Deel je ervaring met crisiszorg

Heb je onlangs ervaring gehad met crisiszorg of acute psychiatrie? Doe dan mee aan de vragenlijst. Belangenorganisatie MIND evalueert hiermee de Generieke Module Acute Psychiatrie die in 2019 ingevoerd werd. In deze Generieke Module staan afspraken over hoe de aanvragen voor zorg moeten worden behandeld als er een crisissituatie is. Het doel van deze evaluatie is om meer inzicht te krijgen in het effect van de afspraken die in de Generieke Module staan.

Heb je na mei 2019 hulp gezocht bij een crisissituatie en was je toen volwassen? Dan wil MIND graag weten wat je ervaringen hiermee waren. Niet alleen cliënten, maar ook familieleden en naasten die hulp hebben ingeroepen bij een crisissituatie kunnen de vragenlijst invullen.

De vragenlijst bestaat uit vijf delen:

  1. Algemene vragen over leeftijd, de situatie en wanneer je professionele hulp zocht
  2. Je ervaring met de crisismelding: waar je terecht kon, hoe snel je een reactie kreeg en wat je daarvan vond
  3. je ervaring met de professionele zorg: welke zorg werd daarna geboden, tijdens een opname, thuis of ambulant of werd er geen zorg geboden
  4. wat gebeurde er na de crisis: maakte je crisisafspraken of gebruik van andere preventiemogelijkheden?
  5. Afsluitende vragen.

Klik hier om de vragenlijst in te vullen. Het beantwoorden van de vragen duurt ongeveer 20 tot 30 minuten. Je gegevens worden geanonimiseerd en vertrouwelijk behandeld.

Reageer op dit artikel

avatar
Scroll to Top