De speurtocht naar een moderne naam voor schizofrenie: PSS

 

Logo Anoiksis
Wat is Anoiksis?

Anoiksis is op 16 februari 1993 opgericht door Maarten Vermeulen in samenwerking met Ria van der Heijden van de nationale familievereniging Ypsilon. Anoiksis betekent Open Geest en is de Nederlandse vereniging voor en door mensen met schizofrenie of een gevoeligheid voor psychose. De missie van Anoiksis is het verbeteren van de kwaliteit van leven voor mensen met deze gevoeligheid door middel van voorlichting, belangenbehartiging, onderzoek en het organiseren van lotgenotencontact. Dit laatste is de eerste prioriteit, omdat lotgenoten elkaar beter kunnen begrijpen en hun ervaringen open en zonder vooroordelen kunnen bespreken.

De oorsprong van de prijsvraag

In 2009 schreef Anoiksis een prijsvraag uit voor een betere naam voor schizofrenie. Dit label is ouderwets en niet meer in lijn met de huidige wetenschappelijke inzichten. Het idee voor de prijsvraag was het geesteskind van Michael van Oostende. Hij voorzag de tijd dat de media een accurater beeld zouden presenteren van wat het is om een gevoeligheid voor psychose te hebben. Er waren 320 inzendingen, zelfs uit het buitenland. Het was evident dat er een nieuwe naam nodig was. Mensen waren het beu te moeten uitleggen dat ze geen gespleten persoonlijkheid hebben.

DPS

De winnende naam van de prijsvraag was het Dysfunctionele Perceptie Syndroom (DPS). ‘Syndroom’ omdat het om een verzameling van symptomen gaat. ‘Perceptie’ omdat het selecteren en integreren van informatie in het brein verstoord zijn tijdens een psychose. De jury vond echter dat zelfs deze naam het geheel aan symptomen niet omvatte, omdat er geen rekening was gehouden met moeilijkheden met het denken, vermoeidheid en het verlies van initiatief en vaardigheden. Voor de naam DPS was in Nederland wel draagvlak maar de nieuwe naam haalde de psychiatrische tekstboeken niet en had geen internationale impact.

PSS

De naam die uiteindelijk door Anoiksis werd goedgekeurd als een moderne naam voor schizofrenie is Psychosis Susceptibility Syndrome (psychose gevoeligheid syndroom). ‘Gevoeligheid’ omdat door verbeterde behandelmethoden de meerderheid van mensen met dit syndroom niet voortdurend psychotisch zijn. Het doel van Anoiksis is het neerzetten van een positiever beeld van mensen met de diagnose zodat het stigma, inclusief zelfstigma verminderen. Dat gaat verder dan alleen het veranderen van de naam: A rose by any other name would smell as sweet (citaat Shakespeare’s toneelstuk Romeo en Julia). Een nieuwe naam kan hetzelfde stigma aantrekken als de oude. Anoiksis ondervangt dit probleem door de campagne voor een nieuwe naam met voorlichtingsprojecten te ondersteunen om zo een realistisch beeld van mensen met schizofrenie neer te zetten. Het geven van een beter beeld én een betere naam zouden stigma, inclusief zelfstigma, kunnen verkleinen.

Contact Bill George:
Site: www.anoiksis.nl

Een volledig Engels artikel over PSS van Anoiksis verschijnt in het tijdschrift Psychological Medicine in de lente.

Reageer op dit artikel

avatar
Scroll to Top