Navigate / search

Nijmeegse Bindingsdag 11 oktober 2018

Tijd voor een nieuwe Bindingsdag voor de regio Nijmegen!

Wat:
Alle cliëntenraden uit de regio Nijmegen zijn van harte uitgenodigd voor een nieuwe Bindingsdag. De vorige Bindingsdag, voor cliëntenraden uit de regio, dateert van november 2015. De organisatie wil de onderlinge banden weer aanhalen: “Uitwisselen waar we mee bezig zijn en aan de hand van de thema’s wonen, ondersteuning en zelfregie vaststellen wat wij en onze achterbannen belangrijk vinden. Contacten worden makkelijker aangehaald als er bij een training ook ruimte is voor ontspanning en informele ontmoeting. Daarom beginnen we met een kennismaking gevolgd door de lunch.”

Programma:

11:00 uur inloop/welkom met koffie
11:30 plenaire opening
11:40 ontmoeting en kennismaking
12:30 lunch
13:30 thematafels (wonen, zelfregie en ondersteuning)
15:30 drankje, netwerken en napraten
16:00 einde

Waar:
Brebl,
Waalbandijk 14, 6541 AJ
Honigterrein Nijmegen

Wanneer:
donderdag 11 oktober 2018 van 11.00 uur tot 16.00 uur

Kosten en opgeven:
De voorbereidingswerkgroep nodigt de leden van cliëntenraden van harte uit deel te nemen. Er wordt een bijdrage van € 10,- gevraagd per deelnemer voor de gemaakte onkosten. Opgeven kan tot 1 oktober per mail naar redactie@dekentering.info of bellen naar De Kentering: 024 3249975.

Organisatie:

Cliëntenraad RIBW NR, De Kentering, WMO-Denktank en ZRCN-werkgroep Onderling Sterk

 

 

Geef een reactie

name*

email* (not published)

website