Navigate / search

Debat over wachtlijsten in de ggz

Onlangs werd in de Tweede Kamer een debat gevoerd over de wachtlijsten in de ggz. Volgens schattingen staan inmiddels zo’n 50.000 mensen in Nederland op een wachtlijst voor een behandeling.

Hoewel het debat vooral bedoeld was om te praten over de wachtlijsten, ging het ook over het toenemende aantal meldingen over personen met verward gedrag. Daarbij werd door een aantal partijen ingegaan op de zogenaamde observatiemaatregel, waarmee mensen die overlast geven drie dagen lang vastgehouden kunnen worden ter observatie. Onder andere het CDA is een voorstander hiervan, maar de oppositiepartijen (en ook D66) vinden de observatiemaatregel overbodig. Zij betogen dat er al een traject bestaat voor mensen die overlast geven: de politiecel indien er sprake is van crimineel gedrag, of, als er sprake is van een psychische stoornis, een dwangopname. Ook de staatssecretaris liet weten dat de huidige en toekomstige wetgeving (de Wet Verplichte GGz) al voldoende instrumenten bieden om mensen met overlastgevend verward gedrag op te vangen.

Wat betreft de wachtlijsten liet staatssecretaris Blokhuis weten dat de Nederlandse Zorgautoriteit – die erop moet toezien dat de zorgverzekeraars zich aan hun zorgplicht houden –  voor iedere individuele verzekeraar verbeterpunten zal aandragen. Voor de aankomende zomer zal de NZa controleren of verzekeraars die punten hebben opgepakt. Als dat niet het geval is, dan volgen maatregelen.

Daarnaast liet de staatssecretaris weten dat er een “verdiepend traject” komt, gericht op complexe casuïstiek. Dit houdt in dat de stuurgroep voor mensen met verward gedrag voor een aantal regio’s de samenwerking, regie en doorzettingsmacht bij mensen met een complexe zorgvraag in kaart gaat brengen. De regio’s die het goed doen, krijgen een voorbeeldfunctie.

Er zal nog een vervolgdebat komen. Dit vindt na het meireces pas plaats.

Geef een reactie

name*

email* (not published)

website