Navigate / search

Verstrijken ultimatum GGZ

Het wordt spannend voor de GGZ: deze week moeten zorginstellingen met een actieplan komen om de problemen in de psychiatrie op te lossen. Staatssecretaris Paul Blokhuis legde de GGZ onlangs een ultimatum op, dat deze week verstrijkt. Partijen in de Tweede Kamer hebben de staatssecretaris opgeroepen om op korte termijn in te grijpen in de GGZ. 

Belangenorganisatie MIND heeft alvast haar eigen actieplan gemaakt, met daarin 10 punten. Eén van de punten is om meer te investeren in ambulante zorg. Uit recent onderzoek van het Trimbos-instituut blijkt dat het slecht is gesteld met de positie van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Sinds de beddenafbouw in de GGZ had er meer moeten worden geïnvesteerd in ambulante zorg, maar tot nu toe is daar onvoldoende sprake van.

Een ander punt van MIND is om de wachtlijsten in de GGZ terug te dringen door gericht de capaciteit van zorginstellingen en verzekeraars in te zetten. De wachtlijsten zijn op dit moment waarschijnlijk het meest prangende probleem in de GGZ, inmiddels wachten ruim 90.000 mensen op de juiste behandeling.

Tot slot wil MIND de basis van wonen, meedoen in samenleving, goede zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische klachten op orde hebben. Dit punt omvat meerdere terreinen, zoals werk, inkomen, betaalbaar kunnen wonen en goede begeleiding krijgen.

MIND schrijft verder op haar site: “Het is nu écht tijd voor maatregelen. Voor al die cliënten die de pijn voelen, de last ervaren. Focus op oplossingen voor de korte en lange termijn.”

Geef een reactie

name*

email* (not published)

website