp van Ineke Hoeven van De Kentering bij het invullen van belastingformulieren. Ze weet als geen ander de weg in het oerwoud van boxen en aftrekposten. Ik kan haar deskundige advies en kordate aanpak bij iedereen aanbevelen!

Terug naar index

Liberman Module: Omgaan met werk

Wat geeft je een tevreden gevoel en houdt je van de straat? Juist: werk, goed voor u!

Een van de Liberman Modules is gericht op omgaan met werk. De module is opgebouwd uit negen vaardigheidsdomeinen. Een beknopt overzicht.

In het eerste komt aan de orde hoe werk je leven verandert. Het gaat over kosten en baten (wat lever je in en wat brengt het op), je inkomen en je ziektekostenverzekering.

In het tweede lees je over specifieke kennis over je werk: bijvoorbeeld loon, omgang met anderen, werkopdrachten, kleding en hygiëne.

Hierna wordt stress op je werk behandeld.

Vervolgens leer je algemene technieken om problemen op te lossen.

Het volgende vaardigheidsdomein behandelt psychiatrische symptomen zoals depressiviteit en concentratieproblemen en hoe je die minder storend kunt laten zijn. Er is aandacht voor medicijnen zoals stemmingsstabilisatoren, antipsychotica en antidepressiva. In een maandoverzicht kun je je medicatie en symptomen bijhouden en of je last hebt van bijwerkingen van de medicijnen.

Het zesde vaardigheidsdomein behandelt het omgaan met alcohol en drugs en presenteert gezonde alternatieven voor alcohol- en drugsgebruik.

Hierna krijg je tips over hoe je je werk kunt verbeteren, dit aan de hand van diverse probleemsituaties. Wie kan jou helpen door feedback te geven? Met wie kun je over je werk praten? Je leert om te gaan met negatieve feedback.

Vaardigheidsdomein 8 gaat over het omgaan met mensen op je werk. Je leert iets over informele sociale omgangsvormen: waarover kun je wel en niet praten? Ook komen basale gesprekstechnieken aan de orde: wat zijn uitnodigende en afwijzende signalen; hoe open je een gesprekje, hoe hou je het gaande en hoe beëindig je het?

Het negende en laatste vaardigheidsdomein richt zich op je motivatie en wie je tot steun kan zijn.

Al met al een module die je zeker tot steun kan zijn als je (weer) wilt gaan werken of daarover twijfelt en een steuntje in de rug nodig hebt. Succes gewenst. Aan de slag!

De module bestaat uit 30 bijeenkomsten van 2 keer 45 minuten.

Meer informatie is te krijgen bij: Margreet Kamp van Pro Persona, tel. 024-3283911.

 

Terug naar index